1. Správne zaučtovať cestovne lístky z autobusu (3 replies)
 2. opravit DPH, neopravit? (21 replies)
 3. D. z motor. vozidiel v rozpočtovke (1 replies)
 4. učtovná zavierka a paušálne výdavky (16 replies)
 5. Princíp koeficientu (1 replies)
 6. Refakturacia prenajmu skladu (12 replies)
 7. Bankovky na pamiatku (2 replies)
 8. Vystavená FA tuzemskému odberateľovi v roku 2008 v EUR (9 replies)
 9. Účtovanie depozitu (13 replies)
 10. Pohľ.v zlotých uhradená eurami - kurz??? (0 replies)
 11. DPH pri automatoch (1 replies)
 12. DP zam-ca a uplatnenie NČ na manželku (1 replies)
 13. Pripočitateľné položky k ZD (41 replies)
 14. Stavba bytov (4 replies)
 15. Výber z bankomatu (9 replies)
 16. Obmedzenie hotovostnej platby (10 replies)
 17. Prevod majetku zo živnosti do s.r.o. (1 replies)
 18. Zostatková cena predaného automobilu (3 replies)
 19. Začiatočník - JÚ (1 replies)
 20. Opravne alebo dodatočné priznanie k DPH (6 replies)
 21. preplácanie výdavkov z ESF (0 replies)
 22. Pokladničný doklad? čo na ňom? (6 replies)
 23. rozdelenie sumy na faktúre (8 replies)
 24. Vytvorenie nového pracovného miesta (1 replies)
 25. Konateľ používa na prac.cesty auto inej SZČO (4 replies)
 26. účtovanie v JU ale PU (20 replies)
 27. zaradenie sauny (1 replies)
 28. predaj bytu kto podáva danové priznanie (2 replies)
 29. dôchodca + prenájom živnostníkovi (2 replies)
 30. Ako odpisovat auto na leasing? (0 replies)
 31. postupenie leasingu (2 replies)
 32. Daň za byt (1 replies)
 33. Sankcie a.s. za nevykonanie auditu (1 replies)
 34. Nákup sauny. (0 replies)
 35. Podorzrenie z neplatenia odvodov, popripade len ciastocne (2 replies)
 36. faktura na firmu, co nema pridelene ICO (2 replies)
 37. zmluva o prnájme auta na pod. účely (0 replies)
 38. pridelenie DIČ (3 replies)
 39. bankové účty nesedí mi (8 replies)
 40. vlozenie auta do podnikania-postup (3 replies)
 41. Sociálny fond a zúčtovanie na konci roka (3 replies)
 42. zdvojená úrada faktúry (7 replies)
 43. Daňové priznanie z MV (7 replies)
 44. danove priznanie + ine (1 replies)
 45. preplatok dane (3 replies)
 46. DMV - konateľ - v s.r.o. žiadne súvisiace náklady (1 replies)
 47. Daň z motorových vozidiel - zaúčtovanie (7 replies)
 48. Daňové priznanie a materská (9 replies)
 49. škoda na cudzom majetku (2 replies)
 50. Firemná kreditná karta (15 replies)
 51. Obstaranie tovaru v roku 2009 (5 replies)
 52. Danové priznanie z MV (7 replies)
 53. Cestná daň za traktor? (2 replies)
 54. Zaokrúhľovanie (0 replies)
 55. DPH uctovanie (16 replies)
 56. Stratené doklady za celý rok (13 replies)
 57. zdanenie marketingového prieskumu (0 replies)
 58. náhrada zaplatenej pokuty (4 replies)
 59. záznam z rokovania (0 replies)
 60. Prechod pokladne na Euro (3 replies)
 61. Kúpa dverí - účet (3 replies)
 62. Daň z nákladových úrokov z pôžičky (0 replies)
 63. Sky Europe - šialené kurzy (0 replies)
 64. Prefakturovanie pokuty (5 replies)
 65. platba kartou phm (152 replies)
 66. Dohoda o brig.práci - študent (5 replies)
 67. Tovar poslaný poštou do Ruska (0 replies)
 68. pohľadávky (0 replies)
 69. Daň z motorových vozidiel (4 replies)
 70. Daň z MV a cestná daň (3 replies)
 71. daň z predaja nehnuteľnosti (6 replies)
 72. Zaučtovanie VFA v r.2009 (7 replies)
 73. Dan z MV ako vydavok r. 2008? (4 replies)
 74. Zaučtovanie miezd za 12/08 (3 replies)
 75. kedy je auto v majetku, al je mna leasing? (4 replies)
 76. Dan z prijmu SZCO 1/2 pausal (6 replies)
 77. Mimoriadna uzávierka (0 replies)
 78. Od A po Z (10 replies)
 79. Chybné uplatnenie straty (4 replies)
 80. Uctovna uzavierka -prechod na euro (4 replies)
 81. Leasing (1 replies)
 82. aká odpisová skupina (1 replies)
 83. 2 brigády súčasne - zdaňovanie príjmu (6 replies)
 84. Pozor-stravne -poplatok za spracovanie (3 replies)
 85. Devízový účet - konverzia (23 replies)
 86. JÚ, SZČO -nováčik.... (18 replies)
 87. Odpočítaľná položka pre podnikateľa s českou i slovenskou živnosťou (0 replies)
 88. Vystavená faktúra za tovar do EU (10 replies)
 89. DMV 2008 a NO (2 replies)
 90. povolenie na pobyt (0 replies)
 91. Jednoduché účtovníctvo - začiatočník (7 replies)
 92. nakup tovaru v zahranici (1 replies)
 93. účtovanie darčeka (2 replies)
 94. Cestovné výdavky hradené kred.kartou k osobnému účtu (1 replies)
 95. lízing v eurách (17 replies)
 96. el. energia (1 replies)
 97. DPH povinnosť (11 replies)
 98. Leasingové auto v JÚ (26 replies)
 99. zápočet straty z min.rokov na daň.priznaní (1 replies)
 100. Plyn a elektrina (1 replies)
 101. Opatrenie MF SR o základných sadzbách stravného. (6 replies)
 102. otazky a odpovede (4 replies)
 103. Žiadosť o vystavenie potvrdenia o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti (2 replies)
 104. Dan z kupy bytu (1 replies)
 105. otazky a odpovede (14 replies)
 106. DPH a záloha za elektrinu v JU (8 replies)
 107. Oslobodenie od dane (11 replies)
 108. Aký je správny počet mesiacov? (1 replies)
 109. prijem z predaja auta (3 replies)
 110. Bezodplatné poskytnutie stravy zamestancom vo vlastnej reštaurácii (0 replies)
 111. obstaranie materialu (2 replies)
 112. daňové priznanie typ B za rok 2008 (68 replies)
 113. Kedy použiť zníženú sadzbu ? (15 replies)
 114. Účtovanie diét (5 replies)
 115. Automobil bez EČ v majetku (4 replies)
 116. Daňový rezident v SR (0 replies)
 117. Ubytovanie za zamestnancov - dohodári (4 replies)
 118. SZČO a Sociálna poisťovňa (4 replies)
 119. rekonštrukcia prenajatých priestorov (2 replies)
 120. podnikanie doma - náklady nájom.... (4 replies)
 121. PU novinový stánok (0 replies)
 122. odpis auta (1 replies)
 123. Kilometrovne (2 replies)
 124. byt alebo nebyt platcom DPH (1 replies)
 125. Výpočet úrokov (4 replies)
 126. Predaj N1 (12 replies)
 127. registrácia pre dph v 1/2009-tlačivo (10 replies)
 128. PHM v USA (0 replies)
 129. eMAX: vypocet urokov (10 replies)
 130. Uplatnenie straty z predaja podielových fondov (5 replies)
 131. Ako správne postupovat? (2 replies)
 132. Vybrané finančné hodnoty a limity uvedené v daňových zákonoch (2 replies)
 133. Odpočet DPH (11 replies)
 134. Doklady k prenájmu nehnuteľnosti (1 replies)
 135. Vrátenie DPH pri kúpe auta (11 replies)
 136. Bločky z RP (8 replies)
 137. výrobky na sklade-nevyfakturované (7 replies)
 138. daň z motor.vozidiel-preplatok (4 replies)
 139. Nezdaniteľná časť ZD na manžela - cudzinec (3 replies)
 140. Dan z pozemku (0 replies)
 141. odpočitatelna položka r.2009 (3 replies)
 142. združenie FO - paušálne výdavky? (4 replies)
 143. Dan z pozitkov (2 replies)
 144. minimálne poistné pre dobrovoľne nezamestnaných (2 replies)
 145. kúpelný víkendový poukaz. (11 replies)
 146. dan a odvody do zdravotnej (1 replies)
 147. Skladové karty (1 replies)
 148. zavazky staršie neuhradené navýšiť ZD (7 replies)
 149. paušálne výdavky (5 replies)
 150. Mimoriadna závierka (0 replies)
 151. úroky z omeškania - zmluvva (0 replies)
 152. Mandátna zmluva - daň z MO (0 replies)
 153. Prijata zaloha (1 replies)
 154. Kurzové rozdiely (5 replies)
 155. Zníženie základu dane v JU (6 replies)
 156. používanie príjmových pokladničných dokladov (5 replies)
 157. Tlačivo pri pracovnom úraze (0 replies)
 158. Skladové zásoby (12 replies)
 159. Pozastavena SZCO a koniec uctovneho roka (1 replies)
 160. cestovná agentúra (19 replies)
 161. majetok (4 replies)
 162. Najom-depozit (3 replies)
 163. dátum prijatia faktúry (13 replies)
 164. preberací protokol-stavba (4 replies)
 165. Daňove priznanie (2 replies)
 166. Nezdanitelna časť na manželku (2 replies)
 167. Paušalné výdavky (2 replies)
 168. Opäť koeficient a par. 54 zákona o DPH (3 replies)
 169. Dialničná známka na rok 2009 (47 replies)
 170. Daň z nehnuteľnosti - nesprávne priznaná podlažnosť (0 replies)
 171. sotfer z ČR (27 replies)
 172. odpisovanie majetkuu (2 replies)
 173. ako opraviť chybu (7 replies)
 174. totálna škoda auta na leasing v JU (12 replies)
 175. Zasobenie eurom pred zmenou meny (1 replies)
 176. technické zhodnotenie budovy (22 replies)
 177. stravné lístky (2 replies)
 178. Technicke zhodnotenie (3 replies)
 179. Kalkulacia - progresivna alebo diferencovana? (0 replies)
 180. Zaplatenie DPH-čky po ukončení živnosti (5 replies)
 181. Vrátenie užívacích práv k lesu (1 replies)
 182. Koncesionárske poplatky od 01.01.09 v € (3 replies)
 183. Dan s pozemku (0 replies)
 184. Nedoplatok a preplatok vo VŠZP (10 replies)
 185. Trovy exekúcie a DPH (5 replies)
 186. Organizačná zložka 518 alebo 521 (0 replies)
 187. auto do 30 tisíc (1 replies)
 188. Vyplnenie DP k dani z mot.vozidiel cez internet (2 replies)
 189. Daň z MV 2008 - tlačivá a usmernenia DR SR (48 replies)
 190. zaokruhlovanie v daňovom priznaní k dani z nehnuteľnosti (3 replies)
 191. Poskytovanie služieb (1 replies)
 192. Súhrnný podpis (5 replies)
 193. Daň z MV-začiatočník (1 replies)
 194. Stravné u FO (4 replies)
 195. Faktura za december a uhrada v januari (14 replies)
 196. Reklamne predmety z CR a DPH (4 replies)
 197. Dôchodca a zároveň aj SZČO (14 replies)
 198. prenájom vozdila a daň z príjmov (3 replies)
 199. Predzásobenie EUR (3 replies)
 200. registrácia DPH - prenájom nehnuteľnosti (1 replies)
 201. Spotrebná daň - koks (2 replies)
 202. stary a novy rok (2 replies)
 203. Auto a alarm (5 replies)
 204. kozmetický salón - parkovacie miesta (3 replies)
 205. Ocenenie zásob (0 replies)
 206. Fiktivne faktury a danova kontrola (21 replies)
 207. doúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky za min. obdobia (0 replies)
 208. Obstarávacia cena (13 replies)
 209. Kúpa auta + odovzdanie starého ?? (2 replies)
 210. životné poistenie (2 replies)
 211. Prerušené daňové odpisy DHM (5 replies)
 212. Daň z MV konštantný symbol (7 replies)
 213. náhrada za km (1 replies)
 214. DPH pri JCD (8 replies)
 215. Termín oznámenia o začatí vozidla na podnikanie (17 replies)
 216. tovar z USA (12 replies)
 217. Živnosť vykonávaná v Nemecku (0 replies)
 218. Odpocet na manzelku za rok 2008 (4 replies)
 219. Zdanenie vyhry nad 5000sk (6 replies)
 220. DPH a EÚ (12 replies)
 221. náhrada za každý km jazdy (50 replies)
 222. poslite mi prosim Vas vyplnene DP mot.vozidiel (5 replies)
 223. odstupenie strechy a dan z prijmu (1 replies)
 224. daň z príjmu (34 replies)
 225. faktúra v € (27 replies)
 226. DPH-zaokrúhlenie JC od 01.01.2009 (36 replies)
 227. registracia DPH (212 replies)
 228. Ako má byť vystavená FA v € za rok 2009 (0 replies)
 229. kúpa auta - kedy sa začne ospisovať? (2 replies)
 230. úspora phm (9 replies)
 231. DPH-výkaz (0 replies)
 232. dobrovoľné zvýšené odvody do sociálnej poisťovne (8 replies)
 233. vývoz? (2 replies)
 234. Vratné obaly (dovozca z EU) a daňová povinnosť (3 replies)
 235. Odpočet DPH pri kúpe bytu (6 replies)
 236. mobil (0 replies)
 237. zrusenie zivotneho poistenia uplatneneho na znizeni dane (6 replies)
 238. ake naklady zauctovat umelcovi (4 replies)
 239. Uplatnenie DPH za rok 2008 v roku2009 (1 replies)
 240. auto na súkromné účely (0 replies)
 241. Vrátenie DPH z ČR (1 replies)
 242. oslobodene plnenie s koeficientom (1 replies)
 243. služba bez DPH do Francie (1 replies)
 244. Náklady na zostavenie UZ (3 replies)
 245. Platit Dan z prijmu??? (10 replies)
 246. nájomné (3 replies)
 247. registrácia dph (12 replies)
 248. prenájom nehnuteľnosti, odpočitateľné položky (2 replies)
 249. faktura za tovar z ČR (3 replies)
 250. registracia ambulancie-lekara? prosim poradte (8 replies)