1. financna analyza (3 replies)
 2. minimálna výška dane (2 replies)
 3. DPH - opravné DP poštou (3 replies)
 4. Odpis HIm a jeho predaj (2 replies)
 5. Slovenská firma poskytne službu zahraničnej firme mimo EU (7 replies)
 6. zhorel tovar v colnom sklade (1 replies)
 7. nezaučtovaná úhrada (1 replies)
 8. Dobropis k fakture (7 replies)
 9. odpočítateľná položka (6 replies)
 10. autofolie odpočet DPH - OS M1 (1 replies)
 11. pokračovanie -prevzatie leasingu v JU-ODPIS (1 replies)
 12. Výpočet cestovného (6 replies)
 13. Ročný predplatiteľsý servis na software - ako ho zaúčtovať (3 replies)
 14. Základné imanie (7 replies)
 15. Úhrada colného dlhu (3 replies)
 16. postupenie pohladavky-opravne polozky (1 replies)
 17. DPH a Chorvátsko (2 replies)
 18. Platená inzercia na internete…-ako zdokladujem príjem?? (7 replies)
 19. Nákup ojazdeného os.automoboliu z EU (1 replies)
 20. Ubytovanie za zamestnancov (2 replies)
 21. preprava v EU (2 replies)
 22. práca invalida (2 replies)
 23. odpisova skupina (2 replies)
 24. Daň z príjmov a tovar zakúpený bez dokladov (6 replies)
 25. Pripočitatelne a odpoč.položky (48 replies)
 26. zaucit do PU (5 replies)
 27. dotacia od UP (18 replies)
 28. zverejnenie účtovnej závierky (1 replies)
 29. dodanie tovaru do EU pod IC DPH SK (1 replies)
 30. Prenájom - pozastavená živnosť (5 replies)
 31. Parkovné a taška (7 replies)
 32. DPH-rýchla odpoveď (4 replies)
 33. Preplatenie cestovných náhrad (2 replies)
 34. Bločik - DPH (12 replies)
 35. Služba pre zahraničnú firmu a DPH (4 replies)
 36. pomoc s PU (1 replies)
 37. Fizicka osoba a dph (4 replies)
 38. Invalidný dôchodca po dovršení dôchodkového veku a odpočítateľná položka (1 replies)
 39. Zamestnanie popri zivnosti (12 replies)
 40. Nákup služieb z PL (0 replies)
 41. registracne pokladnice (10 replies)
 42. Cena do súťaže (2 replies)
 43. Predaj podniku a pohľadávky (6 replies)
 44. Daň za byt (10 replies)
 45. Predaj pozemku (1 replies)
 46. Nákup služieb z PL (0 replies)
 47. Odpočet daňovej straty (4 replies)
 48. Kupa auta a povinne zmluvne poistenie (6 replies)
 49. Tovaru nakúpený v zahraničí bez dokladu cez firemný BÚ (0 replies)
 50. Účtovanie o zmene vlastnictva majetku (2 replies)
 51. Dôchodkové sporenie (7 replies)
 52. koeficient pre pomerne odpocitanie dane (1 replies)
 53. Dodržiavanie zakona (1 replies)
 54. zahranica faktura bez DPH - po lopate (17 replies)
 55. Chýbajúce JCD (0 replies)
 56. zdanovanie prace na doma - prepisovanie textov (6 replies)
 57. predaj auta (1 replies)
 58. Vyradenie neodpísanej budovy z majetku firmy (3 replies)
 59. rozpad zdruzeniaFO (0 replies)
 60. Predaj podniku FO do SRO - radšej nie ! (3 replies)
 61. kniha jázd (15 replies)
 62. Oslobodený príjem (3 replies)
 63. neplatca DPH (9 replies)
 64. cestovne listky v s.r.o. (4 replies)
 65. odpisi zamestnanca (7 replies)
 66. Platobný Rozkaz - pohľadávka (4 replies)
 67. Dátum dodania pre DPH (5 replies)
 68. Poistenie letenky (1 replies)
 69. Firma mi nechce vydať dobropis (5 replies)
 70. oprava účet 261 a 211 (0 replies)
 71. zahraničná faktúra (3 replies)
 72. Založenie a.s. a účtovanie od začiatku (1 replies)
 73. Koncesionárske poplatky za autorádio (9 replies)
 74. odpocet dph (7 replies)
 75. Nepoužívaný HIM (13 replies)
 76. vyplatenie finančnej výhry (4 replies)
 77. poistná udalosť - likvidácia (2 replies)
 78. DPH na vstupe k oslobodenej činnosti (8 replies)
 79. Ukoncenie zivnosti a pausalne vydavky (14 replies)
 80. Pokladničný doklad s menom odberateľa (2 replies)
 81. Odpis pohľadávky (4 replies)
 82. Koníky (3 replies)
 83. EAN čítačka z nemecka a DPH (4 replies)
 84. vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti (20 replies)
 85. zálohova fa v Skk 20%,zálohova fa v €80% (1 replies)
 86. Diéty pri ceste do zahraničia u živnostníka (5 replies)
 87. Deň vyhotovenia a dátum zaúčtovania (1 replies)
 88. Vrátenie kartičky registrácie DIČ (9 replies)
 89. Auto ako výhra?? (2 replies)
 90. Pracovná obuv (9 replies)
 91. Zakon o ochrane osobnych udajov (3 replies)
 92. Účtovanie telekom.sietí a vedení (1 replies)
 93. postúpené odpisy? (1 replies)
 94. Výška odpočitateľnej položky (7 replies)
 95. Náklad alebo súčasť obstarávacej ceny? (0 replies)
 96. Vyúčtovanie pracovnej cesty vlastným autom (1 replies)
 97. Tovar do osobnej spotreby (3 replies)
 98. Kurzový lístok od 1.1.2009 (4 replies)
 99. DPH a obrat 35 000 € (5 replies)
 100. refakturácia programu (4 replies)
 101. credit note (4 replies)
 102. založenie akciovej spoločnosti a účtovanie od začiatku (0 replies)
 103. Nákup nad 50tis. (5 replies)
 104. Daňové priznanie 2008 (8 replies)
 105. Živnostnik, uplatnenie nakladov na prenajom (17 replies)
 106. Náhrada škody a ušlý zisk (0 replies)
 107. Prenájom chaty, daňová povinnosť, reg. na obecnom úrade (2 replies)
 108. dodatočné DPH a súhrnný výkaz (3 replies)
 109. neziskova organiz. vs. obcianske zdruzenie (0 replies)
 110. daňový a nedaňový náklad (16 replies)
 111. Daň z predaja nehnuteľnosti/odpočitateľné (3 replies)
 112. školenie a DPH (5 replies)
 113. garážové státia aké účtovanie? (0 replies)
 114. Odvody zo súkr. účtu (2 replies)
 115. prevod peňazí z firemného na súkromný (1 replies)
 116. Časové rozlíšenie (1 replies)
 117. Lehoty v správnom konaní (1 replies)
 118. Kúpa nehnuteľnosti - otázky okolo nej (5 replies)
 119. predaj tovaru clenskemu statu eu a dph (7 replies)
 120. Fakturácia cestovných náhrad klientovi (13 replies)
 121. zrazkova a preddavkova dan ucet (3 replies)
 122. Odpisy (39 replies)
 123. vozík (8 replies)
 124. Vrátenie nadmerného odpočtu (2 replies)
 125. Zníženie nadmerného odpočtu (14 replies)
 126. Postúpenie pohľadávky fyzickej osobe (1 replies)
 127. ako zauctovat? (0 replies)
 128. Dodanie tovaru do členského štátu-poštou (1 replies)
 129. Uzavretie pokladne - valutovej (2 replies)
 130. Učtovná zavierka (4 replies)
 131. Refakturacia nakladov (9 replies)
 132. ISO 9001 nehmotný majetok? (3 replies)
 133. účtovníctvo Hotela (0 replies)
 134. Predaj podniku - podvojné účtovníctvo (3 replies)
 135. Príležitostný predaj??? (3 replies)
 136. daňové odvody dôchodcu (2 replies)
 137. Vzorka tovaru z USA (0 replies)
 138. prihlásenie MV na platenie dane z MV (9 replies)
 139. Ako by ste účtovali ? (13 replies)
 140. Starobný dôchodca podnikateľ (2 replies)
 141. Zľava z ceny dodávky - oprava DP (5 replies)
 142. riadky V DPPO (0 replies)
 143. Učt.závierka a interná smernica (2 replies)
 144. signalizácia v knižnici (0 replies)
 145. účtovníčka zo Senca a okolia (1 replies)
 146. vývoz vína do Číny (1 replies)
 147. ERP po novom (11 replies)
 148. Evidencia dane z liehu (1 replies)
 149. odpisová skupina - byt (2 replies)
 150. vlastnícke právo - dilema (0 replies)
 151. dph-totálna škoda na predmete leasingu (2 replies)
 152. Členské a DPH (1 replies)
 153. Pokuta postih (2 replies)
 154. výdavok neovpl.dan z príjmu (1 replies)
 155. OC majetku (1 replies)
 156. Regres (3 replies)
 157. Nepravidelná osobná cestná doprava a DPH (2 replies)
 158. predaj osobného automobilu (10 replies)
 159. platba kartou v zahraničí (11 replies)
 160. Daň z motorových vozidiel (8 replies)
 161. Súkromný mobilný telefon vo firme (1 replies)
 162. Vklad CHF na účet EUR (9 replies)
 163. Neskoro doručená faktúra na samozdanenie (3 replies)
 164. Uctovanie po kolaudacii (1 replies)
 165. zrýchlené odp.+TZ (4 replies)
 166. zrýchlené odpisovanie + tech.zhodnotenie (0 replies)
 167. účtovanie zásob (0 replies)
 168. Vyradenie drobného majetku (1 replies)
 169. Dan z darovanych penazi (3 replies)
 170. účtovanie úrokov a dane z úrokov (90 replies)
 171. nehnutelnost (0 replies)
 172. Daň z motorových vozidiel (4 replies)
 173. Aktivácia dhm vytvoreného vlastnou činnosťou. (10 replies)
 174. založenie živnosti-vedenie účtovníctva (4 replies)
 175. auto nezar. v majetku firmy (1 replies)
 176. PHM na konci roka (1 replies)
 177. časové rozlíšenie leasing (11 replies)
 178. Zdanenie prijmov z internetovej reklamy (1 replies)
 179. zníženie základu dane (2 replies)
 180. Dovoz cina, clo (0 replies)
 181. Výkaz Súvaha r.110 (1 replies)
 182. 604 (5 replies)
 183. mimosúdne vymáhanie pohľadávok-účtovanie (4 replies)
 184. mimosúdne vymáhanie pohľadávok-účtovanie (1 replies)
 185. dph a predaj auta (4 replies)
 186. prenajom priestorov (1 replies)
 187. nehnutelnost (7 replies)
 188. podnikanie doma a v zahranici (0 replies)
 189. Odpočet DPH (1 replies)
 190. Dan z predaja garaze? (1 replies)
 191. Účtovanie majetku do 30000,- Sk (2 replies)
 192. Dph poštové služby - poštový kuriér EMS (4 replies)
 193. umelci (1 replies)
 194. jazykový kurz- časové rozlíšenie (2 replies)
 195. zmluva o prevzazí dlhu a dph (0 replies)
 196. 501 a 518 (4 replies)
 197. spotreba materiálu (6 replies)
 198. Prestavba auta N1 na M1? (vyhodenie mreže) (7 replies)
 199. vysporiadanie dedičstva-daň z prijmu (2 replies)
 200. prosim o vysvetlenie - blizsie pochopenie (0 replies)
 201. zaradenie do majetku s hodnotou 0 (2 replies)
 202. Platba EUR z pokladne zahraničnému dodávateľovi (2 replies)
 203. registracia pre dph - intrastat (1 replies)
 204. Účtovníctvo na dohodu (25 replies)
 205. Ďaňovo uznané (1 replies)
 206. Cash-flow (6 replies)
 207. Faktúra s odpočtom zálohy a správne zaúčtovanie (10 replies)
 208. Odpis pohľadávky (6 replies)
 209. Účtovanie tržby za predaj tovaru (6 replies)
 210. Odpočet DPH z blokov PHL u vozidla nezaradeného do obchodného majetku (2 replies)
 211. reklama v neziskovej organizácii (0 replies)
 212. zákony (4 replies)
 213. odpočet DPH z okuliarov (4 replies)
 214. DPH (4 replies)
 215. fa zahraničie - služba v SR (5 replies)
 216. Predaj auta-DPH-obvyklá cena (3 replies)
 217. skupina podnikov (1 replies)
 218. Postúpenie pohľadávky (0 replies)
 219. DPH na farmaceutický tovar (3 replies)
 220. zamestnanec a dohodár v jednej osobe (1 replies)
 221. Úschova dopravného prostriedku (6 replies)
 222. faktúra do Rakúska (2 replies)
 223. veľkoobchod v PU (3 replies)
 224. vecné a finančné výhry (1 replies)
 225. predfartura (1 replies)
 226. Dá sa obísť nespoľahlivý sprostredkovatelˇ? (2 replies)
 227. Storno faktúry, vrátenie tovaru (7 replies)
 228. Ako s DPH od 1.1.2009? (2 replies)
 229. Dobropis ako na to? (2 replies)
 230. zakon o dani z prijmov v ANJ (0 replies)
 231. pozemky (1 replies)
 232. dovoz tovaru, colny urad (3 replies)
 233. Úhrada faktúry na iný účet (5 replies)
 234. zmeny v zákonoch v súvislosti s prechodom na euro (0 replies)
 235. Technické zhodnotenie - nesúhlas prenajímateľa (2 replies)
 236. Postupenie pohľadavok - zavazkov (10 replies)
 237. podať dodatočné daňové priznanie (4 replies)
 238. odpisy (1 replies)
 239. Preplatenie opravy vozidla poisťovňou (2 replies)
 240. zaúčtovanie platby kartou z výpisu účtu (9 replies)
 241. ako to uctujete vy ???? (14 replies)
 242. Pokladničné bločky budú musieť vydávať aj údržbári či účtovníci (779 replies)
 243. vyklad zakona o DPH - oslobodenie od DPH (1 replies)
 244. účtovanie položiek z osobného účtu v JÚ (1 replies)
 245. faktura z ČR a kurz k DPH (10 replies)
 246. DPH a penalizacia (2 replies)
 247. Štartovací balíček pre dôchodcov (6 replies)
 248. Dotácia z UPSVR (3 replies)
 249. Zmena ZI na EURA (2 replies)
 250. Fakturácia vzniknutej škody (4 replies)