PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 [299] 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Nezdanit. časť v prípade smrti daňovníka
 2. leasing nehnuteľnosti a jeho účtovanie
 3. ako účtovať náhradu nemoc.dávok SP za zamestnanca?
 4. prevádzkový poriadok
 5. DPH a nájom partnerovi z EU
 6. Mzda po analytikách ???
 7. Cestovné
 8. Hotovostná faktúra v CZK
 9. Návratka
 10. odvolávky k § na faktúrach v cudzom jazyku
 11. Operativny leasing a odpočet zo zakladu dane z primu
 12. Kúpa auta na úver - konkrétny príklad
 13. predaj auta zakupeneho na leasing
 14. Ako zaúčtovať kúpu na splátky?
 15. predmet dane z MV
 16. Zdanenie príjmu dôchodcu
 17. Začiatky sú ťažké
 18. Odpis zostatkovej ceny pri postúpení leasingu
 19. Ako uplatniť DPH?
 20. DPH pri dovezenom ojazdenom vozidle
 21. je potrebny podklad k fakture kvoli datumu dan. povinnosti?
 22. nákup a predaj tovaru
 23. Daň z kúpy a predaja nehnuteľnosti
 24. Taxiúčtovník
 25. Fakturácia do Švajčiarska,tovar dodaný v rámci EU
 26. Preprava zamestnancov do Holandska a DPH
 27. Konverzný kurz koruny voči euru je 30,1260
 28. Náhrada za použitie auta - áno či nie
 29. Konverzný kurz
 30. Náhrada 260/2004
 31. zmluva o umeleckom diele
 32. DPH januárová v júni
 33. Ošetrovateľské služby v Nemecku
 34. 55% z ceny obeda do nákladov
 35. halierové vyrovnanie
 36. Zálohová faktúra na dodávku elektr. energie
 37. Zaradenie do DHM
 38. Euro od 1.1.2009
 39. náklady za materiál
 40. účet nájomné alebo cestovné?
 41. Poplatok z predaja alkoholických a tabakových výrobkov
 42. Ukončenie platenia DPH
 43. Prijem na zahranicny ucet
 44. Zaradenie GPS
 45. splatný nedoplatok
 46. proforma faktúra a prijatý preddavok na dodávku do EU
 47. praca bez papierov
 48. dá sa do dane z príjmu dať aj hypo??
 49. ZŤP - registračná pokladnica
 50. skladové karty
 51. ubytovanie pre zamestnancov
 52. Triednikové číslo a KP
 53. Vratenie dane z brigady v CR
 54. účastnícky poplatok
 55. DPH § 66
 56. Povinnosť DPH
 57. Fakturácia pred vznikom s.r.o.
 58. Výška sumy na PK bez faktúry
 59. software
 60. Dcerrska spoločnosť a účtovanie v matke
 61. prima karta
 62. Kurzový rozdiel UAH
 63. Faktúta zo Švajčiarska
 64. totálna škoda na vozidle
 65. daň z MV a totálna škoda na vozidle
 66. odpisovaná stavba neevidovaná v katastri
 67. daň z nehnuteľnosti
 68. "Genericka" autorska zmluva v JU/PU a vyplacanie honorarov
 69. Náhrada za používanie súkr.auta
 70. Predaj trafostanice / ako zaúčtovať ?
 71. VAT v Anglicke
 72. DPH 3 krajiny
 73. Absencia v skúšobnej dobe a minimálna mzda
 74. Uctovanie stravovania
 75. Uplatniť odpočet DPH?
 76. Platca DPH a zmluva o dielo
 77. Kedy a čo začať účtovať?
 78. DPH - Dodanie služby v rámci EÚ
 79. Vedenie uctovnictva pre Britsku Ltd.
 80. Nie som platca DPH a kupujem z Číny
 81. JU - učtovanie
 82. Daňový rezident Írska???
 83. Dan z prenajmu nehnutelnosti
 84. Ako zauctovat vratenie penazi z reklamacie
 85. daň z bankových úrokov účtu vo Švajčiarsku
 86. kontinuita
 87. Súkromná kreditka používaná na firemné účely
 88. Súpis preddavkov na daň
 89. naklady pred vznikom živnost
 90. Dvojmesačná páska???
 91. 100 % opravná položka
 92. Rezervný fond
 93. Omylom poslane peniaze
 94. záporné úroky
 95. musí alebo nemusí platiť
 96. Platca DPH a leasing v JU platitela
 97. Predĺženie doby používania SW
 98. Zmluva medzi externou účtovníčkou a jej klientom
 99. Povinná prax učňov
 100. Vklad spoločníka a zvýšenie ZI v s.r.o.
 101. Kupa pozemku
 102. plynoinštalatérstvo a paušálne výdavky
 103. Vklad podnikateľa do valutovej pokladne
 104. Uznaná reklamácia po DPH-čke.
 105. zahraničná pracovná cesta
 106. Okuliare zo sociálneho fondu
 107. faktura a upomienka od Orange
 108. fakturácia z tretieho štátu, krajina pôvodu EU, čo s DPH ?
 109. Nevyfakturované služby a DPH
 110. Sklad
 111. Majetok - nevystavená faktúra
 112. vznik novej firmy - oddelením od existujucej firmy
 113. ulozenie UZ, ma to byt takto?
 114. záloha za tovar z EU
 115. Postúpenie lízingu
 116. update PC
 117. nákup potravín
 118. DF po ukončení živnosti
 119. Nedoplatok na plyne - nevytvorena rezerva
 120. Bezodplatný prevod softvéru
 121. DPH pri kupe noveho motoroveho vozidla v zahranici
 122. Odmena člena dozornej rady
 123. Odklad leasingových splátok
 124. firmou prenajatý byt
 125. JU-účely -Alfa
 126. Koniec živnosti a začiatok s.r.o. - čo s PC, tlačiarňou ... ?
 127. zahranicny obchod a jeho uctovanie
 128. Výmena SKK za CZK a kúpa auta
 129. Vyslaný zamestnanec na zahraničnú služobnú cestu
 130. preklad do Indie
 131. Prijatá platba
 132. Auto v zahraničí
 133. Zberné suroviny - príjem
 134. ešte raz bonusy...a DPH.
 135. Zaúčtovanie kúpy MV na 1/3 splátky
 136. RZZP nedoplatok
 137. Dudlíky bez dierky
 138. Zriadenie pobočky s.r.o.
 139. Výber Sk z EUR účtu
 140. Clanok 196 Smernice Rady...
 141. Zásoby-spôsob B
 142. Daňový základ a dobrovoľné odvody
 143. Zriaďovacie náklady
 144. Sluzobna cesta - fakturovana zakaznikovi
 145. Leasing auta - EUR
 146. aktivácia nákladov
 147. registracna pokladna
 148. zmena zdan.obdobia DPH
 149. dan z prijmu pri predaji bytu, ktory bol nadobudnuty darovanim
 150. likvidácia nepojazdneho auta
 151. Omyl v daňovom bonuse
 152. DPH a výkaz -riadok č.20,21
 153. klimatizácia
 154. DPH NEMECKO
 155. výška nákladov
 156. kedy dcérska spoločnosť?
 157. prechod z sro na as
 158. FA z min.roku
 159. Dan z prenajmu bytu
 160. Vyradenie materiálu
 161. kladkostroj
 162. odpisova skupina
 163. maloobchod a platiteľ DPH
 164. Faktúra - ťarchopis - zvýšenie ceny
 165. Skontá, rabaty,zľavy a DPH
 166. reklamácia s náhradným plnením
 167. dodatok ku kúpnej zmluve
 168. s.r.o.
 169. účtovanie revolvingu
 170. odpisy nehnuteľnosti
 171. Dodatočné DPH-priznanie
 172. Kúpa osobného auta na leasing
 173. zákaz zvýšenia cien?
 174. faktura do zahranicia
 175. firma v konkurze
 176. nepeňažný príjem
 177. Vstupná cena na účely odpisovania
 178. stravné lístky
 179. Preprava osob do a zo zahranicia a DPH?
 180. STRAVNÉ LISKTY
 181. PLAGÁT FIRMY
 182. DPH a trojstranný obchod
 183. Kúpa ojazdeného úžitkového auta v ČR
 184. Ako prerušiť živnosť
 185. Daňový dobropis v rámci EU
 186. Kurzové rozdiely
 187. Nový majetok
 188. Daň.doklad 2/08 a s.r.o. platcom DPH od 4/08
 189. Tzv. brigadnicka dan
 190. Variabilný symbol
 191. spotrebná daň z uhlia
 192. dovoz auta z EÚ
 193. zodpovednostné poistenie
 194. spracovanie tovaru a DPH
 195. Registračná pokladňa a nesprávna refundácia
 196. Dodatočné DP k dani z príjmu FO za r.2006
 197. Zverejnenie účtovnej závierky v obchodnom vestníku
 198. RZZP: ake tlačivo?
 199. na aký účet ide príjem 2% z podielu zaplatenej dane v n.o.?
 200. Daň.bónus-nepriaz.stav dieťaťa
 201. ukončenie leasingu
 202. Preddavky SZČO+zamestnanec
 203. ako fakturovať jeden tovar dvom firmam
 204. Dodatocna faktura
 205. Zaokruhlenie preddavkov na dan z prijmu
 206. prerušenie živnosti
 207. spätný leasing
 208. účtový rozvrh
 209. danove priznanie - rychlo
 210. Česká republika - povinnosť zverejnenia v ZL
 211. Zamestnanci-zákon o účtovníctve
 212. DzP FO (tlačivo) - predaj nehnuteľnosti
 213. Oprava faktúry za služby - strono či dobropis ?
 214. Doučovanie podvojného účtovníctva
 215. Je to daňovo uznateľný náklad?
 216. Opäť DPH pri registrácii.
 217. ročné zúčtovanie
 218. fakturácia
 219. nepeňažný príjem zamestnanca - daň a odvody
 220. zaúčtovanie SL
 221. preddavky prijaté v cudzej mene
 222. Danovo uznatelny naklad
 223. Odpis PC
 224. Generálna oprava a technické výkresy
 225. Nepredaná tlač
 226. Faktura do EU
 227. Prechod na platcu DPH
 228. Fakturácia prepravy
 229. Plný odpočet DPH
 230. Výpoveď nájomného a DPH
 231. zamestnanec + novy SZCO a tlaciva
 232. Zahraničný študent a nárok na daňový bonus
 233. Zahraničný študent a nárna daňový bonus
 234. firemna akcia 2
 235. Ťarchopis -po zaradení dlhodob. majetku
 236. technické zhodnotenie DHM
 237. Dobropis k prijatej zálohe v cudzej mene
 238. Ako účtovať príjem z obchodovania na USA kapitálových trhoch
 239. služby
 240. Prenájom firmeného vozidla
 241. paušálne výdavky
 242. smernica na dohadne polozky
 243. Kulturne podujatie - socialny fond - dan z prijmu
 244. fa vystavená na tovar do EU a DPH v SR
 245. zdanenie príjmu za státie
 246. Zle informacie na zahranicnej fakture !! ako na to ?
 247. Pracovná cesta
 248. zrážková daň - licenč. popl.
 249. Reklamné služby pre firmu z SR v zahraničí
 250. Jednoduché účtovníctvo