1. tovar z Čiech (2 replies)
 2. technické zhodnotenie? (3 replies)
 3. Limit pri výdavkoch (1 replies)
 4. bločik nad 50000 (10 replies)
 5. Životné minimum a ubyt.štipendium (0 replies)
 6. stravné a jeho zdaňovanie (16 replies)
 7. prevod z EUR účtu na USD (2 replies)
 8. evidencia pozemkov (4 replies)
 9. Registrácia DPH pri 10 mil. obrat (3 replies)
 10. Nákup vitamínov (7 replies)
 11. materska - SZČO - sro???? (0 replies)
 12. Rozbor senáže a samozdanenie (0 replies)
 13. Firemné auto na účely inej firmy (1 replies)
 14. Predaj akcií (17 replies)
 15. Povinná registrácia DPH (2 replies)
 16. Prenájom bytu a základ dane (2 replies)
 17. Vyber penazi z BU CZK (2 replies)
 18. zálohová fa a odpočet DPH (8 replies)
 19. súhrnný účtovný záznam (4 replies)
 20. vlastné mäso v reštaurácii (3 replies)
 21. odpísaný majetok - technické zhodnotenie (3 replies)
 22. Prechod z JU na PU u neziskovky (1 replies)
 23. Predaj bytu kupeneho na hypo uver (1 replies)
 24. Dan z predaja bytu (3 replies)
 25. registrácia plátcu dph (12 replies)
 26. vedľajšie výdavky pri úvere v JU (3 replies)
 27. vyplatenie pracovného úrazu zamestnávatelom (2 replies)
 28. Náhrada škody a DPH (5 replies)
 29. Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej dedičstvom (6 replies)
 30. Účet na podnikanie v Čechách (2 replies)
 31. odpocet DPH pri zalohe (1 replies)
 32. Prechod na euro v podvojnom (a jednoduchom) účtovníctve podnikateľov (5 replies)
 33. Vklad na BU v cudzej mene (2 replies)
 34. EURO (8 replies)
 35. V TP nemám napísanú spotrebu PHM (1 replies)
 36. USMERNENIE DRSR K § 20 DPH NADOBUDNUTIE TOVARU Z IČŠ OD 01/09 (0 replies)
 37. USMERNENIE DRSR k § 19 ods. 8 DPH - OSLOBODENIE PRI DODANI TOVARU DO IČŠ OD 01/09 (0 replies)
 38. Odvolávka vo FA - DPH (0 replies)
 39. Sprostredkovanie služby a priznanie DPH (4 replies)
 40. Jednotkové ceny zásob v EUR (0 replies)
 41. účtovanie DPH - dodanie novín z GB (2 replies)
 42. Indexy stavebných prác (0 replies)
 43. Interné smernice (1 replies)
 44. registračné pokladnice (4 replies)
 45. Zľava (10 replies)
 46. zle zaúčtovaná DzPO-zlý HV (3 replies)
 47. poistenie DPH (3 replies)
 48. Registrácia DPH poisťovateľa (24 replies)
 49. Samozdanenie EU (4 replies)
 50. skončenie lízingu 2003 (2 replies)
 51. leasing (4 replies)
 52. začiatok podnikania (9 replies)
 53. Reklamácia - účet (9 replies)
 54. Dane z príjmu a RZ ZP (2 replies)
 55. Stravné (0 replies)
 56. odpis (4 replies)
 57. Vynos r 2007 faktura v r. 2008 - daň z príjmov (2 replies)
 58. Predaj podielu na ZI s.r.o (0 replies)
 59. Jednoduché účtovníctvo a diety. (3 replies)
 60. Dobropis alebo oprava základu dane??? (3 replies)
 61. vratné obaly-keg (5 replies)
 62. leasing (10 replies)
 63. Vzduchotechnika - zaradenie do odpisovej skupiny (1 replies)
 64. Opravný výkaz DPH alebo storno (1 replies)
 65. byt v prenájme (13 replies)
 66. fa z ČR vystavena v SKK (1 replies)
 67. faktúra a dobropis a DPH (9 replies)
 68. daňový úrad a koeficient (3 replies)
 69. Auto (5 replies)
 70. ako účtovať stravné lístky vo vlastnej réžií (0 replies)
 71. Nesprávne vyplnené daňové priznanie (3 replies)
 72. zostatky na účtoch (18 replies)
 73. Poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze (0 replies)
 74. výdaj CZK z pokladne na EUR účet (3 replies)
 75. valut.pokladna-kurz (12 replies)
 76. Leasing (5 replies)
 77. Nákup tovaru - zahr. FA + dobropis (3 replies)
 78. komentar k 595/2003 Z.z. (2 replies)
 79. Príležitostná poľnohospodárska výroba (2 replies)
 80. Faktúra, zálohová faktúra??? (4 replies)
 81. poradte mi prosim (5 replies)
 82. Faktúra, zálohová faktúra ??? (25 replies)
 83. preučtovanie cestovných náhrad zamestnanca (4 replies)
 84. Dobropis vystavený v USD (2 replies)
 85. Cestovne nahrady (5 replies)
 86. Vyúčtovanie cestovných náhrad - platba kartou (31 replies)
 87. predaj DHM (8 replies)
 88. Ucet ziskov a strat - kto mi to moze potvrdit? (1 replies)
 89. účtovanie stravných lístkov a provízie (1 replies)
 90. zaúčtovanie stravných lístkov a provízia (1 replies)
 91. Prenájom auta bezodplatne (5 replies)
 92. kúpna zmluva so súkromnou osobou (2 replies)
 93. kniha (2 replies)
 94. DPH do Česka a Nemecka (2 replies)
 95. Švajčiarsko-daň a potvrdenie o rezidencii (3 replies)
 96. účet 513 nad 500,-Sk (32 replies)
 97. poistenie zodpovednosti za škodu (1 replies)
 98. Služba pred vznikom s.r.o. (3 replies)
 99. Predaj stavebných pozemkov a DPH (7 replies)
 100. Na aký účet-poradíte? (13 replies)
 101. prevadzkova rezia-poukazky ako podakovanie (1 replies)
 102. Prenajom nehnutelnosti FO a DPH (1 replies)
 103. Zdaniť príjem zo sociálneho fondu? (1 replies)
 104. pausalny odpocet (1 replies)
 105. Mylný vklad na účet a vrátenie penazí (0 replies)
 106. úroky - pripočítateľná položka (0 replies)
 107. účtovanie DF zo zahraničia (1 replies)
 108. Prijatá záloha nezdanená (7 replies)
 109. Technické zhodnotenie a oprava (1 replies)
 110. Provízia za sprostredkovanie (4 replies)
 111. Totalna skoda (13 replies)
 112. uplatnenie DPH (6 replies)
 113. Colný sadzobník 2009 (4 replies)
 114. dobropis (5 replies)
 115. čo s haliermi?? (2 replies)
 116. Výpis z BÚ z internetu (2 replies)
 117. zateplenie budovy (5 replies)
 118. položky materiálu na karte (1 replies)
 119. traktor - doba odpisovania (2 replies)
 120. Záručný vklad (0 replies)
 121. výmena SKK na EURO (18 replies)
 122. Zahraničná faktúra pomoc (4 replies)
 123. Príjem z prenájmu a ohlasenie vzniku DP (10 replies)
 124. IFRS - kde je v pasivach VH za uctovne obdobie ? (1 replies)
 125. clo a dan (1 replies)
 126. Výpis z bankového účtu emailom (1 replies)
 127. Daňová kontrola a vyblednuté bločky. (6 replies)
 128. Výdavky spojené s pracovnými cestami (3 replies)
 129. Obstaranie striekacej linky na lízing a jej nezaradenie na 022 (3 replies)
 130. Nahrada skody na zdravi (0 replies)
 131. príspevok na stravné lístky (9 replies)
 132. Vyrovnanie 341 (10 replies)
 133. Vianočná súťaž (5 replies)
 134. pekne prosím, kto vie, koľko je povolné percentuálne manko podľa skladových zásob?? (1 replies)
 135. zmluvy (0 replies)
 136. zaúčtovanie zrážok zo mzdy zamestnanca (3 replies)
 137. Prijatie daru v SRO (2 replies)
 138. Chyba v podanom DPH (2 replies)
 139. Cestovné náhrady - dokad o nákupe PHM (24 replies)
 140. Stravné lístky a nárok (15 replies)
 141. O chvíľku začne každororočný boom s PZP (1 replies)
 142. účtovanie výroby (3 replies)
 143. Stroj na leasing (11 replies)
 144. materiál v SR, spracovanie v zahraničí (3 replies)
 145. Kúpa ornej pôdy s DPH? (9 replies)
 146. Účtovanie- Hypotéka, odpisy,majetok (6 replies)
 147. tlačivá (1 replies)
 148. prijatie faktúry o niekoľko mesiacov neskor (10 replies)
 149. Odúročovanie (1 replies)
 150. PU (1 replies)
 151. darovanie pozemku (1 replies)
 152. STK auto, oprava auta, nákupy do auta (1 replies)
 153. Odpis pohľadávky (30 replies)
 154. Elektricenka - opravneny naklad? (2 replies)
 155. FO a S.R.O. (2 replies)
 156. leasing a réžia (1 replies)
 157. Faktúra do EU, dodanie na Ukrajinu (3 replies)
 158. Predaj majetku (1 replies)
 159. pokuta za oneskorené predloženie prehľadov ozrazenej dane zo ZĆ (11 replies)
 160. predaj firemného OA (7 replies)
 161. Refakturácia a DPH (1 replies)
 162. Daň z príjmu kúpených a dedených pozemkov súčasne (1 replies)
 163. Konateľ a cestovne naklady (2 replies)
 164. sprostredkovanie a placovstvo DPH (2 replies)
 165. Daňové priznanie- S.O.S. (5 replies)
 166. DOBROPIS (2 replies)
 167. SZČO a prerušenie činnosti, daňové priznanie (1 replies)
 168. Preprava do ČR (18 replies)
 169. Prevod obchodného podielu sro, nový konateľ nekomunikuje (0 replies)
 170. Dotácia učtovanie (25 replies)
 171. robim na DIČ - poradte (5 replies)
 172. medzinárodná preprava (3 replies)
 173. nezapočitava sa? (7 replies)
 174. Zahraničná faktúra (2 replies)
 175. prevod obchodneho podielu medzi s.r.o. a a.s. (2 replies)
 176. zmluva o budúcej zmluve a DPH (1 replies)
 177. záloha do nákladov (2 replies)
 178. bloky za PHM (4 replies)
 179. Zalohová faktura od dodavateľa (2 replies)
 180. Zákon o cest.náhradách (8 replies)
 181. Zmluvná pokuta (2 replies)
 182. stravné lístky nad rámec (24 replies)
 183. cestovné náhrady a duálne zobrazovanie (1 replies)
 184. zálohová fa bez DPH (17 replies)
 185. Vyradenie do osobného užívania. (3 replies)
 186. darčekové poukazy (4 replies)
 187. Dan z prijmu FO (3 replies)
 188. úroky z úveru (0 replies)
 189. Cena do súťaže a DPH (2 replies)
 190. tržby mínus (12 replies)
 191. 042xx- projekt k hmotným investíciám (6 replies)
 192. Došlá faktúra za prepravu z EÚ (17 replies)
 193. Daň z motorových vozidiel (1 replies)
 194. Refakturácia licencie (3 replies)
 195. cestovné náhrady a cestná daň (2 replies)
 196. Realizovateľné cenné papiere a podiely (0 replies)
 197. Daň z prenájmu nehnuteľnosti a odpisovanie (2 replies)
 198. Vyhnut sa DPH (4 replies)
 199. KNIHA JÁZD-CESTA DO PRáCE (24 replies)
 200. Vrátenie peňazí na účet zákazníka (6 replies)
 201. platca DPH (6 replies)
 202. registrácia - doplnenie údajov (3 replies)
 203. ako zaúčtovať DP DPH (4 replies)
 204. výroba biopalív (4 replies)
 205. záloha do nákladov (1 replies)
 206. Ročné zúčtovanie ZP. (1 replies)
 207. Byt a prislúchajúci pozemok, odpisovať spolu? (3 replies)
 208. investovanie účtovanie (1 replies)
 209. ako účtovať dialkové ovládače (1 replies)
 210. zobrazenie v eur - zálohová faktúra (1 replies)
 211. preddavok na daň (1 replies)
 212. Opravná položka k pohľadávke (54 replies)
 213. leasing a predaj HIM (2 replies)
 214. cestovné náhrady (2 replies)
 215. daň za vjazd a zotrvanie MV v historickej časti (4 replies)
 216. Majetok poskytnutý na podporu predaja (3 replies)
 217. Účtovanie úveru v JU (0 replies)
 218. Dph a predaj nebytoveho priestoru (2 replies)
 219. Pripravuje sa novela zákona o dani z príjmov (15 replies)
 220. predaj tovaru (5 replies)
 221. Zaradenie majetku,odpisy,hypotéka-JU (1 replies)
 222. Ako a koľo platit ? (14 replies)
 223. Ukoncenie zdruzenia - vysporiadanie odpisaneho majetku (3 replies)
 224. rozdiel v živnostiach 25.1 a 25.2 (0 replies)
 225. Vklad zahraničného spoločníka na bežný účet (10 replies)
 226. Materska, PN a preddavky na dan (10 replies)
 227. DPH pri nájme nehnuteľnosti spolu s parkovacími miestami (0 replies)
 228. Nesprávne zaúčtovaná úhrada (1 replies)
 229. nakup ojazdeneho uzitkoveho vozidla z Ciech? (1 replies)
 230. Prenajom ubytovne (4 replies)
 231. Pozicka bez starosti do 100.000 - slovenska posta? (8 replies)
 232. Postúpnie preddavkov (1 replies)
 233. DPH (2 replies)
 234. SZČO a paušálne výdavky (4 replies)
 235. stravné lístky (10 replies)
 236. účtovanie odmeny likvidátora (2 replies)
 237. zmluvne pokuty (1 replies)
 238. ´Príspevok zo sociálneho fondu - Zdaniť či nezdaniť? (5 replies)
 239. Súčinnosť tretích osôb (6 replies)
 240. JCD (4 replies)
 241. účtovanie zľavy (3 replies)
 242. postúpená pohľadávka (0 replies)
 243. Firemné košele a kravaty (5 replies)
 244. registrácia pre DPH (9 replies)
 245. Bankový účet - JÚ (16 replies)
 246. Základ dane bezodplatné plnenie a riadok 3 daň.priznania DPH (2 replies)
 247. Staré záväzky - zdanenie (2 replies)
 248. telefón (1 replies)
 249. Prehlásenie MV (2 replies)
 250. Daň z príjmu (4 replies)