1. Postupenie pohľadavok - zavazkov (10 replies)
 2. podať dodatočné daňové priznanie (4 replies)
 3. odpisy (1 replies)
 4. Preplatenie opravy vozidla poisťovňou (2 replies)
 5. zaúčtovanie platby kartou z výpisu účtu (9 replies)
 6. ako to uctujete vy ???? (14 replies)
 7. Pokladničné bločky budú musieť vydávať aj údržbári či účtovníci (779 replies)
 8. vyklad zakona o DPH - oslobodenie od DPH (1 replies)
 9. účtovanie položiek z osobného účtu v JÚ (1 replies)
 10. faktura z ČR a kurz k DPH (10 replies)
 11. DPH a penalizacia (2 replies)
 12. Štartovací balíček pre dôchodcov (6 replies)
 13. Dotácia z UPSVR (3 replies)
 14. Zmena ZI na EURA (2 replies)
 15. Fakturácia vzniknutej škody (4 replies)
 16. Konateľ, ktorý nie je zamestnancom... (4 replies)
 17. pracovná zdravotná služba (7 replies)
 18. Kedy správne zardiť majetok a odpisovať. (13 replies)
 19. ukradnuté auto na leasing vjednoduchom účtovníctve (6 replies)
 20. Daň z MV a EURO 2-vyššie (5 replies)
 21. Reklama a zisk (1 replies)
 22. doklad (2 replies)
 23. rozdiel (1 replies)
 24. S.r.o. (6 replies)
 25. Rakúska živnosť a daň.priznanie (6 replies)
 26. Odpisovanie (2 replies)
 27. Predaj užitkového auta (5 replies)
 28. Faktúra za tovar na prelome rokov (5 replies)
 29. milionarska dan, resp. percento odpocitatelnej polozky (2 replies)
 30. Dotácia pomoooc (44 replies)
 31. Ukončenie živnosti (11 replies)
 32. cestovná agentúra (sro) (4 replies)
 33. Projekt a rozpočet (3 replies)
 34. Sociálny fond v s.r.o. (4 replies)
 35. Preplatok a nedoplatok z RZZP z r. 2007 (4 replies)
 36. Dokúpenie lešenia (1 replies)
 37. postup-nevyfakturované dodávky (5 replies)
 38. Novela IAS 1 (3 replies)
 39. zaradenie hmotného majetku (1 replies)
 40. nájomník z EU a DPH za nájom (6 replies)
 41. Prenajom bytu - naklady (7 replies)
 42. Usmernenie DRSR - zahrňovanie preplatkov resp.nedoplatkov z RZZP - ukonč.podnikania (0 replies)
 43. Výdavky v JU pri práci v byte (1 replies)
 44. Pokyn DR SR - k obchodnému majetku, ktorý je využívaný daňovníkom s príjmami § 6 (82 replies)
 45. fa zahraničie a DPH (6 replies)
 46. Učtovanie DPH dovezeného auta v programe MRP (6 replies)
 47. Predaj autodielov (0 replies)
 48. Omylom neodpísaný počítač (17 replies)
 49. Domáca úloha z DPH (10 replies)
 50. mesacne uzavierky ERP a DPH (13 replies)
 51. lehátko vo vlaku - náklad (1 replies)
 52. Zlé očíslovanie faktúr (2 replies)
 53. fakturacia dopredu (1 replies)
 54. spotreba elektriny (1 replies)
 55. Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu (10 replies)
 56. exterierové žalúzie (1 replies)
 57. Nerozdelený zisk min.rokov (4 replies)
 58. Dohoda o používaní vlastného motor.vozidla (2 replies)
 59. Predstavenstvo v a.s. (0 replies)
 60. tankovanie PHL cez víkend (3 replies)
 61. odpisy-graf (0 replies)
 62. fa zo zahraničia (3 replies)
 63. Darovanie nehnuteľnosti (0 replies)
 64. Nárok na odpočet DPH (2 replies)
 65. Podsúvahové účty - leasing (17 replies)
 66. cestovné náhrady - paušál (0 replies)
 67. Zdaniteľné plnenie (3 replies)
 68. Daňový dotazník v angličtine (0 replies)
 69. franchisingový manuál (0 replies)
 70. provizia a dph (0 replies)
 71. Skončenie leasingu a následný predaj (7 replies)
 72. poisťovacie služby - faktúra z Belgicka (3 replies)
 73. príklad (3 replies)
 74. Prechod z jednoduchého na podvojné účtovníctvo (2 replies)
 75. DPH zo zálohy (1 replies)
 76. čo s čím ??? (2 replies)
 77. Prevádzka v Čechách (1 replies)
 78. predaj budovy a odvody SP,ZP v JU (1 replies)
 79. Sociálny fond (1 replies)
 80. zaukruhlovanie dph od 1.1.2009 (4 replies)
 81. Vystavenie faktúry pri čiastočnom vrátení tovaru (3 replies)
 82. stravné lístky (2 replies)
 83. Splátkový úver (1 replies)
 84. Daňové odpisy leasingovaného majetku (9 replies)
 85. Nárok na odpočet DPH oprava auta (5 replies)
 86. Vypracovanie projektu-Eurofondy (4 replies)
 87. Sprostredkovanie prepravných služieb a výkaz DPH (0 replies)
 88. Kedy je nárok na odpočet? (21 replies)
 89. auto (3 replies)
 90. Daň z predaja! (1 replies)
 91. mesačný platca DPH (17 replies)
 92. Príspevok na vzdelávanie z ÚPSVaR (4 replies)
 93. JÚ-mesačná uzávierka (3 replies)
 94. MRP - Jednoduché účtovníctvo - DPH (2 replies)
 95. Legalne znizenie danoveho zakladu (5 replies)
 96. Odpočitateľná položka (1 replies)
 97. Príjem z predaja nehnuteľnosti (2 replies)
 98. účtovanie dph k stravným lístkom (8 replies)
 99. Prevádzkareň zahraničnej osoby - DPH (3 replies)
 100. úžitkové auto a dph (5 replies)
 101. Spätný nájom za nehnuteľnosť (0 replies)
 102. registrácia DPH obrat 1500000.- (103 replies)
 103. Prepravné služby v štate EU slovenský objednávateľ (4 replies)
 104. Spracovateľský poplatok za úver - náklad alebo súčasť OC (2 replies)
 105. Preplatok ZP - zdanenie (1 replies)
 106. príspevok pre začatie podnikania (3 replies)
 107. Dovoz sportovej vyzivy do SR (1 replies)
 108. Uplatniť DPH za elektronické služby z ČŠ EÚ ? (2 replies)
 109. Stavba nehnuteľnosti u nepodnikateľa a jej následny prevod (4 replies)
 110. dôchodca a zmluva (2 replies)
 111. Rozdelenie združenia a daňové priznanie (1 replies)
 112. zriaďovacie náklady (4 replies)
 113. služobná cesta súkromným autom zamestnanca (14 replies)
 114. Interné smernice (4 replies)
 115. Výpisy z devízového účtu (5 replies)
 116. "perličky" v odpisoch (2 replies)
 117. Neoprávnene uvedená DPH na faktúre (30 replies)
 118. Uctovanie platieb nepodnikatelom do zahranicia (2 replies)
 119. Problém s vozdlom N1 (1 replies)
 120. Nehnuteľnosť (1 replies)
 121. Prvýkrát robím dodatočné DP (13 replies)
 122. Špekulant? (5 replies)
 123. krádež - náklady (2 replies)
 124. DPH - záloha prijatá a poskytnutá (5 replies)
 125. ZOSTATOK V SKK POKLADNI K 31.12.2008 (120 replies)
 126. Výročná správa (1 replies)
 127. Zálohové faktúry (1 replies)
 128. fa v cudzej mene-kurzove rozdiely (3 replies)
 129. tovar zo zahraničia (5 replies)
 130. Odpisovanie softweru (4 replies)
 131. preddavky - dan z príjmu PO (6 replies)
 132. uver (1 replies)
 133. Prenájom zamestnancov zo zahraničia & zdanenie preddavkom (2 replies)
 134. tovar z Čiech (2 replies)
 135. technické zhodnotenie? (3 replies)
 136. Limit pri výdavkoch (1 replies)
 137. bločik nad 50000 (10 replies)
 138. Životné minimum a ubyt.štipendium (0 replies)
 139. stravné a jeho zdaňovanie (16 replies)
 140. prevod z EUR účtu na USD (2 replies)
 141. evidencia pozemkov (4 replies)
 142. Registrácia DPH pri 10 mil. obrat (3 replies)
 143. Nákup vitamínov (7 replies)
 144. materska - SZČO - sro???? (0 replies)
 145. Rozbor senáže a samozdanenie (0 replies)
 146. Firemné auto na účely inej firmy (1 replies)
 147. Predaj akcií (17 replies)
 148. Povinná registrácia DPH (2 replies)
 149. Prenájom bytu a základ dane (2 replies)
 150. Vyber penazi z BU CZK (2 replies)
 151. zálohová fa a odpočet DPH (8 replies)
 152. súhrnný účtovný záznam (4 replies)
 153. vlastné mäso v reštaurácii (3 replies)
 154. odpísaný majetok - technické zhodnotenie (3 replies)
 155. Prechod z JU na PU u neziskovky (1 replies)
 156. Predaj bytu kupeneho na hypo uver (1 replies)
 157. Dan z predaja bytu (3 replies)
 158. registrácia plátcu dph (12 replies)
 159. vedľajšie výdavky pri úvere v JU (3 replies)
 160. vyplatenie pracovného úrazu zamestnávatelom (2 replies)
 161. Náhrada škody a DPH (5 replies)
 162. Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej dedičstvom (6 replies)
 163. Účet na podnikanie v Čechách (2 replies)
 164. odpocet DPH pri zalohe (1 replies)
 165. Prechod na euro v podvojnom (a jednoduchom) účtovníctve podnikateľov (5 replies)
 166. Vklad na BU v cudzej mene (2 replies)
 167. EURO (8 replies)
 168. V TP nemám napísanú spotrebu PHM (1 replies)
 169. USMERNENIE DRSR K § 20 DPH NADOBUDNUTIE TOVARU Z IČŠ OD 01/09 (0 replies)
 170. USMERNENIE DRSR k § 19 ods. 8 DPH - OSLOBODENIE PRI DODANI TOVARU DO IČŠ OD 01/09 (0 replies)
 171. Odvolávka vo FA - DPH (0 replies)
 172. Sprostredkovanie služby a priznanie DPH (4 replies)
 173. Jednotkové ceny zásob v EUR (0 replies)
 174. účtovanie DPH - dodanie novín z GB (2 replies)
 175. Indexy stavebných prác (0 replies)
 176. Interné smernice (1 replies)
 177. registračné pokladnice (4 replies)
 178. Zľava (10 replies)
 179. zle zaúčtovaná DzPO-zlý HV (3 replies)
 180. poistenie DPH (3 replies)
 181. Registrácia DPH poisťovateľa (24 replies)
 182. Samozdanenie EU (4 replies)
 183. skončenie lízingu 2003 (2 replies)
 184. leasing (4 replies)
 185. začiatok podnikania (9 replies)
 186. Reklamácia - účet (9 replies)
 187. Dane z príjmu a RZ ZP (2 replies)
 188. Stravné (0 replies)
 189. odpis (4 replies)
 190. Vynos r 2007 faktura v r. 2008 - daň z príjmov (2 replies)
 191. Predaj podielu na ZI s.r.o (0 replies)
 192. Jednoduché účtovníctvo a diety. (3 replies)
 193. Dobropis alebo oprava základu dane??? (3 replies)
 194. vratné obaly-keg (5 replies)
 195. leasing (10 replies)
 196. Vzduchotechnika - zaradenie do odpisovej skupiny (1 replies)
 197. Opravný výkaz DPH alebo storno (1 replies)
 198. byt v prenájme (13 replies)
 199. fa z ČR vystavena v SKK (1 replies)
 200. faktúra a dobropis a DPH (9 replies)
 201. daňový úrad a koeficient (3 replies)
 202. Auto (5 replies)
 203. ako účtovať stravné lístky vo vlastnej réžií (0 replies)
 204. Nesprávne vyplnené daňové priznanie (3 replies)
 205. zostatky na účtoch (18 replies)
 206. Poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze (0 replies)
 207. výdaj CZK z pokladne na EUR účet (3 replies)
 208. valut.pokladna-kurz (12 replies)
 209. Leasing (5 replies)
 210. Nákup tovaru - zahr. FA + dobropis (3 replies)
 211. komentar k 595/2003 Z.z. (2 replies)
 212. Príležitostná poľnohospodárska výroba (2 replies)
 213. Faktúra, zálohová faktúra??? (4 replies)
 214. poradte mi prosim (5 replies)
 215. Faktúra, zálohová faktúra ??? (25 replies)
 216. preučtovanie cestovných náhrad zamestnanca (4 replies)
 217. Dobropis vystavený v USD (2 replies)
 218. Cestovne nahrady (5 replies)
 219. Vyúčtovanie cestovných náhrad - platba kartou (31 replies)
 220. predaj DHM (8 replies)
 221. Ucet ziskov a strat - kto mi to moze potvrdit? (1 replies)
 222. účtovanie stravných lístkov a provízie (1 replies)
 223. zaúčtovanie stravných lístkov a provízia (1 replies)
 224. Prenájom auta bezodplatne (5 replies)
 225. kúpna zmluva so súkromnou osobou (2 replies)
 226. kniha (2 replies)
 227. DPH do Česka a Nemecka (2 replies)
 228. Švajčiarsko-daň a potvrdenie o rezidencii (3 replies)
 229. účet 513 nad 500,-Sk (32 replies)
 230. poistenie zodpovednosti za škodu (1 replies)
 231. Služba pred vznikom s.r.o. (3 replies)
 232. Predaj stavebných pozemkov a DPH (7 replies)
 233. Na aký účet-poradíte? (13 replies)
 234. prevadzkova rezia-poukazky ako podakovanie (1 replies)
 235. Prenajom nehnutelnosti FO a DPH (1 replies)
 236. Zdaniť príjem zo sociálneho fondu? (1 replies)
 237. pausalny odpocet (1 replies)
 238. Mylný vklad na účet a vrátenie penazí (0 replies)
 239. úroky - pripočítateľná položka (0 replies)
 240. účtovanie DF zo zahraničia (1 replies)
 241. Prijatá záloha nezdanená (7 replies)
 242. Technické zhodnotenie a oprava (1 replies)
 243. Provízia za sprostredkovanie (4 replies)
 244. Totalna skoda (13 replies)
 245. uplatnenie DPH (6 replies)
 246. Colný sadzobník 2009 (4 replies)
 247. dobropis (5 replies)
 248. čo s haliermi?? (2 replies)
 249. Výpis z BÚ z internetu (2 replies)
 250. zateplenie budovy (5 replies)