PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 [286] 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. nárok SZČO na DB v priznaní za rok 2008
 2. Odpísanie pohľadávky v JÚ ešte raz...
 3. Odpis fotoaparátu u neplatcu DPH (Prosim o Pomoc)
 4. Živnosť a predaj leteniek
 5. prechod na neplatcu dph a kupa auta
 6. faktúry za elektrinu
 7. Fakturácia
 8. tankovanie PHM do "tovaru"
 9. fa uhradená z osobného účtu
 10. Technické zhodnotenie a mesačné odpisy
 11. Úhrady fa na súkromný účet konateľa
 12. DPH - neplatca od platcu
 13. čerpanie sociálneho fondu-zdanenie
 14. Predanie automobilu
 15. odpredané vozidlo a ZC
 16. splátkový kalendár
 17. Prijatý dobropis
 18. Platba za faktúru
 19. Zapožičanie mot. vozidla
 20. dph pred registráciou
 21. pokladňa SK po prechode na EURO
 22. ako zaradiť?
 23. Čo s odpočtom DPH po prerušení živnosti?
 24. prijmový pokladničný doklad vystavený neskôr
 25. odpredaj kolkov
 26. Príjemkovanie second hand tovaru
 27. nájom a DPH
 28. zahr.cest.príkaz zúčtovanie
 29. valutová pokladňa
 30. NOVÉ POSTUPY ÚČTOVANIA-účt.závierka2008
 31. úhrady faktúry s.r.o.
 32. Mandatna zmluva a dan
 33. daň z nehnuteľnosti
 34. Uctovanie PC a monitor oddelene, nie ako zostava DHM
 35. sukromné auto
 36. paušálne výdajky
 37. prenájom vozidla medzi manželmi
 38. Vreckové na pracovnej ceste
 39. Dar od dodavatela účtovanie
 40. Výklad § 49 odsek (2) zákona o DPH
 41. internet v domácnosti konateľa s.r.o.
 42. Dotácia z úradu práce
 43. reklamné predmety
 44. Živnosť v Rakúsku a DPH
 45. zasielkovy predaj
 46. Ak sa dedenie obchodneho podielu vylucuje...
 47. DPH doklady
 48. "stvorstranny" obchod
 49. Rezerva na vrátený tovar
 50. airberlin-platba sukr.kreditkou
 51. Osobný bankový účet využívaný na podnikanie
 52. refakturácia v JU
 53. Oprva DPH bez dodatočného podania priznania
 54. Zmluva o dielo
 55. nákup auta na predaj z EU
 56. účtovnícke služby - zdaniteľné plnenie
 57. daň z výhry
 58. Preplatky na odvodoch do Sociálnej poisťovne
 59. konsolidovana uctovna zavierka
 60. fakturácia do CZ
 61. zárobok študentov
 62. Hospod.výsledok vz. zisk
 63. Vyradené auto-darovanie
 64. uctovne suvztaznosti v elektronickej podobe
 65. cestovný príkaz
 66. prechod SZČO na SRO a účtovanie
 67. prechod na eurá
 68. zaradenie poľnohospodárskeho stroja
 69. platca DPH alebo neplatca?
 70. predaj zasob
 71. narok na podporu
 72. Likvidácia v s.r.o.
 73. Pracovny odev
 74. Splátkový kalendár
 75. Daňové priznanie
 76. zásoby do zisku
 77. dozorna rada
 78. Pozastavenie živnosti a odovzdanie UZ
 79. vymáhanie postúpenej pohľadávky a nárok na odpočet DPH
 80. Skladova evidencia JU - Eshop
 81. Podporiť neziskovú organizáciu?
 82. Vývoz tovaru do VB - povinnost registracie
 83. Správne poplatky v € od 1.1?
 84. Faktura ku prijatej platbe
 85. Dovoz osobneho automobilu a DPH + leasing
 86. Dobropis za predchádzajúci rok
 87. postup pri účtovaní zásob
 88. Vystavenie faktúry
 89. faktúra z internetu
 90. predaj za korunu
 91. daňové tlačivá za rok 2008 + vyhlásenie na zdanenie príjmov fyz. osôb na rok 2009
 92. Vstupná cena DHM a DNM od 1.1.2009 v €
 93. Vystavovanie fa v KČ
 94. DPH pri fakturácii prepravy osôb
 95. Dan z prijmu FO -prosim o radu
 96. do kedy trebat podať DP mot.vozidiel a vypocet cestovneho rok 2008?
 97. Neuplatnená DPH ako daňový výdavok?
 98. kontrola účtov
 99. Stravovanie a DPH
 100. Miesto dod.služby a DPH
 101. účtovanie eura v JU
 102. Spätný leasing - účtovanie JU
 103. Halierové vyrovnanie
 104. kurz pri započítaní fa
 105. Vklad do dcérskej spoločnosti
 106. Zaradenie DHIM
 107. Ukončenie leasingu pre neplatenie splátok
 108. daň z príjmu
 109. Všetko o aute
 110. Preúčtovanie preplatku na DPH na úhradu nedoplatkov z min. rokov
 111. Nákup zo zahraničia bez dph - nezaradenie do spotreby
 112. odstúpeniu od kúpnej zmluvy a vrátenie DPH
 113. Daň z predaja nehnutelnosti
 114. Spätné odrátanie DPH z majetku
 115. Dávanie charitatívnych darov
 116. kompenzácia dani
 117. nepredané zásoby
 118. colná zábezpeka
 119. Daň zrážkou pri kúpe licencie
 120. Odovzdanie pokladne
 121. dodatočné daňové priznanie
 122. Spoločník VOS a stravné
 123. faktúra z júna
 124. Bankový výpis a úhrada
 125. SURNE!!! - zaradenie majetku - kedy?
 126. prikazna zmluva
 127. Cestovné náklady - iné osoby/nie zamestnanci
 128. Pomalyobrátkové zásoby
 129. rozdiel medzi SHR a SZČO
 130. s.r.o. a komunálny odpad
 131. vzorky pre zakaznikov a vian.pozdravy
 132. stale nechapem DPH
 133. ODPISY - kompletny zoznam
 134. Zúčtovanie prijatého preddavku s pohľadávkou + DPH
 135. uzavierkove operacie
 136. školenie užívateľov Alfa
 137. Penále za oneskorené úhrady
 138. zmluvná pokuta
 139. Odlozena dan
 140. Účtovanie PZP
 141. Česká firma a poľské IČ DPH
 142. DPH
 143. povinnosť používať registračnú pokladňu
 144. odpočet DPH
 145. Predaj domu a dan z prijmov
 146. Odpis pohladávok
 147. Kúpa auta a odpisy
 148. odpisová skupina
 149. doplatok dane z príjmu za rok 2006
 150. daňové priznanie
 151. vyradenie HM a odpisy za rok 2008
 152. Fa za ubytovanie účastníkov školenia
 153. Zálohová fa. v EUR do ČR. A čo ďalej????
 154. Cestovné a DPH z ubytovania
 155. DPH - miesto zdaniteľného plnenia pri službe
 156. s.r.o.
 157. eurokonverzia - fa v SKK v r. 2009
 158. použitie krátkodobých rezerv
 159. studňa
 160. odpis auta na leasing
 161. dátum vystavenia a zdanit. plnenia na faktúre
 162. Slobodné povolanie a SZČO
 163. cestná daň 2008
 164. Uhrada a kurzovy rozdiel
 165. 2 % z dani
 166. Stravné pre SZČO a zároveň zamestnanca
 167. Kamionová preprava - DZMV
 168. Upozornenie pre platiteľov DPH
 169. Praca vo Svajciarsku, dan z prijmu
 170. DPH - čiastočná úhrada
 171. Obcianske zdruzenie a ukoncenie roka
 172. Licencia
 173. uzávierka roka
 174. Nahliadnutie do salda na daňovom úrade
 175. prechod na sro-problém s platbami
 176. Vyradenie hmot.majetku
 177. odpisy účtovné
 178. Staci paypal faktura?
 179. socialny fond
 180. spoluucast - prenajate vozidlo
 181. ako zdaniť predaj vlastnej zbierky
 182. DPH
 183. Daňové priznanie - práca v ČR
 184. predaj majetku pri likvidácii firmy
 185. školenie
 186. Nákup kotla v Poľsku a jeho dočadné používanie v Nemecku
 187. szčo a pn
 188. Prenajatý majetok a novo obstaraný majetok nezaradený do používania
 189. DPH
 190. Obstarávacia cena auta
 191. podanie danoveho priznania z prijmu FO
 192. Nakup z Ciny - nemam fakturu
 193. Účtovanie v drevospracujúcej s.r.o.
 194. vyhoda registracie dph ju
 195. Náhodný príležitostný príjem
 196. manažérske vozidlo
 197. došlé faktúry a súvaha
 198. storno faktúry
 199. 13 pokut za jedno danove priznanie
 200. Pozastavenie živnosti
 201. DPH
 202. Oneskorené nahlásenie vozidla DU
 203. preddavok na daň
 204. predaj auta - SZČO predáva súkromnej osobe
 205. Daňové priznanie - práca v zahraničí
 206. ako odpisovať spevnené plochy?
 207. súkromné motorové vozidlo na podnikateľské účely
 208. súkromné motorové vozidlo na podnikateľské účely
 209. Nesplatený lízing
 210. Cestovný príkaz - vyúčt.služ.cesty
 211. Nakup kalendárov
 212. Vyúčtovanie pracovnej cesty
 213. Časové rozlíšenie.
 214. rezervy na nevyčerpanú dovolenku
 215. § 66 v praxi
 216. Vreckove na SC
 217. Súdom uznaná pohľadávka a DPH
 218. Záväzok a zrušená firma
 219. Živnostník
 220. registrácia bars neskoro dph
 221. Vyúčtovanie cestovných výdavkov v 3 menách??????
 222. Neuhradené zahr. faktúry po 1.1.2009
 223. Školenie - RUZ 2008/Šlosárová
 224. Oficiálna spotreba úžitkového vozidla pre účely DÚ
 225. Prestávka
 226. Predásobenie €
 227. ťarchopis+dobropis
 228. Bezplatné zapožičanie majetku
 229. DPH a dobropisy po 1. 1. 2009
 230. CASH FLOW v Angličtine
 231. Odpočet DPH pri dodaní služby zo zahraničia
 232. Vzor kúpno-predajnej zmluvy na tovar
 233. Osobný automobil v podnikaní
 234. Účtovanie spôsobom B
 235. Zrážková daň
 236. Dlhodobý majetok budova - lízing - prenájom
 237. Presun peňazí z osobného na podnikateľský účet
 238. Nehnuteľnosť v BSM a živnosť
 239. Lekári a dph
 240. vyvoz alkoholu a DPH
 241. Pokladňa a prechod na EURO
 242. Súvisiaci priestor alebo prevádzka?
 243. odpisy
 244. nesprávne vyplnené výkazy
 245. Faktúra zo zahraničia kombinovaná
 246. Náhrada škody
 247. DPH a ojazdené vozidlá
 248. cestovné náhrady
 249. Na aky ucet by ste zauctovali nabytok?
 250. prenájom bazéna