1. penále za nezaplatené DPH (2 replies)
 2. záznamná povinnosť (1 replies)
 3. Odkupenie bytu a dan z nehnutelnosti (5 replies)
 4. koeficient dph (0 replies)
 5. Náhrady za použitie automobilu (2 replies)
 6. cerpanie SF (2 replies)
 7. komín 042 ?? (3 replies)
 8. Firemné podujatie a DPH (0 replies)
 9. postúpenie dlhu (1 replies)
 10. registrácia - obrat (11 replies)
 11. Dan s prijmu - rocne zuctovanie (2 replies)
 12. kancelária vo vlastnom dome (3 replies)
 13. daň z motorových vozidiel pri prenájme súkromného vozidla živnostníkovi (0 replies)
 14. dotácie v DP v roku 2008 (1 replies)
 15. DzP z predaja bytu? (2 replies)
 16. Bankové účty - zmena počas roka v JU (3 replies)
 17. DÚ - SANKCIE (5 replies)
 18. číslovanie PPD a VPD, súvis s pokladničnou knihou (7 replies)
 19. riadky v DPH (2 replies)
 20. Faktúra na prelome rokov (1 replies)
 21. DPH a zmluva o nájme nebytových priestorov (2 replies)
 22. nákup minerálneho oleja-oprávený príjemca (3 replies)
 23. Daň z MV a traktobáger (2 replies)
 24. Predaj bytu a daňové priznanie. (9 replies)
 25. Zmluva na auto/telefon medzi firmou a SZCO (0 replies)
 26. kurzové rozdiely pri eurovom leasingu (11 replies)
 27. preddavky na daň - HRANICA (5 replies)
 28. Faktúra na prelome rokov (5 replies)
 29. Remittance advice (0 replies)
 30. uprava základu dane v JU (11 replies)
 31. Okupenie pohladavok firmou (0 replies)
 32. Nulová fa (2 replies)
 33. DPH a realitná kancelária (0 replies)
 34. jednosmernná cesta (1 replies)
 35. Opäť chlieb z Maďarska (6 replies)
 36. Aká je hodnota hmotného a nehmot.majetoku od r.2009 v EUR pre odpisy?? (4 replies)
 37. Dan z MV - treba vyplnit tlacivo? (1 replies)
 38. Refakturácia poplatku za odpady (3 replies)
 39. nevyrovnaná DPH z roku... (7 replies)
 40. Dan z prijimu s.r.o. (18 replies)
 41. Účtovanie poplatku-emisné kvóty (6 replies)
 42. Výkaz o majetku a záväzkoch (11 replies)
 43. Knihy a ukladanie dokladov v JU (6 replies)
 44. Vznik daň. povinnosti pri sprostredkovaní úveru (2 replies)
 45. Odvody do ZP v danovom priznaní (14 replies)
 46. Daň z prenájmu bytu - výdavky (0 replies)
 47. Výskum a vývoj - miesto dodania služby (2 replies)
 48. Pohladávky po lehote splatnosti (0 replies)
 49. Televízor zakúpený na spotrebiteľský úver do nákladov (1 replies)
 50. Návrat ÚD z úzávierky (1 replies)
 51. Dodatočný colný výmer a DPH (4 replies)
 52. Euro fondy (1 replies)
 53. Združenie - odstúpenie a platenie dane (2 replies)
 54. DMV-nedoplatok 2,- Sk (1 replies)
 55. prepočítací kurz (3 replies)
 56. vyúčtovanie zahraničních ciest (3 replies)
 57. JU spotreba PHM (50 replies)
 58. Koeficient - výpočet (32 replies)
 59. fakturácia neplatcovi DPH do zahraničia (2 replies)
 60. Výplata poistky pri dožití a jej zdanenie (2 replies)
 61. Majetok pri výpočte koeficientu (1 replies)
 62. Vzor r. 52 - v DP k dani z MV (26 replies)
 63. samozdenie dph a prelom roka (2 replies)
 64. Oneskorena registracia-sankcie? (0 replies)
 65. Daň z príjmu (1 replies)
 66. Odstúpenie od zmluvy pri obstaraní HIM (2 replies)
 67. zabudnutý rezervný fond (3 replies)
 68. Zaúčtovanie vráteného nadmerného odpočtu (3 replies)
 69. Sadzba (2 replies)
 70. Fa za ubytovanie - 518 alebo 513 (1 replies)
 71. nezdanitelna cast na danovnika (9 replies)
 72. oprava fa s DPH (1 replies)
 73. Dokladová inventúra SKK EUR (1 replies)
 74. Samozdanenie DPH na prelome rokov (9 replies)
 75. Stravné v cudzej mene od 1. 1. 2009 (1 replies)
 76. Invalidný dôchodca pracujúci na dohodu (2 replies)
 77. prenájom auta na leasing (3 replies)
 78. Faktúra - Coca cola – ako účtujete ??? (10 replies)
 79. Daň z MV-nákladné auto (2 replies)
 80. musím mať registračnú pokladňu (1 replies)
 81. Odpočítateľné položky. (5 replies)
 82. oprava minuleho obdobia (3 replies)
 83. Účtovanie zálohových faktúr na gastrolístky a Im (2 replies)
 84. Práca vykonaná v zahraničí a dph (0 replies)
 85. paušálne výdavky a úprava ZD (1 replies)
 86. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku + dobrovoľné nemoc. poist. (2 replies)
 87. pausal ci odpocet? (12 replies)
 88. Vyúčtovanie elektr.energie (3 replies)
 89. Kurzova strata z minul rokov (2 replies)
 90. daňové priznanie (5 replies)
 91. Prenájom auta M1 (5 replies)
 92. daňový bonus (2 replies)
 93. Dočasný výber z BÚ - ako zaúčtovať? (7 replies)
 94. Pokuta za valutové pokladnice (1 replies)
 95. účtovníci len vysokoškoláci? (67 replies)
 96. fakturácia cestovných nákladov (6 replies)
 97. Daň z predaja ornej pôdy (1 replies)
 98. DPH z prijatej zálohy (0 replies)
 99. Daň z mot.voz. "technický preukaz" (2 replies)
 100. leasing a kurzové rozdiely (2 replies)
 101. Prečíslovanie dokladov a mylné platby (0 replies)
 102. Poradenstvo a koeficient (1 replies)
 103. odpisovanie budovy (0 replies)
 104. Maximálna suma na bločku (5 replies)
 105. Finančný leasing, technicke zhodnotenie (2 replies)
 106. Doklad zo zahraničia (2 replies)
 107. Postup pri premene základného imania (3 replies)
 108. Zrušenie evidencie pohľadavok (3 replies)
 109. Zníženie pohľadávky a DPPO (0 replies)
 110. Dobropis na prelome 2008 - 2009 (26 replies)
 111. Inventúra skladu-manko (1 replies)
 112. Kurzove rozdiely na ucte 474 (2 replies)
 113. Predddavok na daň (2 replies)
 114. Manká a škody (1 replies)
 115. uplatnenie DPH z plynu a elektriky (1 replies)
 116. dobropisy na prelome rokov 2008-2009 z ČR (1 replies)
 117. Geodet a akademicka maliarka (1 replies)
 118. Vopred uhradené leasing.splátky (2 replies)
 119. KEDY MAM ZARADIT AUTO DO OB. MAJETKU FORMOU LESINGU? (3 replies)
 120. oprava alebo spotreba materiálu (2 replies)
 121. Vymáhanie pohľadávok (0 replies)
 122. Nákup domén (9 replies)
 123. odpis (12 replies)
 124. Filter na zachytávanie pilín - odpisová skupina (1 replies)
 125. Fa do Čiech - materiál+práca (1 replies)
 126. Prijatá záloha a dph (15 replies)
 127. danove priznanie PO - kam vypisat stratu (9 replies)
 128. Fakturácia s DPH? (4 replies)
 129. Zárobok v ČR (1 replies)
 130. Životné poistenie - uplatnenie nezdanit.časti (27 replies)
 131. Fakturácia poistného PZP (3 replies)
 132. Poštovné ČR - náklady SR (0 replies)
 133. Obce-mzdy za dec.2008-učtovanie (0 replies)
 134. Fa za telefón r.2008 v roku 2009 (6 replies)
 135. Rezerva na odchodné (1 replies)
 136. Vyradenie neodpísaného automobilu z podnikania (3 replies)
 137. Daň k predaja a kúpi nehnuteľnosti (16 replies)
 138. Spotrebná daň z minerálneho oleja (2 replies)
 139. služba od neplátcu DPH (2 replies)
 140. Uctovne a danove odpisy pri leasingu (5 replies)
 141. preddavok od poistovne je zdanitelnym prijmom? (6 replies)
 142. vyber z pokladne (8 replies)
 143. Neuhradená faktúra v CZK (4 replies)
 144. Nezdaniteľná čiastka daňovníka 2009 (0 replies)
 145. Zasielanie Potvrdení o príjmoch FO zo závislej činnosti (2 replies)
 146. Daňové priznanie a dôchodca (1 replies)
 147. neaktivovaná služba (1 replies)
 148. Zamestnávateľ a DMV (0 replies)
 149. Zamestnávateľ a DMV (2 replies)
 150. účtovanie pri prechode z JU na PU (0 replies)
 151. Odpočet DPH v roku 2008 alebo 2009? (2 replies)
 152. Kedy vozidlo podlieha dani (12 replies)
 153. súkromné vozidlo na služobné účely (0 replies)
 154. zahraničná faktúra a SKK (4 replies)
 155. DP k dani z nehnuteľnosti-základ dane z m2 v Eur (3 replies)
 156. prepočet opravných položiek (0 replies)
 157. likvidácia s.r.o. a leasing (0 replies)
 158. KOniec roka (37 replies)
 159. faktúra za telefony (4 replies)
 160. zaúčtovanie telefonneho účtu na konci roka (17 replies)
 161. DP SZČO + sprostredkovateľ poistenia (0 replies)
 162. transférové oceňovanie (0 replies)
 163. Príležitostný príjem na rok 2008 (19 replies)
 164. vrátenie DPH (refundácia) z Nemecka kúpa auta (3 replies)
 165. Kupa a predaj obchodneho podielu (0 replies)
 166. Účtovanie paušálom (1 replies)
 167. Neuhradený automobil a odpis (2 replies)
 168. Daň z prímu FO,za predaj auta r.2008 (5 replies)
 169. paušálne výdavky (15 replies)
 170. Priznanie k dani z nehnuteľnosti (47 replies)
 171. odvody do ZP SZČO (9 replies)
 172. povinnosť výpočtu koeficientu (15 replies)
 173. leasing versus úver od leasingovky (0 replies)
 174. Daň a auto? (4 replies)
 175. Zaradenie do odpisovej skupiny (1 replies)
 176. Kurzová strata? (1 replies)
 177. pomoc pri vypocte dane za pozemky (1 replies)
 178. závierkové operácie (13 replies)
 179. nepeňažný príjem (1 replies)
 180. Pomoc pri vyplnovani DP pozemky (0 replies)
 181. príjem z úrokov konateľ (2 replies)
 182. Kurz uctovnictva (23 replies)
 183. DzMV a auto na leasing (3 replies)
 184. česká faktúra zaúčtovanie (12 replies)
 185. prenájom súkromného automobilu (14 replies)
 186. Faktúra za tovar z EU (2 replies)
 187. dodanie tovaru 2008 faktúra 2009 (12 replies)
 188. duplicitne uhradená lízingová splátka (1 replies)
 189. Zrážková daň-devízový účet (1 replies)
 190. daň z MV (26 replies)
 191. SZCO, sukromny automobil - vzor knihy jazd (1 replies)
 192. polnohospodarsky stroj - uctovanie PHM (6 replies)
 193. odpočítanie dph pri registrácii platiteľa (11 replies)
 194. intrastat a DPH (6 replies)
 195. zivnostnik a JU (6 replies)
 196. Stravné (0 replies)
 197. dodatočná DzPPO+DPH (22 replies)
 198. Výdaj jedálnych kupónov (3 replies)
 199. zúčtovanie katology - surne (0 replies)
 200. Zaúčtovanie splátkoveho kalendara v PÚ (2 replies)
 201. 052 alebo 314 (2 replies)
 202. daňové priznanie (1 replies)
 203. Výkazy o majetku a záväzkoch (1 replies)
 204. Faktúra a jej náležitosti (13 replies)
 205. Hotovostný nákup tovaru z EÚ (0 replies)
 206. Náhrada PN-ky (5 replies)
 207. Prenájom bytu a daň (7 replies)
 208. dátumy nového roku (4 replies)
 209. Tankovacie karty z OMV (0 replies)
 210. Sukromne auto konatela a Dan z MV (25 replies)
 211. tovar na reprezentačné účely (3 replies)
 212. DP 2008 - SZČO + zam-c + MD (1 replies)
 213. Prenájom a daň z motorových vozidiel (15 replies)
 214. daň z motor.vozidiel - zníženie (0 replies)
 215. Faktúra december, úhrada január. (3 replies)
 216. odvody popri zamestananí (1 replies)
 217. Daň z dedičstva (6 replies)
 218. zmena základného imania a rezervný fond (0 replies)
 219. sponzorstvo - daňové povinnosti (5 replies)
 220. Stará pohľadávka (4 replies)
 221. Kontrola vyúčtovania stravného (13 replies)
 222. pozastavenie živnosti (0 replies)
 223. registracia dph (14 replies)
 224. Daň z výhry auta. (2 replies)
 225. Tankovacie karty od firmy DKV (0 replies)
 226. Úhyn základného stáda (0 replies)
 227. Osobné auto s prestaubou na N1 (1 replies)
 228. Musím použiť koeficient ? (7 replies)
 229. Preddaok v Ju (2 replies)
 230. vyplatenie z domu,práca na dohodu a iné príjmy (5 replies)
 231. Splátkový kalendár internet (3 replies)
 232. výnosy (0 replies)
 233. pokladničné bloky? (3 replies)
 234. podnikateľský účet v zahraničí (3 replies)
 235. Zisk (5 replies)
 236. zaciatky v uctovnictve (9 replies)
 237. nadmer DPH neodpočítaný od povinnosti (2 replies)
 238. Faktúra z ČR - služby (4 replies)
 239. Zlé ocenenie zásob (3 replies)
 240. vreckové (2 replies)
 241. Potvrdenie o podani DPMV (5 replies)
 242. Vrátenie DPH daňovému úradu (2 replies)
 243. kedy je narok na odpocet (26 replies)
 244. DP ženy na rodičovskej dovolenke alebo zahrnutie NČZD do DP manžela (4 replies)
 245. Odberateľská fa - ČR (10 replies)
 246. povinnost fyzicky podat tlacivo DP pre dan z motorovych vozidiel (4 replies)
 247. Súkromné auto v lízingu na podnikanie (16 replies)
 248. Darované peniaze na podnikateľskom účte (7 replies)
 249. Aj odborník sa kopne:) (10 replies)
 250. Úhrada platobnou kartou na konci roka (3 replies)