PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 [288] 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Prenájom - pozastavená živnosť
 2. Parkovné a taška
 3. DPH-rýchla odpoveď
 4. Preplatenie cestovných náhrad
 5. Bločik - DPH
 6. Služba pre zahraničnú firmu a DPH
 7. pomoc s PU
 8. Fizicka osoba a dph
 9. Invalidný dôchodca po dovršení dôchodkového veku a odpočítateľná položka
 10. Zamestnanie popri zivnosti
 11. Nákup služieb z PL
 12. registracne pokladnice
 13. Cena do súťaže
 14. Predaj podniku a pohľadávky
 15. Daň za byt
 16. Predaj pozemku
 17. Nákup služieb z PL
 18. Odpočet daňovej straty
 19. Kupa auta a povinne zmluvne poistenie
 20. Tovaru nakúpený v zahraničí bez dokladu cez firemný BÚ
 21. Účtovanie o zmene vlastnictva majetku
 22. Dôchodkové sporenie
 23. koeficient pre pomerne odpocitanie dane
 24. Dodržiavanie zakona
 25. zahranica faktura bez DPH - po lopate
 26. Chýbajúce JCD
 27. zdanovanie prace na doma - prepisovanie textov
 28. predaj auta
 29. Vyradenie neodpísanej budovy z majetku firmy
 30. rozpad zdruzeniaFO
 31. Predaj podniku FO do SRO - radšej nie !
 32. kniha jázd
 33. Oslobodený príjem
 34. neplatca DPH
 35. cestovne listky v s.r.o.
 36. odpisi zamestnanca
 37. Platobný Rozkaz - pohľadávka
 38. Dátum dodania pre DPH
 39. Poistenie letenky
 40. Firma mi nechce vydať dobropis
 41. oprava účet 261 a 211
 42. zahraničná faktúra
 43. Založenie a.s. a účtovanie od začiatku
 44. Koncesionárske poplatky za autorádio
 45. odpocet dph
 46. Nepoužívaný HIM
 47. vyplatenie finančnej výhry
 48. poistná udalosť - likvidácia
 49. DPH na vstupe k oslobodenej činnosti
 50. Ukoncenie zivnosti a pausalne vydavky
 51. Pokladničný doklad s menom odberateľa
 52. Odpis pohľadávky
 53. Koníky
 54. EAN čítačka z nemecka a DPH
 55. vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti
 56. zálohova fa v Skk 20%,zálohova fa v €80%
 57. Diéty pri ceste do zahraničia u živnostníka
 58. Deň vyhotovenia a dátum zaúčtovania
 59. Vrátenie kartičky registrácie DIČ
 60. Auto ako výhra??
 61. Pracovná obuv
 62. Zakon o ochrane osobnych udajov
 63. Účtovanie telekom.sietí a vedení
 64. postúpené odpisy?
 65. Výška odpočitateľnej položky
 66. Náklad alebo súčasť obstarávacej ceny?
 67. Vyúčtovanie pracovnej cesty vlastným autom
 68. Tovar do osobnej spotreby
 69. Kurzový lístok od 1.1.2009
 70. DPH a obrat 35 000 €
 71. refakturácia programu
 72. credit note
 73. založenie akciovej spoločnosti a účtovanie od začiatku
 74. Nákup nad 50tis.
 75. Daňové priznanie 2008
 76. Živnostnik, uplatnenie nakladov na prenajom
 77. Náhrada škody a ušlý zisk
 78. Prenájom chaty, daňová povinnosť, reg. na obecnom úrade
 79. dodatočné DPH a súhrnný výkaz
 80. neziskova organiz. vs. obcianske zdruzenie
 81. daňový a nedaňový náklad
 82. Daň z predaja nehnuteľnosti/odpočitateľné
 83. školenie a DPH
 84. garážové státia aké účtovanie?
 85. Odvody zo súkr. účtu
 86. prevod peňazí z firemného na súkromný
 87. Časové rozlíšenie
 88. Lehoty v správnom konaní
 89. Kúpa nehnuteľnosti - otázky okolo nej
 90. predaj tovaru clenskemu statu eu a dph
 91. Fakturácia cestovných náhrad klientovi
 92. zrazkova a preddavkova dan ucet
 93. Odpisy
 94. vozík
 95. Vrátenie nadmerného odpočtu
 96. Zníženie nadmerného odpočtu
 97. Postúpenie pohľadávky fyzickej osobe
 98. ako zauctovat?
 99. Dodanie tovaru do členského štátu-poštou
 100. Uzavretie pokladne - valutovej
 101. Učtovná zavierka
 102. Refakturacia nakladov
 103. ISO 9001 nehmotný majetok?
 104. účtovníctvo Hotela
 105. Predaj podniku - podvojné účtovníctvo
 106. Príležitostný predaj???
 107. daňové odvody dôchodcu
 108. Vzorka tovaru z USA
 109. prihlásenie MV na platenie dane z MV
 110. Ako by ste účtovali ?
 111. Starobný dôchodca podnikateľ
 112. Zľava z ceny dodávky - oprava DP
 113. riadky V DPPO
 114. Učt.závierka a interná smernica
 115. signalizácia v knižnici
 116. účtovníčka zo Senca a okolia
 117. vývoz vína do Číny
 118. ERP po novom
 119. Evidencia dane z liehu
 120. odpisová skupina - byt
 121. vlastnícke právo - dilema
 122. dph-totálna škoda na predmete leasingu
 123. Členské a DPH
 124. Pokuta postih
 125. výdavok neovpl.dan z príjmu
 126. OC majetku
 127. Regres
 128. Nepravidelná osobná cestná doprava a DPH
 129. predaj osobného automobilu
 130. platba kartou v zahraničí
 131. Daň z motorových vozidiel
 132. Súkromný mobilný telefon vo firme
 133. Vklad CHF na účet EUR
 134. Neskoro doručená faktúra na samozdanenie
 135. Uctovanie po kolaudacii
 136. zrýchlené odp.+TZ
 137. zrýchlené odpisovanie + tech.zhodnotenie
 138. účtovanie zásob
 139. Vyradenie drobného majetku
 140. Dan z darovanych penazi
 141. účtovanie úrokov a dane z úrokov
 142. nehnutelnost
 143. Daň z motorových vozidiel
 144. Aktivácia dhm vytvoreného vlastnou činnosťou.
 145. založenie živnosti-vedenie účtovníctva
 146. auto nezar. v majetku firmy
 147. PHM na konci roka
 148. časové rozlíšenie leasing
 149. Zdanenie prijmov z internetovej reklamy
 150. zníženie základu dane
 151. Dovoz cina, clo
 152. Výkaz Súvaha r.110
 153. 604
 154. mimosúdne vymáhanie pohľadávok-účtovanie
 155. mimosúdne vymáhanie pohľadávok-účtovanie
 156. dph a predaj auta
 157. prenajom priestorov
 158. nehnutelnost
 159. podnikanie doma a v zahranici
 160. Odpočet DPH
 161. Dan z predaja garaze?
 162. Účtovanie majetku do 30000,- Sk
 163. Dph poštové služby - poštový kuriér EMS
 164. umelci
 165. jazykový kurz- časové rozlíšenie
 166. zmluva o prevzazí dlhu a dph
 167. 501 a 518
 168. spotreba materiálu
 169. Prestavba auta N1 na M1? (vyhodenie mreže)
 170. vysporiadanie dedičstva-daň z prijmu
 171. prosim o vysvetlenie - blizsie pochopenie
 172. zaradenie do majetku s hodnotou 0
 173. Platba EUR z pokladne zahraničnému dodávateľovi
 174. registracia pre dph - intrastat
 175. Účtovníctvo na dohodu
 176. Ďaňovo uznané
 177. Cash-flow
 178. Faktúra s odpočtom zálohy a správne zaúčtovanie
 179. Odpis pohľadávky
 180. Účtovanie tržby za predaj tovaru
 181. Odpočet DPH z blokov PHL u vozidla nezaradeného do obchodného majetku
 182. reklama v neziskovej organizácii
 183. zákony
 184. odpočet DPH z okuliarov
 185. DPH
 186. fa zahraničie - služba v SR
 187. Predaj auta-DPH-obvyklá cena
 188. skupina podnikov
 189. Postúpenie pohľadávky
 190. DPH na farmaceutický tovar
 191. zamestnanec a dohodár v jednej osobe
 192. Úschova dopravného prostriedku
 193. faktúra do Rakúska
 194. veľkoobchod v PU
 195. vecné a finančné výhry
 196. predfartura
 197. Dá sa obísť nespoľahlivý sprostredkovatelˇ?
 198. Storno faktúry, vrátenie tovaru
 199. Ako s DPH od 1.1.2009?
 200. Dobropis ako na to?
 201. zakon o dani z prijmov v ANJ
 202. pozemky
 203. dovoz tovaru, colny urad
 204. Úhrada faktúry na iný účet
 205. zmeny v zákonoch v súvislosti s prechodom na euro
 206. Technické zhodnotenie - nesúhlas prenajímateľa
 207. Postupenie pohľadavok - zavazkov
 208. podať dodatočné daňové priznanie
 209. odpisy
 210. Preplatenie opravy vozidla poisťovňou
 211. zaúčtovanie platby kartou z výpisu účtu
 212. ako to uctujete vy ????
 213. Pokladničné bločky budú musieť vydávať aj údržbári či účtovníci
 214. vyklad zakona o DPH - oslobodenie od DPH
 215. účtovanie položiek z osobného účtu v JÚ
 216. faktura z ČR a kurz k DPH
 217. DPH a penalizacia
 218. Štartovací balíček pre dôchodcov
 219. Dotácia z UPSVR
 220. Zmena ZI na EURA
 221. Fakturácia vzniknutej škody
 222. Konateľ, ktorý nie je zamestnancom...
 223. pracovná zdravotná služba
 224. Kedy správne zardiť majetok a odpisovať.
 225. ukradnuté auto na leasing vjednoduchom účtovníctve
 226. Daň z MV a EURO 2-vyššie
 227. Reklama a zisk
 228. doklad
 229. rozdiel
 230. S.r.o.
 231. Rakúska živnosť a daň.priznanie
 232. Odpisovanie
 233. Predaj užitkového auta
 234. Faktúra za tovar na prelome rokov
 235. milionarska dan, resp. percento odpocitatelnej polozky
 236. Dotácia pomoooc
 237. Ukončenie živnosti
 238. cestovná agentúra (sro)
 239. Projekt a rozpočet
 240. Sociálny fond v s.r.o.
 241. Preplatok a nedoplatok z RZZP z r. 2007
 242. Dokúpenie lešenia
 243. postup-nevyfakturované dodávky
 244. Novela IAS 1
 245. zaradenie hmotného majetku
 246. nájomník z EU a DPH za nájom
 247. Prenajom bytu - naklady
 248. Usmernenie DRSR - zahrňovanie preplatkov resp.nedoplatkov z RZZP - ukonč.podnikania
 249. Výdavky v JU pri práci v byte
 250. Pokyn DR SR - k obchodnému majetku, ktorý je využívaný daňovníkom s príjmami § 6