PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Daňový bonus
 2. Autorské honoráre
 3. Započítanie zápočtov z daňových licencií v DP za 2018
 4. 2 x uhradena DFA v JU
 5. Ako zaúčtovať správne došlú faktúru od Východoslovenskej energetiky, ktorá má v sebe aj preddavok?
 6. DP neziskovej organizácii
 7. Ako vyplnit niektore konkretne riadky DP typ B za 2018?
 8. odvody z príjmu zo zahraničia
 9. Nulové riadky v DPFO-B
 10. Nedoplatok RZZP v DP
 11. Kedy zaradiť auto do majetku?
 12. Príkazná zmluva
 13. DPPO str. 1 a str. 3 správnosť
 14. Rodný list ako príloha k DP
 15. Preplatok z RZZP 2017
 16. DP typ A a príjem zo Švajčiarska
 17. účtovanie v alfa plus
 18. Uctovanie zasob
 19. Predaj nehnuteľnosti a daň z príjmu
 20. Cestovné náhrady
 21. uplatnenie nezdanit.položky na manželku
 22. Ako zaúčtujem nákup podporných stolov, ktoré sa vymenili na stroji (ten je zaradený v majetku firmy ako dlhodobý).
 23. Odovzdaný železný šrot účtujem na 642 alebo 648?
 24. Financny leasing - vopred alebo pozadu? časové rozlišenie
 25. zostatok na účte 324
 26. Daň z predaja nehnuteľnosti
 27. Problém s vytvorenou opravnou položkou
 28. RZZP za rok 2017 - započítava sa do príjmu manželky?
 29. nezdanitelna cast na manzelku a vyplata materskej na prelome rokov 2017-2018
 30. Daň z poistenia
 31. Prenájom garáže-elektronický číp - účtovanie
 32. SVB a likvidácia železného odpadu - môže SVB vystaviť faktúru za likvidáciu železného odpadu?
 33. ročné zučtovanie dane , pracovník si chce dať odpočítatelnú položku na manželku
 34. Rozvrhnutie pracovného času pri 40 hod./týždenne
 35. Daňové priznanie a príjem z Holandska
 36. Ako zaúčtovať poistné, ktoré sme zamestnancovi strhli z dohody vo vyššej sume, ako sme mali.
 37. Príjem z prenajmu na prelome rokov v DP
 38. Daňové priznanie z príjmov v ČR
 39. Tlačiaren k virtualnej pokladni
 40. jednorazový príjem a povinnosť registrácie DPH
 41. Neuplatnena DPH vstupuje do OC DHM, ktory ma charakter osobnej spotreby?
 42. Paragraf - zdravotnícke zariadenie
 43. Ošetrovné zamestnanca
 44. Predaj neodpísaného osobného auta.
 45. parkovacie miesto
 46. SZČO a nástup na materskú
 47. Záloha / preddavok a ostrá faktúra po 3-6 mesiacoch
 48. Prenájom kongres.miestnosti
 49. Rodný list - potvrdenie o návšteve školy – a DP FO
 50. správnosť zaokrúhlenia 2% dane
 51. Zahranicne pokladnicne doklady s DPH
 52. účtovanie dividend za rok 2018
 53. Brigáda pre 16 ročného - kedy končí povinná školská dochádzka?
 54. Je nutné priložiť k DP doklad o poberaní rodičovského príspevku?
 55. na aký účet a VS zaplatí daň FO-nepodnikateľ na základe podaného DPFO-A
 56. Príjem z predaja bytu a DP
 57. Podsúvahové účty - evidencia
 58. príspevky na dds odpočit.položka v danovom priznaní
 59. Daňové priznanie - dôchodca
 60. podnikateľský subjekt ukončil činnosť v r.2018-musí podať DPFO elektronicky?
 61. Polovičný úväzok rozdiely?
 62. Daňový bonus
 63. predpis úroku k 31.12.2018
 64. Ako poda elektronicky daňové priznanie?
 65. Účtovná závierka Neziskových organ.účtujúcich v JÚ a tabuľka
 66. DP-4 mesiace
 67. preplatok z poistenia
 68. Povinnosť podať DP
 69. poistenie auta
 70. Jaaropgaaf 2018
 71. Úhrada faktúry v cudzej mene
 72. Daňové priznanie - brigádnik
 73. Vrátenie príspevku z UPSVAR a daň
 74. Daňový bonus - aký riadok v DP B
 75. Finančný prenájom - zaradenie do majetku a nesplnenie nájmu aspoň 60% doby odpisovania
 76. Daň z príjmu v prípade celkovej straty obchodovania na burze
 77. Rekreačné poukazy - doklady
 78. Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť vlastnú čističku odpadových vôd ?
 79. Ako zauctovat prijem v zjednodusenej danovej evidencii
 80. čerpanie SF
 81. zaúčtovanie opravného výkazu SP, ZP
 82. sprostredkovatelia a danové priznanie
 83. Dátumy pri imoporte miezd z Olympu do Omegy
 84. Služby do ČR a DPH
 85. Zmena účtovníčky - elektronická komunikácia DU
 86. DP B cez ID a heslo
 87. Musím zaplatené zálohy dodávateľovi v cudzej mene k uzávierke prerátať kurzom k 31.12.?
 88. Nezdanitelna cast zakladu dane na manzelku
 89. Elektrobicykel - ktorá odpisová skupina?
 90. Elektronické podávanie DP a počet príloh
 91. Vynos z pozicky pri dani z prijmu FO
 92. Vývoz tovaru do krajín EU a jeho zaradenie do výkazu DPH
 93. dan.priznanie u sro ako podať elektronicky
 94. Finančná správa
 95. Povinnosť podať DP v ČR
 96. Kedy nepodáva živnostník daňové priznanie?
 97. Odpis dobropisovaného záväzku
 98. Elektronické podávanie daň. priznania
 99. riadok 220 v rakúskom potvrdení o príjme.
 100. účtovanie v pu -daňová povinnosť menšia ako 5 EUR
 101. Dividendy
 102. Prechod z rodicovskej na matersku dovolenku
 103. Cenové ponuky a archivácia
 104. Paušálne výdavky a preplatok z RZZP
 105. Dividendy do 31.12.2016
 106. Predajná výstava v Čechách - na aké povinnosti nezabúdať
 107. Preplatok po zdaneni z rocneho zuctovania ZP
 108. školenie v Rakúsku
 109. Zníženie rezervného fondu 417
 110. Použitie preplatku z dani z príjmov PO na preddavky
 111. Vie niekto o tom,že od 1.1.2018 sa Sachbezug už nepočíta do príjmu?
 112. Zdaňovanie príjmu kolektívnych športovcov
 113. DP FO typ B - kam sa uvadza príspevok na DDS?
 114. Ročné zúčtovanie dane za rok 2018 a nižší príjem
 115. Musia sa prikladať aj prílohy, napr. rodné listy deti, potvrdenia o rod. príspevku pri podávaní DP za rok 2018 SZČO ?
 116. vyplnenie DPFO str.17-príloha č.3
 117. Mozem si odpocitat celu nezdanitelnu sumu 3830,02 eur na danovnika ?
 118. Zaradenie budovy
 119. Výpočet dane za rok 2018
 120. Paušálne výdavky
 121. Ocenenie nehnutelnosti - vklad do podnikania
 122. NČZD na manželku
 123. Pokladničné doklady - dátum evidencie
 124. Ako zaúčtovať?
 125. Výpočet odvodov do SP a ZP - SZČO časť roka
 126. elektronická komunikácia
 127. Do akej sumy môže vystaviť faktúru na zaplatenie v hotovosti?
 128. 2% dane - dátum na potvrdení v prípade preplatku dane
 129. Podiely zo zisku r. 2007-2009 a ich postupnosť pri vyplácaní
 130. Rozpočtová klasifikácia DPH
 131. Prenájom bytu v roku 2018
 132. Preddavky na daň z príjmov PO v 2019
 133. odvody do sp a zp
 134. prechod na VRP alebo E-kasu?
 135. Nárok na daňový bonus
 136. RZD
 137. Povinnosť podať daňové priznanie?
 138. Údaje o obrate a daňovej licencii na prvej strane DP DPPO
 139. Paušál 80% pri spotrebe PHM
 140. invalidný dôchodca a odpočet na daňovníka
 141. Kúpa auta
 142. Sklad B - zostatok tovaru z ČR - aký kurz
 143. DB na 6 detí.
 144. faktúra za províziu
 145. Tvorba rezervy na konci roka
 146. kúpa auta od platcu DPH
 147. Predaj auta
 148. používanie ERP
 149. Začiatok SZČO a náklady
 150. Centový rozdiel DPH v omege a na DÚ
 151. Invalidný dôchodca a dohoda
 152. Peňažný dar od cudzej osoby( je vytvorená aj darovacia zmluva) sa zdaňuje?
 153. Ostatné fondy - účet 427
 154. Daňové priznanie a 13 a 14 plat
 155. Paušálne výdavky
 156. SZČO úhrada Fa v hotovosti na príjmový pokladničný doklad.
 157. SZČO a stravné
 158. VS pri úhrade sa nezhoduje s číslom uhrádzanej Fa
 159. kúpa bytu na firmu a prenájom
 160. MRP- aký typ dph pri vystavení fa za tovar do Španielska (platca na SK a aj platca v Špan.)
 161. FO, daňová evidencia, kurzový rozdiel v DP
 162. Vratenie dani Rakusko (zamestnanie menej ako 6 mesiacov v zdanovacom obdobi)
 163. Faktura za dopravu uskutocnená v 11/2018
 164. DB na narodené dieťa.
 165. Vystavenie kopie paragónu z ERP, ktorá je už deaktivovaná
 166. Príspevok na stravu zo sociálneho fondu
 167. Zdanenie dvoch vyhier v roku
 168. DPH (neplatite dodava sluzbu pre firmu z tretej krajiny, miesto dodania SR)
 169. Ako zaúčtovať premlčaný preplatok voči daňovému úradu?
 170. Podáva DP zamestnanec Európskej komisie v Luxe, ak bol do marca zamestnaný na Slovensku?
 171. Daň z príjmov - urbári
 172. Preplatok z RZZP za rok 2017
 173. Príloha 3 - DPFO B
 174. Ak čakám na doklady ku platbe kartou od marca 2018 a stále nič, môžem zostatok na 261 zúčtovať ako pohľadávku voči spoločníkovi alebo nechať ten zostatok na 261?
 175. Výpočet čistej mzdy dôchodcu od 1.1.2019, ktorý pracuje na pracovnú zmluvu - platenie odvodov a daní
 176. DP typ B za SZČO v Rakúsku
 177. Daň z príjmu predaja bytu v zahraničí
 178. Jednorazové rukavice, masky na stavbu - 501 al.527?
 179. česke dan.priznanie a podmienka na dan.zvyhodnenenie na deti
 180. terminál v mesačnej uzávierke
 181. Do DPFO B v riadku 38 úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov mám dať súčet príjmu od zamestnavateľa a príjmu zo živnosti?
 182. Diety tuzemská a zahraničná pracovná cesta
 183. Uctovanie stravovania zamestnancov vo vlastnej restauracii
 184. Paušalne výdavky
 185. Oprava preplatku na DPH.
 186. Práca popri materskej
 187. Daňové priznanie pri skončení živnosti k 31.12.2018
 188. stravné lístky navyše
 189. Športový inštruktor a účtovníctvo
 190. faktúra za paušál - výdavky osobnej spotreby 80%
 191. Daňové priznanie k dani z príjmov PO a zaškrtnuté políčko o ročnom obrate a platiteľ DPH
 192. Prepočet úhrady faktúr v cudzej mene
 193. DPH na bločky za nákup ERP z 12/2018 v pokladni vyplatené v 1/2019
 194. nárok na odpočet dph
 195. zaúčtovanie cesťáku
 196. Faktúra na prelome rokov
 197. Cestovné náhrady a daň z príjmu SZČO
 198. Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku ak je otec na materskej?
 199. Učtovenie odmeny živnostníka
 200. Účtovanie centových rozdielov v jednoduchom účtovníctve?
 201. UPSVaR a kontrola
 202. Je povinny viest registracnu pokladnu?
 203. Oprava zlého koncoročného saldokonta MINULÉHO roka
 204. Čísla účtov pri výplate podielov v PS
 205. ako správne zaúčtovať fa a uplatniť DPH
 206. Prijatá náhrada konateľa a spoločníka /Zákon 283/2002 Z.z.
 207. Vystavenie Faktúry - Fyzická osoba
 208. JAAROPGAVE 2018 a DP FO
 209. Má zamestnanec nárok na stravné ak stihol prísť na obed v ŠJ ?
 210. zmluva o zbere udajov-dan.priznanie FO
 211. SZČO a úver na auto
 212. Výmena kotla
 213. Dopravné
 214. Paušálne výdavky, doklad o úhrade platba na účet
 215. Môžem použiť účet 378 - iné pohľadávky, na zaúčtovanie platby naviac poistného z miezd?
 216. Dan a prispevok na osobnu asistenciu
 217. Student vysokej školy,dohoda a odpocitatelna položka
 218. Stavebné práce faktúrované do EÚ
 219. Čína, vzorka zdarma
 220. Nepodpísané vyhlásenie a RZD
 221. diaľničná známka-zjednodušená faktúra - KV B3?
 222. DPPO odpočet daňovej straty
 223. Účtovanie prijatej tržby cez terminál v Money - JÚ
 224. Bude problém ak spoločník predá svoj obchodný podiel zahraničnému spoločníkovi EU?
 225. Pri technickom spätnom leasingu vznikla rozdielna zostatková cena stroja a predajná cena stroja, je to tak v poriadku?
 226. Účtujem mzdu zamestnanca, pre ktorého je sro registrovaná v ČR v EUR alebo v CZK?
 227. Musí krátiť výdavky koeficientom dph?
 228. Fa za opakovanú dodávku zemného plynu
 229. Povinnost podat danove priznanie v rakusku opatrovatelka
 230. Ukončenie živnosti a 0 prjem
 231. Ročné zúčtovanie dane 2018 - NČZD na manželku
 232. Danove priznanie :EZ-ou
 233. Ako môžem prestať sponzorovať Kultúrny fond SR?
 234. Vrátený preddavok elektrárnam
 235. Výpočet odpisov
 236. Príjmy z ČR
 237. pripočiteteľná položka
 238. Všeobecné podania k účtovnej závierke
 239. Daňové priznanie typ A a daňový bonus na dieťa.
 240. Riziková skupina
 241. Danové priznanie - aké prílohy?
 242. Odpočítateľná položka na invalidného dochodcu
 243. Účtovanie dph ak sa neuplatní odpočet
 244. Stravné platené v hotovosti
 245. účtovanie - Prezutie a uskladnenie pneumatik
 246. Povinné interné smernice
 247. pracujúci dôchodca
 248. 2% dane - chyba pri prijímateľovi
 249. Zrušenie rozhodnutia o zrušení registrácie DPH
 250. Všetky príjmy alebo iba zo živnosti do DP