PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 [289] 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Faktúra za tovar na prelome rokov
 2. milionarska dan, resp. percento odpocitatelnej polozky
 3. Dotácia pomoooc
 4. Ukončenie živnosti
 5. cestovná agentúra (sro)
 6. Projekt a rozpočet
 7. Sociálny fond v s.r.o.
 8. Preplatok a nedoplatok z RZZP z r. 2007
 9. Dokúpenie lešenia
 10. postup-nevyfakturované dodávky
 11. Novela IAS 1
 12. zaradenie hmotného majetku
 13. nájomník z EU a DPH za nájom
 14. Prenajom bytu - naklady
 15. Usmernenie DRSR - zahrňovanie preplatkov resp.nedoplatkov z RZZP - ukonč.podnikania
 16. Výdavky v JU pri práci v byte
 17. Pokyn DR SR - k obchodnému majetku, ktorý je využívaný daňovníkom s príjmami § 6
 18. fa zahraničie a DPH
 19. Učtovanie DPH dovezeného auta v programe MRP
 20. Predaj autodielov
 21. Omylom neodpísaný počítač
 22. Domáca úloha z DPH
 23. mesacne uzavierky ERP a DPH
 24. lehátko vo vlaku - náklad
 25. Zlé očíslovanie faktúr
 26. fakturacia dopredu
 27. spotreba elektriny
 28. Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu
 29. exterierové žalúzie
 30. Nerozdelený zisk min.rokov
 31. Dohoda o používaní vlastného motor.vozidla
 32. Predstavenstvo v a.s.
 33. tankovanie PHL cez víkend
 34. odpisy-graf
 35. fa zo zahraničia
 36. Darovanie nehnuteľnosti
 37. Nárok na odpočet DPH
 38. Podsúvahové účty - leasing
 39. cestovné náhrady - paušál
 40. Zdaniteľné plnenie
 41. Daňový dotazník v angličtine
 42. franchisingový manuál
 43. provizia a dph
 44. Skončenie leasingu a následný predaj
 45. poisťovacie služby - faktúra z Belgicka
 46. príklad
 47. Prechod z jednoduchého na podvojné účtovníctvo
 48. DPH zo zálohy
 49. čo s čím ???
 50. Prevádzka v Čechách
 51. predaj budovy a odvody SP,ZP v JU
 52. Sociálny fond
 53. zaukruhlovanie dph od 1.1.2009
 54. Vystavenie faktúry pri čiastočnom vrátení tovaru
 55. stravné lístky
 56. Splátkový úver
 57. Daňové odpisy leasingovaného majetku
 58. Nárok na odpočet DPH oprava auta
 59. Vypracovanie projektu-Eurofondy
 60. Sprostredkovanie prepravných služieb a výkaz DPH
 61. Kedy je nárok na odpočet?
 62. auto
 63. Daň z predaja!
 64. mesačný platca DPH
 65. Príspevok na vzdelávanie z ÚPSVaR
 66. JÚ-mesačná uzávierka
 67. MRP - Jednoduché účtovníctvo - DPH
 68. Legalne znizenie danoveho zakladu
 69. Odpočitateľná položka
 70. Príjem z predaja nehnuteľnosti
 71. účtovanie dph k stravným lístkom
 72. Prevádzkareň zahraničnej osoby - DPH
 73. úžitkové auto a dph
 74. Spätný nájom za nehnuteľnosť
 75. registrácia DPH obrat 1500000.-
 76. Prepravné služby v štate EU slovenský objednávateľ
 77. Spracovateľský poplatok za úver - náklad alebo súčasť OC
 78. Preplatok ZP - zdanenie
 79. príspevok pre začatie podnikania
 80. Dovoz sportovej vyzivy do SR
 81. Uplatniť DPH za elektronické služby z ČŠ EÚ ?
 82. Stavba nehnuteľnosti u nepodnikateľa a jej následny prevod
 83. dôchodca a zmluva
 84. Rozdelenie združenia a daňové priznanie
 85. zriaďovacie náklady
 86. služobná cesta súkromným autom zamestnanca
 87. Interné smernice
 88. Výpisy z devízového účtu
 89. "perličky" v odpisoch
 90. Neoprávnene uvedená DPH na faktúre
 91. Uctovanie platieb nepodnikatelom do zahranicia
 92. Problém s vozdlom N1
 93. Nehnuteľnosť
 94. Prvýkrát robím dodatočné DP
 95. Špekulant?
 96. krádež - náklady
 97. DPH - záloha prijatá a poskytnutá
 98. ZOSTATOK V SKK POKLADNI K 31.12.2008
 99. Výročná správa
 100. Zálohové faktúry
 101. fa v cudzej mene-kurzove rozdiely
 102. tovar zo zahraničia
 103. Odpisovanie softweru
 104. preddavky - dan z príjmu PO
 105. uver
 106. Prenájom zamestnancov zo zahraničia & zdanenie preddavkom
 107. tovar z Čiech
 108. technické zhodnotenie?
 109. Limit pri výdavkoch
 110. bločik nad 50000
 111. Životné minimum a ubyt.štipendium
 112. stravné a jeho zdaňovanie
 113. prevod z EUR účtu na USD
 114. evidencia pozemkov
 115. Registrácia DPH pri 10 mil. obrat
 116. Nákup vitamínov
 117. materska - SZČO - sro????
 118. Rozbor senáže a samozdanenie
 119. Firemné auto na účely inej firmy
 120. Predaj akcií
 121. Povinná registrácia DPH
 122. Prenájom bytu a základ dane
 123. Vyber penazi z BU CZK
 124. zálohová fa a odpočet DPH
 125. súhrnný účtovný záznam
 126. vlastné mäso v reštaurácii
 127. odpísaný majetok - technické zhodnotenie
 128. Prechod z JU na PU u neziskovky
 129. Predaj bytu kupeneho na hypo uver
 130. Dan z predaja bytu
 131. registrácia plátcu dph
 132. vedľajšie výdavky pri úvere v JU
 133. vyplatenie pracovného úrazu zamestnávatelom
 134. Náhrada škody a DPH
 135. Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej dedičstvom
 136. Účet na podnikanie v Čechách
 137. odpocet DPH pri zalohe
 138. Prechod na euro v podvojnom (a jednoduchom) účtovníctve podnikateľov
 139. Vklad na BU v cudzej mene
 140. EURO
 141. V TP nemám napísanú spotrebu PHM
 142. USMERNENIE DRSR K § 20 DPH NADOBUDNUTIE TOVARU Z IČŠ OD 01/09
 143. USMERNENIE DRSR k § 19 ods. 8 DPH - OSLOBODENIE PRI DODANI TOVARU DO IČŠ OD 01/09
 144. Odvolávka vo FA - DPH
 145. Sprostredkovanie služby a priznanie DPH
 146. Jednotkové ceny zásob v EUR
 147. účtovanie DPH - dodanie novín z GB
 148. Indexy stavebných prác
 149. Interné smernice
 150. registračné pokladnice
 151. Zľava
 152. zle zaúčtovaná DzPO-zlý HV
 153. poistenie DPH
 154. Registrácia DPH poisťovateľa
 155. Samozdanenie EU
 156. skončenie lízingu 2003
 157. leasing
 158. začiatok podnikania
 159. Reklamácia - účet
 160. Dane z príjmu a RZ ZP
 161. Stravné
 162. odpis
 163. Vynos r 2007 faktura v r. 2008 - daň z príjmov
 164. Predaj podielu na ZI s.r.o
 165. Jednoduché účtovníctvo a diety.
 166. Dobropis alebo oprava základu dane???
 167. vratné obaly-keg
 168. leasing
 169. Vzduchotechnika - zaradenie do odpisovej skupiny
 170. Opravný výkaz DPH alebo storno
 171. byt v prenájme
 172. fa z ČR vystavena v SKK
 173. faktúra a dobropis a DPH
 174. daňový úrad a koeficient
 175. Auto
 176. ako účtovať stravné lístky vo vlastnej réžií
 177. Nesprávne vyplnené daňové priznanie
 178. zostatky na účtoch
 179. Poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze
 180. výdaj CZK z pokladne na EUR účet
 181. valut.pokladna-kurz
 182. Leasing
 183. Nákup tovaru - zahr. FA + dobropis
 184. komentar k 595/2003 Z.z.
 185. Príležitostná poľnohospodárska výroba
 186. Faktúra, zálohová faktúra???
 187. poradte mi prosim
 188. Faktúra, zálohová faktúra ???
 189. preučtovanie cestovných náhrad zamestnanca
 190. Dobropis vystavený v USD
 191. Cestovne nahrady
 192. Vyúčtovanie cestovných náhrad - platba kartou
 193. predaj DHM
 194. Ucet ziskov a strat - kto mi to moze potvrdit?
 195. účtovanie stravných lístkov a provízie
 196. zaúčtovanie stravných lístkov a provízia
 197. Prenájom auta bezodplatne
 198. kúpna zmluva so súkromnou osobou
 199. kniha
 200. DPH do Česka a Nemecka
 201. Švajčiarsko-daň a potvrdenie o rezidencii
 202. účet 513 nad 500,-Sk
 203. poistenie zodpovednosti za škodu
 204. Služba pred vznikom s.r.o.
 205. Predaj stavebných pozemkov a DPH
 206. Na aký účet-poradíte?
 207. prevadzkova rezia-poukazky ako podakovanie
 208. Prenajom nehnutelnosti FO a DPH
 209. Zdaniť príjem zo sociálneho fondu?
 210. pausalny odpocet
 211. Mylný vklad na účet a vrátenie penazí
 212. úroky - pripočítateľná položka
 213. účtovanie DF zo zahraničia
 214. Prijatá záloha nezdanená
 215. Technické zhodnotenie a oprava
 216. Provízia za sprostredkovanie
 217. Totalna skoda
 218. uplatnenie DPH
 219. Colný sadzobník 2009
 220. dobropis
 221. čo s haliermi??
 222. Výpis z BÚ z internetu
 223. zateplenie budovy
 224. položky materiálu na karte
 225. traktor - doba odpisovania
 226. Záručný vklad
 227. výmena SKK na EURO
 228. Zahraničná faktúra pomoc
 229. Príjem z prenájmu a ohlasenie vzniku DP
 230. IFRS - kde je v pasivach VH za uctovne obdobie ?
 231. clo a dan
 232. Výpis z bankového účtu emailom
 233. Daňová kontrola a vyblednuté bločky.
 234. Výdavky spojené s pracovnými cestami
 235. Obstaranie striekacej linky na lízing a jej nezaradenie na 022
 236. Nahrada skody na zdravi
 237. príspevok na stravné lístky
 238. Vyrovnanie 341
 239. Vianočná súťaž
 240. pekne prosím, kto vie, koľko je povolné percentuálne manko podľa skladových zásob??
 241. zmluvy
 242. zaúčtovanie zrážok zo mzdy zamestnanca
 243. Prijatie daru v SRO
 244. Chyba v podanom DPH
 245. Cestovné náhrady - dokad o nákupe PHM
 246. Stravné lístky a nárok
 247. O chvíľku začne každororočný boom s PZP
 248. účtovanie výroby
 249. Stroj na leasing
 250. materiál v SR, spracovanie v zahraničí