1. odpisy auta kupeneho na uver na 2 roky (11 replies)
 2. služobná cesta (2 replies)
 3. Prijate preddavky v PU (14 replies)
 4. Dotácia z EU - účtovanie (5 replies)
 5. živnostenské opravnenie (0 replies)
 6. zásoby spôsob B (5 replies)
 7. Účtovanie služieb party servisu (2 replies)
 8. zamestnanci (1 replies)
 9. kúpeľný pobyt (1 replies)
 10. daň z motorových vozidiel mixér (9 replies)
 11. SKK na EUR (1 replies)
 12. premlčacia doba pohľadávky (5 replies)
 13. postupy účtovania (4 replies)
 14. zámena pozemkov medzi s.r.o. (9 replies)
 15. nedostupná pohľadávka (1 replies)
 16. Euro balíčky (32 replies)
 17. problem s FA (1 replies)
 18. stravné konateľ=zamestnanec (5 replies)
 19. Predaj valut a zaokruhlenie (4 replies)
 20. Odpisy (2 replies)
 21. Odvody z 2 živností 1. SR 2. Rakúsko (25 replies)
 22. Kúpa drobného majetku (6 replies)
 23. nákup občerstvenia (3 replies)
 24. predaj spoluvlastníckeho podielu v priamom vztahu (5 replies)
 25. Novoročenky a DPH (63 replies)
 26. zrušenie plátcu DPH daň. úradom (1 replies)
 27. Storno faktúra novému platiteľovi DPH (2 replies)
 28. Predaj obrazu a daň z príjmov (2 replies)
 29. Česká faktura a dph (13 replies)
 30. refakturacia - sudny znalec (1 replies)
 31. refakturacia-sudny znalec (1 replies)
 32. Ochranne potreby (3 replies)
 33. Občianske združenie a JÚ (2 replies)
 34. Základ dane pri samozdanení (5 replies)
 35. majetok (5 replies)
 36. Preddavková daň (2 replies)
 37. ODPIS NOTEBOOKU (1 replies)
 38. aký paragraf? (0 replies)
 39. zivnost v SR a CR (1 replies)
 40. pausalove vydavky (311 replies)
 41. Vypocet DzP - zivnostnik aj zamestnanec (6 replies)
 42. DPH-cestovné výdaje (2 replies)
 43. min. mzdové sadzby od 1.1.2009 (3 replies)
 44. Odpis a oprávka (3 replies)
 45. pohľadávka voči zamestnancovi (4 replies)
 46. Skladovanie musí byť ako činnosť. (4 replies)
 47. Výdavky na vianočnú výzdobu (3 replies)
 48. Dodanie materialu zo zahranicia. (4 replies)
 49. Pouzivanie pokladni v zdruzeni (5 replies)
 50. daň z príjmu (6 replies)
 51. Úprava odpisov pri registrácii na DPH (2 replies)
 52. Faktura zo zahranicia za nakup tovaru zo Slovinska (0 replies)
 53. Zákon o dani z prijmov od 1.1.2009 (2 replies)
 54. stravné nad limit (0 replies)
 55. daň z motorových vozidiel (7 replies)
 56. Odpis vozidla (2 replies)
 57. školiaci pobyt a daňovo uznané náklady (1 replies)
 58. zmena zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok (1 replies)
 59. danovo neuznane vydavky... (1 replies)
 60. kurz pri prepočte DPH (3 replies)
 61. Zdanovanie záväzkov starších ako 3 roky ?? (0 replies)
 62. školiaci pobyt a daňovo uznané náklady (0 replies)
 63. Kúpa nehnuteľnosti a vklad do podnikania? (5 replies)
 64. zriadovacie naklady, s.r.o. (1 replies)
 65. príjem zo Soc.F - zaokrúhlovanie (3 replies)
 66. Nákup PC nad 50000 SK + softvér (2 replies)
 67. oslobodenie od DPH podľa § 31 (0 replies)
 68. DPH zo zálohovej fa v EUR (1 replies)
 69. Zaúčtovanie zálohovej faktúry (3 replies)
 70. Daň z príjmu pri prenajímani nehnutelnosti (2 replies)
 71. platby kartou (2 replies)
 72. Aka sadzba? (2 replies)
 73. Skolaudovanie stavby (1 replies)
 74. Odpisy DNM a DHM od 1.1.2009 (6 replies)
 75. Bankova záruka (2 replies)
 76. prehľad o zrazených preddavkoch 200-2003 (3 replies)
 77. platba českou kartou na Slovensku (3 replies)
 78. Fakturácia pod výrobné ceny (6 replies)
 79. kniha jazd-JU (15 replies)
 80. Vozidlo na úver - totálna škoda (3 replies)
 81. Leasing a predaj auta (1 replies)
 82. Odpisy majetku pri zmene jeho vlastnictva (0 replies)
 83. začiatok práce s DPH (5 replies)
 84. Kapitálové ŽP a DzPPO (1 replies)
 85. Kaucia (fin. zábezpeka) - účet (7 replies)
 86. Založenie Občianskeho združenia (0 replies)
 87. Sklad MRP a výdaj do mínusu (6 replies)
 88. účtovanie fa z ČR v JU (5 replies)
 89. výkazy v PU - príjmy a náklady (1 replies)
 90. "čistý príjem SZČO" (1 replies)
 91. SZČO- odpisy,náhrady za PHM (14 replies)
 92. spevnená plocha? (22 replies)
 93. Vlastný príjem manžela - príspevok od ÚP (1 replies)
 94. Výdavky v JÚ (16 replies)
 95. Odpísanie pohľadávky (3 replies)
 96. Dodatočné daňové priznanie - daň z prenájmu bytu (2 replies)
 97. Neuznaná DPH (17 replies)
 98. Duálne zobrazenie od 1. januára (4 replies)
 99. zaraďovanie majetku (2 replies)
 100. dodatok k zmluve prenajmu bytu (2 replies)
 101. Prenajatý automobil na podnikanie použitý na súkr.účely (1 replies)
 102. DPH - Najom kancelarie (4 replies)
 103. Strata dokladu (8 replies)
 104. Ako najlepšie dať do nákladov auto (1 replies)
 105. FO neplatca DPH a člen s.r.o. (1 replies)
 106. Dobrá literatúra k učtovaniu s.r.o. (5 replies)
 107. Príjem za prenájom počas RD (7 replies)
 108. zabudnutá faktúra (2 replies)
 109. tuzemská fa v eurách (2 replies)
 110. evidencia tovaru (6 replies)
 111. VF z r. 2007 (1 replies)
 112. DPH a zimné pneumatiky (4 replies)
 113. poistenie stavby (2 replies)
 114. Preplatok ZP - SZČO (5 replies)
 115. denná uzávierka (1 replies)
 116. Účtovanie zádržného (15 replies)
 117. samozdanenie a DPH (6 replies)
 118. oprava učtovania zakladného imania (0 replies)
 119. financna analyza (3 replies)
 120. minimálna výška dane (2 replies)
 121. DPH - opravné DP poštou (3 replies)
 122. Odpis HIm a jeho predaj (2 replies)
 123. Slovenská firma poskytne službu zahraničnej firme mimo EU (7 replies)
 124. zhorel tovar v colnom sklade (1 replies)
 125. nezaučtovaná úhrada (1 replies)
 126. Dobropis k fakture (7 replies)
 127. odpočítateľná položka (6 replies)
 128. autofolie odpočet DPH - OS M1 (1 replies)
 129. pokračovanie -prevzatie leasingu v JU-ODPIS (1 replies)
 130. Výpočet cestovného (6 replies)
 131. Ročný predplatiteľsý servis na software - ako ho zaúčtovať (3 replies)
 132. Základné imanie (7 replies)
 133. Úhrada colného dlhu (3 replies)
 134. postupenie pohladavky-opravne polozky (1 replies)
 135. DPH a Chorvátsko (2 replies)
 136. Platená inzercia na internete…-ako zdokladujem príjem?? (7 replies)
 137. Nákup ojazdeného os.automoboliu z EU (1 replies)
 138. Ubytovanie za zamestnancov (2 replies)
 139. preprava v EU (2 replies)
 140. práca invalida (2 replies)
 141. odpisova skupina (2 replies)
 142. Daň z príjmov a tovar zakúpený bez dokladov (6 replies)
 143. Pripočitatelne a odpoč.položky (48 replies)
 144. zaucit do PU (5 replies)
 145. dotacia od UP (18 replies)
 146. zverejnenie účtovnej závierky (1 replies)
 147. dodanie tovaru do EU pod IC DPH SK (1 replies)
 148. Prenájom - pozastavená živnosť (5 replies)
 149. Parkovné a taška (7 replies)
 150. DPH-rýchla odpoveď (4 replies)
 151. Preplatenie cestovných náhrad (2 replies)
 152. Bločik - DPH (12 replies)
 153. Služba pre zahraničnú firmu a DPH (4 replies)
 154. pomoc s PU (1 replies)
 155. Fizicka osoba a dph (4 replies)
 156. Invalidný dôchodca po dovršení dôchodkového veku a odpočítateľná položka (1 replies)
 157. Zamestnanie popri zivnosti (12 replies)
 158. Nákup služieb z PL (0 replies)
 159. registracne pokladnice (10 replies)
 160. Cena do súťaže (2 replies)
 161. Predaj podniku a pohľadávky (6 replies)
 162. Daň za byt (10 replies)
 163. Predaj pozemku (1 replies)
 164. Nákup služieb z PL (0 replies)
 165. Odpočet daňovej straty (4 replies)
 166. Kupa auta a povinne zmluvne poistenie (6 replies)
 167. Tovaru nakúpený v zahraničí bez dokladu cez firemný BÚ (0 replies)
 168. Účtovanie o zmene vlastnictva majetku (2 replies)
 169. Dôchodkové sporenie (7 replies)
 170. koeficient pre pomerne odpocitanie dane (1 replies)
 171. Dodržiavanie zakona (1 replies)
 172. zahranica faktura bez DPH - po lopate (17 replies)
 173. Chýbajúce JCD (0 replies)
 174. zdanovanie prace na doma - prepisovanie textov (6 replies)
 175. predaj auta (1 replies)
 176. Vyradenie neodpísanej budovy z majetku firmy (3 replies)
 177. rozpad zdruzeniaFO (0 replies)
 178. Predaj podniku FO do SRO - radšej nie ! (3 replies)
 179. kniha jázd (15 replies)
 180. Oslobodený príjem (3 replies)
 181. neplatca DPH (9 replies)
 182. cestovne listky v s.r.o. (4 replies)
 183. odpisi zamestnanca (7 replies)
 184. Platobný Rozkaz - pohľadávka (4 replies)
 185. Dátum dodania pre DPH (5 replies)
 186. Poistenie letenky (1 replies)
 187. Firma mi nechce vydať dobropis (5 replies)
 188. oprava účet 261 a 211 (0 replies)
 189. zahraničná faktúra (3 replies)
 190. Založenie a.s. a účtovanie od začiatku (1 replies)
 191. Koncesionárske poplatky za autorádio (9 replies)
 192. odpocet dph (7 replies)
 193. Nepoužívaný HIM (13 replies)
 194. vyplatenie finančnej výhry (4 replies)
 195. poistná udalosť - likvidácia (2 replies)
 196. DPH na vstupe k oslobodenej činnosti (8 replies)
 197. Ukoncenie zivnosti a pausalne vydavky (14 replies)
 198. Pokladničný doklad s menom odberateľa (2 replies)
 199. Odpis pohľadávky (4 replies)
 200. Koníky (3 replies)
 201. EAN čítačka z nemecka a DPH (4 replies)
 202. vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti (20 replies)
 203. zálohova fa v Skk 20%,zálohova fa v €80% (1 replies)
 204. Diéty pri ceste do zahraničia u živnostníka (5 replies)
 205. Deň vyhotovenia a dátum zaúčtovania (1 replies)
 206. Vrátenie kartičky registrácie DIČ (9 replies)
 207. Auto ako výhra?? (2 replies)
 208. Pracovná obuv (9 replies)
 209. Zakon o ochrane osobnych udajov (3 replies)
 210. Účtovanie telekom.sietí a vedení (1 replies)
 211. postúpené odpisy? (1 replies)
 212. Výška odpočitateľnej položky (7 replies)
 213. Náklad alebo súčasť obstarávacej ceny? (0 replies)
 214. Vyúčtovanie pracovnej cesty vlastným autom (1 replies)
 215. Tovar do osobnej spotreby (3 replies)
 216. Kurzový lístok od 1.1.2009 (4 replies)
 217. DPH a obrat 35 000 € (5 replies)
 218. refakturácia programu (4 replies)
 219. credit note (4 replies)
 220. založenie akciovej spoločnosti a účtovanie od začiatku (0 replies)
 221. Nákup nad 50tis. (5 replies)
 222. Daňové priznanie 2008 (8 replies)
 223. Živnostnik, uplatnenie nakladov na prenajom (17 replies)
 224. Náhrada škody a ušlý zisk (0 replies)
 225. Prenájom chaty, daňová povinnosť, reg. na obecnom úrade (2 replies)
 226. dodatočné DPH a súhrnný výkaz (3 replies)
 227. neziskova organiz. vs. obcianske zdruzenie (0 replies)
 228. daňový a nedaňový náklad (16 replies)
 229. Daň z predaja nehnuteľnosti/odpočitateľné (3 replies)
 230. školenie a DPH (5 replies)
 231. garážové státia aké účtovanie? (0 replies)
 232. Odvody zo súkr. účtu (2 replies)
 233. prevod peňazí z firemného na súkromný (1 replies)
 234. Časové rozlíšenie (1 replies)
 235. Lehoty v správnom konaní (1 replies)
 236. Kúpa nehnuteľnosti - otázky okolo nej (5 replies)
 237. predaj tovaru clenskemu statu eu a dph (7 replies)
 238. Fakturácia cestovných náhrad klientovi (13 replies)
 239. zrazkova a preddavkova dan ucet (3 replies)
 240. Odpisy (39 replies)
 241. vozík (8 replies)
 242. Vrátenie nadmerného odpočtu (2 replies)
 243. Zníženie nadmerného odpočtu (14 replies)
 244. Postúpenie pohľadávky fyzickej osobe (1 replies)
 245. ako zauctovat? (0 replies)
 246. Dodanie tovaru do členského štátu-poštou (1 replies)
 247. Uzavretie pokladne - valutovej (2 replies)
 248. Učtovná zavierka (4 replies)
 249. Refakturacia nakladov (9 replies)
 250. ISO 9001 nehmotný majetok? (3 replies)