1. PRACA NA ZAOCEANSKYCH VYLETNYCH LODIACH - DANE (1 replies)
 2. ako zauctovat bilboard baner? (7 replies)
 3. Cestovné náklady konateľa (12 replies)
 4. Ktorý dátum je rozhodujúci? (7 replies)
 5. Cestná daň - prerušenie (8 replies)
 6. Splatkovy kalendar (1 replies)
 7. Registracia na daňovom úrade (13 replies)
 8. počet mesiacov (1 replies)
 9. Zaúčtovanie DPH v MRP. (12 replies)
 10. zriaďovacie náklady - pomoc (9 replies)
 11. bloček 08 (2 replies)
 12. ukoncenie zivnosti a RZZP (3 replies)
 13. Vymozenie pohladavky nadobudnutej postupenim so ziskom (0 replies)
 14. Odpisy a dotácia (0 replies)
 15. zákonník práce (5 replies)
 16. Dan z prijmu -domovnictvo (0 replies)
 17. rezervny fond zo zisku (21 replies)
 18. "Bonzácka povinnosť" do 31.1.2009 (2 replies)
 19. Koncesionárske poplatky (16 replies)
 20. Havária auta na leasing (0 replies)
 21. Limit pre platcu DPH pri SW vyvoji (8 replies)
 22. DPH z leasingovej splátky pri totálnej škode (0 replies)
 23. Peňažný denník (4 replies)
 24. Bankomat - výber (3 replies)
 25. Ako na dodatočné daňové priznanie? (9 replies)
 26. Sankčný úrok (9 replies)
 27. Vystavenie fa v EUR (1 replies)
 28. Odmena za poskytnutie pôžičky. (2 replies)
 29. DPH vstup-výstup (1 replies)
 30. Daňový doklad? (1 replies)
 31. ako na to? (10 replies)
 32. vrátený preplatok (2 replies)
 33. Faktury v JU (1 replies)
 34. Preplatenie dovolenky (6 replies)
 35. DPH zapis do dennika-JU (1 replies)
 36. Trovy exekúcie u dlžníka (1 replies)
 37. Daň z MV za mot. vozidlo zamestnanca (9 replies)
 38. poskytnuté preddavky (2 replies)
 39. Kúpa podniku, a následný rozpredaj po častiach (3 replies)
 40. Súhrnný výkaz (6 replies)
 41. cestovny prikaz (6 replies)
 42. ??? Zaokrúhľovanie ??? (1 replies)
 43. prevod prebytočného hmotnéeho majetku (2 replies)
 44. ako obisť § (6 replies)
 45. Daň z prevodu nehnuteľnosti/darovania (10 replies)
 46. Hlásenie na sociálne na základe zmluvy o dielo? (3 replies)
 47. prerušenie živnosti a platenie odvodov (30 replies)
 48. 261 v mínuse (8 replies)
 49. zámena eur v ČR (1 replies)
 50. šikana za dodatočné DP znižujúce daň z príjmu (0 replies)
 51. T-mobile úhrada faktúr (4 replies)
 52. skladové hospodárstvo (3 replies)
 53. Zánik daňovej povinnosti (7 replies)
 54. Faktúra do iného členského štátu (2 replies)
 55. VYPLNENIE DP TYP A - POMOC. (4 replies)
 56. postupenie leasingu (1 replies)
 57. Postúpenie pohľadávok. (32 replies)
 58. mimimalny VZ rok 2008? (3 replies)
 59. Kúpa notebooku (4 replies)
 60. daň z nehnutelnosti (8 replies)
 61. Dlhodobý nehmotný majetok (3 replies)
 62. predaj inv.majetku (2 replies)
 63. Pohladavka z roku 1999 (0 replies)
 64. Ročné z´čtovanie dane z príjmu u dôchodcu za rok 2008 (12 replies)
 65. dan z motorovych vozidiel (43 replies)
 66. rozdelenie neziskovej organizácie na 2 samostatné organizácie s právnou subjektivito (1 replies)
 67. Ako uhradiť daň? (5 replies)
 68. odpocet daňovej straty - znova (77 replies)
 69. cesťáky rok 2009 (2 replies)
 70. práva a povinnosti z prenájmu auta (0 replies)
 71. Oznámenie vzniku/zániku daňovej povinnosti (7 replies)
 72. DMV auto nadobudnute v roku 2008 - komu podat DP? (7 replies)
 73. Evidencia zavazkov , 2% podiel dane PO a FO (0 replies)
 74. Najomna zmluva a dan z nehnutelnosti (2 replies)
 75. otvorenie prevádzky...? (13 replies)
 76. Danove priznanie-dan z pozemkov (12 replies)
 77. vyuctovanie el.energie - casovo v PU (0 replies)
 78. Zákonný rezervný fond v spol. s r.o. (3 replies)
 79. Výpočet dane z príjmu Fo za rok 2008 (152 replies)
 80. K téme sociálny fond (1 replies)
 81. Dotácia z ÚPSVR a súkr.účet (3 replies)
 82. Zahraničná fa r.2008 (4 replies)
 83. Benefičný koncert (3 replies)
 84. postup výpočtu dane z moto vozidiel 2008 (1 replies)
 85. dátum začiatku účtovania (1 replies)
 86. aky datum je rozhodujuci? (7 replies)
 87. Prechod z JÚ na PÚ (1 replies)
 88. Zúčtovanie zálohovej faktúry (3 replies)
 89. jednotka množstva (0 replies)
 90. výpočet dane z MV za požite auta zamestnanca (17 replies)
 91. stravovanie na pracovisku (0 replies)
 92. Konverzný kurz a odberateľ z Čiech. (5 replies)
 93. zníženie nadmerneho odpočtu (0 replies)
 94. Správne zaučtovať cestovne lístky z autobusu (3 replies)
 95. opravit DPH, neopravit? (21 replies)
 96. D. z motor. vozidiel v rozpočtovke (1 replies)
 97. učtovná zavierka a paušálne výdavky (16 replies)
 98. Princíp koeficientu (1 replies)
 99. Refakturacia prenajmu skladu (12 replies)
 100. Bankovky na pamiatku (2 replies)
 101. Vystavená FA tuzemskému odberateľovi v roku 2008 v EUR (9 replies)
 102. Účtovanie depozitu (13 replies)
 103. Pohľ.v zlotých uhradená eurami - kurz??? (0 replies)
 104. DPH pri automatoch (1 replies)
 105. DP zam-ca a uplatnenie NČ na manželku (1 replies)
 106. Pripočitateľné položky k ZD (41 replies)
 107. Stavba bytov (4 replies)
 108. Výber z bankomatu (9 replies)
 109. Obmedzenie hotovostnej platby (10 replies)
 110. Prevod majetku zo živnosti do s.r.o. (1 replies)
 111. Zostatková cena predaného automobilu (3 replies)
 112. Začiatočník - JÚ (1 replies)
 113. Opravne alebo dodatočné priznanie k DPH (6 replies)
 114. preplácanie výdavkov z ESF (0 replies)
 115. Pokladničný doklad? čo na ňom? (6 replies)
 116. rozdelenie sumy na faktúre (8 replies)
 117. Vytvorenie nového pracovného miesta (1 replies)
 118. Konateľ používa na prac.cesty auto inej SZČO (4 replies)
 119. účtovanie v JU ale PU (20 replies)
 120. zaradenie sauny (1 replies)
 121. predaj bytu kto podáva danové priznanie (2 replies)
 122. dôchodca + prenájom živnostníkovi (2 replies)
 123. Ako odpisovat auto na leasing? (0 replies)
 124. postupenie leasingu (2 replies)
 125. Daň za byt (1 replies)
 126. Sankcie a.s. za nevykonanie auditu (1 replies)
 127. Nákup sauny. (0 replies)
 128. Podorzrenie z neplatenia odvodov, popripade len ciastocne (2 replies)
 129. faktura na firmu, co nema pridelene ICO (2 replies)
 130. zmluva o prnájme auta na pod. účely (0 replies)
 131. pridelenie DIČ (3 replies)
 132. bankové účty nesedí mi (8 replies)
 133. vlozenie auta do podnikania-postup (3 replies)
 134. Sociálny fond a zúčtovanie na konci roka (3 replies)
 135. zdvojená úrada faktúry (7 replies)
 136. Daňové priznanie z MV (7 replies)
 137. danove priznanie + ine (1 replies)
 138. preplatok dane (3 replies)
 139. DMV - konateľ - v s.r.o. žiadne súvisiace náklady (1 replies)
 140. Daň z motorových vozidiel - zaúčtovanie (7 replies)
 141. Daňové priznanie a materská (9 replies)
 142. škoda na cudzom majetku (2 replies)
 143. Firemná kreditná karta (15 replies)
 144. Obstaranie tovaru v roku 2009 (5 replies)
 145. Danové priznanie z MV (7 replies)
 146. Cestná daň za traktor? (2 replies)
 147. Zaokrúhľovanie (0 replies)
 148. DPH uctovanie (16 replies)
 149. Stratené doklady za celý rok (13 replies)
 150. zdanenie marketingového prieskumu (0 replies)
 151. náhrada zaplatenej pokuty (4 replies)
 152. záznam z rokovania (0 replies)
 153. Prechod pokladne na Euro (3 replies)
 154. Kúpa dverí - účet (3 replies)
 155. Daň z nákladových úrokov z pôžičky (0 replies)
 156. Sky Europe - šialené kurzy (0 replies)
 157. Prefakturovanie pokuty (5 replies)
 158. platba kartou phm (152 replies)
 159. Dohoda o brig.práci - študent (5 replies)
 160. Tovar poslaný poštou do Ruska (0 replies)
 161. pohľadávky (0 replies)
 162. Daň z motorových vozidiel (4 replies)
 163. Daň z MV a cestná daň (3 replies)
 164. daň z predaja nehnuteľnosti (6 replies)
 165. Zaučtovanie VFA v r.2009 (7 replies)
 166. Dan z MV ako vydavok r. 2008? (4 replies)
 167. Zaučtovanie miezd za 12/08 (3 replies)
 168. kedy je auto v majetku, al je mna leasing? (4 replies)
 169. Dan z prijmu SZCO 1/2 pausal (6 replies)
 170. Mimoriadna uzávierka (0 replies)
 171. Od A po Z (10 replies)
 172. Chybné uplatnenie straty (4 replies)
 173. Uctovna uzavierka -prechod na euro (4 replies)
 174. Leasing (1 replies)
 175. aká odpisová skupina (1 replies)
 176. 2 brigády súčasne - zdaňovanie príjmu (6 replies)
 177. Pozor-stravne -poplatok za spracovanie (3 replies)
 178. Devízový účet - konverzia (23 replies)
 179. JÚ, SZČO -nováčik.... (18 replies)
 180. Odpočítaľná položka pre podnikateľa s českou i slovenskou živnosťou (0 replies)
 181. Vystavená faktúra za tovar do EU (10 replies)
 182. DMV 2008 a NO (2 replies)
 183. povolenie na pobyt (0 replies)
 184. Jednoduché účtovníctvo - začiatočník (7 replies)
 185. nakup tovaru v zahranici (1 replies)
 186. účtovanie darčeka (2 replies)
 187. Cestovné výdavky hradené kred.kartou k osobnému účtu (1 replies)
 188. lízing v eurách (17 replies)
 189. el. energia (1 replies)
 190. DPH povinnosť (11 replies)
 191. Leasingové auto v JÚ (26 replies)
 192. zápočet straty z min.rokov na daň.priznaní (1 replies)
 193. Plyn a elektrina (1 replies)
 194. Opatrenie MF SR o základných sadzbách stravného. (6 replies)
 195. otazky a odpovede (4 replies)
 196. Žiadosť o vystavenie potvrdenia o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti (2 replies)
 197. Dan z kupy bytu (1 replies)
 198. otazky a odpovede (14 replies)
 199. DPH a záloha za elektrinu v JU (8 replies)
 200. Oslobodenie od dane (11 replies)
 201. Aký je správny počet mesiacov? (1 replies)
 202. prijem z predaja auta (3 replies)
 203. Bezodplatné poskytnutie stravy zamestancom vo vlastnej reštaurácii (0 replies)
 204. obstaranie materialu (2 replies)
 205. daňové priznanie typ B za rok 2008 (68 replies)
 206. Kedy použiť zníženú sadzbu ? (15 replies)
 207. Účtovanie diét (5 replies)
 208. Automobil bez EČ v majetku (4 replies)
 209. Daňový rezident v SR (0 replies)
 210. Ubytovanie za zamestnancov - dohodári (4 replies)
 211. SZČO a Sociálna poisťovňa (4 replies)
 212. rekonštrukcia prenajatých priestorov (2 replies)
 213. podnikanie doma - náklady nájom.... (4 replies)
 214. PU novinový stánok (0 replies)
 215. odpis auta (1 replies)
 216. Kilometrovne (2 replies)
 217. byt alebo nebyt platcom DPH (1 replies)
 218. Výpočet úrokov (4 replies)
 219. Predaj N1 (12 replies)
 220. registrácia pre dph v 1/2009-tlačivo (10 replies)
 221. PHM v USA (0 replies)
 222. eMAX: vypocet urokov (10 replies)
 223. Uplatnenie straty z predaja podielových fondov (5 replies)
 224. Ako správne postupovat? (2 replies)
 225. Vybrané finančné hodnoty a limity uvedené v daňových zákonoch (2 replies)
 226. Odpočet DPH (11 replies)
 227. Doklady k prenájmu nehnuteľnosti (1 replies)
 228. Vrátenie DPH pri kúpe auta (11 replies)
 229. Bločky z RP (8 replies)
 230. výrobky na sklade-nevyfakturované (7 replies)
 231. daň z motor.vozidiel-preplatok (4 replies)
 232. Nezdaniteľná časť ZD na manžela - cudzinec (3 replies)
 233. Dan z pozemku (0 replies)
 234. odpočitatelna položka r.2009 (3 replies)
 235. združenie FO - paušálne výdavky? (4 replies)
 236. Dan z pozitkov (2 replies)
 237. minimálne poistné pre dobrovoľne nezamestnaných (2 replies)
 238. kúpelný víkendový poukaz. (11 replies)
 239. dan a odvody do zdravotnej (1 replies)
 240. Skladové karty (1 replies)
 241. zavazky staršie neuhradené navýšiť ZD (7 replies)
 242. paušálne výdavky (5 replies)
 243. Mimoriadna závierka (0 replies)
 244. úroky z omeškania - zmluvva (0 replies)
 245. Mandátna zmluva - daň z MO (0 replies)
 246. Prijata zaloha (1 replies)
 247. Kurzové rozdiely (5 replies)
 248. Zníženie základu dane v JU (6 replies)
 249. používanie príjmových pokladničných dokladov (5 replies)
 250. Tlačivo pri pracovnom úraze (0 replies)