1. vrátenie zálohy (6 replies)
 2. zálohované obaly a DPH 2008 (6 replies)
 3. Firma v bytovych priestoroch? (0 replies)
 4. Dodatočné DPH a výkaz (10 replies)
 5. pripočítatelná položka z dod. fa? (11 replies)
 6. likvidácia nepojazdneho auta (0 replies)
 7. Zmena účelu použitia §54 (39 replies)
 8. Neskorá faktura a dph (4 replies)
 9. likvidácia nepojazdneho auta (8 replies)
 10. Nákup z ČR, samozdanenie, dátum (2 replies)
 11. Prepravné služby do Nemecka v daňovom priznaní (7 replies)
 12. predaj majetku doteraz neevidovaného v účtovníctve (4 replies)
 13. Nadmerný odpočet v daňovom priznaní (8 replies)
 14. Občianske združenie a DPH (1 replies)
 15. DPH-dodanie sluzby 3 krajiny (1 replies)
 16. tovar oslobodeny od dane (4 replies)
 17. Faktúra za tovar z tuzemska, povod z Nemecka (1 replies)
 18. služby aj úroky z poskytnutých pôžičiek firmám z iných členských štátov EÚ a z tr (0 replies)
 19. úroky z poskytnutých pôžičiek firmám z iných členských štátov EÚ a z tretích štátov (0 replies)
 20. Denná uzávierka z ERP (0 replies)
 21. Minusova DPH (4 replies)
 22. Napln bomby plynom - material alebo prevadzkova rezia (2 replies)
 23. Sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti a DPH SÚRNE (0 replies)
 24. Chýbajúci kurz cudzej meny (EUR-AZN) (2 replies)
 25. preplatenie zdravotnej prehliadky (4 replies)
 26. ako dat mobil (zariadenie) do majetku (5 replies)
 27. zmena veriteľa (0 replies)
 28. Úhrada slovenskej faktúry v EUR (2 replies)
 29. Opäť "zahraničný konateľ" (6 replies)
 30. odpis skupiny bazenu (0 replies)
 31. Znedodnotený tovar pri havárii a DPH (1 replies)
 32. Uplatnenie DPH (2 replies)
 33. IAS36 (1 replies)
 34. Sprostredkovanie predaja tovaru (3 replies)
 35. Občerstvenie (1 replies)
 36. Spracovateľský poplatok za úver - časové rozlíšenie (3 replies)
 37. devizovy zakon - ohlasovacia povinnost od 1.1.2009 (2 replies)
 38. motor.vozidlo a DPH (2 replies)
 39. bankove poplatky, dane (2 replies)
 40. Zásoby A/B - rozdiel (10 replies)
 41. Hľadám "poradcu (tútora)" (4 replies)
 42. OMEGA (0 replies)
 43. Podiely na zisku - dividendy (6 replies)
 44. Tovar grátis (20 replies)
 45. Predaj auta N1 a DPH (2 replies)
 46. prevod vlastníctva auta (0 replies)
 47. Kancelária v byte (10 replies)
 48. Zavedenie EURO a kurzové rozdiely (17 replies)
 49. Faktúra a aj doklad z reg. pokladne za nákup tovaru (1 replies)
 50. Študent VŠ,práca na dohodu a SZČO v jeden rok (8 replies)
 51. Fakturovanie tovaru v colnom sklade - FOB prístav mimo EU (0 replies)
 52. Účtovanie odpisov majetku (15 replies)
 53. 2 x zaplatená DPH ? (1 replies)
 54. blok z ERP a záväzok voči SP a ZP (4 replies)
 55. Kúpa stavebného lešenia (6 replies)
 56. 7miestne vozidlo a N1 (4 replies)
 57. zákonné poistné a účtovanie v omege (14 replies)
 58. Tlakový čistič - odpisová skupina (2 replies)
 59. Zámena stavebného pozemku (1 replies)
 60. likvidácia HIM (0 replies)
 61. zahraničné výdavky (1 replies)
 62. co s dph? (15 replies)
 63. Druhotný prenájom auta (1 replies)
 64. Nesprávne vypocitané dph (5 replies)
 65. Pozastavenie živnosti, čo s KM ? (7 replies)
 66. Fakturovanie služieb do ČR / Platca DPH (SR) > PLATCA/ NEPLATCA (CZ) postup účtovania (20 replies)
 67. oprava auta (3 replies)
 68. Odpočet DPH pri prácach na hnuteľnom hmotnom majetku (2 replies)
 69. Mám otázku a neviem ako začať... (11 replies)
 70. Služby alebo spotreba materiálu (24 replies)
 71. Najomne (0 replies)
 72. Odhlásenie MV na meno a opätovné prihlásenie na mňa (3 replies)
 73. Vodičský kurz - zaúčtovanie (4 replies)
 74. paušálne výdavky - murárstvo (1 replies)
 75. DPH a reklamácia zo štátu mimo EU (4 replies)
 76. Začínanie podnikania (6 replies)
 77. MV pouzivane inou osobou ako majitelom pre s.r.o. (1 replies)
 78. oprava kotolne (3 replies)
 79. Fa do štátu EU za reklamné služby (1 replies)
 80. Služby oslobodené alebo nie (3 replies)
 81. Kúpa nehnuteľnosti (10 replies)
 82. auto zamestnanca- koľko km ročne ? (2 replies)
 83. Splatka - prosim radu (3 replies)
 84. FA z Čiech a DPH (10 replies)
 85. Kurzové rozdiely preddavková fa (4 replies)
 86. DPH pre tovar ktorý je kúpený a následne predaný v zahraničí. (1 replies)
 87. Podpis na príjmovom a pokladničnom doklade (7 replies)
 88. Opravny doklad k fatkure (8 replies)
 89. obstaranie stroja a DPH (3 replies)
 90. Dobropis (1 replies)
 91. KP 293262 (1 replies)
 92. Refakturácia diaľničnej známky (3 replies)
 93. Sťahovanie v Rakusku (0 replies)
 94. Živnosť popri zamestnaní (2 replies)
 95. Zosúladenie JU s PU? (27 replies)
 96. správne postupujem? (2 replies)
 97. Prevod z výdajok na pokladničný blok (1 replies)
 98. maliarské práce -paušál 60,alebo40% (2 replies)
 99. DPH výkaz pri zrušení registrácie (4 replies)
 100. DPH a dopravné (6 replies)
 101. Pripočitateľné výdavky. (1 replies)
 102. Pripočitaľné výdavky. (0 replies)
 103. Zrušenie registrácie DPH (22 replies)
 104. nadobudnutie z EU (1 replies)
 105. auto N1 aj na sukromne ucely ? (4 replies)
 106. Leasing najprv ako neplatca, potom ako platca DPH (4 replies)
 107. Daňové priznanie študenta (17 replies)
 108. príjem z prenájmu (1 replies)
 109. obdobie DPH (7 replies)
 110. Predajcovia cigariet (4 replies)
 111. pracovný úraz?!? (7 replies)
 112. Úhrada faktúry cez postterminál (4 replies)
 113. Materiál alebo réžia (2 replies)
 114. PHM v nadrži pri kúpe auta (8 replies)
 115. T-mobil a 19% DPH (15 replies)
 116. Zle zaúčtovaný záväzok (1 replies)
 117. Poplatky na devízovom účte (5 replies)
 118. štvrťročný výkaz (1 replies)
 119. Clo na oblečenie dovezené z Číny (2 replies)
 120. pridavky (2 replies)
 121. PREPLATKY RZ PRIJATÉ PO 1.1.2008 (0 replies)
 122. účtovanie platieb do fondu oprav a spravnej rezie (0 replies)
 123. zaokrúhľovanie úrokov/dane pre daňové priznanie (2 replies)
 124. POISTNE PLNENIE na aký účet (2 replies)
 125. Kredit do nakladov (5 replies)
 126. DPH a ERP (2 replies)
 127. reštaurácia - inventúry (3 replies)
 128. požičovňa áut - dovoz auta (8 replies)
 129. Novinový stánok (2 replies)
 130. odpis privesu (0 replies)
 131. prenájom rekl.plochy v zahraničí (2 replies)
 132. poradenska činnost a dph (1 replies)
 133. DPH na fa od ČR dodávateľa (2 replies)
 134. zaradenie 2008 odpisovanie 2009 (9 replies)
 135. Prefakturácia za zváračské práce (2 replies)
 136. phm o dokladovanie (12 replies)
 137. doručený súdny rozkaz (0 replies)
 138. Preddavky dane z príjmov (2 replies)
 139. Zúčtovanie záloh v peňažnom denníku. (16 replies)
 140. zaradiť do majetku (1 replies)
 141. Základné imanie v EUR (3 replies)
 142. SPOTREBA PHM (0 replies)
 143. Nová registrácia. (1 replies)
 144. cestovny prikaz,kniha jazd a stravne (1 replies)
 145. Zaradenie notebooku do 30000 tis.do podnikania (8 replies)
 146. Denná tržba z predaja tovaru odvedená do pokladne (2 replies)
 147. Úhrada za kurz v Autoškole a RP (1 replies)
 148. prehlad o zrazenych a odvedenych preddavkoch na dan (14 replies)
 149. Príspevok-dotacia? na nákup auta. (4 replies)
 150. modem + aktivacia sim (0 replies)
 151. prerušenie odpisovania (5 replies)
 152. slobodný umelec - zahrnutie telefonu do nakladov (0 replies)
 153. Účtovanie o halierovom vyrovnaní v JÚ (2 replies)
 154. Stravné (9 replies)
 155. oprava ZD (1 replies)
 156. Elektróny na auto (3 replies)
 157. Spotrebný úver na Regále do skladu (1 replies)
 158. Odpočítanie DPH pozadu (1 replies)
 159. Faktúra (2 replies)
 160. Daň z prenájmu bytu (17 replies)
 161. 413 (0 replies)
 162. Oprava samododanenia USA (1 replies)
 163. Úrad pre dohlad pre výkon auditu (5 replies)
 164. predaj tovaru do zahraničia (0 replies)
 165. Vlastné imanie (1 replies)
 166. patrý nehnutelnosť do nákladov? (1 replies)
 167. postúpenie leasingu od FO (0 replies)
 168. optimalizácia (1 replies)
 169. pomoc s diplomkou (4 replies)
 170. Príspevok z ÚP na živnosť (9 replies)
 171. prívesný vozík (2 replies)
 172. Licencie za tovar ako súčasť dovážaného tovaru (0 replies)
 173. "Investičný koeficient" (2 replies)
 174. skladové hospodarstvo (0 replies)
 175. výpočet PHM s DPH či bez (46 replies)
 176. úhrada záväzku za inú firmu (6 replies)
 177. zúčtovanie náhrady PN 1.desať kalend.dní (2 replies)
 178. účtovanie dokladov (23 replies)
 179. Chránená dielňa (3 replies)
 180. Poskytnutie kreditných kariet pre klienta (0 replies)
 181. Evidencia DPH (1 replies)
 182. účtovné doklady od starej účtovníčky (3 replies)
 183. fotoaparát (1 replies)
 184. Platba z osobného účtu. (7 replies)
 185. DATALOC a zálohové platby. (3 replies)
 186. valutova pokladna (4 replies)
 187. Odpis pohľadávky v roku 2008 (29 replies)
 188. Vyúčtovanie plynu za min. rok a daň. priznanie (2 replies)
 189. Sklad - vlastná réžia (4 replies)
 190. Polročný pobyt konateľa v dcérskej firme v zahraničí (6 replies)
 191. osobný automobil z EU (2 replies)
 192. Rekvalifikačný kurz do nákladov? (8 replies)
 193. čiastkové dodanie tovaru (4 replies)
 194. DPH (7 replies)
 195. nákup cudzej meny (3 replies)
 196. licenčný poplatok ako zaúčtovať? (9 replies)
 197. Nalezitost faktur (0 replies)
 198. Surne kupim knihu (1 replies)
 199. zákl.imanie v s.r.o. a premena na euro (4 replies)
 200. vlastníctvo automobilov v s.r.o. (0 replies)
 201. Záloha, vyúčtovanie zálohy, faktúra (4 replies)
 202. paušálne výdavky (1 replies)
 203. Daň z predaja nehnuteľnosti (1 replies)
 204. vyber z BU na nakup materialu (1 replies)
 205. Povinnosť registrácie DPH. (20 replies)
 206. Kam zaradiť... (3 replies)
 207. Odpisova skupina a KP (0 replies)
 208. Predplatenie časopisu Profit, Trend - môžem si ho dať do výdavkov ? (1 replies)
 209. uprava softwaru pre potreby dualneho zobrazovania (1 replies)
 210. Sluzba do 3.krajiny - opakovane (2 replies)
 211. Zdaniteľné plnenie - motorové vozidlo (7 replies)
 212. účtovanie pri chove živých zvierat (2 replies)
 213. DPH z ukradnuteho materialu z Polska (1 replies)
 214. Daň z motorových vozidiel (5 replies)
 215. podanie DPH (1 replies)
 216. kupa auta zo zahranicia a odpocet dph (7 replies)
 217. Reklamácia (2 replies)
 218. Provizia za predaj tovaru zo zahraničia (4 replies)
 219. účtovanie "kooperácií" (2 replies)
 220. Zabudnetie mesačného výkazu ERP (1 replies)
 221. Náklad za poskytnutú zdravotnú starostlivosť (6 replies)
 222. dodacie podmienky (2 replies)
 223. SZČO+zamestnanec+kniha jázd (6 replies)
 224. Zlúčenie majetku (0 replies)
 225. platca DPH - štvrťročný (2 replies)
 226. sprostredkovanie prepravy (1 replies)
 227. Zaradenie stavby, plot, studňa - odpisová skupina (5 replies)
 228. marec 2008 (3 replies)
 229. SZČO a daň z MV (0 replies)
 230. Prechod na EUR a zložená kaucia (2 replies)
 231. Účtovanie jazykového kurzu v PU (11 replies)
 232. Vyplnenie cestovného príkazu ZPC (3 replies)
 233. Účet 419 (0 replies)
 234. Účtovanie DPH pri ukočení leasingu osobného auta (3 replies)
 235. postup pri neuhradenej pohľadávke (10 replies)
 236. Vývoz služby do tretích krajín a DPH (1 replies)
 237. Solartin s.r.o. (0 replies)
 238. Pozemok - kúpa,odpredaj (5 replies)
 239. Pestovateľské pálenie - zvýšenie limitu (0 replies)
 240. cestovné príkazy+evidencia jázd (1 replies)
 241. vykazy a odvody (5 replies)
 242. Blocik z elektronickej pokladne zo zahranicia (6 replies)
 243. dotácia na mzdy a odvody z ESF (0 replies)
 244. Chcem priviezt bicykel z Taiwanu (11 replies)
 245. Dohoda o brigadnickej praci studenta (1 replies)
 246. preplatenie dialničnej známky (1 replies)
 247. kradez - uctovanie (17 replies)
 248. Mimoriadny prijem a statny zamestnanec (4 replies)
 249. Náklady na vzdelanie pre manžela (1 replies)
 250. Dodanie služby do iného štátu (1 replies)