1. Hracie terminály (3 replies)
 2. dph (8 replies)
 3. kúpa cestnej motorky do firmy (7 replies)
 4. výkaz jázd šoféra autobusu (0 replies)
 5. Súbor hnuteľných vecí (21 replies)
 6. omeškananá úhrada (4 replies)
 7. HV a pripocitatelne položky (2 replies)
 8. darovacia zmluva (1 replies)
 9. daň z nehnuteľností-pozemok pod stavbou (2 replies)
 10. dôchodok (0 replies)
 11. nove ERP, ak nie je trzba? (3 replies)
 12. SZCO a prijem pod 1/2 nezd. casti, musim podat DP? (1 replies)
 13. praca v zahranici na slovensku zivnost (1 replies)
 14. koeficient dph (6 replies)
 15. Konštatný symbol (4 replies)
 16. dotácia - uistenie (0 replies)
 17. SZČO/študent (8 replies)
 18. Nezdanitelna cast ZD (15 replies)
 19. Benefity (4 replies)
 20. Dohoda o vykonaní práce - DzP (2 replies)
 21. Zmluvná dohoda alebo faktúra? (2 replies)
 22. odpocet dane - zdravotnici (4 replies)
 23. ukončenie živnosti DPH (0 replies)
 24. kreditný úrok a daň z úroku (4 replies)
 25. výpočet dane z motor.vozidiel (5 replies)
 26. SKLAD + koniec roka - DPH (2 replies)
 27. Zostatková cena automobilu. (8 replies)
 28. Prenájom a odvod do SP (4 replies)
 29. Uplatnenie odpoč.čiastky na manžela živnostníka (2 replies)
 30. OBALY A DPH ROK 2008 (2 replies)
 31. súdne rozhodnutie (0 replies)
 32. Daň z motorových vozidiel pri prenájme lízovaného automobilu (12 replies)
 33. Inventúra - prechod na Euro - zaokrúhlenie (2 replies)
 34. inventúra (7 replies)
 35. ahoj, (1 replies)
 36. oneskorená faktúra a účtovanie (17 replies)
 37. Valutová pokladnica (0 replies)
 38. Dovoz tovaru z tretieho štátu (12 replies)
 39. platba (3 replies)
 40. Daňové priznanie - typ A (príjmy zo zahraničia) (14 replies)
 41. doplnkove dochodkove sporenie (4 replies)
 42. DPH pri oslobodenych plneniach (3 replies)
 43. dodanie tovaru v rámci EU (1 replies)
 44. 1% daňe za používanie služobného motorového vozidla na súkromné účely. (4 replies)
 45. Živnosť - výhody a nevýhody pre zamestnanca (10 replies)
 46. Faktúra (1 replies)
 47. DPH surne - faktury v 2008 splatnost 2009 (12 replies)
 48. DzMV a preplatok v PU (9 replies)
 49. Valutová pokladnica (0 replies)
 50. Ako likvidovat HIM (0 replies)
 51. Daň z darovania nehnuteľnosti za 2008 (7 replies)
 52. Daň z prenájmu bytu - výdavky (11 replies)
 53. Platenie preddavkov na DzZPO (4 replies)
 54. výška diét pri ZSC od 1.1.2009 (2 replies)
 55. pohľadávky v PU (0 replies)
 56. dan z nehnutelnosti (5 replies)
 57. Oznámenie (2 replies)
 58. cestovné náhrady + pracovný obed (1 replies)
 59. Zaúčtovanie nadmerného odpočtu - ID ? (3 replies)
 60. ako s fa nevystavenou za 12/08 DPH (2 replies)
 61. Súdne prípady a daň z príjmov (2 replies)
 62. kurz zahraničnej FA prijatej 2.1.2009 (5 replies)
 63. Daň z MV - špeciálne vozidlá (0 replies)
 64. Dvakrat zaučtovaná faktura (9 replies)
 65. Stravovanie a dotácia zo SF (1 replies)
 66. tlačivo daň z nehnuteľnosti FO (3 replies)
 67. poskytnutý alebo prijatý preddavok (9 replies)
 68. Oznámenie Daňovému úradu (3 replies)
 69. Podnikateľský účet?? (3 replies)
 70. dph-letenka skyeurope (0 replies)
 71. AUV - cená spotreby s DPH, alebo bez DPH? (1 replies)
 72. vratili nam fakturu (0 replies)
 73. Chybná platba (1 replies)
 74. výpomoc známeho a tachografický krúžok (0 replies)
 75. Faktoring v JU-účtovanie v roku 2008 (0 replies)
 76. Obstaranie DHM (2 replies)
 77. faktúra-ťarchopis (0 replies)
 78. POMOC! AUTO V UCTOVNICTVE... (3 replies)
 79. účtovanie rozdielu základného imania prechodom na euro (35 replies)
 80. práca v zahraničí (0 replies)
 81. BOZP+strava vo vzťahu k DPH (0 replies)
 82. odpočet dph pri 513 (3 replies)
 83. Dań z motorového vozidla (8 replies)
 84. stravné náhrady podľa faktúry? (4 replies)
 85. danovy bonus (10 replies)
 86. ak som nedala oznamenie na DU, mozem sdostat pokutu? (8 replies)
 87. Vyplnenie tlačiva k DPH (10 replies)
 88. Poplatok za expresnú platbu ??? (7 replies)
 89. Vysoký danovy zaklad (1 replies)
 90. dan z motorovych vozidiel treba podat znova DP? (3 replies)
 91. Kód KP - odpisová skupina? (1 replies)
 92. Tachografová karta na meno vodiča. (3 replies)
 93. Daň z nehnuteľnosti - predaj bytu, stavba domu (5 replies)
 94. DPH z PHL na traktor (1 replies)
 95. Registrácia na DPH a prerušenie živnosti (5 replies)
 96. Občianske združenie a obstaranie motor.vozidla (2 replies)
 97. vratenie dane (6 replies)
 98. Platba preddavku (1 replies)
 99. Koľko za SBS? (2 replies)
 100. szčo a pn (0 replies)
 101. Odmeny za výkon funkcie v a.s. (2 replies)
 102. Sadzba dane - valnik a prives (1 replies)
 103. Daň z predaja pozemkov (2 replies)
 104. úroky z pôžičky (11 replies)
 105. ročné zúčtovanie (3 replies)
 106. Rozne sumy v alfe a na blocku (1 replies)
 107. Zúčtovacia faktúra za elektrinu v omege (1 replies)
 108. Obrat a mesačný plátca DPH (2 replies)
 109. SZČO a súkromné jazdy (1 replies)
 110. odpis pohľadávky v JU (1 replies)
 111. Uroky na bežnom účte (10 replies)
 112. DPFO B a úroky na účte (26 replies)
 113. prenájom auta (1 replies)
 114. Oceňovanie zásob (3 replies)
 115. Predaj auta do Sýrie (3 replies)
 116. zaokruhlovanie DPH (6 replies)
 117. úroky z omeškania z pôžičky 644 alebo 662? (3 replies)
 118. DPH a zdaniteľné obdobie 2008 (17 replies)
 119. Dialnicna znamka a DPH (24 replies)
 120. daňové výdavky roku 2008 alebo 2009??? (5 replies)
 121. Interná smernica - účtovanie zásob (8 replies)
 122. autoškola - registrácia DPH (0 replies)
 123. stravne a dietya (1 replies)
 124. odpisy v JU (4 replies)
 125. Leasing úžit. automobilu a odpočet DPH (0 replies)
 126. Refakturácia CCS kariet (0 replies)
 127. Odpis pohľadávky znovu do príjmu? (0 replies)
 128. fakturacia straty v produkcii (0 replies)
 129. Neodvedené odvody do Sp,ZP za 12/08 do konca 1/2009 (2 replies)
 130. policajt - daňové priznanie (9 replies)
 131. zaokrúhľovanie dan.povinnosti DPH v EUR (4 replies)
 132. penále za nezaplatené DPH (2 replies)
 133. záznamná povinnosť (1 replies)
 134. Odkupenie bytu a dan z nehnutelnosti (5 replies)
 135. koeficient dph (0 replies)
 136. Náhrady za použitie automobilu (2 replies)
 137. cerpanie SF (2 replies)
 138. komín 042 ?? (3 replies)
 139. Firemné podujatie a DPH (0 replies)
 140. postúpenie dlhu (1 replies)
 141. registrácia - obrat (11 replies)
 142. Dan s prijmu - rocne zuctovanie (2 replies)
 143. kancelária vo vlastnom dome (3 replies)
 144. daň z motorových vozidiel pri prenájme súkromného vozidla živnostníkovi (0 replies)
 145. dotácie v DP v roku 2008 (1 replies)
 146. DzP z predaja bytu? (2 replies)
 147. Bankové účty - zmena počas roka v JU (3 replies)
 148. DÚ - SANKCIE (5 replies)
 149. číslovanie PPD a VPD, súvis s pokladničnou knihou (7 replies)
 150. riadky v DPH (2 replies)
 151. Faktúra na prelome rokov (1 replies)
 152. DPH a zmluva o nájme nebytových priestorov (2 replies)
 153. nákup minerálneho oleja-oprávený príjemca (3 replies)
 154. Daň z MV a traktobáger (2 replies)
 155. Predaj bytu a daňové priznanie. (9 replies)
 156. Zmluva na auto/telefon medzi firmou a SZCO (0 replies)
 157. kurzové rozdiely pri eurovom leasingu (11 replies)
 158. preddavky na daň - HRANICA (5 replies)
 159. Faktúra na prelome rokov (5 replies)
 160. Remittance advice (0 replies)
 161. uprava základu dane v JU (11 replies)
 162. Okupenie pohladavok firmou (0 replies)
 163. Nulová fa (2 replies)
 164. DPH a realitná kancelária (0 replies)
 165. jednosmernná cesta (1 replies)
 166. Opäť chlieb z Maďarska (6 replies)
 167. Aká je hodnota hmotného a nehmot.majetoku od r.2009 v EUR pre odpisy?? (4 replies)
 168. Dan z MV - treba vyplnit tlacivo? (1 replies)
 169. Refakturácia poplatku za odpady (3 replies)
 170. nevyrovnaná DPH z roku... (7 replies)
 171. Dan z prijimu s.r.o. (18 replies)
 172. Účtovanie poplatku-emisné kvóty (6 replies)
 173. Výkaz o majetku a záväzkoch (11 replies)
 174. Knihy a ukladanie dokladov v JU (6 replies)
 175. Vznik daň. povinnosti pri sprostredkovaní úveru (2 replies)
 176. Odvody do ZP v danovom priznaní (14 replies)
 177. Daň z prenájmu bytu - výdavky (0 replies)
 178. Výskum a vývoj - miesto dodania služby (2 replies)
 179. Pohladávky po lehote splatnosti (0 replies)
 180. Televízor zakúpený na spotrebiteľský úver do nákladov (1 replies)
 181. Návrat ÚD z úzávierky (1 replies)
 182. Dodatočný colný výmer a DPH (4 replies)
 183. Euro fondy (1 replies)
 184. Združenie - odstúpenie a platenie dane (2 replies)
 185. DMV-nedoplatok 2,- Sk (1 replies)
 186. prepočítací kurz (3 replies)
 187. vyúčtovanie zahraničních ciest (3 replies)
 188. JU spotreba PHM (50 replies)
 189. Koeficient - výpočet (32 replies)
 190. fakturácia neplatcovi DPH do zahraničia (2 replies)
 191. Výplata poistky pri dožití a jej zdanenie (2 replies)
 192. Majetok pri výpočte koeficientu (1 replies)
 193. Vzor r. 52 - v DP k dani z MV (26 replies)
 194. samozdenie dph a prelom roka (2 replies)
 195. Oneskorena registracia-sankcie? (0 replies)
 196. Daň z príjmu (1 replies)
 197. Odstúpenie od zmluvy pri obstaraní HIM (2 replies)
 198. zabudnutý rezervný fond (3 replies)
 199. Zaúčtovanie vráteného nadmerného odpočtu (3 replies)
 200. Sadzba (2 replies)
 201. Fa za ubytovanie - 518 alebo 513 (1 replies)
 202. nezdanitelna cast na danovnika (9 replies)
 203. oprava fa s DPH (1 replies)
 204. Dokladová inventúra SKK EUR (1 replies)
 205. Samozdanenie DPH na prelome rokov (9 replies)
 206. Stravné v cudzej mene od 1. 1. 2009 (1 replies)
 207. Invalidný dôchodca pracujúci na dohodu (2 replies)
 208. prenájom auta na leasing (3 replies)
 209. Faktúra - Coca cola – ako účtujete ??? (10 replies)
 210. Daň z MV-nákladné auto (2 replies)
 211. musím mať registračnú pokladňu (1 replies)
 212. Odpočítateľné položky. (5 replies)
 213. oprava minuleho obdobia (3 replies)
 214. Účtovanie zálohových faktúr na gastrolístky a Im (2 replies)
 215. Práca vykonaná v zahraničí a dph (0 replies)
 216. paušálne výdavky a úprava ZD (1 replies)
 217. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku + dobrovoľné nemoc. poist. (2 replies)
 218. pausal ci odpocet? (12 replies)
 219. Vyúčtovanie elektr.energie (3 replies)
 220. Kurzova strata z minul rokov (2 replies)
 221. daňové priznanie (5 replies)
 222. Prenájom auta M1 (5 replies)
 223. daňový bonus (2 replies)
 224. Dočasný výber z BÚ - ako zaúčtovať? (7 replies)
 225. Pokuta za valutové pokladnice (1 replies)
 226. účtovníci len vysokoškoláci? (67 replies)
 227. fakturácia cestovných nákladov (6 replies)
 228. Daň z predaja ornej pôdy (1 replies)
 229. DPH z prijatej zálohy (0 replies)
 230. Daň z mot.voz. "technický preukaz" (2 replies)
 231. leasing a kurzové rozdiely (2 replies)
 232. Prečíslovanie dokladov a mylné platby (0 replies)
 233. Poradenstvo a koeficient (1 replies)
 234. odpisovanie budovy (0 replies)
 235. Maximálna suma na bločku (5 replies)
 236. Finančný leasing, technicke zhodnotenie (2 replies)
 237. Doklad zo zahraničia (2 replies)
 238. Postup pri premene základného imania (3 replies)
 239. Zrušenie evidencie pohľadavok (3 replies)
 240. Zníženie pohľadávky a DPPO (0 replies)
 241. Dobropis na prelome 2008 - 2009 (26 replies)
 242. Inventúra skladu-manko (1 replies)
 243. Kurzove rozdiely na ucte 474 (2 replies)
 244. Predddavok na daň (2 replies)
 245. Manká a škody (1 replies)
 246. uplatnenie DPH z plynu a elektriky (1 replies)
 247. dobropisy na prelome rokov 2008-2009 z ČR (1 replies)
 248. Geodet a akademicka maliarka (1 replies)
 249. Vopred uhradené leasing.splátky (2 replies)
 250. KEDY MAM ZARADIT AUTO DO OB. MAJETKU FORMOU LESINGU? (3 replies)