1. Uplatnenie straty z predaja podielových fondov (5 replies)
 2. Ako správne postupovat? (2 replies)
 3. Vybrané finančné hodnoty a limity uvedené v daňových zákonoch (2 replies)
 4. Odpočet DPH (11 replies)
 5. Doklady k prenájmu nehnuteľnosti (1 replies)
 6. Vrátenie DPH pri kúpe auta (11 replies)
 7. Bločky z RP (8 replies)
 8. výrobky na sklade-nevyfakturované (7 replies)
 9. daň z motor.vozidiel-preplatok (4 replies)
 10. Nezdaniteľná časť ZD na manžela - cudzinec (3 replies)
 11. Dan z pozemku (0 replies)
 12. odpočitatelna položka r.2009 (3 replies)
 13. združenie FO - paušálne výdavky? (4 replies)
 14. Dan z pozitkov (2 replies)
 15. minimálne poistné pre dobrovoľne nezamestnaných (2 replies)
 16. kúpelný víkendový poukaz. (11 replies)
 17. dan a odvody do zdravotnej (1 replies)
 18. Skladové karty (1 replies)
 19. zavazky staršie neuhradené navýšiť ZD (7 replies)
 20. paušálne výdavky (5 replies)
 21. Mimoriadna závierka (0 replies)
 22. úroky z omeškania - zmluvva (0 replies)
 23. Mandátna zmluva - daň z MO (0 replies)
 24. Prijata zaloha (1 replies)
 25. Kurzové rozdiely (5 replies)
 26. Zníženie základu dane v JU (6 replies)
 27. používanie príjmových pokladničných dokladov (5 replies)
 28. Tlačivo pri pracovnom úraze (0 replies)
 29. Skladové zásoby (12 replies)
 30. Pozastavena SZCO a koniec uctovneho roka (1 replies)
 31. cestovná agentúra (19 replies)
 32. majetok (4 replies)
 33. Najom-depozit (3 replies)
 34. dátum prijatia faktúry (13 replies)
 35. preberací protokol-stavba (4 replies)
 36. Daňove priznanie (2 replies)
 37. Nezdanitelna časť na manželku (2 replies)
 38. Paušalné výdavky (2 replies)
 39. Opäť koeficient a par. 54 zákona o DPH (3 replies)
 40. Dialničná známka na rok 2009 (47 replies)
 41. Daň z nehnuteľnosti - nesprávne priznaná podlažnosť (0 replies)
 42. sotfer z ČR (27 replies)
 43. odpisovanie majetkuu (2 replies)
 44. ako opraviť chybu (7 replies)
 45. totálna škoda auta na leasing v JU (12 replies)
 46. Zasobenie eurom pred zmenou meny (1 replies)
 47. technické zhodnotenie budovy (22 replies)
 48. stravné lístky (2 replies)
 49. Technicke zhodnotenie (3 replies)
 50. Kalkulacia - progresivna alebo diferencovana? (0 replies)
 51. Zaplatenie DPH-čky po ukončení živnosti (5 replies)
 52. Vrátenie užívacích práv k lesu (1 replies)
 53. Koncesionárske poplatky od 01.01.09 v € (3 replies)
 54. Dan s pozemku (0 replies)
 55. Nedoplatok a preplatok vo VŠZP (10 replies)
 56. Trovy exekúcie a DPH (5 replies)
 57. Organizačná zložka 518 alebo 521 (0 replies)
 58. auto do 30 tisíc (1 replies)
 59. Vyplnenie DP k dani z mot.vozidiel cez internet (2 replies)
 60. Daň z MV 2008 - tlačivá a usmernenia DR SR (48 replies)
 61. zaokruhlovanie v daňovom priznaní k dani z nehnuteľnosti (3 replies)
 62. Poskytovanie služieb (1 replies)
 63. Súhrnný podpis (5 replies)
 64. Daň z MV-začiatočník (1 replies)
 65. Stravné u FO (4 replies)
 66. Faktura za december a uhrada v januari (14 replies)
 67. Reklamne predmety z CR a DPH (4 replies)
 68. Dôchodca a zároveň aj SZČO (14 replies)
 69. prenájom vozdila a daň z príjmov (3 replies)
 70. Predzásobenie EUR (3 replies)
 71. registrácia DPH - prenájom nehnuteľnosti (1 replies)
 72. Spotrebná daň - koks (2 replies)
 73. stary a novy rok (2 replies)
 74. Auto a alarm (5 replies)
 75. kozmetický salón - parkovacie miesta (3 replies)
 76. Ocenenie zásob (0 replies)
 77. Fiktivne faktury a danova kontrola (21 replies)
 78. doúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky za min. obdobia (0 replies)
 79. Obstarávacia cena (13 replies)
 80. Kúpa auta + odovzdanie starého ?? (2 replies)
 81. životné poistenie (2 replies)
 82. Prerušené daňové odpisy DHM (5 replies)
 83. Daň z MV konštantný symbol (7 replies)
 84. náhrada za km (1 replies)
 85. DPH pri JCD (8 replies)
 86. Termín oznámenia o začatí vozidla na podnikanie (17 replies)
 87. tovar z USA (12 replies)
 88. Živnosť vykonávaná v Nemecku (0 replies)
 89. Odpocet na manzelku za rok 2008 (4 replies)
 90. Zdanenie vyhry nad 5000sk (6 replies)
 91. DPH a EÚ (12 replies)
 92. náhrada za každý km jazdy (50 replies)
 93. poslite mi prosim Vas vyplnene DP mot.vozidiel (5 replies)
 94. odstupenie strechy a dan z prijmu (1 replies)
 95. daň z príjmu (34 replies)
 96. faktúra v € (27 replies)
 97. DPH-zaokrúhlenie JC od 01.01.2009 (36 replies)
 98. registracia DPH (212 replies)
 99. Ako má byť vystavená FA v € za rok 2009 (0 replies)
 100. kúpa auta - kedy sa začne ospisovať? (2 replies)
 101. úspora phm (9 replies)
 102. DPH-výkaz (0 replies)
 103. dobrovoľné zvýšené odvody do sociálnej poisťovne (8 replies)
 104. vývoz? (2 replies)
 105. Vratné obaly (dovozca z EU) a daňová povinnosť (3 replies)
 106. Odpočet DPH pri kúpe bytu (6 replies)
 107. mobil (0 replies)
 108. zrusenie zivotneho poistenia uplatneneho na znizeni dane (6 replies)
 109. ake naklady zauctovat umelcovi (4 replies)
 110. Uplatnenie DPH za rok 2008 v roku2009 (1 replies)
 111. auto na súkromné účely (0 replies)
 112. Vrátenie DPH z ČR (1 replies)
 113. oslobodene plnenie s koeficientom (1 replies)
 114. služba bez DPH do Francie (1 replies)
 115. Náklady na zostavenie UZ (3 replies)
 116. Platit Dan z prijmu??? (10 replies)
 117. nájomné (3 replies)
 118. registrácia dph (12 replies)
 119. prenájom nehnuteľnosti, odpočitateľné položky (2 replies)
 120. faktura za tovar z ČR (3 replies)
 121. registracia ambulancie-lekara? prosim poradte (8 replies)
 122. Zdaňovacie obdobie §77 (10 replies)
 123. Pripočítateľné položky DP PO za rok 2008 (8 replies)
 124. Likvidacia potravinarskeho tovaru - protokol a skladka (1 replies)
 125. technicke zhodnotenie drobneho DHM (2 replies)
 126. Zmluva o budúcej zmluve na prenájom bytu (1 replies)
 127. učtovanie vyplatených podielov na zisku (2 replies)
 128. danova uznatelnost nakladu (1 replies)
 129. poistenie (3 replies)
 130. Zvýšenie hodnoty pozemku na základe znaleckého posudku (5 replies)
 131. SZČO - úhrada poistného za 12/2008 v decembri 2008 (4 replies)
 132. kúpa domu v 12/2008 a daň z nehnuteľností (15 replies)
 133. Firemný automobil a cestovný príkaz (1 replies)
 134. Daň z prijmu a uplatnenie straty a nezdanitelneho minima u nerezidenta (3 replies)
 135. daňové odpisy - SKK (4 replies)
 136. kto znáša náklady na pohreb zosnulého? (4 replies)
 137. Odpis záväzku v cudzej mene (3 replies)
 138. Účtovanie výpisu z VISA karty v JU (1 replies)
 139. Ako zaradiť do DP stravné??? (2 replies)
 140. AMALIA SPITZOVA - JEDNODUCHE UCTOVNICTVO (10 replies)
 141. Oznamovacia povinnosť (71 replies)
 142. Výpočet percenta manka (1 replies)
 143. dohoda o brigadnickej cinnosti (1 replies)
 144. DP - prijmy v 2 clenskych statoch EU, trvaly pobyt v SR (0 replies)
 145. priležitostný príjem (10 replies)
 146. Mierka v pohostinstvach (8 replies)
 147. Príjem zamestnaného (0 replies)
 148. JÚ-závazky (1 replies)
 149. ako zaúčtovať (17 replies)
 150. Vyradenie a zaradenie auta (11 replies)
 151. Príjem zamestnaného (7 replies)
 152. Zauctovanie Nakupu skutra (1 replies)
 153. Uctovna zavierka (1 replies)
 154. zámena peňazí v banke - účtovanie (4 replies)
 155. Peňažný denník (6 replies)
 156. dopravne znacenie (1 replies)
 157. 548 alebo 501? (3 replies)
 158. faktúra (3 replies)
 159. Daň z MV počas roka (6 replies)
 160. Zahraničné faktúry z roku 2008 v euro (1 replies)
 161. registracia DPH (0 replies)
 162. Tlačovo FO typ B na daňové priznanie (9 replies)
 163. prechod na euro (4 replies)
 164. Stravny listok v hodnote 100 SK (3 replies)
 165. Záväzok-mzdy (1 replies)
 166. kúpa a predaj domu v PÚ (7 replies)
 167. Prenechanie podnikania inému... (2 replies)
 168. Obstaranie softwaru - co nepatri do OC? (7 replies)
 169. ukoncenie prevadzky-neohlasenie na ZR (1 replies)
 170. Firma na Belize - offshore (16 replies)
 171. Inventarizačny rozdiel (1 replies)
 172. vianocne odmeny (1 replies)
 173. Prechod na euro (2 replies)
 174. Kniha jázd (3 replies)
 175. Internetové stávky a daň z výhry (4 replies)
 176. DPH a brigádnik (3 replies)
 177. Príjmový pokladničný doklad a DPH (14 replies)
 178. Stravovanie zamestnancov a DPH (1 replies)
 179. Prenájom auta (3 replies)
 180. hodnota Stravných lístkov (24 replies)
 181. navýšenie hodnoty majetku (2 replies)
 182. daň z MV a zamestnanec-manželka (1 replies)
 183. daň z MV a zamestnanec-manželka (28 replies)
 184. Prepočet SKK na € (3 replies)
 185. Prepočet cudzej meny po 1.1.2009 (29 replies)
 186. vklad do ZI (0 replies)
 187. Príležitostná činnosť (33 replies)
 188. Vyradenie auta (5 replies)
 189. Opatrovateľka na živnosť v SR (11 replies)
 190. účtovanie príkaznej zmluvy (10 replies)
 191. Cestovné náhrady u požičaného auta (4 replies)
 192. faktúra za opravu auta zo servisu / poistné plnenie od poisťovne??? (2 replies)
 193. SZCO,zamestnanec a dan z motorovych vozidiel (1 replies)
 194. organizačná zložka účtovanie (0 replies)
 195. Nehmotný majetok - hudobné dielo (3 replies)
 196. Súhrn 2008 (61 replies)
 197. Navigácia do nákladov ? (2 replies)
 198. Vystavenie faktúry za 12/2008 v januári 2009 (61 replies)
 199. ake tlacivo pouzit? (7 replies)
 200. Odpočítateľná položka na daňovníka za rok 2008 (33 replies)
 201. Neplatca DPH a zásoby (1 replies)
 202. den zdaniteľného plnenia (2 replies)
 203. Cena stravného listku (1 replies)
 204. JÚ-omyl (16 replies)
 205. Paušálna náhrada (28 replies)
 206. Je možné opraviť poznámky, súvahu a VZaS (2 replies)
 207. rozdiel medzi ZV, nedokonč.výr. a obstaraním DHM (1 replies)
 208. odmeny pri jubileu (1 replies)
 209. obstaranie DHM alebo zakázková výroba? (4 replies)
 210. Platca DPH od 1.1.09...áno či nie?? (12 replies)
 211. Nesulad na bank. účte z dôvodu prechodu na EURO (4 replies)
 212. Ucet 323 (7 replies)
 213. Faktúra od Orange (2 replies)
 214. splácanie pôžičky (1 replies)
 215. Starobný (invalidný) dôchodca a príjem z prenájmu (4 replies)
 216. moznost vyplnenia tlaciva na internete (4 replies)
 217. Daň z motorových vozidiel - začiatočník (1 replies)
 218. PREDAJ FIRMY (5 replies)
 219. Najom motoroveho vozidla (0 replies)
 220. Vklad na účet (8 replies)
 221. Účtovanie faktúr mobilného operátora (4 replies)
 222. katalógy na r.2009 (1 replies)
 223. Nájomné (1 replies)
 224. Je povinnosť mat ku každému syntet.účtu analytický? (10 replies)
 225. Zmena metódy ocenenia (0 replies)
 226. Dotácia, kurzový rozdiel a valutová pokladňa (4 replies)
 227. náklady na "konci roka" (3 replies)
 228. Úhrada záväzku voči DÚ (11 replies)
 229. Účtovníctvo pre veterinára (1 replies)
 230. Záväzok na DPH (2 replies)
 231. Poďakovanie (0 replies)
 232. Daň z úroku (29 replies)
 233. Odklad daňového priznania (9 replies)
 234. Preddavková faktúra (4 replies)
 235. rezerva na cestnu dan??? (4 replies)
 236. daňové odpisy (4 replies)
 237. faktúra do EU (12 replies)
 238. Pokuta a PN v JU (3 replies)
 239. vyúčtovanie dotácie z ÚPSVR (7 replies)
 240. Úhrada faktúr hotovosťou (16 replies)
 241. SZČO výpočet stravného (8 replies)
 242. uzavretie účtovných kníh (5 replies)
 243. Nájom hnuteľnej veci v ČR - DPH (1 replies)
 244. ročná uzávierka na registracnej pokladni (4 replies)
 245. Dan z prijmu pri predaji nehnutelnosti zatazenej tarchou (5 replies)
 246. Novela o dani z pridanej hodnoty, platná od 1.1.2009 (2 replies)
 247. Veniec (0 replies)
 248. Ako účtovať. (16 replies)
 249. dotacia UPSVaR (2 replies)
 250. Auto na Leasing (0 replies)