1. Základ dane pri dodaní služby podľa § 9 odst. 2 (5 replies)
 2. predaj materiálu (2 replies)
 3. Odpustenie poplatku (12 replies)
 4. parkovné a DPH (6 replies)
 5. Odpočitateľná položka (8 replies)
 6. Lekarske prehliadky (2 replies)
 7. FA s DPH, za služby z obdobia , keď nebol platca DPH (3 replies)
 8. Výhra auta, priznanie dane, predaj auta, čo ďalej? (7 replies)
 9. Přechod na euro - výkazy (1 replies)
 10. DPH a osobné auto (2 replies)
 11. Dátum zdanit.plnenia (6 replies)
 12. spotrebný úver v JÚ (5 replies)
 13. pohľadávka a DPH (5 replies)
 14. úbytok CP u dcéry z titulu jej konkurzu (1 replies)
 15. Firemné vozidlo (3 replies)
 16. Rôzne druhy príjmov (3 replies)
 17. Doklad o prevzatí poskytnutej pôžičky (2 replies)
 18. ridinne pridaky v EU a zaroven na Slovensku (0 replies)
 19. phm (9 replies)
 20. Zaradenie motorového vozidla M1 (1 replies)
 21. Interné doklady v JÚ (108 replies)
 22. kosačka (8 replies)
 23. Dan z nehnutelnosti - vznik danovej povinnosti (0 replies)
 24. Spracovateľský poplatok a kupa auta na AutoKredit (1 replies)
 25. určenie spotreby PHL (0 replies)
 26. Nadstpotreba PHM (3 replies)
 27. Konkurz (1 replies)
 28. preplatok na pokladni, dotácia (11 replies)
 29. preukázateľné výdavky na pohonné hmoty (22 replies)
 30. Úhrada eurozáväzkov v slovenskej mene (7 replies)
 31. posistná udalosť+spoluúčasť+DPH ako na to? JU (1 replies)
 32. trojzápočet (4 replies)
 33. uznaná reklamácia (0 replies)
 34. chybne zadany variabilny symbol (0 replies)
 35. vypis z katastra nehnutelnosti a najom (4 replies)
 36. Lízing a neuplat.DPH z akontácie a sprac.popl. (1 replies)
 37. faktura v cudzej mene a dph (11 replies)
 38. Komparzisti (0 replies)
 39. nezdaniteľná odmena konateľovi (9 replies)
 40. podavanie štvrťročných DP namiesto mesačných (11 replies)
 41. Predaj do Polska - duty tariff ? (1 replies)
 42. DPH -predaj tovaru do Ciech - JU MRP (2 replies)
 43. SANKČNÝ POPLATOK DAŇOVÝ ÚRAD (3 replies)
 44. Prijatie elektr.dodávanej služby z USA a refakturácia do Maďarska - miesto vzniku DP (3 replies)
 45. zníženie ZI (1 replies)
 46. učtovanie recyklačného fondu (14 replies)
 47. dvaja zivnostnici, spolocne nove podnikanie (4 replies)
 48. Duplicitné uplatnenie DPH ? (2 replies)
 49. Pomoc v účtovnej kancelarii (9 replies)
 50. auto a DPH Nemecko (23 replies)
 51. účelové dotácie a dph (1 replies)
 52. elektonický dodávané služby (2 replies)
 53. Danové priznanie DPH (6 replies)
 54. osobné M1 - učtovanie DPH (6 replies)
 55. Chybné zostatky z r. 2007 (4 replies)
 56. Asistent audítora - skúška (5 replies)
 57. Automobil N1 - kód produkcie (1 replies)
 58. Faktúra z ČR (1 replies)
 59. Fakturacia organizacnej zlozke (8 replies)
 60. Zaúčtovanie nedoplatku z RZZP (8 replies)
 61. Finančný dar (3 replies)
 62. Dobrovoľné dražby (0 replies)
 63. oprava dph z dokladu JCD (0 replies)
 64. Odkúpenie (1 replies)
 65. Zrušenie kúpnej zmluvy (3 replies)
 66. prenájom darovaného bytu (1 replies)
 67. Kúpa osobného auta od PO a predaj FO (3 replies)
 68. ÚPSVaR - preplatenie prev.nákladov chránenej dielne (0 replies)
 69. zaradenie majetku (2 replies)
 70. Zaúčtovanie základného imania (5 replies)
 71. Nedoriešená daň z MV??? (10 replies)
 72. vozidlo N1 (0 replies)
 73. Zaokruhlovanie stravneho (10 replies)
 74. Interý doklad (2 replies)
 75. DPH za službu od zahraničnej firmy (5 replies)
 76. samozdanenie ? (10 replies)
 77. Tržby z predaja mletého štrku (3 replies)
 78. dovoz z USA a neplatca Dph (1 replies)
 79. zaúčtovanie prenájmu (5 replies)
 80. Faktúra od pani notárky. (30 replies)
 81. kontrola DPH - reklama (2 replies)
 82. Odložené daňové typu A zahraničný príjem (42 replies)
 83. uhradenie casti zavazku plat. kartou, doplatok v hotovosti (1 replies)
 84. Registracia DPH v ČESKU (3 replies)
 85. Chyba v účtovníctve (15 replies)
 86. daň z MV 2008 (32 replies)
 87. Registracia DPH (2 replies)
 88. IČDPH (3 replies)
 89. alarm (1 replies)
 90. zaokruhlovanie - pokladna (4 replies)
 91. Priznanie z príjmu HPP+dohoda (1 replies)
 92. nákup tovaru z EU a DPH (5 replies)
 93. preplatok z RZZP (54 replies)
 94. štvrťročný výkaz DÚ (8 replies)
 95. Faktúra za náhradu škodu a DPH (3 replies)
 96. čo sa považuje za zriaďovacie výdavky (1 replies)
 97. mBank , ING Konto. (33 replies)
 98. Oprava budovy (1 replies)
 99. Nezúčt.fa z roku 2007 (2 replies)
 100. Dan z prijmu konatel, spolocnik (14 replies)
 101. MILNÁ PLATBA (7 replies)
 102. Daňový náklad (1 replies)
 103. dan z prijmu a predaj majetku (3 replies)
 104. korekcia v súvahe na účtoch 211,221,311,335 (5 replies)
 105. krádež majetku-zosobnenie (8 replies)
 106. Rozpustenie dotácie (4 replies)
 107. dph a dodávkové auto (8 replies)
 108. Vyhra z online kasina (5 replies)
 109. vratenie doktorandskeho stipendia (0 replies)
 110. účtovanie skladu (42 replies)
 111. uznaný daňový výdavok (3 replies)
 112. Kávovar a DPH (37 replies)
 113. ukoncenie podnikania (21 replies)
 114. vie mi niekto poradit? (25 replies)
 115. Predaj s.r.o- z hladiska uctovnictva (6 replies)
 116. Uctovne vztahy (2 replies)
 117. Prechod na platcu DPH. (8 replies)
 118. DPH-predaj stavebného pozemku (2 replies)
 119. Dovoz tovaru (0 replies)
 120. Predaj nehnuteľnosti (podnikanie) (1 replies)
 121. Emisia krátkodobých dlhopisov (0 replies)
 122. odpisy, cestovné náhrady (12 replies)
 123. Dovoz zo švajčiarska (12 replies)
 124. Smrť žinvostníka (4 replies)
 125. shr a faktury (2 replies)
 126. systém dokladov v JÚ (1 replies)
 127. prenájom bytu zahraničnou osobou (4 replies)
 128. vlastný PC (4 replies)
 129. Darovaný tovar (4 replies)
 130. výpočet odvodov zo mzdy u zdravorne postihnutých (1 replies)
 131. DPH a ukončená služba (3 replies)
 132. účet 139 - tovar na ceste (4 replies)
 133. Účtovanie v JÚ (10 replies)
 134. účtovanie stravných lístkov-help (36 replies)
 135. kurzove rozdiely (8 replies)
 136. dokladovanie príjmov pri % (3 replies)
 137. nadobudnutie tovaru a služby (3 replies)
 138. pokuta (2 replies)
 139. DPH pri nakupe tanierov (4 replies)
 140. Nákup v ČR bankovou kartou . (2 replies)
 141. Leasing. spl. a odpočet DPH (1 replies)
 142. Zvýšenie dane z nehnuteľnosti (0 replies)
 143. Pranie a čistenie prádla do EU s DPH? (3 replies)
 144. Nájom za pozemok na niekoľko rokov dopredu - rozlišovať v tomto roku alebo nie? (1 replies)
 145. Vývoz mimo EU (3 replies)
 146. kontrola DU (23 replies)
 147. nadmerný odpočet (4 replies)
 148. majetok a lízing (6 replies)
 149. Fitnesscentrum-účtovanie (1 replies)
 150. Zaradenie dlhodobého majetku obstaraného v zahraničí (12 replies)
 151. Vyúčtovanie DPH z prijatej zálohy (17 replies)
 152. Výpočet a zaúčtovanie PN (4 replies)
 153. Zaúčtovanie platby platobnou kartou SKK v cudzine (7 replies)
 154. Predĺženie záručnej doby (0 replies)
 155. Daň z fir. vozidla pouzivaneho na sukr. účely (3 replies)
 156. Príspevok na bývanie (31 replies)
 157. Služba - DPH (12 replies)
 158. refakturácia letenky (2 replies)
 159. Účtovanie POS nákupu (1 replies)
 160. výpočet odvodov (1 replies)
 161. zúčtovanie nájmu (4 replies)
 162. DPH na Islande (1 replies)
 163. svetelná reklama (3 replies)
 164. daňový bonus (25 replies)
 165. refakturácia cla (2 replies)
 166. DPH a poistné na leasingovaj zmluve (7 replies)
 167. Faktúra a neplatca DPH (24 replies)
 168. DPH a zahraničné faktúry (6 replies)
 169. DPH z vozidla pre konzulárneho pracovníka (0 replies)
 170. Cestovné náhrady - stravné lístky (6 replies)
 171. Používanie MV ako SZČO (0 replies)
 172. Vznik daňovej povinnosti (6 replies)
 173. nárok na DPH z Čiech pre neplatiteľa (9 replies)
 174. Uhrada fa jej vrátenie a k tomu dobropis (2 replies)
 175. Technické zhodnotenie (2 replies)
 176. oprava budovy (1 replies)
 177. DPH a výhra (6 replies)
 178. stojné na colnici (0 replies)
 179. Vzdelávacie poukazy výška (0 replies)
 180. DPH z PHM u novozaregistrovaného platcu (1 replies)
 181. sposob odpisovania pri zhodnoteni plne odpisaneho majetku (1 replies)
 182. Straty na tovare (2 replies)
 183. Poplatok za recept: 568 ? (10 replies)
 184. Zriadovacie naklady a fakturovanie (1 replies)
 185. Ako fakturovať do čiech (1 replies)
 186. Je to réžia alebo drobný majetok? (21 replies)
 187. Pozemok na lízing? (5 replies)
 188. sú platcom DPH / nie sú platcom DPH (9 replies)
 189. Prenájom bytu a paušálne výdavky (5 replies)
 190. nevratné obaly (1 replies)
 191. Odhlásenie na daňovom úrade (0 replies)
 192. predaj odpisovaneho HIM (8 replies)
 193. Klasifikácia produkcie (7 replies)
 194. upomienka za splatnosť (29 replies)
 195. účtovanie valút (6 replies)
 196. zálohová faktúra (12 replies)
 197. Náhrady za používanie vlastného motorového vozidla (7 replies)
 198. halierový nedoplatok (5 replies)
 199. vypisanie faktury (2 replies)
 200. cestovné (1 replies)
 201. Vodné stočné za rok 2007 (6 replies)
 202. technické zhodnotenie (3 replies)
 203. odpredaj prázdnych tonerov (1 replies)
 204. Zmena vodicaku pri zmene trvaleho pobytu (8 replies)
 205. Refakturácia DPH pri spoluúčasti (1 replies)
 206. ako opraviť zaradenie trafa? (10 replies)
 207. rozdiely v úhradách faktúr (4 replies)
 208. DPH pri predaji auta N1 (2 replies)
 209. Práca v ČR (1 replies)
 210. FA od Stredoslovenskej energetiky (10 replies)
 211. interná smernica na zákazkovú výrobu (2 replies)
 212. KÓPIA FAKTÚRY (11 replies)
 213. stravné živnostník (3 replies)
 214. management fee (3 replies)
 215. Daň z príjmov - ukonč.živnosti (10 replies)
 216. Absencia a účtovanie miezd (8 replies)
 217. Problém s DPH (2 replies)
 218. Zákonná poistka na auto, čo všetko je z nej hradené (1 replies)
 219. Rekapitulácia zákazky a DPH (3 replies)
 220. dan zo mzdy (7 replies)
 221. Dobropis (4 replies)
 222. Osobný automobil na leasing a DPH (3 replies)
 223. stravné zamestnancov a konateľa (6 replies)
 224. Prehlásenie reg. pokladne (9 replies)
 225. faktúra zo SR, dobropis z Rakúska (4 replies)
 226. nechce byť platcom DPH (11 replies)
 227. Faktúra do ČR (6 replies)
 228. Náklady na teambuilding (2 replies)
 229. Oznamovacia povinnosť (1 replies)
 230. fakturovať či nefakturovať s DPH (2 replies)
 231. ODVOD NA ZABEZPEČENIE DANE (9 replies)
 232. Tehotná zamestnankyna (7 replies)
 233. danova kontrola (1 replies)
 234. Padne AMSLICO AIG? O com je ekonomia? (271 replies)
 235. Kasíno - spotrebná daň z liehu (2 replies)
 236. DPFO a formuláre E301,E104 (1 replies)
 237. Fakturácia spotr. dane z elektriny (3 replies)
 238. suma odpocet na danovnika, manzelku ked nema prijem rok 2008, a ostalo 60 % vydavky ? (9 replies)
 239. tovar alebo výrobok? (6 replies)
 240. začiatočníčka JU ZIVNOSTNICI (26 replies)
 241. vysledok exekucie ako zauctovat? (0 replies)
 242. pôžička pre konateľa (26 replies)
 243. DPH pri fakturacii služieb mimo EU (2 replies)
 244. opakované výkazy (7 replies)
 245. môžem takto účtovať lízing (2 replies)
 246. pozemkové spoločenstvo, urbár (0 replies)
 247. Ubytovanie. (0 replies)
 248. prijmovy pokladnicky doklad (5 replies)
 249. Nová účtovníčka vo firme... (20 replies)
 250. spotrebná daň (1 replies)