PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 [299] 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. DPH a darovanie
 2. Novinový stánok
 3. DF za factoringové služby
 4. Ako predať auta ?????
 5. SZČO a stravné
 6. Darovanie nehnutelnosti
 7. pripočitateľné a odpočítateľné položky
 8. Vystavený dobropis
 9. Faktura z Ciech a DPH
 10. inventarne karty - zakonne urcenie
 11. príspevky do lit.fondu za fotografie/2% alebo 3%/
 12. Odpis RZZP
 13. refakturácia ako názov
 14. Prevzatá zásoba ako dar
 15. fa za sluzby mimo EU
 16. blocky k fakturam
 17. poistné plnenie
 18. dobrovoľné nemocenské poistenie
 19. dodanie sluzby do ineho clenskeho statu
 20. Bloky PHM a DPH
 21. leasing
 22. požičanie motorového vozidla
 23. Tlačivo DPH-odpočítanie dane
 24. sluzobka v Madarsku a kurz
 25. refakturácia
 26. Nedoplatok z Ročného zúčtovania ZP
 27. Rušenie prevádzky
 28. Kúpa DHM od FO-nepodnikateľa - ocenenie
 29. Prijatá platba
 30. auto na leasing
 31. Automobil zaradený do majetku SZČO
 32. minimálny základ ZP invalid
 33. odpis tovaru
 34. doklady z roku 2006
 35. Účtovanie v elektronickom obchode
 36. Účtovanie účtovníckej literatúry
 37. Prijatá faktúra z USA
 38. dodatočné DP PO
 39. ročné zúčtovanie zdravot.poistenie
 40. Skladova karta
 41. Pôžička pri založení novej s.r.o.
 42. ako si vypocitat cisty prijem z DO FO B
 43. motocykel a DPH
 44. Zmeny v cestovných náhradách
 45. DPH a neziskova organizacia v USA
 46. zneužitie plnej moci
 47. Fakturovanie DPH v CR a iné
 48. Pôžička od spoločníka
 49. Zaradenie majetku do odpisovej skupiny
 50. Príjmy SZČO v SR a v ČR
 51. vypoveď
 52. automobil - spotrebný úver
 53. dan z prenajmu pri spolocnom vlastnictve??
 54. kto je daňovníkom
 55. Refakturácia pokuty do Českej republiky
 56. Cestovné v mandátnej zmluve
 57. Školenie a úhrada zálohy
 58. Moze si SZCO rozdelit NH straveniek na 50 a 48?
 59. zákon, nariadenie, paragraf tykajuci sa účt. triedy 6
 60. Zmeny v daňovách tlačivách?
 61. alkohol zostatok - koniec prevádzky
 62. Info ohladom DANI
 63. Zosobnenie nákladov z tel. účtu - väzba na DPH
 64. Musím sa registrovať na DÚ
 65. DPH-EÚ
 66. Oslobodenie od dane
 67. dokedy môžem fakturovať urok z omeškania?
 68. Daň z príjmu za predaj zdedeného domu
 69. Vydaná faktúra do ČR
 70. výkaz ziskov a strát: 2006 vs. 2007
 71. uhradená nižšia suma
 72. Kurz prepočtu cudzej meny DF
 73. návrh a vlastnictvo loga
 74. Chyba v nadm.odpočte
 75. Nákup PHM cez terminál - kartou
 76. AKO ÚĆTUJETE PREDDAVKY NA DAŇ Z MV
 77. Fakturovanie:preprava Švajčiarsko-Slovensko
 78. škodová udalosť
 79. Mesačný odpis formy
 80. DIČ
 81. podnikateľská činnosť???
 82. Školenie a DPH
 83. skoncenie zivnosti a zlucenie
 84. Oprava minulého obdobia
 85. vráteneie upkatnenej DPH a totálna škoda
 86. vznik daňovej povinnosti pri stravnom
 87. Drobný majetok resp.súbor hnuteľných vecí
 88. Kupa vlastnickeho podielu v s.r.o.
 89. RZZP - SZČO a súčasne samoplatca
 90. nákupné poukážky
 91. Zmluvná pokuta
 92. nákup auta kategórie N1 v hotovosti a DPH
 93. PROBLEM S REKLAMACIOU
 94. Dotacie a DPH
 95. interná účtovná smernica
 96. s.r.o. daň z príjmu
 97. 3 mesacne uzavierky pocas mesiaca
 98. Kurzové rozdiely na účte 378
 99. Platobný rozkaz - účtovanie
 100. Náhrada za použitie osobného auta na pracovnú cestu?
 101. Návrh opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k DPH od 1.1.2009
 102. ojazdený osobný automobil - intrakomunitárna dodávka
 103. dph - servis mot. vozidiel a polske auto
 104. hmotné investície
 105. Verejná zbierka a daňové povinnosti
 106. vyučtovanie zahraničnej cesty
 107. štátne skúšky
 108. čiastočne invalidný dôchodca a RZZP
 109. cesko - slovensko
 110. 2krát omylom vystavená faktúra
 111. Náhrada škody
 112. Stavebné povolenie - poplatok
 113. Chybné zaúčtovanie - 314,389
 114. američan a daňové priznanie
 115. Plánovanie nedokončenej výroby
 116. AUTO
 117. dve hlupe otazky k vypisu z DP
 118. Výška príspevku na podnikanie
 119. zrušenie registrácie DPH
 120. Dvojaké zdanenie
 121. Ako urcit tovarove polozky v MO predajni?
 122. DPH a auto
 123. Adresa
 124. DPH preprava ČR
 125. Odpis softvéru
 126. samozdanenie pri službách
 127. predčasné ukončenie leasingu a DPH
 128. Nákup poukážok RelaxPass - čerpanie sociálneho fondu
 129. Faktúra
 130. doklad na prevoz tovaru v Rumusku
 131. Príručka SEPI pre podvojné účtovníctvo.
 132. zálohová faktúra
 133. Rozdelenie HV 2007
 134. DPH doklady
 135. ako uctovat nedanovu cast mzdy?
 136. Archivovanie dokumentov
 137. Zrušenie živnosti f.o. a predaj majetku svojej s.r.o.
 138. Doba odpisovania pre prístupovú plochu k budove - zámková dlažba
 139. preprava tovaru súkromným autom
 140. vývoz služby
 141. poplatok
 142. DPH
 143. Registracna pokladna z Ciech ???
 144. Prefakturácia od neplatcu DPH a poštovné
 145. Kniha faktúr nesedí s účtom 321 ???
 146. evidenčný majetok
 147. náhradné diely - ako zaúčtovať?
 148. zrušenie živnosti
 149. odvod DPH zo ZH
 150. DPH
 151. stravné lístky
 152. Duálne zobrazovanie od 01.08.2008
 153. Nezisková organizácia - založenie, fungovanie, členské...
 154. zaúčtovanie manuálu k stroju
 155. úroková sadzba
 156. Nákup tovaru z CZ
 157. výkon práce v zahraničí - stravné
 158. Prijatá záloha ŠTVRŤROK vs MESIAC
 159. colníci - lieh
 160. Právne služby
 161. Vlastný zamestnanec a príležitostný príjem
 162. Výpis z daňového priznania
 163. Ako zaradit cast domu do podnikania?
 164. Darovanie chodníka mestu a daň z príjmov
 165. refakturácia montážných prác
 166. zaklad o dph pre nadejneho platcu
 167. účtovanie zmlúv
 168. tlačivá
 169. Mám vôbec zahraničnú faktúru?
 170. VUEPP
 171. Náhrada zapoužív.vl.auta
 172. DPH a veterinárny lekár
 173. Pôžička - správne?
 174. pracovné odevy
 175. Nákup tovaru zo zahraničia
 176. Letecká doprava a DPH
 177. registračná pokladňa pri prechode na euro
 178. Vypočítat daň?
 179. Súvaha, výkaz ziskov a strát
 180. interná smernica
 181. Znenie zákonov - detaily
 182. Cenové rozdiely - priemerné prepoč. percento.
 183. valutova pokladna a fifo
 184. Dar a DPH?
 185. zdanenie prijmu
 186. Auto do podnikania
 187. schválená účtovná závierka
 188. Zabudnutý záväzok
 189. zaradenie novej stavby
 190. prenájom a ubytovacie služby
 191. nepeňažný vklad do ZI
 192. stravne listky
 193. predaj pozemku, budovy s DPH
 194. SF
 195. zmluva o užívaní budovy a registrácia na DÚ
 196. Nákup ojazdeného vozidla z EU
 197. súdne poplatky
 198. Poistna udalosť a DPH
 199. DPH, poistné, EU
 200. Výdavky na stravovanie daňovníka a doklady k nim
 201. popletené úhrady
 202. Kúpa automobilu
 203. Ohodnotenie bytu
 204. Ohodnotenie bytu
 205. Zabudnutá úhrada - nezaúčtovaná
 206. nové str. lístky??
 207. Cestovné člena dozornej rady
 208. SRO - SZČO
 209. učtovanie developerskej činnosti
 210. musí mať živnostník razitko?
 211. vyrovnanie nedoplatku
 212. Nákup cien do súťaže.
 213. pokuta DU
 214. vklad základného imania
 215. Ochrana osobných údajov
 216. dodanie tovaru s montážou v SR pre Českú fy
 217. Mimoriadna uzávierka k úmrtiu spoločníka
 218. Dovoz ojazdeného os.motor.vozidla-DPH č.2
 219. účtovanie stravného PU
 220. Číslovanie vystavených faktúr
 221. úhrada fa v cudzej mene
 222. Metodický pokyn k službám - nehnuteľnosť
 223. Faktúra z Čiech s DPH
 224. zmena stravného
 225. dedičstvo
 226. Nákup na splátky
 227. Dobropis z roku 2007
 228. Rezerva???
 229. Doba určitá
 230. vyššia úhrada fa
 231. Štatistika NBS
 232. Prenájom majetku
 233. Odpočet DPH pri majetku
 234. Zalohova faktura, ostra faktura, DPH
 235. Dotácia od mesta
 236. Oznámenie DÚ o predaji vozidla spoločnosti
 237. Pokuta za porušenie staveb. zákona
 238. registracia DPH zahr.org.zlozka
 239. Zálohová FA zo zahraničia
 240. preprava - materialu
 241. elektróny na kolesá auta
 242. materské do peňažného denníka?
 243. nárok na strav.lístok pri 7 hod.prac.dobe
 244. nárok na stravný lístok aj stravne
 245. Daň z prenájmu
 246. mimosúdne vyrovnanie z pozostalou
 247. Cestovné náhrady volených orgánov
 248. volná živnosť
 249. PREDAJ RODINNÉHO DOMU A OSLOBODENIE OD DANE Z PRÍJMU
 250. vyuctovanie sluzobky v Polsku