PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 [288] 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. Kedy je nárok na odpočet?
 2. auto
 3. Daň z predaja!
 4. mesačný platca DPH
 5. Príspevok na vzdelávanie z ÚPSVaR
 6. JÚ-mesačná uzávierka
 7. MRP - Jednoduché účtovníctvo - DPH
 8. Legalne znizenie danoveho zakladu
 9. Odpočitateľná položka
 10. Príjem z predaja nehnuteľnosti
 11. účtovanie dph k stravným lístkom
 12. Prevádzkareň zahraničnej osoby - DPH
 13. úžitkové auto a dph
 14. Spätný nájom za nehnuteľnosť
 15. registrácia DPH obrat 1500000.-
 16. Prepravné služby v štate EU slovenský objednávateľ
 17. Spracovateľský poplatok za úver - náklad alebo súčasť OC
 18. Preplatok ZP - zdanenie
 19. príspevok pre začatie podnikania
 20. Dovoz sportovej vyzivy do SR
 21. Uplatniť DPH za elektronické služby z ČŠ EÚ ?
 22. Stavba nehnuteľnosti u nepodnikateľa a jej následny prevod
 23. dôchodca a zmluva
 24. Rozdelenie združenia a daňové priznanie
 25. zriaďovacie náklady
 26. služobná cesta súkromným autom zamestnanca
 27. Interné smernice
 28. Výpisy z devízového účtu
 29. "perličky" v odpisoch
 30. Neoprávnene uvedená DPH na faktúre
 31. Uctovanie platieb nepodnikatelom do zahranicia
 32. Problém s vozdlom N1
 33. Nehnuteľnosť
 34. Prvýkrát robím dodatočné DP
 35. Špekulant?
 36. krádež - náklady
 37. DPH - záloha prijatá a poskytnutá
 38. ZOSTATOK V SKK POKLADNI K 31.12.2008
 39. Výročná správa
 40. Zálohové faktúry
 41. fa v cudzej mene-kurzove rozdiely
 42. tovar zo zahraničia
 43. Odpisovanie softweru
 44. preddavky - dan z príjmu PO
 45. uver
 46. Prenájom zamestnancov zo zahraničia & zdanenie preddavkom
 47. tovar z Čiech
 48. technické zhodnotenie?
 49. Limit pri výdavkoch
 50. bločik nad 50000
 51. Životné minimum a ubyt.štipendium
 52. stravné a jeho zdaňovanie
 53. prevod z EUR účtu na USD
 54. evidencia pozemkov
 55. Registrácia DPH pri 10 mil. obrat
 56. Nákup vitamínov
 57. materska - SZČO - sro????
 58. Rozbor senáže a samozdanenie
 59. Firemné auto na účely inej firmy
 60. Predaj akcií
 61. Povinná registrácia DPH
 62. Prenájom bytu a základ dane
 63. Vyber penazi z BU CZK
 64. zálohová fa a odpočet DPH
 65. súhrnný účtovný záznam
 66. vlastné mäso v reštaurácii
 67. odpísaný majetok - technické zhodnotenie
 68. Prechod z JU na PU u neziskovky
 69. Predaj bytu kupeneho na hypo uver
 70. Dan z predaja bytu
 71. registrácia plátcu dph
 72. vedľajšie výdavky pri úvere v JU
 73. vyplatenie pracovného úrazu zamestnávatelom
 74. Náhrada škody a DPH
 75. Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej dedičstvom
 76. Účet na podnikanie v Čechách
 77. odpocet DPH pri zalohe
 78. Prechod na euro v podvojnom (a jednoduchom) účtovníctve podnikateľov
 79. Vklad na BU v cudzej mene
 80. EURO
 81. V TP nemám napísanú spotrebu PHM
 82. USMERNENIE DRSR K § 20 DPH NADOBUDNUTIE TOVARU Z IČŠ OD 01/09
 83. USMERNENIE DRSR k § 19 ods. 8 DPH - OSLOBODENIE PRI DODANI TOVARU DO IČŠ OD 01/09
 84. Odvolávka vo FA - DPH
 85. Sprostredkovanie služby a priznanie DPH
 86. Jednotkové ceny zásob v EUR
 87. účtovanie DPH - dodanie novín z GB
 88. Indexy stavebných prác
 89. Interné smernice
 90. registračné pokladnice
 91. Zľava
 92. zle zaúčtovaná DzPO-zlý HV
 93. poistenie DPH
 94. Registrácia DPH poisťovateľa
 95. Samozdanenie EU
 96. skončenie lízingu 2003
 97. leasing
 98. začiatok podnikania
 99. Reklamácia - účet
 100. Dane z príjmu a RZ ZP
 101. Stravné
 102. odpis
 103. Vynos r 2007 faktura v r. 2008 - daň z príjmov
 104. Predaj podielu na ZI s.r.o
 105. Jednoduché účtovníctvo a diety.
 106. Dobropis alebo oprava základu dane???
 107. vratné obaly-keg
 108. leasing
 109. Vzduchotechnika - zaradenie do odpisovej skupiny
 110. Opravný výkaz DPH alebo storno
 111. byt v prenájme
 112. fa z ČR vystavena v SKK
 113. faktúra a dobropis a DPH
 114. daňový úrad a koeficient
 115. Auto
 116. ako účtovať stravné lístky vo vlastnej réžií
 117. Nesprávne vyplnené daňové priznanie
 118. zostatky na účtoch
 119. Poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze
 120. výdaj CZK z pokladne na EUR účet
 121. valut.pokladna-kurz
 122. Leasing
 123. Nákup tovaru - zahr. FA + dobropis
 124. komentar k 595/2003 Z.z.
 125. Príležitostná poľnohospodárska výroba
 126. Faktúra, zálohová faktúra???
 127. poradte mi prosim
 128. Faktúra, zálohová faktúra ???
 129. preučtovanie cestovných náhrad zamestnanca
 130. Dobropis vystavený v USD
 131. Cestovne nahrady
 132. Vyúčtovanie cestovných náhrad - platba kartou
 133. predaj DHM
 134. Ucet ziskov a strat - kto mi to moze potvrdit?
 135. účtovanie stravných lístkov a provízie
 136. zaúčtovanie stravných lístkov a provízia
 137. Prenájom auta bezodplatne
 138. kúpna zmluva so súkromnou osobou
 139. kniha
 140. DPH do Česka a Nemecka
 141. Švajčiarsko-daň a potvrdenie o rezidencii
 142. účet 513 nad 500,-Sk
 143. poistenie zodpovednosti za škodu
 144. Služba pred vznikom s.r.o.
 145. Predaj stavebných pozemkov a DPH
 146. Na aký účet-poradíte?
 147. prevadzkova rezia-poukazky ako podakovanie
 148. Prenajom nehnutelnosti FO a DPH
 149. Zdaniť príjem zo sociálneho fondu?
 150. pausalny odpocet
 151. Mylný vklad na účet a vrátenie penazí
 152. úroky - pripočítateľná položka
 153. účtovanie DF zo zahraničia
 154. Prijatá záloha nezdanená
 155. Technické zhodnotenie a oprava
 156. Provízia za sprostredkovanie
 157. Totalna skoda
 158. uplatnenie DPH
 159. Colný sadzobník 2009
 160. dobropis
 161. čo s haliermi??
 162. Výpis z BÚ z internetu
 163. zateplenie budovy
 164. položky materiálu na karte
 165. traktor - doba odpisovania
 166. Záručný vklad
 167. výmena SKK na EURO
 168. Zahraničná faktúra pomoc
 169. Príjem z prenájmu a ohlasenie vzniku DP
 170. IFRS - kde je v pasivach VH za uctovne obdobie ?
 171. clo a dan
 172. Výpis z bankového účtu emailom
 173. Daňová kontrola a vyblednuté bločky.
 174. Výdavky spojené s pracovnými cestami
 175. Obstaranie striekacej linky na lízing a jej nezaradenie na 022
 176. Nahrada skody na zdravi
 177. príspevok na stravné lístky
 178. Vyrovnanie 341
 179. Vianočná súťaž
 180. pekne prosím, kto vie, koľko je povolné percentuálne manko podľa skladových zásob??
 181. zmluvy
 182. zaúčtovanie zrážok zo mzdy zamestnanca
 183. Prijatie daru v SRO
 184. Chyba v podanom DPH
 185. Cestovné náhrady - dokad o nákupe PHM
 186. Stravné lístky a nárok
 187. O chvíľku začne každororočný boom s PZP
 188. účtovanie výroby
 189. Stroj na leasing
 190. materiál v SR, spracovanie v zahraničí
 191. Kúpa ornej pôdy s DPH?
 192. Účtovanie- Hypotéka, odpisy,majetok
 193. tlačivá
 194. prijatie faktúry o niekoľko mesiacov neskor
 195. Odúročovanie
 196. PU
 197. darovanie pozemku
 198. STK auto, oprava auta, nákupy do auta
 199. Odpis pohľadávky
 200. Elektricenka - opravneny naklad?
 201. FO a S.R.O.
 202. leasing a réžia
 203. Faktúra do EU, dodanie na Ukrajinu
 204. Predaj majetku
 205. pokuta za oneskorené predloženie prehľadov ozrazenej dane zo ZĆ
 206. predaj firemného OA
 207. Refakturácia a DPH
 208. Daň z príjmu kúpených a dedených pozemkov súčasne
 209. Konateľ a cestovne naklady
 210. sprostredkovanie a placovstvo DPH
 211. Daňové priznanie- S.O.S.
 212. DOBROPIS
 213. SZČO a prerušenie činnosti, daňové priznanie
 214. Preprava do ČR
 215. Prevod obchodného podielu sro, nový konateľ nekomunikuje
 216. Dotácia učtovanie
 217. robim na DIČ - poradte
 218. medzinárodná preprava
 219. nezapočitava sa?
 220. Zahraničná faktúra
 221. prevod obchodneho podielu medzi s.r.o. a a.s.
 222. zmluva o budúcej zmluve a DPH
 223. záloha do nákladov
 224. bloky za PHM
 225. Zalohová faktura od dodavateľa
 226. Zákon o cest.náhradách
 227. Zmluvná pokuta
 228. stravné lístky nad rámec
 229. cestovné náhrady a duálne zobrazovanie
 230. zálohová fa bez DPH
 231. Vyradenie do osobného užívania.
 232. darčekové poukazy
 233. Dan z prijmu FO
 234. úroky z úveru
 235. Cena do súťaže a DPH
 236. tržby mínus
 237. 042xx- projekt k hmotným investíciám
 238. Došlá faktúra za prepravu z EÚ
 239. Daň z motorových vozidiel
 240. Refakturácia licencie
 241. cestovné náhrady a cestná daň
 242. Realizovateľné cenné papiere a podiely
 243. Daň z prenájmu nehnuteľnosti a odpisovanie
 244. Vyhnut sa DPH
 245. KNIHA JÁZD-CESTA DO PRáCE
 246. Vrátenie peňazí na účet zákazníka
 247. platca DPH
 248. registrácia - doplnenie údajov
 249. ako zaúčtovať DP DPH
 250. výroba biopalív