PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 [286] 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. DPH a ojazdené vozidlá
 2. cestovné náhrady
 3. Na aky ucet by ste zauctovali nabytok?
 4. prenájom bazéna
 5. Ukončenie likvidácie
 6. zaokruhlenie
 7. Výpočet kalkulácie zájazdu pre rok 2009
 8. Cestovné, stravné....
 9. zálohova faktúra
 10. Počítačová sieť
 11. pásový dopravník - ako zaúčtovať
 12. poskodenie rampy
 13. Zaúčtovanie zálohy
 14. nákup eurobalíčkov a zaúčtovanie
 15. Nákup automobilu v EU
 16. stavba chaty-ako účtovať?
 17. hlavna kniha a suvaha
 18. havarijné poistenie - nezaúčtované v r.2007
 19. kúpa eurobalíčkou
 20. Odvody a daň z odmeny 1 300 000 Sk
 21. Valutová pokladnica
 22. preplatenie nadcasu
 23. Konateľ a spoločník - nerezidenti a odmeny
 24. Bankovy prevod do zahranica
 25. Povinnosť zverejniť cenu hovoru?
 26. Farebný televízor ako monitor k PC
 27. Zníženie dane
 28. prevadzkovanie hracich automatov a DPH
 29. Ako vytvoriť SF
 30. Prefakturovanie sankčného úroku
 31. zmeny v účtovaní majetku od 1.1.2009
 32. Vzorec na výpočet spotr. PHM.
 33. Prenájom dopravného prostriedku
 34. zaúčtovanie príspevku zamestnávateľa do DDP
 35. miesto dodania služby
 36. AKO SPRAVNE ZAUčTOVAT FA Z PL V MRP
 37. radlica - DHM
 38. Predlženie doby leasingu a daňový dopad
 39. odpisy-zaokruhlovanie
 40. DPH pri nájme zahraničnému odbereteľovi
 41. Prerušenie odpisovania
 42. Zápisnica z valneho zhrom.- danový urad
 43. Daň z prijmu a neuhradene zavazky 3 roky po splatnosti
 44. nadobudnutie tovaru v tuzemsku
 45. euro a zaokrúhľovanie
 46. E 101 preklad
 47. Ako zdaniť príjmy zo zahraničných investícií?
 48. tovar zo zahraničia
 49. Valne zhromaždenie
 50. náklady svadobnej agentúry
 51. Fa od českého dodávateľa v Sk
 52. Kniha ERP
 53. uhradene naviac
 54. sociálny fond
 55. VZ a odpis pohľadávky?
 56. Nerozdelený zisk
 57. ako správne zaúčtovať zmluvnú pokutu?
 58. Kniha jazd - miesto vykonu prace doma.
 59. Odpisy
 60. Práca v zahraničí
 61. prenajom miestnosti na podnikanie
 62. Faktura omylom uhradena z osobneho uctu
 63. Poistná udalosť a platca DPH
 64. Náklady
 65. rezervy
 66. škoda pri dopravnej nehode
 67. DPH minulého obdobia
 68. Odklada dane z prijmu
 69. Živnosť popri zamestnani a možne náklady
 70. Opravné položky minulých období
 71. trojstranný obchod-2.odberateľ-intrastat
 72. pokuta?
 73. účtovanie úhrady cudzomenovej pohľadávky
 74. Vystava v S.Arabii
 75. uctovne odpisy - predchadzajuce roky
 76. dodatočné DP alebo opravné?
 77. Faktura do zahranicia
 78. samozdanenie a DPH
 79. DHM majetok zaradeni do KHM
 80. praca cez agenturu a DP
 81. pohľadávka
 82. Daň z MV-preddavky na rok 2009
 83. Prebytok tovaru
 84. Vzniknutá škoda
 85. Opravný doklad po zavedení EUR
 86. Dodatočné daňové priznanie (nedoplatok RZ ZP)
 87. DPH a nevyužívaný majetok
 88. vyradenie majetku
 89. Výhody zamestnanec + SZČO ????
 90. penale a odvody SP
 91. chýbná dvojitá úhrada
 92. zaradenie UNC 060
 93. Nájomné zaplatené vopred
 94. Škoda spôsobená zamestnancami a DPH
 95. dan otazka
 96. učtovnictvo a vyplatenie odch.podielu
 97. Príspevok na podporu udržania v zamestnani a jeho zdaňovanie
 98. odpis pohladavok
 99. Odvody od 1.1.09 v eurách
 100. Ako účtovať prijate EUR - (ivet.)
 101. vzorky pre zakaznikov a vian.pozdravy
 102. odpisy auta kupeneho na uver na 2 roky
 103. služobná cesta
 104. Prijate preddavky v PU
 105. Dotácia z EU - účtovanie
 106. živnostenské opravnenie
 107. zásoby spôsob B
 108. Účtovanie služieb party servisu
 109. zamestnanci
 110. kúpeľný pobyt
 111. daň z motorových vozidiel mixér
 112. SKK na EUR
 113. premlčacia doba pohľadávky
 114. postupy účtovania
 115. zámena pozemkov medzi s.r.o.
 116. nedostupná pohľadávka
 117. Euro balíčky
 118. problem s FA
 119. stravné konateľ=zamestnanec
 120. Predaj valut a zaokruhlenie
 121. Odpisy
 122. Odvody z 2 živností 1. SR 2. Rakúsko
 123. Kúpa drobného majetku
 124. nákup občerstvenia
 125. predaj spoluvlastníckeho podielu v priamom vztahu
 126. Novoročenky a DPH
 127. zrušenie plátcu DPH daň. úradom
 128. Storno faktúra novému platiteľovi DPH
 129. Predaj obrazu a daň z príjmov
 130. Česká faktura a dph
 131. refakturacia - sudny znalec
 132. refakturacia-sudny znalec
 133. Ochranne potreby
 134. Občianske združenie a JÚ
 135. Základ dane pri samozdanení
 136. majetok
 137. Preddavková daň
 138. ODPIS NOTEBOOKU
 139. aký paragraf?
 140. zivnost v SR a CR
 141. pausalove vydavky
 142. Vypocet DzP - zivnostnik aj zamestnanec
 143. DPH-cestovné výdaje
 144. min. mzdové sadzby od 1.1.2009
 145. Odpis a oprávka
 146. pohľadávka voči zamestnancovi
 147. Skladovanie musí byť ako činnosť.
 148. Výdavky na vianočnú výzdobu
 149. Dodanie materialu zo zahranicia.
 150. Pouzivanie pokladni v zdruzeni
 151. daň z príjmu
 152. Úprava odpisov pri registrácii na DPH
 153. Faktura zo zahranicia za nakup tovaru zo Slovinska
 154. Zákon o dani z prijmov od 1.1.2009
 155. stravné nad limit
 156. daň z motorových vozidiel
 157. Odpis vozidla
 158. školiaci pobyt a daňovo uznané náklady
 159. zmena zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok
 160. danovo neuznane vydavky...
 161. kurz pri prepočte DPH
 162. Zdanovanie záväzkov starších ako 3 roky ??
 163. školiaci pobyt a daňovo uznané náklady
 164. Kúpa nehnuteľnosti a vklad do podnikania?
 165. zriadovacie naklady, s.r.o.
 166. príjem zo Soc.F - zaokrúhlovanie
 167. Nákup PC nad 50000 SK + softvér
 168. oslobodenie od DPH podľa § 31
 169. DPH zo zálohovej fa v EUR
 170. Zaúčtovanie zálohovej faktúry
 171. Daň z príjmu pri prenajímani nehnutelnosti
 172. platby kartou
 173. Aka sadzba?
 174. Skolaudovanie stavby
 175. Odpisy DNM a DHM od 1.1.2009
 176. Bankova záruka
 177. prehľad o zrazených preddavkoch 200-2003
 178. platba českou kartou na Slovensku
 179. Fakturácia pod výrobné ceny
 180. kniha jazd-JU
 181. Vozidlo na úver - totálna škoda
 182. Leasing a predaj auta
 183. Odpisy majetku pri zmene jeho vlastnictva
 184. začiatok práce s DPH
 185. Kapitálové ŽP a DzPPO
 186. Kaucia (fin. zábezpeka) - účet
 187. Založenie Občianskeho združenia
 188. Sklad MRP a výdaj do mínusu
 189. účtovanie fa z ČR v JU
 190. výkazy v PU - príjmy a náklady
 191. "čistý príjem SZČO"
 192. SZČO- odpisy,náhrady za PHM
 193. spevnená plocha?
 194. Vlastný príjem manžela - príspevok od ÚP
 195. Výdavky v JÚ
 196. Odpísanie pohľadávky
 197. Dodatočné daňové priznanie - daň z prenájmu bytu
 198. Neuznaná DPH
 199. Duálne zobrazenie od 1. januára
 200. zaraďovanie majetku
 201. dodatok k zmluve prenajmu bytu
 202. Prenajatý automobil na podnikanie použitý na súkr.účely
 203. DPH - Najom kancelarie
 204. Strata dokladu
 205. Ako najlepšie dať do nákladov auto
 206. FO neplatca DPH a člen s.r.o.
 207. Dobrá literatúra k učtovaniu s.r.o.
 208. Príjem za prenájom počas RD
 209. zabudnutá faktúra
 210. tuzemská fa v eurách
 211. evidencia tovaru
 212. VF z r. 2007
 213. DPH a zimné pneumatiky
 214. poistenie stavby
 215. Preplatok ZP - SZČO
 216. denná uzávierka
 217. Účtovanie zádržného
 218. samozdanenie a DPH
 219. oprava učtovania zakladného imania
 220. financna analyza
 221. minimálna výška dane
 222. DPH - opravné DP poštou
 223. Odpis HIm a jeho predaj
 224. Slovenská firma poskytne službu zahraničnej firme mimo EU
 225. zhorel tovar v colnom sklade
 226. nezaučtovaná úhrada
 227. Dobropis k fakture
 228. odpočítateľná položka
 229. autofolie odpočet DPH - OS M1
 230. pokračovanie -prevzatie leasingu v JU-ODPIS
 231. Výpočet cestovného
 232. Ročný predplatiteľsý servis na software - ako ho zaúčtovať
 233. Základné imanie
 234. Úhrada colného dlhu
 235. postupenie pohladavky-opravne polozky
 236. DPH a Chorvátsko
 237. Platená inzercia na internete…-ako zdokladujem príjem??
 238. Nákup ojazdeného os.automoboliu z EU
 239. Ubytovanie za zamestnancov
 240. preprava v EU
 241. práca invalida
 242. odpisova skupina
 243. Daň z príjmov a tovar zakúpený bez dokladov
 244. Pripočitatelne a odpoč.položky
 245. zaucit do PU
 246. dotacia od UP
 247. zverejnenie účtovnej závierky
 248. dodanie tovaru do EU pod IC DPH SK
 249. Prenájom - pozastavená živnosť
 250. Parkovné a taška