1. Ukončenie likvidácie (0 replies)
 2. zaokruhlenie (10 replies)
 3. Výpočet kalkulácie zájazdu pre rok 2009 (0 replies)
 4. Cestovné, stravné.... (1 replies)
 5. zálohova faktúra (21 replies)
 6. Počítačová sieť (2 replies)
 7. pásový dopravník - ako zaúčtovať (8 replies)
 8. poskodenie rampy (2 replies)
 9. Zaúčtovanie zálohy (15 replies)
 10. nákup eurobalíčkov a zaúčtovanie (44 replies)
 11. Nákup automobilu v EU (1 replies)
 12. stavba chaty-ako účtovať? (0 replies)
 13. hlavna kniha a suvaha (2 replies)
 14. havarijné poistenie - nezaúčtované v r.2007 (0 replies)
 15. kúpa eurobalíčkou (7 replies)
 16. Odvody a daň z odmeny 1 300 000 Sk (7 replies)
 17. Valutová pokladnica (4 replies)
 18. preplatenie nadcasu (1 replies)
 19. Konateľ a spoločník - nerezidenti a odmeny (1 replies)
 20. Bankovy prevod do zahranica (3 replies)
 21. Povinnosť zverejniť cenu hovoru? (0 replies)
 22. Farebný televízor ako monitor k PC (3 replies)
 23. Zníženie dane (7 replies)
 24. prevadzkovanie hracich automatov a DPH (0 replies)
 25. Ako vytvoriť SF (2 replies)
 26. Prefakturovanie sankčného úroku (7 replies)
 27. zmeny v účtovaní majetku od 1.1.2009 (1 replies)
 28. Vzorec na výpočet spotr. PHM. (1 replies)
 29. Prenájom dopravného prostriedku (7 replies)
 30. zaúčtovanie príspevku zamestnávateľa do DDP (0 replies)
 31. miesto dodania služby (1 replies)
 32. AKO SPRAVNE ZAUčTOVAT FA Z PL V MRP (2 replies)
 33. radlica - DHM (3 replies)
 34. Predlženie doby leasingu a daňový dopad (4 replies)
 35. odpisy-zaokruhlovanie (7 replies)
 36. DPH pri nájme zahraničnému odbereteľovi (4 replies)
 37. Prerušenie odpisovania (2 replies)
 38. Zápisnica z valneho zhrom.- danový urad (9 replies)
 39. Daň z prijmu a neuhradene zavazky 3 roky po splatnosti (1 replies)
 40. nadobudnutie tovaru v tuzemsku (3 replies)
 41. euro a zaokrúhľovanie (1 replies)
 42. E 101 preklad (0 replies)
 43. Ako zdaniť príjmy zo zahraničných investícií? (4 replies)
 44. tovar zo zahraničia (4 replies)
 45. Valne zhromaždenie (3 replies)
 46. náklady svadobnej agentúry (1 replies)
 47. Fa od českého dodávateľa v Sk (1 replies)
 48. Kniha ERP (5 replies)
 49. uhradene naviac (34 replies)
 50. sociálny fond (1 replies)
 51. VZ a odpis pohľadávky? (6 replies)
 52. Nerozdelený zisk (5 replies)
 53. ako správne zaúčtovať zmluvnú pokutu? (14 replies)
 54. Kniha jazd - miesto vykonu prace doma. (2 replies)
 55. Odpisy (4 replies)
 56. Práca v zahraničí (0 replies)
 57. prenajom miestnosti na podnikanie (4 replies)
 58. Faktura omylom uhradena z osobneho uctu (2 replies)
 59. Poistná udalosť a platca DPH (6 replies)
 60. Náklady (0 replies)
 61. rezervy (0 replies)
 62. škoda pri dopravnej nehode (2 replies)
 63. DPH minulého obdobia (5 replies)
 64. Odklada dane z prijmu (1 replies)
 65. Živnosť popri zamestnani a možne náklady (3 replies)
 66. Opravné položky minulých období (11 replies)
 67. trojstranný obchod-2.odberateľ-intrastat (1 replies)
 68. pokuta? (1 replies)
 69. účtovanie úhrady cudzomenovej pohľadávky (3 replies)
 70. Vystava v S.Arabii (5 replies)
 71. uctovne odpisy - predchadzajuce roky (6 replies)
 72. dodatočné DP alebo opravné? (2 replies)
 73. Faktura do zahranicia (1 replies)
 74. samozdanenie a DPH (1 replies)
 75. DHM majetok zaradeni do KHM (1 replies)
 76. praca cez agenturu a DP (1 replies)
 77. pohľadávka (0 replies)
 78. Daň z MV-preddavky na rok 2009 (13 replies)
 79. Prebytok tovaru (1 replies)
 80. Vzniknutá škoda (0 replies)
 81. Opravný doklad po zavedení EUR (1 replies)
 82. Dodatočné daňové priznanie (nedoplatok RZ ZP) (6 replies)
 83. DPH a nevyužívaný majetok (1 replies)
 84. vyradenie majetku (11 replies)
 85. Výhody zamestnanec + SZČO ???? (1 replies)
 86. penale a odvody SP (3 replies)
 87. chýbná dvojitá úhrada (2 replies)
 88. zaradenie UNC 060 (9 replies)
 89. Nájomné zaplatené vopred (20 replies)
 90. Škoda spôsobená zamestnancami a DPH (3 replies)
 91. dan otazka (2 replies)
 92. učtovnictvo a vyplatenie odch.podielu (5 replies)
 93. Príspevok na podporu udržania v zamestnani a jeho zdaňovanie (5 replies)
 94. odpis pohladavok (2 replies)
 95. Odvody od 1.1.09 v eurách (18 replies)
 96. Ako účtovať prijate EUR - (ivet.) (4 replies)
 97. vzorky pre zakaznikov a vian.pozdravy (8 replies)
 98. odpisy auta kupeneho na uver na 2 roky (11 replies)
 99. služobná cesta (2 replies)
 100. Prijate preddavky v PU (14 replies)
 101. Dotácia z EU - účtovanie (5 replies)
 102. živnostenské opravnenie (0 replies)
 103. zásoby spôsob B (5 replies)
 104. Účtovanie služieb party servisu (2 replies)
 105. zamestnanci (1 replies)
 106. kúpeľný pobyt (1 replies)
 107. daň z motorových vozidiel mixér (9 replies)
 108. SKK na EUR (1 replies)
 109. premlčacia doba pohľadávky (5 replies)
 110. postupy účtovania (4 replies)
 111. zámena pozemkov medzi s.r.o. (9 replies)
 112. nedostupná pohľadávka (1 replies)
 113. Euro balíčky (32 replies)
 114. problem s FA (1 replies)
 115. stravné konateľ=zamestnanec (5 replies)
 116. Predaj valut a zaokruhlenie (4 replies)
 117. Odpisy (2 replies)
 118. Odvody z 2 živností 1. SR 2. Rakúsko (25 replies)
 119. Kúpa drobného majetku (6 replies)
 120. nákup občerstvenia (3 replies)
 121. predaj spoluvlastníckeho podielu v priamom vztahu (5 replies)
 122. Novoročenky a DPH (63 replies)
 123. zrušenie plátcu DPH daň. úradom (1 replies)
 124. Storno faktúra novému platiteľovi DPH (2 replies)
 125. Predaj obrazu a daň z príjmov (2 replies)
 126. Česká faktura a dph (13 replies)
 127. refakturacia - sudny znalec (1 replies)
 128. refakturacia-sudny znalec (1 replies)
 129. Ochranne potreby (3 replies)
 130. Občianske združenie a JÚ (2 replies)
 131. Základ dane pri samozdanení (5 replies)
 132. majetok (5 replies)
 133. Preddavková daň (2 replies)
 134. ODPIS NOTEBOOKU (1 replies)
 135. aký paragraf? (0 replies)
 136. zivnost v SR a CR (1 replies)
 137. pausalove vydavky (311 replies)
 138. Vypocet DzP - zivnostnik aj zamestnanec (6 replies)
 139. DPH-cestovné výdaje (2 replies)
 140. min. mzdové sadzby od 1.1.2009 (3 replies)
 141. Odpis a oprávka (3 replies)
 142. pohľadávka voči zamestnancovi (4 replies)
 143. Skladovanie musí byť ako činnosť. (4 replies)
 144. Výdavky na vianočnú výzdobu (3 replies)
 145. Dodanie materialu zo zahranicia. (4 replies)
 146. Pouzivanie pokladni v zdruzeni (5 replies)
 147. daň z príjmu (6 replies)
 148. Úprava odpisov pri registrácii na DPH (2 replies)
 149. Faktura zo zahranicia za nakup tovaru zo Slovinska (0 replies)
 150. Zákon o dani z prijmov od 1.1.2009 (2 replies)
 151. stravné nad limit (0 replies)
 152. daň z motorových vozidiel (7 replies)
 153. Odpis vozidla (2 replies)
 154. školiaci pobyt a daňovo uznané náklady (1 replies)
 155. zmena zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok (1 replies)
 156. danovo neuznane vydavky... (1 replies)
 157. kurz pri prepočte DPH (3 replies)
 158. Zdanovanie záväzkov starších ako 3 roky ?? (0 replies)
 159. školiaci pobyt a daňovo uznané náklady (0 replies)
 160. Kúpa nehnuteľnosti a vklad do podnikania? (5 replies)
 161. zriadovacie naklady, s.r.o. (1 replies)
 162. príjem zo Soc.F - zaokrúhlovanie (3 replies)
 163. Nákup PC nad 50000 SK + softvér (2 replies)
 164. oslobodenie od DPH podľa § 31 (0 replies)
 165. DPH zo zálohovej fa v EUR (1 replies)
 166. Zaúčtovanie zálohovej faktúry (3 replies)
 167. Daň z príjmu pri prenajímani nehnutelnosti (2 replies)
 168. platby kartou (2 replies)
 169. Aka sadzba? (2 replies)
 170. Skolaudovanie stavby (1 replies)
 171. Odpisy DNM a DHM od 1.1.2009 (6 replies)
 172. Bankova záruka (2 replies)
 173. prehľad o zrazených preddavkoch 200-2003 (3 replies)
 174. platba českou kartou na Slovensku (3 replies)
 175. Fakturácia pod výrobné ceny (6 replies)
 176. kniha jazd-JU (15 replies)
 177. Vozidlo na úver - totálna škoda (3 replies)
 178. Leasing a predaj auta (1 replies)
 179. Odpisy majetku pri zmene jeho vlastnictva (0 replies)
 180. začiatok práce s DPH (5 replies)
 181. Kapitálové ŽP a DzPPO (1 replies)
 182. Kaucia (fin. zábezpeka) - účet (7 replies)
 183. Založenie Občianskeho združenia (0 replies)
 184. Sklad MRP a výdaj do mínusu (6 replies)
 185. účtovanie fa z ČR v JU (5 replies)
 186. výkazy v PU - príjmy a náklady (1 replies)
 187. "čistý príjem SZČO" (1 replies)
 188. SZČO- odpisy,náhrady za PHM (14 replies)
 189. spevnená plocha? (22 replies)
 190. Vlastný príjem manžela - príspevok od ÚP (1 replies)
 191. Výdavky v JÚ (16 replies)
 192. Odpísanie pohľadávky (3 replies)
 193. Dodatočné daňové priznanie - daň z prenájmu bytu (2 replies)
 194. Neuznaná DPH (17 replies)
 195. Duálne zobrazenie od 1. januára (4 replies)
 196. zaraďovanie majetku (2 replies)
 197. dodatok k zmluve prenajmu bytu (2 replies)
 198. Prenajatý automobil na podnikanie použitý na súkr.účely (1 replies)
 199. DPH - Najom kancelarie (4 replies)
 200. Strata dokladu (8 replies)
 201. Ako najlepšie dať do nákladov auto (1 replies)
 202. FO neplatca DPH a člen s.r.o. (1 replies)
 203. Dobrá literatúra k učtovaniu s.r.o. (5 replies)
 204. Príjem za prenájom počas RD (7 replies)
 205. zabudnutá faktúra (2 replies)
 206. tuzemská fa v eurách (2 replies)
 207. evidencia tovaru (6 replies)
 208. VF z r. 2007 (1 replies)
 209. DPH a zimné pneumatiky (4 replies)
 210. poistenie stavby (2 replies)
 211. Preplatok ZP - SZČO (5 replies)
 212. denná uzávierka (1 replies)
 213. Účtovanie zádržného (15 replies)
 214. samozdanenie a DPH (6 replies)
 215. oprava učtovania zakladného imania (0 replies)
 216. financna analyza (3 replies)
 217. minimálna výška dane (2 replies)
 218. DPH - opravné DP poštou (3 replies)
 219. Odpis HIm a jeho predaj (2 replies)
 220. Slovenská firma poskytne službu zahraničnej firme mimo EU (7 replies)
 221. zhorel tovar v colnom sklade (1 replies)
 222. nezaučtovaná úhrada (1 replies)
 223. Dobropis k fakture (7 replies)
 224. odpočítateľná položka (6 replies)
 225. autofolie odpočet DPH - OS M1 (1 replies)
 226. pokračovanie -prevzatie leasingu v JU-ODPIS (1 replies)
 227. Výpočet cestovného (6 replies)
 228. Ročný predplatiteľsý servis na software - ako ho zaúčtovať (3 replies)
 229. Základné imanie (7 replies)
 230. Úhrada colného dlhu (3 replies)
 231. postupenie pohladavky-opravne polozky (1 replies)
 232. DPH a Chorvátsko (2 replies)
 233. Platená inzercia na internete…-ako zdokladujem príjem?? (7 replies)
 234. Nákup ojazdeného os.automoboliu z EU (1 replies)
 235. Ubytovanie za zamestnancov (2 replies)
 236. preprava v EU (2 replies)
 237. práca invalida (2 replies)
 238. odpisova skupina (2 replies)
 239. Daň z príjmov a tovar zakúpený bez dokladov (6 replies)
 240. Pripočitatelne a odpoč.položky (48 replies)
 241. zaucit do PU (5 replies)
 242. dotacia od UP (18 replies)
 243. zverejnenie účtovnej závierky (1 replies)
 244. dodanie tovaru do EU pod IC DPH SK (1 replies)
 245. Prenájom - pozastavená živnosť (5 replies)
 246. Parkovné a taška (7 replies)
 247. DPH-rýchla odpoveď (4 replies)
 248. Preplatenie cestovných náhrad (2 replies)
 249. Bločik - DPH (12 replies)
 250. Služba pre zahraničnú firmu a DPH (4 replies)