PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 [290] 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Stroj na leasing
 2. materiál v SR, spracovanie v zahraničí
 3. Kúpa ornej pôdy s DPH?
 4. Účtovanie- Hypotéka, odpisy,majetok
 5. tlačivá
 6. prijatie faktúry o niekoľko mesiacov neskor
 7. Odúročovanie
 8. PU
 9. darovanie pozemku
 10. STK auto, oprava auta, nákupy do auta
 11. Odpis pohľadávky
 12. Elektricenka - opravneny naklad?
 13. FO a S.R.O.
 14. leasing a réžia
 15. Faktúra do EU, dodanie na Ukrajinu
 16. Predaj majetku
 17. pokuta za oneskorené predloženie prehľadov ozrazenej dane zo ZĆ
 18. predaj firemného OA
 19. Refakturácia a DPH
 20. Daň z príjmu kúpených a dedených pozemkov súčasne
 21. Konateľ a cestovne naklady
 22. sprostredkovanie a placovstvo DPH
 23. Daňové priznanie- S.O.S.
 24. DOBROPIS
 25. SZČO a prerušenie činnosti, daňové priznanie
 26. Preprava do ČR
 27. Prevod obchodného podielu sro, nový konateľ nekomunikuje
 28. Dotácia učtovanie
 29. robim na DIČ - poradte
 30. medzinárodná preprava
 31. nezapočitava sa?
 32. Zahraničná faktúra
 33. prevod obchodneho podielu medzi s.r.o. a a.s.
 34. zmluva o budúcej zmluve a DPH
 35. záloha do nákladov
 36. bloky za PHM
 37. Zalohová faktura od dodavateľa
 38. Zákon o cest.náhradách
 39. Zmluvná pokuta
 40. stravné lístky nad rámec
 41. cestovné náhrady a duálne zobrazovanie
 42. zálohová fa bez DPH
 43. Vyradenie do osobného užívania.
 44. darčekové poukazy
 45. Dan z prijmu FO
 46. úroky z úveru
 47. Cena do súťaže a DPH
 48. tržby mínus
 49. 042xx- projekt k hmotným investíciám
 50. Došlá faktúra za prepravu z EÚ
 51. Daň z motorových vozidiel
 52. Refakturácia licencie
 53. cestovné náhrady a cestná daň
 54. Realizovateľné cenné papiere a podiely
 55. Daň z prenájmu nehnuteľnosti a odpisovanie
 56. Vyhnut sa DPH
 57. KNIHA JÁZD-CESTA DO PRáCE
 58. Vrátenie peňazí na účet zákazníka
 59. platca DPH
 60. registrácia - doplnenie údajov
 61. ako zaúčtovať DP DPH
 62. výroba biopalív
 63. záloha do nákladov
 64. Ročné zúčtovanie ZP.
 65. Byt a prislúchajúci pozemok, odpisovať spolu?
 66. investovanie účtovanie
 67. ako účtovať dialkové ovládače
 68. zobrazenie v eur - zálohová faktúra
 69. preddavok na daň
 70. Opravná položka k pohľadávke
 71. leasing a predaj HIM
 72. cestovné náhrady
 73. daň za vjazd a zotrvanie MV v historickej časti
 74. Majetok poskytnutý na podporu predaja
 75. Účtovanie úveru v JU
 76. Dph a predaj nebytoveho priestoru
 77. Pripravuje sa novela zákona o dani z príjmov
 78. predaj tovaru
 79. Zaradenie majetku,odpisy,hypotéka-JU
 80. Ako a koľo platit ?
 81. Ukoncenie zdruzenia - vysporiadanie odpisaneho majetku
 82. rozdiel v živnostiach 25.1 a 25.2
 83. Vklad zahraničného spoločníka na bežný účet
 84. Materska, PN a preddavky na dan
 85. DPH pri nájme nehnuteľnosti spolu s parkovacími miestami
 86. Nesprávne zaúčtovaná úhrada
 87. nakup ojazdeneho uzitkoveho vozidla z Ciech?
 88. Prenajom ubytovne
 89. Pozicka bez starosti do 100.000 - slovenska posta?
 90. Postúpnie preddavkov
 91. DPH
 92. SZČO a paušálne výdavky
 93. stravné lístky
 94. účtovanie odmeny likvidátora
 95. zmluvne pokuty
 96. ´Príspevok zo sociálneho fondu - Zdaniť či nezdaniť?
 97. Súčinnosť tretích osôb
 98. JCD
 99. účtovanie zľavy
 100. postúpená pohľadávka
 101. Firemné košele a kravaty
 102. registrácia pre DPH
 103. Bankový účet - JÚ
 104. Základ dane bezodplatné plnenie a riadok 3 daň.priznania DPH
 105. Staré záväzky - zdanenie
 106. telefón
 107. Prehlásenie MV
 108. Daň z príjmu
 109. Daň z predaja pozemku
 110. vzorky materialu od dodavatela
 111. stretli ste sa s tym?
 112. Preradenie vozidla alebo kúpa?
 113. cestovné náhrady od 1.6.2008
 114. SZČO a podnikateľské priestory
 115. Webová stránka a nová grafika+portál grafika.
 116. Kupa pozemku
 117. Termínovany vklad alebo fondy?
 118. Samozdanenie
 119. Odpis pohladavky
 120. Zahraničná platba
 121. Zalohová faktura
 122. predaj bytov a dph
 123. 326-nevyf. dodávky
 124. Školenie zamestnaca
 125. Drobne zasielky obchodneho charakteru z USA
 126. zauctovanie menoviek
 127. Spätný leasing
 128. Majetok neznámeho pôvodu
 129. NECINNOST SUDU
 130. postúpenie pohľadávky CZK
 131. Dlhodobý majetok ???
 132. Oslobodenie od dane ??
 133. Minimálna mzda a minimálne odvody od 1.1.2009 a
 134. záloha = faktúra ale nie zálohová
 135. Nadmerný odpočet a kontrola
 136. Preplácanie cestovného
 137. Právne služby
 138. Technické zhodnotenie-účtovné odpisy
 139. Podpis na pokladničných dokladoch
 140. Účtenky platené kreditnou kartou.
 141. Zisk v sro ako na to?
 142. Sluzobne auto aj na sukromne ucely
 143. Stavba garáže
 144. korekcia očí konateľa
 145. SZČO a fakturácia
 146. Smrť žinvostníka a majetok
 147. zdanovanie prijmov zo zahranicia
 148. krátky leasing
 149. krádež a DPH
 150. Samozdanenie
 151. Prenajom a dan
 152. Finančný bonus
 153. Iné DPH ako na pokl.doklade
 154. Trojzápočet
 155. dodanie tovaru s montážou do ČR
 156. SZČO-autom.-DPH
 157. Vodné účtovanie
 158. automobil-szčo
 159. Dan z prijmu
 160. Neplatca predáva platcovi
 161. samozdanenie
 162. nemecké znenia zákonov
 163. prefakturovanie služby
 164. audit a OZ
 165. Poradenstvo a DPH
 166. docasne vyradenie HM
 167. Auto v podnikaní - leasing
 168. dátum zdaniteľného plnenia pri nájme
 169. zoraďovanie dokladov
 170. ťarchopis???
 171. Servisné práce v ČR
 172. Odpisovanie prenajatej veci
 173. čaj do nakladov
 174. Odpredaj straveniek inej firme
 175. Nákup tovaru na splátky
 176. sankcia na DPH
 177. Nájom hnuteľných vecí z EU
 178. Koeficient DPH
 179. Faktúra z ČR - samozdanenie
 180. Predaj neodpísaného majetku
 181. doplnkový text
 182. technicke zhodnotenie prenajatej budovy
 183. Dovoz ojazdených áut z EU za účelom ďaľšieho predaja
 184. Odpis garaž+sprostredkovanie
 185. Vývoz mimo EU
 186. dobropis k faktúre z roku 2003
 187. Dobropis bez DPH
 188. Koeficient
 189. DPH a prenájom vozdila M1
 190. fa za službu do členských štátov
 191. platobná karta
 192. DPH a oberon
 193. VPD a PPD pre obč. zruženie
 194. VPD a PPD pre obč. zruženie
 195. Spravne zaokruhlovanie DPH na VPD
 196. auto pre szčo a jeho užívanie po jeho vyradení z podnikania
 197. ako spravne zaúčtovať
 198. Odpočítanie dane z Českej republiky
 199. sluzobne cesty - overenie danovym uradom
 200. zaučtovanie súdneho poplatku
 201. Čerpanie soc.fondu
 202. pomoooooc dph!
 203. Daňové konanie
 204. Odložená daň.
 205. Stravne listky
 206. dohodár
 207. chladic vody
 208. Oprava alebo TZ auta
 209. Dodanie služieb do ČR
 210. audit -súhlas na jeho vykonávanie
 211. platenie preddavkov na daň r.2008
 212. Odsúhlasenie DP k DPH
 213. Potvrdenie o DPH.
 214. IAS/IFRS a banky
 215. refakturácia nákladov
 216. Učtovanie leasingu - auto
 217. Rozdielne formy súvah
 218. valuty
 219. zamestnanec na dohodu- náhrady
 220. Platca od 01.09.
 221. dph pri vyvoze vozidla
 222. školenia prvej pomoci a dph
 223. Zriaďovacie náklady
 224. odpočet DPH pri potlači tričiek
 225. denny vykaz
 226. denne vykazy
 227. Rozkradnutý majetok a DPH
 228. Dobropis na právneho nástupcu
 229. Súvaha
 230. Predaj CP
 231. vratenie postupenej pohľadávky
 232. Reklamácia tovaru predaného do EÚ
 233. cestovné náhrady
 234. Nákup pneumatík do nákladov
 235. Smrť konateľa
 236. finančný dar
 237. odpisy
 238. m,otorové vozidlo v podnikaní
 239. kontrola na euro zo živnostenského
 240. 501 alebo 504?
 241. vrátenie zálohy
 242. zálohované obaly a DPH 2008
 243. Firma v bytovych priestoroch?
 244. Dodatočné DPH a výkaz
 245. pripočítatelná položka z dod. fa?
 246. likvidácia nepojazdneho auta
 247. Zmena účelu použitia §54
 248. Neskorá faktura a dph
 249. likvidácia nepojazdneho auta
 250. Nákup z ČR, samozdanenie, dátum