1. dodanie tovaru s montážou do ČR (15 replies)
 2. SZČO-autom.-DPH (5 replies)
 3. Vodné účtovanie (3 replies)
 4. automobil-szčo (5 replies)
 5. Dan z prijmu (0 replies)
 6. Neplatca predáva platcovi (7 replies)
 7. samozdanenie (38 replies)
 8. nemecké znenia zákonov (5 replies)
 9. prefakturovanie služby (4 replies)
 10. audit a OZ (4 replies)
 11. Poradenstvo a DPH (2 replies)
 12. docasne vyradenie HM (1 replies)
 13. Auto v podnikaní - leasing (8 replies)
 14. dátum zdaniteľného plnenia pri nájme (7 replies)
 15. zoraďovanie dokladov (2 replies)
 16. ťarchopis??? (2 replies)
 17. Servisné práce v ČR (2 replies)
 18. Odpisovanie prenajatej veci (1 replies)
 19. čaj do nakladov (3 replies)
 20. Odpredaj straveniek inej firme (2 replies)
 21. Nákup tovaru na splátky (3 replies)
 22. sankcia na DPH (27 replies)
 23. Nájom hnuteľných vecí z EU (3 replies)
 24. Koeficient DPH (4 replies)
 25. Faktúra z ČR - samozdanenie (4 replies)
 26. Predaj neodpísaného majetku (28 replies)
 27. doplnkový text (3 replies)
 28. technicke zhodnotenie prenajatej budovy (1 replies)
 29. Dovoz ojazdených áut z EU za účelom ďaľšieho predaja (0 replies)
 30. Odpis garaž+sprostredkovanie (5 replies)
 31. Vývoz mimo EU (2 replies)
 32. dobropis k faktúre z roku 2003 (3 replies)
 33. Dobropis bez DPH (2 replies)
 34. Koeficient (8 replies)
 35. DPH a prenájom vozdila M1 (2 replies)
 36. fa za službu do členských štátov (1 replies)
 37. platobná karta (7 replies)
 38. DPH a oberon (3 replies)
 39. VPD a PPD pre obč. zruženie (0 replies)
 40. VPD a PPD pre obč. zruženie (0 replies)
 41. Spravne zaokruhlovanie DPH na VPD (9 replies)
 42. auto pre szčo a jeho užívanie po jeho vyradení z podnikania (3 replies)
 43. ako spravne zaúčtovať (1 replies)
 44. Odpočítanie dane z Českej republiky (3 replies)
 45. sluzobne cesty - overenie danovym uradom (4 replies)
 46. zaučtovanie súdneho poplatku (9 replies)
 47. Čerpanie soc.fondu (3 replies)
 48. pomoooooc dph! (5 replies)
 49. Daňové konanie (7 replies)
 50. Odložená daň. (3 replies)
 51. Stravne listky (1 replies)
 52. dohodár (1 replies)
 53. chladic vody (0 replies)
 54. Oprava alebo TZ auta (7 replies)
 55. Dodanie služieb do ČR (3 replies)
 56. audit -súhlas na jeho vykonávanie (3 replies)
 57. platenie preddavkov na daň r.2008 (4 replies)
 58. Odsúhlasenie DP k DPH (2 replies)
 59. Potvrdenie o DPH. (1 replies)
 60. IAS/IFRS a banky (0 replies)
 61. refakturácia nákladov (4 replies)
 62. Učtovanie leasingu - auto (1 replies)
 63. Rozdielne formy súvah (0 replies)
 64. valuty (13 replies)
 65. zamestnanec na dohodu- náhrady (0 replies)
 66. Platca od 01.09. (6 replies)
 67. dph pri vyvoze vozidla (1 replies)
 68. školenia prvej pomoci a dph (5 replies)
 69. Zriaďovacie náklady (2 replies)
 70. odpočet DPH pri potlači tričiek (4 replies)
 71. denny vykaz (0 replies)
 72. denne vykazy (0 replies)
 73. Rozkradnutý majetok a DPH (7 replies)
 74. Dobropis na právneho nástupcu (1 replies)
 75. Súvaha (4 replies)
 76. Predaj CP (2 replies)
 77. vratenie postupenej pohľadávky (1 replies)
 78. Reklamácia tovaru predaného do EÚ (1 replies)
 79. cestovné náhrady (1 replies)
 80. Nákup pneumatík do nákladov (10 replies)
 81. Smrť konateľa (4 replies)
 82. finančný dar (1 replies)
 83. odpisy (11 replies)
 84. m,otorové vozidlo v podnikaní (5 replies)
 85. kontrola na euro zo živnostenského (0 replies)
 86. 501 alebo 504? (2 replies)
 87. vrátenie zálohy (6 replies)
 88. zálohované obaly a DPH 2008 (6 replies)
 89. Firma v bytovych priestoroch? (0 replies)
 90. Dodatočné DPH a výkaz (10 replies)
 91. pripočítatelná položka z dod. fa? (11 replies)
 92. likvidácia nepojazdneho auta (0 replies)
 93. Zmena účelu použitia §54 (39 replies)
 94. Neskorá faktura a dph (4 replies)
 95. likvidácia nepojazdneho auta (8 replies)
 96. Nákup z ČR, samozdanenie, dátum (2 replies)
 97. Prepravné služby do Nemecka v daňovom priznaní (7 replies)
 98. predaj majetku doteraz neevidovaného v účtovníctve (4 replies)
 99. Nadmerný odpočet v daňovom priznaní (8 replies)
 100. Občianske združenie a DPH (1 replies)
 101. DPH-dodanie sluzby 3 krajiny (1 replies)
 102. tovar oslobodeny od dane (4 replies)
 103. Faktúra za tovar z tuzemska, povod z Nemecka (1 replies)
 104. služby aj úroky z poskytnutých pôžičiek firmám z iných členských štátov EÚ a z tr (0 replies)
 105. úroky z poskytnutých pôžičiek firmám z iných členských štátov EÚ a z tretích štátov (0 replies)
 106. Denná uzávierka z ERP (0 replies)
 107. Minusova DPH (4 replies)
 108. Napln bomby plynom - material alebo prevadzkova rezia (2 replies)
 109. Sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti a DPH SÚRNE (0 replies)
 110. Chýbajúci kurz cudzej meny (EUR-AZN) (2 replies)
 111. preplatenie zdravotnej prehliadky (4 replies)
 112. ako dat mobil (zariadenie) do majetku (5 replies)
 113. zmena veriteľa (0 replies)
 114. Úhrada slovenskej faktúry v EUR (2 replies)
 115. Opäť "zahraničný konateľ" (6 replies)
 116. odpis skupiny bazenu (0 replies)
 117. Znedodnotený tovar pri havárii a DPH (1 replies)
 118. Uplatnenie DPH (2 replies)
 119. IAS36 (1 replies)
 120. Sprostredkovanie predaja tovaru (3 replies)
 121. Občerstvenie (1 replies)
 122. Spracovateľský poplatok za úver - časové rozlíšenie (3 replies)
 123. devizovy zakon - ohlasovacia povinnost od 1.1.2009 (2 replies)
 124. motor.vozidlo a DPH (2 replies)
 125. bankove poplatky, dane (2 replies)
 126. Zásoby A/B - rozdiel (10 replies)
 127. Hľadám "poradcu (tútora)" (4 replies)
 128. OMEGA (0 replies)
 129. Podiely na zisku - dividendy (6 replies)
 130. Tovar grátis (20 replies)
 131. Predaj auta N1 a DPH (2 replies)
 132. prevod vlastníctva auta (0 replies)
 133. Kancelária v byte (10 replies)
 134. Zavedenie EURO a kurzové rozdiely (17 replies)
 135. Faktúra a aj doklad z reg. pokladne za nákup tovaru (1 replies)
 136. Študent VŠ,práca na dohodu a SZČO v jeden rok (8 replies)
 137. Fakturovanie tovaru v colnom sklade - FOB prístav mimo EU (0 replies)
 138. Účtovanie odpisov majetku (15 replies)
 139. 2 x zaplatená DPH ? (1 replies)
 140. blok z ERP a záväzok voči SP a ZP (4 replies)
 141. Kúpa stavebného lešenia (6 replies)
 142. 7miestne vozidlo a N1 (4 replies)
 143. zákonné poistné a účtovanie v omege (14 replies)
 144. Tlakový čistič - odpisová skupina (2 replies)
 145. Zámena stavebného pozemku (1 replies)
 146. likvidácia HIM (0 replies)
 147. zahraničné výdavky (1 replies)
 148. co s dph? (15 replies)
 149. Druhotný prenájom auta (1 replies)
 150. Nesprávne vypocitané dph (5 replies)
 151. Pozastavenie živnosti, čo s KM ? (7 replies)
 152. Fakturovanie služieb do ČR / Platca DPH (SR) > PLATCA/ NEPLATCA (CZ) postup účtovania (20 replies)
 153. oprava auta (3 replies)
 154. Odpočet DPH pri prácach na hnuteľnom hmotnom majetku (2 replies)
 155. Mám otázku a neviem ako začať... (11 replies)
 156. Služby alebo spotreba materiálu (24 replies)
 157. Najomne (0 replies)
 158. Odhlásenie MV na meno a opätovné prihlásenie na mňa (3 replies)
 159. Vodičský kurz - zaúčtovanie (4 replies)
 160. paušálne výdavky - murárstvo (1 replies)
 161. DPH a reklamácia zo štátu mimo EU (4 replies)
 162. Začínanie podnikania (6 replies)
 163. MV pouzivane inou osobou ako majitelom pre s.r.o. (1 replies)
 164. oprava kotolne (3 replies)
 165. Fa do štátu EU za reklamné služby (1 replies)
 166. Služby oslobodené alebo nie (3 replies)
 167. Kúpa nehnuteľnosti (10 replies)
 168. auto zamestnanca- koľko km ročne ? (2 replies)
 169. Splatka - prosim radu (3 replies)
 170. FA z Čiech a DPH (10 replies)
 171. Kurzové rozdiely preddavková fa (4 replies)
 172. DPH pre tovar ktorý je kúpený a následne predaný v zahraničí. (1 replies)
 173. Podpis na príjmovom a pokladničnom doklade (7 replies)
 174. Opravny doklad k fatkure (8 replies)
 175. obstaranie stroja a DPH (3 replies)
 176. Dobropis (1 replies)
 177. KP 293262 (1 replies)
 178. Refakturácia diaľničnej známky (3 replies)
 179. Sťahovanie v Rakusku (0 replies)
 180. Živnosť popri zamestnaní (2 replies)
 181. Zosúladenie JU s PU? (27 replies)
 182. správne postupujem? (2 replies)
 183. Prevod z výdajok na pokladničný blok (1 replies)
 184. maliarské práce -paušál 60,alebo40% (2 replies)
 185. DPH výkaz pri zrušení registrácie (4 replies)
 186. DPH a dopravné (6 replies)
 187. Pripočitateľné výdavky. (1 replies)
 188. Pripočitaľné výdavky. (0 replies)
 189. Zrušenie registrácie DPH (22 replies)
 190. nadobudnutie z EU (1 replies)
 191. auto N1 aj na sukromne ucely ? (4 replies)
 192. Leasing najprv ako neplatca, potom ako platca DPH (4 replies)
 193. Daňové priznanie študenta (17 replies)
 194. príjem z prenájmu (1 replies)
 195. obdobie DPH (7 replies)
 196. Predajcovia cigariet (4 replies)
 197. pracovný úraz?!? (7 replies)
 198. Úhrada faktúry cez postterminál (4 replies)
 199. Materiál alebo réžia (2 replies)
 200. PHM v nadrži pri kúpe auta (8 replies)
 201. T-mobil a 19% DPH (15 replies)
 202. Zle zaúčtovaný záväzok (1 replies)
 203. Poplatky na devízovom účte (5 replies)
 204. štvrťročný výkaz (1 replies)
 205. Clo na oblečenie dovezené z Číny (2 replies)
 206. pridavky (2 replies)
 207. PREPLATKY RZ PRIJATÉ PO 1.1.2008 (0 replies)
 208. účtovanie platieb do fondu oprav a spravnej rezie (0 replies)
 209. zaokrúhľovanie úrokov/dane pre daňové priznanie (2 replies)
 210. POISTNE PLNENIE na aký účet (2 replies)
 211. Kredit do nakladov (5 replies)
 212. DPH a ERP (2 replies)
 213. reštaurácia - inventúry (3 replies)
 214. požičovňa áut - dovoz auta (8 replies)
 215. Novinový stánok (2 replies)
 216. odpis privesu (0 replies)
 217. prenájom rekl.plochy v zahraničí (2 replies)
 218. poradenska činnost a dph (1 replies)
 219. DPH na fa od ČR dodávateľa (2 replies)
 220. zaradenie 2008 odpisovanie 2009 (9 replies)
 221. Prefakturácia za zváračské práce (2 replies)
 222. phm o dokladovanie (12 replies)
 223. doručený súdny rozkaz (0 replies)
 224. Preddavky dane z príjmov (2 replies)
 225. Zúčtovanie záloh v peňažnom denníku. (16 replies)
 226. zaradiť do majetku (1 replies)
 227. Základné imanie v EUR (3 replies)
 228. SPOTREBA PHM (0 replies)
 229. Nová registrácia. (1 replies)
 230. cestovny prikaz,kniha jazd a stravne (1 replies)
 231. Zaradenie notebooku do 30000 tis.do podnikania (8 replies)
 232. Denná tržba z predaja tovaru odvedená do pokladne (2 replies)
 233. Úhrada za kurz v Autoškole a RP (1 replies)
 234. prehlad o zrazenych a odvedenych preddavkoch na dan (14 replies)
 235. Príspevok-dotacia? na nákup auta. (4 replies)
 236. modem + aktivacia sim (0 replies)
 237. prerušenie odpisovania (5 replies)
 238. slobodný umelec - zahrnutie telefonu do nakladov (0 replies)
 239. Účtovanie o halierovom vyrovnaní v JÚ (2 replies)
 240. Stravné (9 replies)
 241. oprava ZD (1 replies)
 242. Elektróny na auto (3 replies)
 243. Spotrebný úver na Regále do skladu (1 replies)
 244. Odpočítanie DPH pozadu (1 replies)
 245. Faktúra (2 replies)
 246. Daň z prenájmu bytu (17 replies)
 247. 413 (0 replies)
 248. Oprava samododanenia USA (1 replies)
 249. Úrad pre dohlad pre výkon auditu (5 replies)
 250. predaj tovaru do zahraničia (0 replies)