1. Auto na sluzobne ucely konatela SRO pisanie viac km ako najazdi realne a tachometer (4 replies)
 2. rozpustenie socialneho fondu (2 replies)
 3. Sociálny fond a DPH (6 replies)
 4. Posypový vozík a DPH -zFA CZ (3 replies)
 5. Aktivácia vnútropodnikových nákladov (1 replies)
 6. Prijata zaloha (3 replies)
 7. mesačná uzávierka (4 replies)
 8. prepočet faktúry (0 replies)
 9. Zaúčtovanie výplaty vopred (1 replies)
 10. Hladam niekoho kto by mi vedel vypracovat Cash Flow do zajtra rana ...v BA ... (1 replies)
 11. Banka a pokladňa (1 replies)
 12. Časové rozlíšenie (3 replies)
 13. Platba v roku 2008, služba dodaná v roku 2009 (11 replies)
 14. Úhrada VŠZP za zdrav.starostl.za zamestnanca (0 replies)
 15. Nespotrebované kolky v SKK po prechode na EURO (9 replies)
 16. Spotrebný úver na nákup užitkového vozidla - správne zaučotvanie (7 replies)
 17. používanie 2 áut súkromne (3 replies)
 18. Registrácia (1 replies)
 19. Daňový bonus za rok 2008 (3 replies)
 20. Odpisovanie a daň z mot vozidiel (1 replies)
 21. Reg.pokladna a tovar za 0,01EUR (10 replies)
 22. Nájom bytu v Sro (0 replies)
 23. Daň z úroku z výnosu (4 replies)
 24. daň z predaja bytu ktorý bol prenajímaný (1 replies)
 25. Vrátenie DPH z ČR (0 replies)
 26. Odhlasenie motoroveho vozidla (3 replies)
 27. Zrazenie dane z peňažnej výhry (0 replies)
 28. Pracovná cesta v SR (4 replies)
 29. oprava stroja (2 replies)
 30. Internetove casina (3 replies)
 31. DPH pri preprave do zahraničia (2 replies)
 32. prevádzkareň (1 replies)
 33. Prenájom bytu (1 replies)
 34. preplatenie vydavku zamestnancovi uhradeny kartou (4 replies)
 35. DPH - príjem neovplyvňujúci ZD? (2 replies)
 36. nárok SZČO na DB v priznaní za rok 2008 (1 replies)
 37. Odpísanie pohľadávky v JÚ ešte raz... (4 replies)
 38. Odpis fotoaparátu u neplatcu DPH (Prosim o Pomoc) (17 replies)
 39. Živnosť a predaj leteniek (0 replies)
 40. prechod na neplatcu dph a kupa auta (3 replies)
 41. faktúry za elektrinu (2 replies)
 42. Fakturácia (8 replies)
 43. tankovanie PHM do "tovaru" (0 replies)
 44. fa uhradená z osobného účtu (2 replies)
 45. Technické zhodnotenie a mesačné odpisy (1 replies)
 46. Úhrady fa na súkromný účet konateľa (6 replies)
 47. DPH - neplatca od platcu (3 replies)
 48. čerpanie sociálneho fondu-zdanenie (2 replies)
 49. Predanie automobilu (8 replies)
 50. odpredané vozidlo a ZC (1 replies)
 51. splátkový kalendár (1 replies)
 52. Prijatý dobropis (1 replies)
 53. Platba za faktúru (3 replies)
 54. Zapožičanie mot. vozidla (0 replies)
 55. dph pred registráciou (0 replies)
 56. pokladňa SK po prechode na EURO (22 replies)
 57. ako zaradiť? (1 replies)
 58. Čo s odpočtom DPH po prerušení živnosti? (2 replies)
 59. prijmový pokladničný doklad vystavený neskôr (5 replies)
 60. odpredaj kolkov (7 replies)
 61. Príjemkovanie second hand tovaru (3 replies)
 62. nájom a DPH (3 replies)
 63. zahr.cest.príkaz zúčtovanie (3 replies)
 64. valutová pokladňa (4 replies)
 65. NOVÉ POSTUPY ÚČTOVANIA-účt.závierka2008 (10 replies)
 66. úhrady faktúry s.r.o. (5 replies)
 67. Mandatna zmluva a dan (3 replies)
 68. daň z nehnuteľnosti (2 replies)
 69. Uctovanie PC a monitor oddelene, nie ako zostava DHM (0 replies)
 70. sukromné auto (2 replies)
 71. paušálne výdajky (2 replies)
 72. prenájom vozidla medzi manželmi (5 replies)
 73. Vreckové na pracovnej ceste (10 replies)
 74. Dar od dodavatela účtovanie (0 replies)
 75. Výklad § 49 odsek (2) zákona o DPH (4 replies)
 76. internet v domácnosti konateľa s.r.o. (4 replies)
 77. Dotácia z úradu práce (276 replies)
 78. reklamné predmety (3 replies)
 79. Živnosť v Rakúsku a DPH (0 replies)
 80. zasielkovy predaj (3 replies)
 81. Ak sa dedenie obchodneho podielu vylucuje... (2 replies)
 82. DPH doklady (5 replies)
 83. "stvorstranny" obchod (0 replies)
 84. Rezerva na vrátený tovar (3 replies)
 85. airberlin-platba sukr.kreditkou (0 replies)
 86. Osobný bankový účet využívaný na podnikanie (2 replies)
 87. refakturácia v JU (1 replies)
 88. Oprva DPH bez dodatočného podania priznania (5 replies)
 89. Zmluva o dielo (0 replies)
 90. nákup auta na predaj z EU (0 replies)
 91. účtovnícke služby - zdaniteľné plnenie (19 replies)
 92. daň z výhry (1 replies)
 93. Preplatky na odvodoch do Sociálnej poisťovne (4 replies)
 94. konsolidovana uctovna zavierka (0 replies)
 95. fakturácia do CZ (1 replies)
 96. zárobok študentov (3 replies)
 97. Hospod.výsledok vz. zisk (15 replies)
 98. Vyradené auto-darovanie (0 replies)
 99. uctovne suvztaznosti v elektronickej podobe (1 replies)
 100. cestovný príkaz (6 replies)
 101. prechod SZČO na SRO a účtovanie (2 replies)
 102. prechod na eurá (2 replies)
 103. zaradenie poľnohospodárskeho stroja (4 replies)
 104. platca DPH alebo neplatca? (1 replies)
 105. predaj zasob (4 replies)
 106. narok na podporu (1 replies)
 107. Likvidácia v s.r.o. (2 replies)
 108. Pracovny odev (0 replies)
 109. Splátkový kalendár (2 replies)
 110. Daňové priznanie (19 replies)
 111. zásoby do zisku (4 replies)
 112. dozorna rada (0 replies)
 113. Pozastavenie živnosti a odovzdanie UZ (21 replies)
 114. vymáhanie postúpenej pohľadávky a nárok na odpočet DPH (4 replies)
 115. Skladova evidencia JU - Eshop (2 replies)
 116. Podporiť neziskovú organizáciu? (2 replies)
 117. Vývoz tovaru do VB - povinnost registracie (3 replies)
 118. Správne poplatky v € od 1.1? (2 replies)
 119. Faktura ku prijatej platbe (1 replies)
 120. Dovoz osobneho automobilu a DPH + leasing (1 replies)
 121. Dobropis za predchádzajúci rok (11 replies)
 122. postup pri účtovaní zásob (3 replies)
 123. Vystavenie faktúry (1 replies)
 124. faktúra z internetu (1 replies)
 125. predaj za korunu (6 replies)
 126. daňové tlačivá za rok 2008 + vyhlásenie na zdanenie príjmov fyz. osôb na rok 2009 (6 replies)
 127. Vstupná cena DHM a DNM od 1.1.2009 v € (13 replies)
 128. Vystavovanie fa v KČ (8 replies)
 129. DPH pri fakturácii prepravy osôb (4 replies)
 130. Dan z prijmu FO -prosim o radu (4 replies)
 131. do kedy trebat podať DP mot.vozidiel a vypocet cestovneho rok 2008? (2 replies)
 132. Neuplatnená DPH ako daňový výdavok? (4 replies)
 133. kontrola účtov (3 replies)
 134. Stravovanie a DPH (1 replies)
 135. Miesto dod.služby a DPH (3 replies)
 136. účtovanie eura v JU (1 replies)
 137. Spätný leasing - účtovanie JU (1 replies)
 138. Halierové vyrovnanie (1 replies)
 139. kurz pri započítaní fa (2 replies)
 140. Vklad do dcérskej spoločnosti (1 replies)
 141. Zaradenie DHIM (1 replies)
 142. Ukončenie leasingu pre neplatenie splátok (1 replies)
 143. daň z príjmu (6 replies)
 144. Všetko o aute (3 replies)
 145. Preúčtovanie preplatku na DPH na úhradu nedoplatkov z min. rokov (1 replies)
 146. Nákup zo zahraničia bez dph - nezaradenie do spotreby (9 replies)
 147. odstúpeniu od kúpnej zmluvy a vrátenie DPH (2 replies)
 148. Daň z predaja nehnutelnosti (1 replies)
 149. Spätné odrátanie DPH z majetku (2 replies)
 150. Dávanie charitatívnych darov (5 replies)
 151. kompenzácia dani (2 replies)
 152. nepredané zásoby (2 replies)
 153. colná zábezpeka (5 replies)
 154. Daň zrážkou pri kúpe licencie (4 replies)
 155. Odovzdanie pokladne (3 replies)
 156. dodatočné daňové priznanie (3 replies)
 157. Spoločník VOS a stravné (1 replies)
 158. faktúra z júna (7 replies)
 159. Bankový výpis a úhrada (7 replies)
 160. SURNE!!! - zaradenie majetku - kedy? (2 replies)
 161. prikazna zmluva (0 replies)
 162. Cestovné náklady - iné osoby/nie zamestnanci (2 replies)
 163. Pomalyobrátkové zásoby (0 replies)
 164. rozdiel medzi SHR a SZČO (1 replies)
 165. s.r.o. a komunálny odpad (0 replies)
 166. vzorky pre zakaznikov a vian.pozdravy (4 replies)
 167. stale nechapem DPH (58 replies)
 168. ODPISY - kompletny zoznam (24 replies)
 169. Zúčtovanie prijatého preddavku s pohľadávkou + DPH (5 replies)
 170. uzavierkove operacie (16 replies)
 171. školenie užívateľov Alfa (0 replies)
 172. Penále za oneskorené úhrady (6 replies)
 173. zmluvná pokuta (2 replies)
 174. Odlozena dan (3 replies)
 175. Účtovanie PZP (2 replies)
 176. Česká firma a poľské IČ DPH (2 replies)
 177. DPH (0 replies)
 178. povinnosť používať registračnú pokladňu (2 replies)
 179. odpočet DPH (0 replies)
 180. Predaj domu a dan z prijmov (4 replies)
 181. Odpis pohladávok (1 replies)
 182. Kúpa auta a odpisy (21 replies)
 183. odpisová skupina (1 replies)
 184. doplatok dane z príjmu za rok 2006 (2 replies)
 185. daňové priznanie (0 replies)
 186. vyradenie HM a odpisy za rok 2008 (7 replies)
 187. Fa za ubytovanie účastníkov školenia (1 replies)
 188. Zálohová fa. v EUR do ČR. A čo ďalej???? (3 replies)
 189. Cestovné a DPH z ubytovania (3 replies)
 190. DPH - miesto zdaniteľného plnenia pri službe (3 replies)
 191. s.r.o. (5 replies)
 192. eurokonverzia - fa v SKK v r. 2009 (1 replies)
 193. použitie krátkodobých rezerv (1 replies)
 194. studňa (8 replies)
 195. odpis auta na leasing (1 replies)
 196. dátum vystavenia a zdanit. plnenia na faktúre (2 replies)
 197. Slobodné povolanie a SZČO (8 replies)
 198. cestná daň 2008 (35 replies)
 199. Uhrada a kurzovy rozdiel (8 replies)
 200. 2 % z dani (0 replies)
 201. Stravné pre SZČO a zároveň zamestnanca (42 replies)
 202. Kamionová preprava - DZMV (0 replies)
 203. Upozornenie pre platiteľov DPH (8 replies)
 204. Praca vo Svajciarsku, dan z prijmu (22 replies)
 205. DPH - čiastočná úhrada (1 replies)
 206. Obcianske zdruzenie a ukoncenie roka (2 replies)
 207. Licencia (1 replies)
 208. uzávierka roka (3 replies)
 209. Nahliadnutie do salda na daňovom úrade (5 replies)
 210. prechod na sro-problém s platbami (3 replies)
 211. Vyradenie hmot.majetku (2 replies)
 212. odpisy účtovné (3 replies)
 213. Staci paypal faktura? (0 replies)
 214. socialny fond (1 replies)
 215. spoluucast - prenajate vozidlo (1 replies)
 216. ako zdaniť predaj vlastnej zbierky (3 replies)
 217. DPH (2 replies)
 218. Daňové priznanie - práca v ČR (2 replies)
 219. predaj majetku pri likvidácii firmy (2 replies)
 220. školenie (2 replies)
 221. Nákup kotla v Poľsku a jeho dočadné používanie v Nemecku (5 replies)
 222. szčo a pn (4 replies)
 223. Prenajatý majetok a novo obstaraný majetok nezaradený do používania (4 replies)
 224. DPH (3 replies)
 225. Obstarávacia cena auta (10 replies)
 226. podanie danoveho priznania z prijmu FO (3 replies)
 227. Nakup z Ciny - nemam fakturu (0 replies)
 228. Účtovanie v drevospracujúcej s.r.o. (0 replies)
 229. vyhoda registracie dph ju (2 replies)
 230. Náhodný príležitostný príjem (1 replies)
 231. manažérske vozidlo (1 replies)
 232. došlé faktúry a súvaha (2 replies)
 233. storno faktúry (3 replies)
 234. 13 pokut za jedno danove priznanie (200 replies)
 235. Pozastavenie živnosti (3 replies)
 236. DPH (17 replies)
 237. Oneskorené nahlásenie vozidla DU (2 replies)
 238. preddavok na daň (116 replies)
 239. predaj auta - SZČO predáva súkromnej osobe (32 replies)
 240. Daňové priznanie - práca v zahraničí (2 replies)
 241. ako odpisovať spevnené plochy? (8 replies)
 242. súkromné motorové vozidlo na podnikateľské účely (2 replies)
 243. súkromné motorové vozidlo na podnikateľské účely (4 replies)
 244. Nesplatený lízing (2 replies)
 245. Cestovný príkaz - vyúčt.služ.cesty (1 replies)
 246. Nakup kalendárov (9 replies)
 247. Vyúčtovanie pracovnej cesty (0 replies)
 248. Časové rozlíšenie. (5 replies)
 249. rezervy na nevyčerpanú dovolenku (11 replies)
 250. § 66 v praxi (13 replies)