PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 [293] 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. terminovaný účet v USD
 2. Dokumentacia transferoveho ocenovania
 3. DPH súhrnný výkaz
 4. účtovanie lekárne s.r.o.
 5. Operatívny leasing a daň z motorových vozidiel
 6. Mimoriadna,alebo riadna uzávierka...
 7. 042
 8. obstaranie auta z EU
 9. Audit
 10. Opozdené faktúry
 11. Dobropis do EU pri znížení ceny
 12. Rekreačná chata pre zamestnancov
 13. Súhrnný výkaz DPH
 14. Faktúra do Čiech
 15. kupa pozemku a DPH
 16. Služba, nákup -predaj
 17. falošná bankovka
 18. Kurzove rozdiely
 19. predaj pozemku
 20. Odpočet dane pri registácii za platiteľa DPH
 21. ERP omyl pri odvode tržby
 22. zamestnanec a zaroven DoPC
 23. Co s majetkom po skonceni zivnosti.
 24. Darovanie HIM zamestnancovi
 25. predaj bytu a trvalý pobyt
 26. smrť FO a poistné na životné poistenie
 27. Súvzťažnosti od Jinráka.
 28. Preprava tovaru
 29. Dodanie sluzby madarskej firme v CR - DPH?
 30. Nevyplatená mzda
 31. učtovanie pri upratovacích službách
 32. pohľadávka voči spoločníkom
 33. poskytnutie služby v EÚ
 34. Daň z nehnuteľ.+dražba
 35. Registrácia v ČR
 36. zotpovednosť za zverený materiál
 37. Protokol o zaradení
 38. Fakturovaný vývoj z pohľadu DPH
 39. Platenie preddavkov a lehoty
 40. Vyradenie HIM predajom a DPH
 41. Kolkové známky a precho na euro
 42. daňový preplatok FO
 43. EXEKÚCIA - NOČNÁ MORA
 44. Odpisy DHM a DPH
 45. skladové hospodárstvo
 46. Nová registrácia v stavebnej firme.
 47. zuctovanie FA v hotovosti
 48. Náhradné diely
 49. prevody medzi USD a EUR uctami
 50. Stravné lístky a soc.fond/účtovanie
 51. Dlhodobý hmotný majetok
 52. Zákon o DPH CZ
 53. MÁ TAM BYŤ DPH?
 54. odpočítanie dane
 55. DPH a zrušenie živnosti
 56. Účtovanie darčekových poukážok
 57. výplata
 58. USD
 59. Odpisovanie lizing. majetku
 60. zálohová faktúra
 61. vyučtovanie PHM - zahraničná pracovná cesta
 62. Spotrebná daň z mineralnych olejov
 63. paušálne výdavky - nové
 64. Definícia oprava, údržba, rekonštrukcia, investícia
 65. Dotácia z Úradu práce - paušálne výdavky NEPOVOLENÉ
 66. Oznam.pov. a platenie dane z MV
 67. Súkr.auto - na lízing, od okt.živnostník
 68. Faktura pred zivnostenskym opravnenim
 69. auto prijaté darom FO nepodnikateľ
 70. Leasing
 71. Fa zo zahranicia a DPH
 72. Faktúra za mat. z ČR, spotrebovaný v Rusku
 73. Výpoveď zo strany zamestnávateľa z organizačných dôvodov
 74. Darovaná pohľadávka od spoločníka
 75. zaradenie plynovej pripojky+montaz
 76. SZČO a vreckové
 77. nováčik v JÚ
 78. Neplatené voľno
 79. preprava zamestnancov
 80. Oprava skladu po daň.kontrole
 81. Platba cez POS termiál
 82. Spravcovska cinnost a dph
 83. Cena tovaru
 84. predaj bytu
 85. SZČO-zapožičanie vozidiel
 86. Dph a datum vzniku daň. poinnosti
 87. zvarac-uctovnictvo
 88. registrácia
 89. hospodárske operácie
 90. Ako riešiť pôžičku a splátky ?
 91. "problemos" s DP "B"
 92. nesprávne uhradená faktúra
 93. Spôsob výpočtu a preukaźovania spotreby zemného plynu na účely vrátenia dane
 94. Ako zorganizovať platenú prednášku?
 95. Nevyfakturované tržby za rok 2007
 96. tržba za materiál
 97. Čo mi dalo školenie?
 98. zahraničná pracovná cesta SZČO v ČR
 99. slobodne povolanie - restaurovanie v nemecku
 100. Postup pri dovoze z CR
 101. Môže mi spoločnost po 5 rokoch vyrubiť DPH?
 102. SZCO - prijem z Holandska
 103. Zdanenie starých záväzkov
 104. odberateľská faktúra - vrátená
 105. náležitosti zahraničnej faktúry
 106. Oneskorené faktúry
 107. predaj s.r.o.
 108. Faktúry z r.2006 a ich úhrady
 109. poisné plnenie - krádež auta
 110. Slovenský plynárenský priemysel - Ako na nich?
 111. Viac zápisov na výdavkovom PD
 112. postupenie leasingu - odpisy
 113. Stravné lístky
 114. Digitálne tachografy
 115. Preclenie materiálu v inom štáte
 116. účtovanie - náhrada za použ. súkr. OA
 117. Dodatocne cestaky
 118. kupa ojazdeneho auta s Nemecka,...ako je to s DPH?
 119. Flexiucet vs Flexihypoteka
 120. príjem za nájom vopred
 121. Inicializačná záloha O2
 122. zahraničný dobropis bez DPH
 123. krádež
 124. pôžička alebo vklad od zahraničnej osoby
 125. PZP MV - začína sa boj o klientov ?
 126. výpoveď dohodou
 127. Platba cudzou platobnou kartou
 128. Spätný lízing nehnuteľnosti
 129. Účtovanie podielu na zisku a dane
 130. Je platcom DPH?
 131. Výmena Libry za EURO
 132. Platba za tovar vopred na účet...
 133. Účtovné odpisy
 134. Dosky
 135. Odpisy
 136. Úroky z omeškania
 137. osobny vyber
 138. Prepis auta
 139. Trvale upustenie od vymahania pohľadávky
 140. príspevok na cestovné
 141. Obrat 10mil.
 142. predaj modocykla
 143. Poháre a čokoláda
 144. dočasné ič dph
 145. ako účtovať...?
 146. Predkontácia
 147. cestovné príkazy
 148. Rozdelenie zisku zaokruhlovanie
 149. Základ dane pri dodaní služby podľa § 9 odst. 2
 150. predaj materiálu
 151. Odpustenie poplatku
 152. parkovné a DPH
 153. Odpočitateľná položka
 154. Lekarske prehliadky
 155. FA s DPH, za služby z obdobia , keď nebol platca DPH
 156. Výhra auta, priznanie dane, predaj auta, čo ďalej?
 157. Přechod na euro - výkazy
 158. DPH a osobné auto
 159. Dátum zdanit.plnenia
 160. spotrebný úver v JÚ
 161. pohľadávka a DPH
 162. úbytok CP u dcéry z titulu jej konkurzu
 163. Firemné vozidlo
 164. Rôzne druhy príjmov
 165. Doklad o prevzatí poskytnutej pôžičky
 166. ridinne pridaky v EU a zaroven na Slovensku
 167. phm
 168. Zaradenie motorového vozidla M1
 169. Interné doklady v JÚ
 170. kosačka
 171. Dan z nehnutelnosti - vznik danovej povinnosti
 172. Spracovateľský poplatok a kupa auta na AutoKredit
 173. určenie spotreby PHL
 174. Nadstpotreba PHM
 175. Konkurz
 176. preplatok na pokladni, dotácia
 177. preukázateľné výdavky na pohonné hmoty
 178. Úhrada eurozáväzkov v slovenskej mene
 179. posistná udalosť+spoluúčasť+DPH ako na to? JU
 180. trojzápočet
 181. uznaná reklamácia
 182. chybne zadany variabilny symbol
 183. vypis z katastra nehnutelnosti a najom
 184. Lízing a neuplat.DPH z akontácie a sprac.popl.
 185. faktura v cudzej mene a dph
 186. Komparzisti
 187. nezdaniteľná odmena konateľovi
 188. podavanie štvrťročných DP namiesto mesačných
 189. Predaj do Polska - duty tariff ?
 190. DPH -predaj tovaru do Ciech - JU MRP
 191. SANKČNÝ POPLATOK DAŇOVÝ ÚRAD
 192. Prijatie elektr.dodávanej služby z USA a refakturácia do Maďarska - miesto vzniku DP
 193. zníženie ZI
 194. učtovanie recyklačného fondu
 195. dvaja zivnostnici, spolocne nove podnikanie
 196. Duplicitné uplatnenie DPH ?
 197. Pomoc v účtovnej kancelarii
 198. auto a DPH Nemecko
 199. účelové dotácie a dph
 200. elektonický dodávané služby
 201. Danové priznanie DPH
 202. osobné M1 - učtovanie DPH
 203. Chybné zostatky z r. 2007
 204. Asistent audítora - skúška
 205. Automobil N1 - kód produkcie
 206. Faktúra z ČR
 207. Fakturacia organizacnej zlozke
 208. Zaúčtovanie nedoplatku z RZZP
 209. Finančný dar
 210. Dobrovoľné dražby
 211. oprava dph z dokladu JCD
 212. Odkúpenie
 213. Zrušenie kúpnej zmluvy
 214. prenájom darovaného bytu
 215. Kúpa osobného auta od PO a predaj FO
 216. ÚPSVaR - preplatenie prev.nákladov chránenej dielne
 217. zaradenie majetku
 218. Zaúčtovanie základného imania
 219. Nedoriešená daň z MV???
 220. vozidlo N1
 221. Zaokruhlovanie stravneho
 222. Interý doklad
 223. DPH za službu od zahraničnej firmy
 224. samozdanenie ?
 225. Tržby z predaja mletého štrku
 226. dovoz z USA a neplatca Dph
 227. zaúčtovanie prenájmu
 228. Faktúra od pani notárky.
 229. kontrola DPH - reklama
 230. Odložené daňové typu A zahraničný príjem
 231. uhradenie casti zavazku plat. kartou, doplatok v hotovosti
 232. Registracia DPH v ČESKU
 233. Chyba v účtovníctve
 234. daň z MV 2008
 235. Registracia DPH
 236. IČDPH
 237. alarm
 238. zaokruhlovanie - pokladna
 239. Priznanie z príjmu HPP+dohoda
 240. nákup tovaru z EU a DPH
 241. preplatok z RZZP
 242. štvrťročný výkaz DÚ
 243. Faktúra za náhradu škodu a DPH
 244. čo sa považuje za zriaďovacie výdavky
 245. mBank , ING Konto.
 246. Oprava budovy
 247. Nezúčt.fa z roku 2007
 248. Dan z prijmu konatel, spolocnik
 249. MILNÁ PLATBA
 250. Daňový náklad