1. Doklad zo zahraničia (2 replies)
 2. Postup pri premene základného imania (3 replies)
 3. Zrušenie evidencie pohľadavok (3 replies)
 4. Zníženie pohľadávky a DPPO (0 replies)
 5. Dobropis na prelome 2008 - 2009 (26 replies)
 6. Inventúra skladu-manko (1 replies)
 7. Kurzove rozdiely na ucte 474 (2 replies)
 8. Predddavok na daň (2 replies)
 9. Manká a škody (1 replies)
 10. uplatnenie DPH z plynu a elektriky (1 replies)
 11. dobropisy na prelome rokov 2008-2009 z ČR (1 replies)
 12. Geodet a akademicka maliarka (1 replies)
 13. Vopred uhradené leasing.splátky (2 replies)
 14. KEDY MAM ZARADIT AUTO DO OB. MAJETKU FORMOU LESINGU? (3 replies)
 15. oprava alebo spotreba materiálu (2 replies)
 16. Vymáhanie pohľadávok (0 replies)
 17. Nákup domén (9 replies)
 18. odpis (12 replies)
 19. Filter na zachytávanie pilín - odpisová skupina (1 replies)
 20. Fa do Čiech - materiál+práca (1 replies)
 21. Prijatá záloha a dph (15 replies)
 22. danove priznanie PO - kam vypisat stratu (9 replies)
 23. Fakturácia s DPH? (4 replies)
 24. Zárobok v ČR (1 replies)
 25. Životné poistenie - uplatnenie nezdanit.časti (27 replies)
 26. Fakturácia poistného PZP (3 replies)
 27. Poštovné ČR - náklady SR (0 replies)
 28. Obce-mzdy za dec.2008-učtovanie (0 replies)
 29. Fa za telefón r.2008 v roku 2009 (6 replies)
 30. Rezerva na odchodné (1 replies)
 31. Vyradenie neodpísaného automobilu z podnikania (3 replies)
 32. Daň k predaja a kúpi nehnuteľnosti (16 replies)
 33. Spotrebná daň z minerálneho oleja (2 replies)
 34. služba od neplátcu DPH (2 replies)
 35. Uctovne a danove odpisy pri leasingu (5 replies)
 36. preddavok od poistovne je zdanitelnym prijmom? (6 replies)
 37. vyber z pokladne (8 replies)
 38. Neuhradená faktúra v CZK (4 replies)
 39. Nezdaniteľná čiastka daňovníka 2009 (0 replies)
 40. Zasielanie Potvrdení o príjmoch FO zo závislej činnosti (2 replies)
 41. Daňové priznanie a dôchodca (1 replies)
 42. neaktivovaná služba (1 replies)
 43. Zamestnávateľ a DMV (0 replies)
 44. Zamestnávateľ a DMV (2 replies)
 45. účtovanie pri prechode z JU na PU (0 replies)
 46. Odpočet DPH v roku 2008 alebo 2009? (2 replies)
 47. Kedy vozidlo podlieha dani (12 replies)
 48. súkromné vozidlo na služobné účely (0 replies)
 49. zahraničná faktúra a SKK (4 replies)
 50. DP k dani z nehnuteľnosti-základ dane z m2 v Eur (3 replies)
 51. prepočet opravných položiek (0 replies)
 52. likvidácia s.r.o. a leasing (0 replies)
 53. KOniec roka (37 replies)
 54. faktúra za telefony (4 replies)
 55. zaúčtovanie telefonneho účtu na konci roka (17 replies)
 56. DP SZČO + sprostredkovateľ poistenia (0 replies)
 57. transférové oceňovanie (0 replies)
 58. Príležitostný príjem na rok 2008 (19 replies)
 59. vrátenie DPH (refundácia) z Nemecka kúpa auta (3 replies)
 60. Kupa a predaj obchodneho podielu (0 replies)
 61. Účtovanie paušálom (1 replies)
 62. Neuhradený automobil a odpis (2 replies)
 63. Daň z prímu FO,za predaj auta r.2008 (5 replies)
 64. paušálne výdavky (15 replies)
 65. Priznanie k dani z nehnuteľnosti (47 replies)
 66. odvody do ZP SZČO (9 replies)
 67. povinnosť výpočtu koeficientu (15 replies)
 68. leasing versus úver od leasingovky (0 replies)
 69. Daň a auto? (4 replies)
 70. Zaradenie do odpisovej skupiny (1 replies)
 71. Kurzová strata? (1 replies)
 72. pomoc pri vypocte dane za pozemky (1 replies)
 73. závierkové operácie (13 replies)
 74. nepeňažný príjem (1 replies)
 75. Pomoc pri vyplnovani DP pozemky (0 replies)
 76. príjem z úrokov konateľ (2 replies)
 77. Kurz uctovnictva (23 replies)
 78. DzMV a auto na leasing (3 replies)
 79. česká faktúra zaúčtovanie (12 replies)
 80. prenájom súkromného automobilu (14 replies)
 81. Faktúra za tovar z EU (2 replies)
 82. dodanie tovaru 2008 faktúra 2009 (12 replies)
 83. duplicitne uhradená lízingová splátka (1 replies)
 84. Zrážková daň-devízový účet (1 replies)
 85. daň z MV (26 replies)
 86. SZCO, sukromny automobil - vzor knihy jazd (1 replies)
 87. polnohospodarsky stroj - uctovanie PHM (6 replies)
 88. odpočítanie dph pri registrácii platiteľa (11 replies)
 89. intrastat a DPH (6 replies)
 90. zivnostnik a JU (6 replies)
 91. Stravné (0 replies)
 92. dodatočná DzPPO+DPH (22 replies)
 93. Výdaj jedálnych kupónov (3 replies)
 94. zúčtovanie katology - surne (0 replies)
 95. Zaúčtovanie splátkoveho kalendara v PÚ (2 replies)
 96. 052 alebo 314 (2 replies)
 97. daňové priznanie (1 replies)
 98. Výkazy o majetku a záväzkoch (1 replies)
 99. Faktúra a jej náležitosti (13 replies)
 100. Hotovostný nákup tovaru z EÚ (0 replies)
 101. Náhrada PN-ky (5 replies)
 102. Prenájom bytu a daň (7 replies)
 103. dátumy nového roku (4 replies)
 104. Tankovacie karty z OMV (0 replies)
 105. Sukromne auto konatela a Dan z MV (25 replies)
 106. tovar na reprezentačné účely (3 replies)
 107. DP 2008 - SZČO + zam-c + MD (1 replies)
 108. Prenájom a daň z motorových vozidiel (15 replies)
 109. daň z motor.vozidiel - zníženie (0 replies)
 110. Faktúra december, úhrada január. (3 replies)
 111. odvody popri zamestananí (1 replies)
 112. Daň z dedičstva (6 replies)
 113. zmena základného imania a rezervný fond (0 replies)
 114. sponzorstvo - daňové povinnosti (5 replies)
 115. Stará pohľadávka (4 replies)
 116. Kontrola vyúčtovania stravného (13 replies)
 117. pozastavenie živnosti (0 replies)
 118. registracia dph (14 replies)
 119. Daň z výhry auta. (2 replies)
 120. Tankovacie karty od firmy DKV (0 replies)
 121. Úhyn základného stáda (0 replies)
 122. Osobné auto s prestaubou na N1 (1 replies)
 123. Musím použiť koeficient ? (7 replies)
 124. Preddaok v Ju (2 replies)
 125. vyplatenie z domu,práca na dohodu a iné príjmy (5 replies)
 126. Splátkový kalendár internet (3 replies)
 127. výnosy (0 replies)
 128. pokladničné bloky? (3 replies)
 129. podnikateľský účet v zahraničí (3 replies)
 130. Zisk (5 replies)
 131. zaciatky v uctovnictve (9 replies)
 132. nadmer DPH neodpočítaný od povinnosti (2 replies)
 133. Faktúra z ČR - služby (4 replies)
 134. Zlé ocenenie zásob (3 replies)
 135. vreckové (2 replies)
 136. Potvrdenie o podani DPMV (5 replies)
 137. Vrátenie DPH daňovému úradu (2 replies)
 138. kedy je narok na odpocet (26 replies)
 139. DP ženy na rodičovskej dovolenke alebo zahrnutie NČZD do DP manžela (4 replies)
 140. Odberateľská fa - ČR (10 replies)
 141. povinnost fyzicky podat tlacivo DP pre dan z motorovych vozidiel (4 replies)
 142. Súkromné auto v lízingu na podnikanie (16 replies)
 143. Darované peniaze na podnikateľskom účte (7 replies)
 144. Aj odborník sa kopne:) (10 replies)
 145. Úhrada platobnou kartou na konci roka (3 replies)
 146. Daň z MV neuhradená (11 replies)
 147. zaradenie sedacej súpravy (3 replies)
 148. DP z nájmu (2 replies)
 149. JÚ a nákup kozmetiky (2 replies)
 150. Kurzový rozdiel (10 replies)
 151. k.strata,zisk pri inzerate v ČR (1 replies)
 152. faktúry zo zahraničia bez DPH (16 replies)
 153. náklady na projekt pre eurofondy (13 replies)
 154. Prekladateľstvo a DPH (0 replies)
 155. Prenájom auta firme od fyz. osoby (15 replies)
 156. Hľadam účtovníka/ Vráble (5 replies)
 157. leasing (2 replies)
 158. zaciatky v JU (3 replies)
 159. Zaradenie a odpisovanie budovy (7 replies)
 160. Obstaranie (1 replies)
 161. učtovanie peňažnej zábezpeky (0 replies)
 162. Nedokončená výroba a jej vplyv na HV (7 replies)
 163. Sluzobna cesta na rozhrani rokov (2 replies)
 164. granty a odvody... (0 replies)
 165. Stravné lístky (1 replies)
 166. Platba platobnou kartou (7 replies)
 167. Program Alfa a DPH (8 replies)
 168. 548 zaokrúľovanie, halierové vyrovnanie (7 replies)
 169. Zákon o cestnej premávke č.8/2009 Z.z. (4 replies)
 170. Smernica v JU (2 replies)
 171. Cestná daň (3 replies)
 172. Cestná daň - prerušenie (2 replies)
 173. vyúčtovanie pracovnej cesty a poplatkov v banke (6 replies)
 174. Vysoký kurzový zisk (13 replies)
 175. pracovná zmluva a dohoda o prac. činnosti (7 replies)
 176. Daňové priznanie pri príjme v Sk aj € (4 replies)
 177. DPH - koeficiet (2 replies)
 178. zmluvná odmena (3 replies)
 179. fa za murárske práce v prenajatých priestoroch (2 replies)
 180. Softvér s technickou podporou (0 replies)
 181. Overenie správnosti prepočtu Skk -> Eur (1 replies)
 182. Učtovanie s koeficientom. (1 replies)
 183. Penále - sociálna poisťovňa (0 replies)
 184. kuriozny náklad ... (56 replies)
 185. cudzia mena (1 replies)
 186. inventúra k 31.12. (0 replies)
 187. Pôžička v EUR a splatenie (0 replies)
 188. rodicovska dov. + 3 mes zamest. (25 replies)
 189. Úhrada faktúry platobnou kartu (31 replies)
 190. rozpustenie rezervy (4 replies)
 191. odpisovanie hm.majetku (2 replies)
 192. Mínusový stav pokladne (18 replies)
 193. prikazna zmluva (2 replies)
 194. Google AdWords (4 replies)
 195. Prepočítanie zahraničnej faktúry - dopropisu (1 replies)
 196. nevyplatená pohľadávka (1 replies)
 197. IČO na daňových dokladoch (11 replies)
 198. služba pri registracii na DPH (6 replies)
 199. účtovanie dane z MV (11 replies)
 200. EURO a návesy, prívesy (1 replies)
 201. nevyf. dodávky v roku 2008 (3 replies)
 202. prechod zo zivnosti na TPP + zriadenie sro (2 replies)
 203. Prehľad o zazených a odvedených preddavkov na daň. (6 replies)
 204. Nezdaniteľná časť základu dane na manželov (1 replies)
 205. herné automaty a DPH (1 replies)
 206. prerušená živnosť (8 replies)
 207. koniec pokladničných dokladov (1 replies)
 208. ohlasovacia zivnost (4 replies)
 209. životné poistenie a dan z príjmov (10 replies)
 210. Faktúra z Čiech (25 replies)
 211. povinnosť platiť preddavky (1 replies)
 212. Odpočítanie DPH (1 replies)
 213. Urbanisticka studia - 042 alebo 518? (1 replies)
 214. 366 (1 replies)
 215. pomoc (1 replies)
 216. SZČO-dôchodca (3 replies)
 217. daňové priznanie (5 replies)
 218. PHM a DPH (4 replies)
 219. zivnost - odvody po novom? (2 replies)
 220. Nezdaniteľná časť základu dane (68 replies)
 221. cudzia mena analytika (1 replies)
 222. zúčtovanie inventúry (1 replies)
 223. Nesprávne krátenie odpočtu koeficientom. (0 replies)
 224. Daňové priznanie za dieťa (9 replies)
 225. Cestovné lístky (2 replies)
 226. manko - pripocitatelna polozka?? (4 replies)
 227. Vyvoz do USA (1 replies)
 228. FAktúry na prelome rokov 2008/2009 (9 replies)
 229. Odpis paušálnych výdavkov a ich účtovanie (14 replies)
 230. Zníženie zakladu dane podľa §11 (3 replies)
 231. Neoprávnené DPH (14 replies)
 232. Daňový či nedaňový výdavok (14 replies)
 233. Kontrola PD (0 replies)
 234. Fa v eurách? (2 replies)
 235. dátum vystavenia faktúry (3 replies)
 236. Hotovostná faktúra z Maďarska (10 replies)
 237. pracovná cesta a SZČO (5 replies)
 238. Cestná daň (12 replies)
 239. zákonné poistenie (4 replies)
 240. Majetok konateľa - zhodnotenie v sro (14 replies)
 241. FA v EUR k 31.12.2008 (0 replies)
 242. uplatnenie nákladov (0 replies)
 243. PNka mi stale nedosla! (10 replies)
 244. Jednoduché účtovníctvo (1 replies)
 245. Prihlásenie na DÚ (1 replies)
 246. Odhlásenie Intrastatu (0 replies)
 247. Cestovný príkaz v Alfa programe? (3 replies)
 248. Dovoz mraziaceho zariadenia z Talianska (2 replies)
 249. konateľ v jednej firme a zároveň zamestnanec v druhej firme (7 replies)
 250. Daň z MV za r.2008, náklad v r.2009? (10 replies)