PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 [291] 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. odpis skupiny bazenu
 2. Znedodnotený tovar pri havárii a DPH
 3. Uplatnenie DPH
 4. IAS36
 5. Sprostredkovanie predaja tovaru
 6. Občerstvenie
 7. Spracovateľský poplatok za úver - časové rozlíšenie
 8. devizovy zakon - ohlasovacia povinnost od 1.1.2009
 9. motor.vozidlo a DPH
 10. bankove poplatky, dane
 11. Zásoby A/B - rozdiel
 12. Hľadám "poradcu (tútora)"
 13. OMEGA
 14. Podiely na zisku - dividendy
 15. Tovar grátis
 16. Predaj auta N1 a DPH
 17. prevod vlastníctva auta
 18. Kancelária v byte
 19. Zavedenie EURO a kurzové rozdiely
 20. Faktúra a aj doklad z reg. pokladne za nákup tovaru
 21. Študent VŠ,práca na dohodu a SZČO v jeden rok
 22. Fakturovanie tovaru v colnom sklade - FOB prístav mimo EU
 23. Účtovanie odpisov majetku
 24. 2 x zaplatená DPH ?
 25. blok z ERP a záväzok voči SP a ZP
 26. Kúpa stavebného lešenia
 27. 7miestne vozidlo a N1
 28. zákonné poistné a účtovanie v omege
 29. Tlakový čistič - odpisová skupina
 30. Zámena stavebného pozemku
 31. likvidácia HIM
 32. zahraničné výdavky
 33. co s dph?
 34. Druhotný prenájom auta
 35. Nesprávne vypocitané dph
 36. Pozastavenie živnosti, čo s KM ?
 37. Fakturovanie služieb do ČR / Platca DPH (SR) > PLATCA/ NEPLATCA (CZ) postup účtovania
 38. oprava auta
 39. Odpočet DPH pri prácach na hnuteľnom hmotnom majetku
 40. Mám otázku a neviem ako začať...
 41. Služby alebo spotreba materiálu
 42. Najomne
 43. Odhlásenie MV na meno a opätovné prihlásenie na mňa
 44. Vodičský kurz - zaúčtovanie
 45. paušálne výdavky - murárstvo
 46. DPH a reklamácia zo štátu mimo EU
 47. Začínanie podnikania
 48. MV pouzivane inou osobou ako majitelom pre s.r.o.
 49. oprava kotolne
 50. Fa do štátu EU za reklamné služby
 51. Služby oslobodené alebo nie
 52. Kúpa nehnuteľnosti
 53. auto zamestnanca- koľko km ročne ?
 54. Splatka - prosim radu
 55. FA z Čiech a DPH
 56. Kurzové rozdiely preddavková fa
 57. DPH pre tovar ktorý je kúpený a následne predaný v zahraničí.
 58. Podpis na príjmovom a pokladničnom doklade
 59. Opravny doklad k fatkure
 60. obstaranie stroja a DPH
 61. Dobropis
 62. KP 293262
 63. Refakturácia diaľničnej známky
 64. Sťahovanie v Rakusku
 65. Živnosť popri zamestnaní
 66. Zosúladenie JU s PU?
 67. správne postupujem?
 68. Prevod z výdajok na pokladničný blok
 69. maliarské práce -paušál 60,alebo40%
 70. DPH výkaz pri zrušení registrácie
 71. DPH a dopravné
 72. Pripočitateľné výdavky.
 73. Pripočitaľné výdavky.
 74. Zrušenie registrácie DPH
 75. nadobudnutie z EU
 76. auto N1 aj na sukromne ucely ?
 77. Leasing najprv ako neplatca, potom ako platca DPH
 78. Daňové priznanie študenta
 79. príjem z prenájmu
 80. obdobie DPH
 81. Predajcovia cigariet
 82. pracovný úraz?!?
 83. Úhrada faktúry cez postterminál
 84. Materiál alebo réžia
 85. PHM v nadrži pri kúpe auta
 86. T-mobil a 19% DPH
 87. Zle zaúčtovaný záväzok
 88. Poplatky na devízovom účte
 89. štvrťročný výkaz
 90. Clo na oblečenie dovezené z Číny
 91. pridavky
 92. PREPLATKY RZ PRIJATÉ PO 1.1.2008
 93. účtovanie platieb do fondu oprav a spravnej rezie
 94. zaokrúhľovanie úrokov/dane pre daňové priznanie
 95. POISTNE PLNENIE na aký účet
 96. Kredit do nakladov
 97. DPH a ERP
 98. reštaurácia - inventúry
 99. požičovňa áut - dovoz auta
 100. Novinový stánok
 101. odpis privesu
 102. prenájom rekl.plochy v zahraničí
 103. poradenska činnost a dph
 104. DPH na fa od ČR dodávateľa
 105. zaradenie 2008 odpisovanie 2009
 106. Prefakturácia za zváračské práce
 107. phm o dokladovanie
 108. doručený súdny rozkaz
 109. Preddavky dane z príjmov
 110. Zúčtovanie záloh v peňažnom denníku.
 111. zaradiť do majetku
 112. Základné imanie v EUR
 113. SPOTREBA PHM
 114. Nová registrácia.
 115. cestovny prikaz,kniha jazd a stravne
 116. Zaradenie notebooku do 30000 tis.do podnikania
 117. Denná tržba z predaja tovaru odvedená do pokladne
 118. Úhrada za kurz v Autoškole a RP
 119. prehlad o zrazenych a odvedenych preddavkoch na dan
 120. Príspevok-dotacia? na nákup auta.
 121. modem + aktivacia sim
 122. prerušenie odpisovania
 123. slobodný umelec - zahrnutie telefonu do nakladov
 124. Účtovanie o halierovom vyrovnaní v JÚ
 125. Stravné
 126. oprava ZD
 127. Elektróny na auto
 128. Spotrebný úver na Regále do skladu
 129. Odpočítanie DPH pozadu
 130. Faktúra
 131. Daň z prenájmu bytu
 132. 413
 133. Oprava samododanenia USA
 134. Úrad pre dohlad pre výkon auditu
 135. predaj tovaru do zahraničia
 136. Vlastné imanie
 137. patrý nehnutelnosť do nákladov?
 138. postúpenie leasingu od FO
 139. optimalizácia
 140. pomoc s diplomkou
 141. Príspevok z ÚP na živnosť
 142. prívesný vozík
 143. Licencie za tovar ako súčasť dovážaného tovaru
 144. "Investičný koeficient"
 145. skladové hospodarstvo
 146. výpočet PHM s DPH či bez
 147. úhrada záväzku za inú firmu
 148. zúčtovanie náhrady PN 1.desať kalend.dní
 149. účtovanie dokladov
 150. Chránená dielňa
 151. Poskytnutie kreditných kariet pre klienta
 152. Evidencia DPH
 153. účtovné doklady od starej účtovníčky
 154. fotoaparát
 155. Platba z osobného účtu.
 156. DATALOC a zálohové platby.
 157. valutova pokladna
 158. Odpis pohľadávky v roku 2008
 159. Vyúčtovanie plynu za min. rok a daň. priznanie
 160. Sklad - vlastná réžia
 161. Polročný pobyt konateľa v dcérskej firme v zahraničí
 162. osobný automobil z EU
 163. Rekvalifikačný kurz do nákladov?
 164. čiastkové dodanie tovaru
 165. DPH
 166. nákup cudzej meny
 167. licenčný poplatok ako zaúčtovať?
 168. Nalezitost faktur
 169. Surne kupim knihu
 170. zákl.imanie v s.r.o. a premena na euro
 171. vlastníctvo automobilov v s.r.o.
 172. Záloha, vyúčtovanie zálohy, faktúra
 173. paušálne výdavky
 174. Daň z predaja nehnuteľnosti
 175. vyber z BU na nakup materialu
 176. Povinnosť registrácie DPH.
 177. Kam zaradiť...
 178. Odpisova skupina a KP
 179. Predplatenie časopisu Profit, Trend - môžem si ho dať do výdavkov ?
 180. uprava softwaru pre potreby dualneho zobrazovania
 181. Sluzba do 3.krajiny - opakovane
 182. Zdaniteľné plnenie - motorové vozidlo
 183. účtovanie pri chove živých zvierat
 184. DPH z ukradnuteho materialu z Polska
 185. Daň z motorových vozidiel
 186. podanie DPH
 187. kupa auta zo zahranicia a odpocet dph
 188. Reklamácia
 189. Provizia za predaj tovaru zo zahraničia
 190. účtovanie "kooperácií"
 191. Zabudnetie mesačného výkazu ERP
 192. Náklad za poskytnutú zdravotnú starostlivosť
 193. dodacie podmienky
 194. SZČO+zamestnanec+kniha jázd
 195. Zlúčenie majetku
 196. platca DPH - štvrťročný
 197. sprostredkovanie prepravy
 198. Zaradenie stavby, plot, studňa - odpisová skupina
 199. marec 2008
 200. SZČO a daň z MV
 201. Prechod na EUR a zložená kaucia
 202. Účtovanie jazykového kurzu v PU
 203. Vyplnenie cestovného príkazu ZPC
 204. Účet 419
 205. Účtovanie DPH pri ukočení leasingu osobného auta
 206. postup pri neuhradenej pohľadávke
 207. Vývoz služby do tretích krajín a DPH
 208. Solartin s.r.o.
 209. Pozemok - kúpa,odpredaj
 210. Pestovateľské pálenie - zvýšenie limitu
 211. cestovné príkazy+evidencia jázd
 212. vykazy a odvody
 213. Blocik z elektronickej pokladne zo zahranicia
 214. dotácia na mzdy a odvody z ESF
 215. Chcem priviezt bicykel z Taiwanu
 216. Dohoda o brigadnickej praci studenta
 217. preplatenie dialničnej známky
 218. kradez - uctovanie
 219. Mimoriadny prijem a statny zamestnanec
 220. Náklady na vzdelanie pre manžela
 221. Dodanie služby do iného štátu
 222. Dohoda o brigad.praci studenta
 223. CNC stroj
 224. Výpočet spotreby PHM
 225. zivnostnik- zaciatok podnikania
 226. Nezaradenie majetku do podnikania
 227. Miesto dodania sprostredkovanej služby
 228. Zaúčtovanie faktúry vypracovnaie projektu
 229. Ako zaúčtovať cez ID alebo VPD
 230. ktorý údaj o spotrebe PL
 231. daň po starom
 232. Tlačivá výkazov v 2009
 233. súkromne auto kat. N1 -náhrady
 234. Úhrada faktúry Skk - zistená chyba pri úhrade v EUR
 235. účtovnícka prax
 236. Účtovné knihy
 237. predaj tovaru za nákupnu cenu
 238. Pôžička a pôda
 239. prosím, čo s takýmto leasingom?
 240. Uplatnenie DPH pri zahr.fakture
 241. Preplatenie zahraničnej sc v sk
 242. Leasingová splátka bez rozpisu fin.nákladu
 243. DPH pri zahraničnej faktúre
 244. Ukončenie platnosti DPH
 245. Betónový barierový plot
 246. Manko, osobná spotreba...???
 247. Odberateľ a reklama
 248. nesedí výpočet DPH
 249. dph kupa auta v zahranici
 250. Vratenie DPH z ciech