PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 [287] 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Súvisiaci priestor alebo prevádzka?
 2. odpisy
 3. nesprávne vyplnené výkazy
 4. Faktúra zo zahraničia kombinovaná
 5. Náhrada škody
 6. DPH a ojazdené vozidlá
 7. cestovné náhrady
 8. Na aky ucet by ste zauctovali nabytok?
 9. prenájom bazéna
 10. Ukončenie likvidácie
 11. zaokruhlenie
 12. Výpočet kalkulácie zájazdu pre rok 2009
 13. Cestovné, stravné....
 14. zálohova faktúra
 15. Počítačová sieť
 16. pásový dopravník - ako zaúčtovať
 17. poskodenie rampy
 18. Zaúčtovanie zálohy
 19. nákup eurobalíčkov a zaúčtovanie
 20. Nákup automobilu v EU
 21. stavba chaty-ako účtovať?
 22. hlavna kniha a suvaha
 23. havarijné poistenie - nezaúčtované v r.2007
 24. kúpa eurobalíčkou
 25. Odvody a daň z odmeny 1 300 000 Sk
 26. Valutová pokladnica
 27. preplatenie nadcasu
 28. Konateľ a spoločník - nerezidenti a odmeny
 29. Bankovy prevod do zahranica
 30. Povinnosť zverejniť cenu hovoru?
 31. Farebný televízor ako monitor k PC
 32. Zníženie dane
 33. prevadzkovanie hracich automatov a DPH
 34. Ako vytvoriť SF
 35. Prefakturovanie sankčného úroku
 36. zmeny v účtovaní majetku od 1.1.2009
 37. Vzorec na výpočet spotr. PHM.
 38. Prenájom dopravného prostriedku
 39. zaúčtovanie príspevku zamestnávateľa do DDP
 40. miesto dodania služby
 41. AKO SPRAVNE ZAUčTOVAT FA Z PL V MRP
 42. radlica - DHM
 43. Predlženie doby leasingu a daňový dopad
 44. odpisy-zaokruhlovanie
 45. DPH pri nájme zahraničnému odbereteľovi
 46. Prerušenie odpisovania
 47. Zápisnica z valneho zhrom.- danový urad
 48. Daň z prijmu a neuhradene zavazky 3 roky po splatnosti
 49. nadobudnutie tovaru v tuzemsku
 50. euro a zaokrúhľovanie
 51. E 101 preklad
 52. Ako zdaniť príjmy zo zahraničných investícií?
 53. tovar zo zahraničia
 54. Valne zhromaždenie
 55. náklady svadobnej agentúry
 56. Fa od českého dodávateľa v Sk
 57. Kniha ERP
 58. uhradene naviac
 59. sociálny fond
 60. VZ a odpis pohľadávky?
 61. Nerozdelený zisk
 62. ako správne zaúčtovať zmluvnú pokutu?
 63. Kniha jazd - miesto vykonu prace doma.
 64. Odpisy
 65. Práca v zahraničí
 66. prenajom miestnosti na podnikanie
 67. Faktura omylom uhradena z osobneho uctu
 68. Poistná udalosť a platca DPH
 69. Náklady
 70. rezervy
 71. škoda pri dopravnej nehode
 72. DPH minulého obdobia
 73. Odklada dane z prijmu
 74. Živnosť popri zamestnani a možne náklady
 75. Opravné položky minulých období
 76. trojstranný obchod-2.odberateľ-intrastat
 77. pokuta?
 78. účtovanie úhrady cudzomenovej pohľadávky
 79. Vystava v S.Arabii
 80. uctovne odpisy - predchadzajuce roky
 81. dodatočné DP alebo opravné?
 82. Faktura do zahranicia
 83. samozdanenie a DPH
 84. DHM majetok zaradeni do KHM
 85. praca cez agenturu a DP
 86. pohľadávka
 87. Daň z MV-preddavky na rok 2009
 88. Prebytok tovaru
 89. Vzniknutá škoda
 90. Opravný doklad po zavedení EUR
 91. Dodatočné daňové priznanie (nedoplatok RZ ZP)
 92. DPH a nevyužívaný majetok
 93. vyradenie majetku
 94. Výhody zamestnanec + SZČO ????
 95. penale a odvody SP
 96. chýbná dvojitá úhrada
 97. zaradenie UNC 060
 98. Nájomné zaplatené vopred
 99. Škoda spôsobená zamestnancami a DPH
 100. dan otazka
 101. učtovnictvo a vyplatenie odch.podielu
 102. Príspevok na podporu udržania v zamestnani a jeho zdaňovanie
 103. odpis pohladavok
 104. Odvody od 1.1.09 v eurách
 105. Ako účtovať prijate EUR - (ivet.)
 106. vzorky pre zakaznikov a vian.pozdravy
 107. odpisy auta kupeneho na uver na 2 roky
 108. služobná cesta
 109. Prijate preddavky v PU
 110. Dotácia z EU - účtovanie
 111. živnostenské opravnenie
 112. zásoby spôsob B
 113. Účtovanie služieb party servisu
 114. zamestnanci
 115. kúpeľný pobyt
 116. daň z motorových vozidiel mixér
 117. SKK na EUR
 118. premlčacia doba pohľadávky
 119. postupy účtovania
 120. zámena pozemkov medzi s.r.o.
 121. nedostupná pohľadávka
 122. Euro balíčky
 123. problem s FA
 124. stravné konateľ=zamestnanec
 125. Predaj valut a zaokruhlenie
 126. Odpisy
 127. Odvody z 2 živností 1. SR 2. Rakúsko
 128. Kúpa drobného majetku
 129. nákup občerstvenia
 130. predaj spoluvlastníckeho podielu v priamom vztahu
 131. Novoročenky a DPH
 132. zrušenie plátcu DPH daň. úradom
 133. Storno faktúra novému platiteľovi DPH
 134. Predaj obrazu a daň z príjmov
 135. Česká faktura a dph
 136. refakturacia - sudny znalec
 137. refakturacia-sudny znalec
 138. Ochranne potreby
 139. Občianske združenie a JÚ
 140. Základ dane pri samozdanení
 141. majetok
 142. Preddavková daň
 143. ODPIS NOTEBOOKU
 144. aký paragraf?
 145. zivnost v SR a CR
 146. pausalove vydavky
 147. Vypocet DzP - zivnostnik aj zamestnanec
 148. DPH-cestovné výdaje
 149. min. mzdové sadzby od 1.1.2009
 150. Odpis a oprávka
 151. pohľadávka voči zamestnancovi
 152. Skladovanie musí byť ako činnosť.
 153. Výdavky na vianočnú výzdobu
 154. Dodanie materialu zo zahranicia.
 155. Pouzivanie pokladni v zdruzeni
 156. daň z príjmu
 157. Úprava odpisov pri registrácii na DPH
 158. Faktura zo zahranicia za nakup tovaru zo Slovinska
 159. Zákon o dani z prijmov od 1.1.2009
 160. stravné nad limit
 161. daň z motorových vozidiel
 162. Odpis vozidla
 163. školiaci pobyt a daňovo uznané náklady
 164. zmena zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok
 165. danovo neuznane vydavky...
 166. kurz pri prepočte DPH
 167. Zdanovanie záväzkov starších ako 3 roky ??
 168. školiaci pobyt a daňovo uznané náklady
 169. Kúpa nehnuteľnosti a vklad do podnikania?
 170. zriadovacie naklady, s.r.o.
 171. príjem zo Soc.F - zaokrúhlovanie
 172. Nákup PC nad 50000 SK + softvér
 173. oslobodenie od DPH podľa § 31
 174. DPH zo zálohovej fa v EUR
 175. Zaúčtovanie zálohovej faktúry
 176. Daň z príjmu pri prenajímani nehnutelnosti
 177. platby kartou
 178. Aka sadzba?
 179. Skolaudovanie stavby
 180. Odpisy DNM a DHM od 1.1.2009
 181. Bankova záruka
 182. prehľad o zrazených preddavkoch 200-2003
 183. platba českou kartou na Slovensku
 184. Fakturácia pod výrobné ceny
 185. kniha jazd-JU
 186. Vozidlo na úver - totálna škoda
 187. Leasing a predaj auta
 188. Odpisy majetku pri zmene jeho vlastnictva
 189. začiatok práce s DPH
 190. Kapitálové ŽP a DzPPO
 191. Kaucia (fin. zábezpeka) - účet
 192. Založenie Občianskeho združenia
 193. Sklad MRP a výdaj do mínusu
 194. účtovanie fa z ČR v JU
 195. výkazy v PU - príjmy a náklady
 196. "čistý príjem SZČO"
 197. SZČO- odpisy,náhrady za PHM
 198. spevnená plocha?
 199. Vlastný príjem manžela - príspevok od ÚP
 200. Výdavky v JÚ
 201. Odpísanie pohľadávky
 202. Dodatočné daňové priznanie - daň z prenájmu bytu
 203. Neuznaná DPH
 204. Duálne zobrazenie od 1. januára
 205. zaraďovanie majetku
 206. dodatok k zmluve prenajmu bytu
 207. Prenajatý automobil na podnikanie použitý na súkr.účely
 208. DPH - Najom kancelarie
 209. Strata dokladu
 210. Ako najlepšie dať do nákladov auto
 211. FO neplatca DPH a člen s.r.o.
 212. Dobrá literatúra k učtovaniu s.r.o.
 213. Príjem za prenájom počas RD
 214. zabudnutá faktúra
 215. tuzemská fa v eurách
 216. evidencia tovaru
 217. VF z r. 2007
 218. DPH a zimné pneumatiky
 219. poistenie stavby
 220. Preplatok ZP - SZČO
 221. denná uzávierka
 222. Účtovanie zádržného
 223. samozdanenie a DPH
 224. oprava učtovania zakladného imania
 225. financna analyza
 226. minimálna výška dane
 227. DPH - opravné DP poštou
 228. Odpis HIm a jeho predaj
 229. Slovenská firma poskytne službu zahraničnej firme mimo EU
 230. zhorel tovar v colnom sklade
 231. nezaučtovaná úhrada
 232. Dobropis k fakture
 233. odpočítateľná položka
 234. autofolie odpočet DPH - OS M1
 235. pokračovanie -prevzatie leasingu v JU-ODPIS
 236. Výpočet cestovného
 237. Ročný predplatiteľsý servis na software - ako ho zaúčtovať
 238. Základné imanie
 239. Úhrada colného dlhu
 240. postupenie pohladavky-opravne polozky
 241. DPH a Chorvátsko
 242. Platená inzercia na internete…-ako zdokladujem príjem??
 243. Nákup ojazdeného os.automoboliu z EU
 244. Ubytovanie za zamestnancov
 245. preprava v EU
 246. práca invalida
 247. odpisova skupina
 248. Daň z príjmov a tovar zakúpený bez dokladov
 249. Pripočitatelne a odpoč.položky
 250. zaucit do PU