1. Daňové priznanie 2019 - prerušenie živnosti (1 replies)
 2. Bezúročná pôžička od spoločníka - ako správne zaúčtovať? (5 replies)
 3. zmena dohody (2 replies)
 4. Skladové zásoby (1 replies)
 5. Dan za byt zmenou vlastnika (19 replies)
 6. Musí byť označenie účtov viditeľné aj na faktúre odovzdanej zákazníkovi? (9 replies)
 7. súdne trovy (0 replies)
 8. Príspevky Prvej pomoci štát žiadateľom SZČO nebude zdaňovať (0 replies)
 9. Ročné zúčtovanie dane preplatok (0 replies)
 10. Žiadosť o príspevok od štátu 3B (2 replies)
 11. Tvorba rezerv na pokuty a penále (0 replies)
 12. Ako zaúčtovať preplatok dane (0 replies)
 13. výrobok alebo služba - výroba sauny (23 replies)
 14. Zaúčtovanie poskytnutej stravy dobrovoľníkom (0 replies)
 15. info k príspevkom "pomáhame ľuďom" (4 replies)
 16. Žiadosť o príspevok - koronavírus (1 replies)
 17. Príspevok pre SZČO na PN- opatrenie č.2 (5 replies)
 18. Ako účtovať o poskytnutí finančného príspevku od ÚPSVaR (1 replies)
 19. Ako spraviť daňové priznanie keď mi bol zle vyplatený daňový bonus? (17 replies)
 20. vyúčtovanie služobnej cesty (1 replies)
 21. potvrdenie o zaplatení dane (2 replies)
 22. Môžeme podať opravné DP a uplatniť § 24b ZDP - 50% odpočtu? (2 replies)
 23. Ako zaúčtovat výber z banky v s.r.o. výber uskutočnil podnikatel pre vlastnu potrebu (9 replies)
 24. Cena za účtovníctvo - štrťročný platca DPH (4 replies)
 25. rezerva na nevyčerpanú dovolenku - hospodársky rok (1 replies)
 26. Stravné lístky SZČO (účtovanie DPH) (0 replies)
 27. Autorska praca namiesto zivnosti (1 replies)
 28. Domácí úkol - vypočítat a zaúčtovat daň za 2020 (4 replies)
 29. Daňová evidencia – DPH a Kontrolný výkaz (3 replies)
 30. Povinnosť zasielať výkazy pre Štatistický úrad (0 replies)
 31. Zaúčtovanie zálohy, faktúr a opravnej faktúry (0 replies)
 32. Počet položiek - počet zápisov v PD alebo počet dokladov (7 replies)
 33. výkup IT zariadenia v nulovej sadzbe DPH (1 replies)
 34. Nákup a predaj MV v tom istom roku (1 replies)
 35. učtovanie leasingu (0 replies)
 36. nadmerný odpocet (1 replies)
 37. Opatrenie c.2 - SZCO, platca dph (2 replies)
 38. ekolok - dá sa niekde? dohľadať ak mám potvrdenie o platbe? (1 replies)
 39. Opravné, čo dodatočné DP? (6 replies)
 40. vyplnené DPFO-A + daňový bonus (6 replies)
 41. Fakturácia IČ DPH SK, miesto dodania EU (0 replies)
 42. Darovať 2 alebo 3 percentá? (4 replies)
 43. Daňove priznanie - živnosť bez príjmov (4 replies)
 44. Registracia pre DPH v systeme MOSS (0 replies)
 45. Opatrenie č.2 - odvody (2 replies)
 46. ako zaúčtovať vrátenie PZP preplatku z predchádz. firmy ak nabehol na účet novej firmy? (8 replies)
 47. Ako zlikvidovať staré uhradené záväzky? (3 replies)
 48. Zahraničná faktúra s dph (0 replies)
 49. Úprava ZD dane (0 replies)
 50. Účtovanie colného dlhu na FA od DHL (3 replies)
 51. Suhrny vykaz (0 replies)
 52. Ako zaúčtovať vyúčtovaciu fa ZSE? (0 replies)
 53. Príjem z ÚP na refundáciu mzdy pripočítať k tržbam? (0 replies)
 54. dodanie tovaru § 43 odst.1DPH a oprava (0 replies)
 55. Zvýšenie ZI (0 replies)
 56. Ako zaúčtovať v JÚ refundáciu mzdy z ÚPSVaR . (3 replies)
 57. Mobilný predajný stánok (0 replies)
 58. Obstaranie existujúceho e-shopu (0 replies)
 59. SZČO - Osobné auto – DPH – Daňová evidencia (1 replies)
 60. účet 314 chyba v účtovaní v minulom roku (0 replies)
 61. Ak má Slovenská sro príjem len zo zahraničia, má nárok na pomoc od štátu pri poklese trzieb!? (3 replies)
 62. Doručená FA s nesprávnymi údajmi a oprava (0 replies)
 63. Daňový bonus (2 replies)
 64. Odvody SZČO sú odložené či odpustené... (14 replies)
 65. Daň z darovania pozemku nadobudnutého minulý rok darovaním (5 replies)
 66. Účtovanie taxikára SZČO pracujúceho pre zahraničnú firmu (13 replies)
 67. príspevok korona- ak si szčo neplatí sociálne odvody lebo nedosiahol príjem na povinné platnie - može si tiež žiadať nejaký príspevok? (3 replies)
 68. Podané výkazy na FS (5 replies)
 69. pracovný úraz a pn (0 replies)
 70. Faktúra + OČR (2 replies)
 71. Chybajuci dobropis - ako s DPH (3 replies)
 72. zníženie platov (6 replies)
 73. ochranné rúško - szčo do nákladov (4 replies)
 74. Účtovanie úveru slsp (0 replies)
 75. nevhodný vstupný formát dokumentu (2 replies)
 76. Príspevok pri poklese tržieb (3 replies)
 77. Ako správne vytvoriť opravnú položku k záväzkom po splatnosti viac ako 1 rok? (0 replies)
 78. Opatrenie COVID-19 - úhrada DzP PO pri žiadosti o príspevok (4 replies)
 79. Daň z príjmu - Zmluva o použití diela (1 replies)
 80. Tlač pokladničných dokladov v MRP (11 replies)
 81. sro a stavba garáže svojpomocne (4 replies)
 82. Účtovníčka bez praxe (12 replies)
 83. Výdavky dcerskej spolocnosti v nakladoch materskej firmy (0 replies)
 84. Splatnosť DPH z dôvodu COVIDU 19 (1 replies)
 85. TPP + sro (4 replies)
 86. Zrušenie prihlasenia. (11 replies)
 87. Posunutie lehôt DP, kde najdem na stranke FS? (5 replies)
 88. PREPRAVA TOVARU ZAHRNUTA V CENE TOVARU NA PRELOME ROKA (0 replies)
 89. Zrušenie živnosti - čo s účtom? (11 replies)
 90. Má zamestnávateľ nárok na odpočet DPH z poskytnutého pracovného oblečenia? (2 replies)
 91. Prenos daňovej povinnosti (4 replies)
 92. príspevok SOPK obchodnej a priemyselnej komore (1 replies)
 93. Dobropis (0 replies)
 94. písanie adresy firme, ktorá nemá v orsr uvedenú ulicu, má iba číslo a obec (6 replies)
 95. výroba dielcov (6 replies)
 96. Refakturácia opravy českou firmou (0 replies)
 97. Prepočítací kurz (3 replies)
 98. vypoved dana zamestnavatelom (1 replies)
 99. DPH za softwer z Čiech (0 replies)
 100. Môže si živnostník uplatniť DPH z došlej faktúry, ak je na faktúre uvedená zlá adresa odberateľa? (5 replies)
 101. Služba poskytnutá zadarmo v rámci výhry (2 replies)
 102. Je podmienkou neprerušenie živnosti niekoľko mesiacov po prijatí príspevku pre szčo - pokles tržby ? (1 replies)
 103. preprava tovaru do 3,5t vs. dodacie podmienky (3 replies)
 104. Dodanie tovaru do Francuzska pozastavene na ziadost zakaznika (7 replies)
 105. Ako vyplniť riadok v DP? (4 replies)
 106. Súbeh dvoch PP a OČR (3 replies)
 107. SZČO a príspevok (8 replies)
 108. Ako obnoviť certifikát k OP? (13 replies)
 109. Platenie odvodov na SK aj v ČR - zamestnanec (0 replies)
 110. číslovanie dokladov (2 replies)
 111. Čo sa myslí pod pojmom tržba? (19 replies)
 112. Z akého dôvodu mohol podať subjekt najprv mimoriadnu účtovnú závierku za rok 2019 a následne podal aj riadnu účtovnú závierku za rok 2019? (4 replies)
 113. živnostník, podvojné účtovníctvo, otváracia súvaha (3 replies)
 114. zlavy učtov.agentury ako učtovať? (2 replies)
 115. vytvorenie rezervneho fondu zo zisku (1 replies)
 116. Ako zistím v JU - szčo - či nie je podnik v ťažkostiach ? (20 replies)
 117. Účet v CZK a platba kartou na SK - akým kurzom prepočet na výpise (3 replies)
 118. stravné u konateľa bez pracovnej zmluvy (0 replies)
 119. Nezaplatená faktúra do ČR a výkaz (5 replies)
 120. S.R.O. bez zamestnancov a vydaná faktúra (4 replies)
 121. Podnik v ťažkostiach (0 replies)
 122. pokles tržieb - opatrenie č.2 Covid19 (2 replies)
 123. Príjem pre opatrenie č.2 v JU (3 replies)
 124. Odmietnute DP, kde môže byť chyba? (0 replies)
 125. Kúpa SRO (0 replies)
 126. Pravdepodobný mesačný zárobok (1 replies)
 127. Príspevok pri poklese tržieb (3 replies)
 128. PP na území ČR súbežne s PP na území SR a uplatnenie NČZD (5 replies)
 129. ročné zúčtovanie dane (9 replies)
 130. finančný leasing a odsúhlasenie stavu ku koncu roka (0 replies)
 131. štatistické výkazy (0 replies)
 132. Príspevok na pokles tržieb (0 replies)
 133. Pokazil sa plynový kotol a museli sme kúpiť nový. Môže ísť do nákladov? (1 replies)
 134. Pokles tržieb SZČO (1 replies)
 135. žiadosť o autorizáciu k novému daň. subjektu sro cez OP (0 replies)
 136. príspevok pri poklese tržieb (6 replies)
 137. Príspevok na odborovú organizáciu, ako to dať do DP ? (3 replies)
 138. Povinnosť vystaviť faktúru / aké účtovníctvo viesť (6 replies)
 139. Účtovanie nákupu PHL platobnou kartou v JÚ v Oberone (3 replies)
 140. poskytovanie stravy zamestnancom a výška uznaných nákladov pre firmu (14 replies)
 141. Viete mi povedat ako to bude s vyplacanim danoveho bonusu za rok 2019 na dieta cez corona virus? (6 replies)
 142. Nedoplatok pri RZD (0 replies)
 143. Vypocet vdovskeho dochodku (2 replies)
 144. Daňové vyhlásenie v dvoch firmách (štátoch). (1 replies)
 145. Kde najst uctovnika na vedenie danovej evidencie pri prenajme bytu zaradeneho do obchodneho majetku? (15 replies)
 146. SZČO - OČR (1 replies)
 147. Výnos v PÚ v súv. s poklesom príjmu covid-19 (10 replies)
 148. Dan z predaja bytu (13 replies)
 149. Pripočítateľná alebo odpočítateľná položka pri predaji auta? súrne (0 replies)
 150. Daňový bonus na Slovensku a zároveň v Rakúsku? (7 replies)
 151. Čo je tržba u živnostníka? (22 replies)
 152. Vyplatenie zisku v hotovosti (6 replies)
 153. Vyplatenie zisku v hotovosti (0 replies)
 154. Daňové priznanie dôchodcu (7 replies)
 155. technické zhodnotenie budovy s pozemkom po kolaudácii (8 replies)
 156. Pocita sa materska za december vyplatena v januari 2020 do prijmu manzelky za rok 2019? (2 replies)
 157. Opravne daňové priznanie (9 replies)
 158. Daňová povinnosť FO (2 replies)
 159. Predlženie lehoty na podanie DP FO za 2019 a 2% dane (5 replies)
 160. Nárok na DB pre ZŤP (6 replies)
 161. príspevok pri poklese tržieb (11 replies)
 162. príjem z francúzska (1 replies)
 163. danove priznanie odmeny za vykon funkcie v obcianskom zdruzeni (21 replies)
 164. "Poznámky" k účtovnej závierke - podanie (1 replies)
 165. Podanie UZ - zlý dátum zostavenia (1 replies)
 166. čo ak nezaplatime dan z prijmov právnických osôb splname podmienku podla § 79 zakona o dph,keďže si dph narokujeme skôr? (0 replies)
 167. Pôžička medzi s.r.o. a s.r.o. (2 replies)
 168. Daňový bonus (11 replies)
 169. Účtovná závierka v JÚ (0 replies)
 170. započítaná platba z ročného zúčtovania ZP (1 replies)
 171. Žiadosť o autorizáciu na daňový subjekt (4 replies)
 172. Povinná registrácia DPH (2 replies)
 173. Prijmy zo zahranicia a prispevok na stravne a ubytovanie (1 replies)
 174. odpisovanie auta nad 48 tis. a nedostatočný ZD (0 replies)
 175. SZČO na rodičovskej dovolenke a poistné do ZP (1 replies)
 176. NČZD na manželku (12 replies)
 177. prerušený odpis (1 replies)
 178. Môžem si uplatniť daňový bonus na manželku, ak príjem manželky vo forme materského príspevku je vyšší ako 4000? (6 replies)
 179. Označenie platby za daň z príjmu (4 replies)
 180. V 2017 bola strata 119,45, v 2018 som odpocitala 1/4 zo ZD (29,86) a tento rok tiež, alebo uz niča 1/4 (4 replies)
 181. Havarijné poistenie ako daňový výdavok 2019 (4 replies)
 182. ak je szčo automechanik, môže si v DP dať pauš. výdavky z tržieb za služby, ak boli použité aj náhr. diely? (3 replies)
 183. Dotácia (3 replies)
 184. Presun výrobkov na expedičný sklad - účtovanie (0 replies)
 185. umorenie straty (5 replies)
 186. Prechod z jednoduchého účtovníctva na paušál (5 replies)
 187. Poznamky k UZ (3 replies)
 188. Dočasne vyradenie vozidla jeho účtovanie a o 3 mesiace znovu zaradenie do učtovnictva.ako toto zaučtovať (6 replies)
 189. Likvidačný zostatok- odmena likvidátorovi (0 replies)
 190. poistná udalosť (1 replies)
 191. Nakup od neplatcu DPH, nasledny predaj ako platitel DPH (2 replies)
 192. Ako vypísať VPD po platbe šekom na pošte? (13 replies)
 193. Pôžička spoločníka (9 replies)
 194. Môže si szčo uplatniť niektoré výdaje ( napr. kúpa náradia) vzniknuté ešte pred otvorením živnosti (tzv. zriaďovacie náklady)? (2 replies)
 195. rozpočtová položka - "rúška" (0 replies)
 196. Výdajka a následná faktúra (5 replies)
 197. Daňové priznanie a polovičný úväzok (3 replies)
 198. Mikro verz. Malá účtovná jednotka (8 replies)
 199. Odvod hotovosti na bankový účet (10 replies)
 200. Vybavit elektronický prístup na FS v čase koronavírusu (4 replies)
 201. zaúčtovanie provízie (0 replies)
 202. je nutne zaplatit DMV za jedno sukromne vozidlo z kazdej spolocnosti, v ktorej bolo pouzite na sluzobne cesty? (3 replies)
 203. Dlhodobý hmotný majetok (7 replies)
 204. skrátený pracovný čas a odvody (7 replies)
 205. Môže sa vyrovnať pohľadávka voči konateľovi vkladom hotovosti konateľa do pokladne? (0 replies)
 206. Poistná udalosť - automobil (1 replies)
 207. Potvrdenie o príjme z Francúzska (3 replies)
 208. Započítava sa absolventská prax do príjmu manželky? (6 replies)
 209. Ako mám spätne zaúčtovať záväzok (splátka za mobil)? (0 replies)
 210. Odosielanie dokumentov (8 replies)
 211. Nedaňový výdavok v DPPO (0 replies)
 212. SZČO - odvody (2 replies)
 213. Preddavky podľa DP za rok 2018, hradené do termínu na podania DP (31.03.2020) (1 replies)
 214. Centové vyrovnanie v JÚ (2 replies)
 215. Odpis záväzku v JÚ (1 replies)
 216. Je tento nakúpený diel technickým zhodnotením stroja alebo ho treba zaradiť samostatne? (0 replies)
 217. DB pri príjme zo zahraničia (7 replies)
 218. Ako správne elektronicky podať DP k dani z príjmov FO typu B za obdobie 2019 cez portál finančnej správy? (6 replies)
 219. prijem z CZ (0 replies)
 220. Vystavená fa s DPH Do EÚ a súhrnný výkaz? (0 replies)
 221. Cestovné a ubytovanie ako oprávnené výdavky? (4 replies)
 222. ako zaúčtovať vratku poistného zo Soc.poisťovni v PÚ (0 replies)
 223. Ako zaúčtovať fa za opravu krycím listom ? (2 replies)
 224. Súbeh SZČO a zamestnanec a PN (5 replies)
 225. vystavili sme fakturu sro neplatcovi dph-do oddielu A alebo D v kontrol.vykaze? (5 replies)
 226. zmena údajov na predfaktúre (4 replies)
 227. DP - Ako zrátať odvody do zdravotnej poistovne? (6 replies)
 228. SZČO účtuje v PÚ - zaplatila mu zdravotku "cudzia" osoba, ako zaúčtovať? (0 replies)
 229. poistne v DP B (3 replies)
 230. Potvrdenie o príjme DDS (4 replies)
 231. Hlásenie a daňový bonus (0 replies)
 232. faktúra nezaradená do účtovníctva - platca DPH (6 replies)
 233. Škodová udalosť - špedícia - vykazovanie v DPH a KV (0 replies)
 234. Ako správne vystaviť splátkový kalendár za službu? (0 replies)
 235. DP PO (5 replies)
 236. poistná udalosť (1 replies)
 237. Je možné v budúcnosti preúčtovať poskytnutú pôžičku? (2 replies)
 238. SIPO na poste (24 replies)
 239. Sú náklady na rekonštrukciu a zapojenie pieskovačky súčasťou obstarávacej ceny? (0 replies)
 240. koľko % výdavkov z nákupu PHL si môže spoločnosť uplatniť do výdavkov ak nevedie KJ a je platca dph? (5 replies)
 241. prenesena danova povinnost (1 replies)
 242. Zahrňujú sa odpisy do výdavkov v daňovom priznaní pri účtovaní v ju ? (7 replies)
 243. MRP účtovanie prijatej zálohovej faktúry a jej vyučtovanie (2 replies)
 244. Prenos DP a dph (0 replies)
 245. Daňový bonus na dieťa SZČO - vyplnenie riadkov DP typ B (2 replies)
 246. Uctovanie uveru na obnovu bytoveho domu v JU (2 replies)
 247. Zaradenie majetku (2 replies)
 248. Opravná faktúra od leasingovej spoločnosti v inom zdanovacom období. (0 replies)
 249. DPH-Má firma povinnosť registrovať sa v inom členskom štáte? (0 replies)
 250. Rozdelenie prijmu z prenajmu v BSM a DP manzeky (3 replies)