1. Ako by ste účtovali ? (13 replies)
 2. Starobný dôchodca podnikateľ (2 replies)
 3. Zľava z ceny dodávky - oprava DP (5 replies)
 4. riadky V DPPO (0 replies)
 5. Učt.závierka a interná smernica (2 replies)
 6. signalizácia v knižnici (0 replies)
 7. účtovníčka zo Senca a okolia (1 replies)
 8. vývoz vína do Číny (1 replies)
 9. ERP po novom (11 replies)
 10. Evidencia dane z liehu (1 replies)
 11. odpisová skupina - byt (2 replies)
 12. vlastnícke právo - dilema (0 replies)
 13. dph-totálna škoda na predmete leasingu (2 replies)
 14. Členské a DPH (1 replies)
 15. Pokuta postih (2 replies)
 16. výdavok neovpl.dan z príjmu (1 replies)
 17. OC majetku (1 replies)
 18. Regres (3 replies)
 19. Nepravidelná osobná cestná doprava a DPH (2 replies)
 20. predaj osobného automobilu (10 replies)
 21. platba kartou v zahraničí (11 replies)
 22. Daň z motorových vozidiel (8 replies)
 23. Súkromný mobilný telefon vo firme (1 replies)
 24. Vklad CHF na účet EUR (9 replies)
 25. Neskoro doručená faktúra na samozdanenie (3 replies)
 26. Uctovanie po kolaudacii (1 replies)
 27. zrýchlené odp.+TZ (4 replies)
 28. zrýchlené odpisovanie + tech.zhodnotenie (0 replies)
 29. účtovanie zásob (0 replies)
 30. Vyradenie drobného majetku (1 replies)
 31. Dan z darovanych penazi (3 replies)
 32. účtovanie úrokov a dane z úrokov (90 replies)
 33. nehnutelnost (0 replies)
 34. Daň z motorových vozidiel (4 replies)
 35. Aktivácia dhm vytvoreného vlastnou činnosťou. (10 replies)
 36. založenie živnosti-vedenie účtovníctva (4 replies)
 37. auto nezar. v majetku firmy (1 replies)
 38. PHM na konci roka (1 replies)
 39. časové rozlíšenie leasing (11 replies)
 40. Zdanenie prijmov z internetovej reklamy (1 replies)
 41. zníženie základu dane (2 replies)
 42. Dovoz cina, clo (0 replies)
 43. Výkaz Súvaha r.110 (1 replies)
 44. 604 (5 replies)
 45. mimosúdne vymáhanie pohľadávok-účtovanie (4 replies)
 46. mimosúdne vymáhanie pohľadávok-účtovanie (1 replies)
 47. dph a predaj auta (4 replies)
 48. prenajom priestorov (1 replies)
 49. nehnutelnost (7 replies)
 50. podnikanie doma a v zahranici (0 replies)
 51. Odpočet DPH (1 replies)
 52. Dan z predaja garaze? (1 replies)
 53. Účtovanie majetku do 30000,- Sk (2 replies)
 54. Dph poštové služby - poštový kuriér EMS (4 replies)
 55. umelci (1 replies)
 56. jazykový kurz- časové rozlíšenie (2 replies)
 57. zmluva o prevzazí dlhu a dph (0 replies)
 58. 501 a 518 (4 replies)
 59. spotreba materiálu (6 replies)
 60. Prestavba auta N1 na M1? (vyhodenie mreže) (7 replies)
 61. vysporiadanie dedičstva-daň z prijmu (2 replies)
 62. prosim o vysvetlenie - blizsie pochopenie (0 replies)
 63. zaradenie do majetku s hodnotou 0 (2 replies)
 64. Platba EUR z pokladne zahraničnému dodávateľovi (2 replies)
 65. registracia pre dph - intrastat (1 replies)
 66. Účtovníctvo na dohodu (25 replies)
 67. Ďaňovo uznané (1 replies)
 68. Cash-flow (6 replies)
 69. Faktúra s odpočtom zálohy a správne zaúčtovanie (10 replies)
 70. Odpis pohľadávky (6 replies)
 71. Účtovanie tržby za predaj tovaru (6 replies)
 72. Odpočet DPH z blokov PHL u vozidla nezaradeného do obchodného majetku (2 replies)
 73. reklama v neziskovej organizácii (0 replies)
 74. zákony (4 replies)
 75. odpočet DPH z okuliarov (4 replies)
 76. DPH (4 replies)
 77. fa zahraničie - služba v SR (5 replies)
 78. Predaj auta-DPH-obvyklá cena (3 replies)
 79. skupina podnikov (1 replies)
 80. Postúpenie pohľadávky (0 replies)
 81. DPH na farmaceutický tovar (3 replies)
 82. zamestnanec a dohodár v jednej osobe (1 replies)
 83. Úschova dopravného prostriedku (6 replies)
 84. faktúra do Rakúska (2 replies)
 85. veľkoobchod v PU (3 replies)
 86. vecné a finančné výhry (1 replies)
 87. predfartura (1 replies)
 88. Dá sa obísť nespoľahlivý sprostredkovatelˇ? (2 replies)
 89. Storno faktúry, vrátenie tovaru (7 replies)
 90. Ako s DPH od 1.1.2009? (2 replies)
 91. Dobropis ako na to? (2 replies)
 92. zakon o dani z prijmov v ANJ (0 replies)
 93. pozemky (1 replies)
 94. dovoz tovaru, colny urad (3 replies)
 95. Úhrada faktúry na iný účet (5 replies)
 96. zmeny v zákonoch v súvislosti s prechodom na euro (0 replies)
 97. Technické zhodnotenie - nesúhlas prenajímateľa (2 replies)
 98. Postupenie pohľadavok - zavazkov (10 replies)
 99. podať dodatočné daňové priznanie (4 replies)
 100. odpisy (1 replies)
 101. Preplatenie opravy vozidla poisťovňou (2 replies)
 102. zaúčtovanie platby kartou z výpisu účtu (9 replies)
 103. ako to uctujete vy ???? (14 replies)
 104. Pokladničné bločky budú musieť vydávať aj údržbári či účtovníci (779 replies)
 105. vyklad zakona o DPH - oslobodenie od DPH (1 replies)
 106. účtovanie položiek z osobného účtu v JÚ (1 replies)
 107. faktura z ČR a kurz k DPH (10 replies)
 108. DPH a penalizacia (2 replies)
 109. Štartovací balíček pre dôchodcov (6 replies)
 110. Dotácia z UPSVR (3 replies)
 111. Zmena ZI na EURA (2 replies)
 112. Fakturácia vzniknutej škody (4 replies)
 113. Konateľ, ktorý nie je zamestnancom... (4 replies)
 114. pracovná zdravotná služba (7 replies)
 115. Kedy správne zardiť majetok a odpisovať. (13 replies)
 116. ukradnuté auto na leasing vjednoduchom účtovníctve (6 replies)
 117. Daň z MV a EURO 2-vyššie (5 replies)
 118. Reklama a zisk (1 replies)
 119. doklad (2 replies)
 120. rozdiel (1 replies)
 121. S.r.o. (6 replies)
 122. Rakúska živnosť a daň.priznanie (6 replies)
 123. Odpisovanie (2 replies)
 124. Predaj užitkového auta (5 replies)
 125. Faktúra za tovar na prelome rokov (5 replies)
 126. milionarska dan, resp. percento odpocitatelnej polozky (2 replies)
 127. Dotácia pomoooc (44 replies)
 128. Ukončenie živnosti (11 replies)
 129. cestovná agentúra (sro) (4 replies)
 130. Projekt a rozpočet (3 replies)
 131. Sociálny fond v s.r.o. (4 replies)
 132. Preplatok a nedoplatok z RZZP z r. 2007 (4 replies)
 133. Dokúpenie lešenia (1 replies)
 134. postup-nevyfakturované dodávky (5 replies)
 135. Novela IAS 1 (3 replies)
 136. zaradenie hmotného majetku (1 replies)
 137. nájomník z EU a DPH za nájom (6 replies)
 138. Prenajom bytu - naklady (7 replies)
 139. Usmernenie DRSR - zahrňovanie preplatkov resp.nedoplatkov z RZZP - ukonč.podnikania (0 replies)
 140. Výdavky v JU pri práci v byte (1 replies)
 141. Pokyn DR SR - k obchodnému majetku, ktorý je využívaný daňovníkom s príjmami § 6 (82 replies)
 142. fa zahraničie a DPH (6 replies)
 143. Učtovanie DPH dovezeného auta v programe MRP (6 replies)
 144. Predaj autodielov (0 replies)
 145. Omylom neodpísaný počítač (17 replies)
 146. Domáca úloha z DPH (10 replies)
 147. mesacne uzavierky ERP a DPH (13 replies)
 148. lehátko vo vlaku - náklad (1 replies)
 149. Zlé očíslovanie faktúr (2 replies)
 150. fakturacia dopredu (1 replies)
 151. spotreba elektriny (1 replies)
 152. Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu (10 replies)
 153. exterierové žalúzie (1 replies)
 154. Nerozdelený zisk min.rokov (4 replies)
 155. Dohoda o používaní vlastného motor.vozidla (2 replies)
 156. Predstavenstvo v a.s. (0 replies)
 157. tankovanie PHL cez víkend (3 replies)
 158. odpisy-graf (0 replies)
 159. fa zo zahraničia (3 replies)
 160. Darovanie nehnuteľnosti (0 replies)
 161. Nárok na odpočet DPH (2 replies)
 162. Podsúvahové účty - leasing (17 replies)
 163. cestovné náhrady - paušál (0 replies)
 164. Zdaniteľné plnenie (3 replies)
 165. Daňový dotazník v angličtine (0 replies)
 166. franchisingový manuál (0 replies)
 167. provizia a dph (0 replies)
 168. Skončenie leasingu a následný predaj (7 replies)
 169. poisťovacie služby - faktúra z Belgicka (3 replies)
 170. príklad (3 replies)
 171. Prechod z jednoduchého na podvojné účtovníctvo (2 replies)
 172. DPH zo zálohy (1 replies)
 173. čo s čím ??? (2 replies)
 174. Prevádzka v Čechách (1 replies)
 175. predaj budovy a odvody SP,ZP v JU (1 replies)
 176. Sociálny fond (1 replies)
 177. zaukruhlovanie dph od 1.1.2009 (4 replies)
 178. Vystavenie faktúry pri čiastočnom vrátení tovaru (3 replies)
 179. stravné lístky (2 replies)
 180. Splátkový úver (1 replies)
 181. Daňové odpisy leasingovaného majetku (9 replies)
 182. Nárok na odpočet DPH oprava auta (5 replies)
 183. Vypracovanie projektu-Eurofondy (4 replies)
 184. Sprostredkovanie prepravných služieb a výkaz DPH (0 replies)
 185. Kedy je nárok na odpočet? (21 replies)
 186. auto (3 replies)
 187. Daň z predaja! (1 replies)
 188. mesačný platca DPH (17 replies)
 189. Príspevok na vzdelávanie z ÚPSVaR (4 replies)
 190. JÚ-mesačná uzávierka (3 replies)
 191. MRP - Jednoduché účtovníctvo - DPH (2 replies)
 192. Legalne znizenie danoveho zakladu (5 replies)
 193. Odpočitateľná položka (1 replies)
 194. Príjem z predaja nehnuteľnosti (2 replies)
 195. účtovanie dph k stravným lístkom (8 replies)
 196. Prevádzkareň zahraničnej osoby - DPH (3 replies)
 197. úžitkové auto a dph (5 replies)
 198. Spätný nájom za nehnuteľnosť (0 replies)
 199. registrácia DPH obrat 1500000.- (103 replies)
 200. Prepravné služby v štate EU slovenský objednávateľ (4 replies)
 201. Spracovateľský poplatok za úver - náklad alebo súčasť OC (2 replies)
 202. Preplatok ZP - zdanenie (1 replies)
 203. príspevok pre začatie podnikania (3 replies)
 204. Dovoz sportovej vyzivy do SR (1 replies)
 205. Uplatniť DPH za elektronické služby z ČŠ EÚ ? (2 replies)
 206. Stavba nehnuteľnosti u nepodnikateľa a jej následny prevod (4 replies)
 207. dôchodca a zmluva (2 replies)
 208. Rozdelenie združenia a daňové priznanie (1 replies)
 209. zriaďovacie náklady (4 replies)
 210. služobná cesta súkromným autom zamestnanca (14 replies)
 211. Interné smernice (4 replies)
 212. Výpisy z devízového účtu (5 replies)
 213. "perličky" v odpisoch (2 replies)
 214. Neoprávnene uvedená DPH na faktúre (30 replies)
 215. Uctovanie platieb nepodnikatelom do zahranicia (2 replies)
 216. Problém s vozdlom N1 (1 replies)
 217. Nehnuteľnosť (1 replies)
 218. Prvýkrát robím dodatočné DP (13 replies)
 219. Špekulant? (5 replies)
 220. krádež - náklady (2 replies)
 221. DPH - záloha prijatá a poskytnutá (5 replies)
 222. ZOSTATOK V SKK POKLADNI K 31.12.2008 (120 replies)
 223. Výročná správa (1 replies)
 224. Zálohové faktúry (1 replies)
 225. fa v cudzej mene-kurzove rozdiely (3 replies)
 226. tovar zo zahraničia (5 replies)
 227. Odpisovanie softweru (4 replies)
 228. preddavky - dan z príjmu PO (6 replies)
 229. uver (1 replies)
 230. Prenájom zamestnancov zo zahraničia & zdanenie preddavkom (2 replies)
 231. tovar z Čiech (2 replies)
 232. technické zhodnotenie? (3 replies)
 233. Limit pri výdavkoch (1 replies)
 234. bločik nad 50000 (10 replies)
 235. Životné minimum a ubyt.štipendium (0 replies)
 236. stravné a jeho zdaňovanie (16 replies)
 237. prevod z EUR účtu na USD (2 replies)
 238. evidencia pozemkov (4 replies)
 239. Registrácia DPH pri 10 mil. obrat (3 replies)
 240. Nákup vitamínov (7 replies)
 241. materska - SZČO - sro???? (0 replies)
 242. Rozbor senáže a samozdanenie (0 replies)
 243. Firemné auto na účely inej firmy (1 replies)
 244. Predaj akcií (17 replies)
 245. Povinná registrácia DPH (2 replies)
 246. Prenájom bytu a základ dane (2 replies)
 247. Vyber penazi z BU CZK (2 replies)
 248. zálohová fa a odpočet DPH (8 replies)
 249. súhrnný účtovný záznam (4 replies)
 250. vlastné mäso v reštaurácii (3 replies)