1. Študent a živnosť (2 replies)
 2. daňová evidencia (9 replies)
 3. Základné imanie v s.r.o. (3 replies)
 4. Vystavenie faktury - je aj ina moznost? (16 replies)
 5. Kladný výsledok na účte 342 (6 replies)
 6. Započítanie preddavkov s ďaľším kvartálom (1 replies)
 7. záloha za ubytovanie a vyúčtovanie poskytnutej služby... (0 replies)
 8. Ako účtovať faktúru za novú e-kasu v PÚ? (6 replies)
 9. vreckové pri zahraničnej prac.ceste (2 replies)
 10. Základné imanie s.r.o. (1 replies)
 11. DPH a mandantár (0 replies)
 12. Vyradenie vozidla predajom - ako účtovať môj prípad? (0 replies)
 13. Účtovanie zľavy a bonusu za odobratý tovar v PÚ (0 replies)
 14. Ako správne účtovať výdavky na osobnú spotrebu konateľa? (2 replies)
 15. vymaz konateľa v obchodnom registri (0 replies)
 16. odpisy pri vyradení os. vozidla (14 replies)
 17. Uctovanie kreditu v registri exekucii (0 replies)
 18. Osobné auto v s.r.o. roku 2018 (3 replies)
 19. Lekár, špecialista si zaregistroval VRP na FS omylom s DPH aj keď nie je platca. Dá sa urobiť oprava podanej platby? (3 replies)
 20. príspevok zamestnávateľa na ubytovanie (8 replies)
 21. účty 544 a 545 su pripočitaľnými položkami v DP - aký riadok v DP? (2 replies)
 22. Odrátanie dph pri dodaní tovaru rozpočtovej organizácii (0 replies)
 23. Poruším zákon ak nepožiadam o kód Ekasy do 30.6.2019? (6 replies)
 24. Ukoncenie podnikania a uhrada poistneho (2 replies)
 25. Prišla mi faktura z Polska bez DPH, robim JU, (0 replies)
 26. Osobné auto v s.r.o. (5 replies)
 27. skončenie prac.pomeru §63 odst.1pism.b zakonníka práce (1 replies)
 28. Sú e-kasy pomalšie? (12 replies)
 29. Výška diét ako počítať? (4 replies)
 30. Český živnostník (8 replies)
 31. preradenie zamestnanca na inu poziciu a jeho nesúhlas (5 replies)
 32. Aká je výška pokuty za nepodanie daňového priznania ? (3 replies)
 33. Zvieratá v dlhodobom majetku. (2 replies)
 34. rozúčtovať položky na 501 a 518 (1 replies)
 35. exekúcia začala v roku 2018, ukončená 2019, do kt.r.patria náklady s exek? (0 replies)
 36. Pripočítatelna položka nájomné (2 replies)
 37. Moze mi ako nepodnikatelovi predat s.r.o-cka stavebny pozemok bez DPH? (5 replies)
 38. Fakturačné údaje - registrácia IČ DPH zahraničná osoba (2 replies)
 39. Oprava údajov "bezprostredné účtovné obdobie" v účtovnej závierke (0 replies)
 40. ako je výhodnejšie kúpiť nehnuteľnosť - budovu, na súkr.osobu,alebo do obchodného majetku? (3 replies)
 41. Strata faktúry, ktorá bola hradená hotovosťou -ako účtovať? (1 replies)
 42. Money S3 - Prečíslovanie dokladov a účtovného denníka (0 replies)
 43. účtovanie Oznámení o použití preplatkov z DÚ (5 replies)
 44. Konečný užívateľ výhod v jednoosobovej s.r.o. (2 replies)
 45. Použitie preplatku na dani zo ZČ (1 replies)
 46. E kasa (3 replies)
 47. Prepočet CM na eurá pri zahr. prac. ceste (2 replies)
 48. zivnost na SK a stavebne prace vykonane v cechach (3 replies)
 49. Účtovná závierka podaná nasledujúci deň po odoslaní priznania. (2 replies)
 50. Účtovanie v programe Keepi - jednostranný zápočet (0 replies)
 51. Uplatnenie výšky PHM pri prenajatom dopravnom prostriedku v s.r.o. (7 replies)
 52. Nákup tovaru z Turecka (0 replies)
 53. prehľad orp v ekasa zone (10 replies)
 54. Dodanie tovaru do EU (1 replies)
 55. Daňové priznanie (3 replies)
 56. zamestnankyna koniec RD a možný nástup na predlženu platenu RD (14 replies)
 57. Potrebujem ujasniť znenie §69 zákona 563/2009 Z.Z. čo sa týka odpočítania straty a práva vyrubiť daň. (0 replies)
 58. Účtovanie ubytovania bez cesťáku (5 replies)
 59. Zatriedenie ÚJ - uzatvaram rok 2018 (2 replies)
 60. súkromné auto na podnikateľské účely - výdavky (1 replies)
 61. Strata dokladu + úhrada výdavku z osobného účtu konateľa s.r.o. (2 replies)
 62. zabezpeka a pouzitie (1 replies)
 63. odložené dp (13 replies)
 64. Faktúry pre nepodnikateľov v A.1 KV?! (4 replies)
 65. Rozpis odpisov v DP z príjmov PO (0 replies)
 66. Prispevok na rekreaciu s vystavenou faktúrou- prenajimatel zariadenia nemá živnosť (6 replies)
 67. Nezdaniteľná osoba a nákup cez internet z EU (4 replies)
 68. Fakturovanie DPH fyzickou osobou, ktorá nie je platcom DPH (0 replies)
 69. Ešte prefocujete bločky z nákupov? (1 replies)
 70. e-kasa (1 replies)
 71. Priestor pre prevádzku. Kúpiť ako súkromná osoba (rodina) alebo na s.r.o. ? (1 replies)
 72. Náhrada škody za zásielku (0 replies)
 73. predpoklad.vymer.zaklad (3 replies)
 74. Mozem si dat do nakladov kupu a montaz klimatizacie? (5 replies)
 75. pohladnice na konci roku uznaný výdavok? (2 replies)
 76. Aká je primeraná cena za DP PO? (3 replies)
 77. Pôžička resp. vklad od konateľa do s.r.o. (0 replies)
 78. MRP - platca DPH podla §7a, ako spravne zadat ciastku a samozdanenie (0 replies)
 79. Faktúra za Avon do nákladov (2 replies)
 80. Dobropis (4 replies)
 81. Posledne tlacivo na poukazanie dvoch percent (5 replies)
 82. Nevymeraná DPH z prijatých fakúr za služby z tretej krajiny ešte z minulého roku (0 replies)
 83. Ako správne účtovať v neziskovke poskytnutý príspevok na platbu štartovného na pretek? (4 replies)
 84. Ako dostanem stratu do Aktiv - POHODA (1 replies)
 85. Ako správne účtovať v neziskovke poskytnuté príspevky na vzdelávanie? (0 replies)
 86. 3stranny obchod (2 replies)
 87. Ako správne účtovať príjem 2 percent? (0 replies)
 88. GDPR a účtovníctvo (1 replies)
 89. vynechaný pokladničný doklad (1 replies)
 90. Kontrolný výkaz (0 replies)
 91. preplacanie taborov detí (1 replies)
 92. Prijatá faktúra s osobitným režimom (0 replies)
 93. Poistná udalosť -cudzie vozidlo (7 replies)
 94. Dodatočné daňové priznanie typ A - dvakrát uplatnený daňový bonus na deti (0 replies)
 95. Nákup tovaru z EU ako neplátca (1 replies)
 96. Nesedí mi saldokonto s DU (2 replies)
 97. odpis záväzku (0 replies)
 98. Ak ma FS presmeruje na portál e-kasa, ale nie ja tam žiadny kód, robím niečo nesprávne? (8 replies)
 99. Storno faktúry s prenosom (0 replies)
 100. Odberateľ na čiernej listine (7 replies)
 101. Storno faktúry k prijatej platbe (4 replies)
 102. Program ERASMUS (1 replies)
 103. Preddavok na daň z príjmov PO do ktorého roku??? (5 replies)
 104. Komisionálny predaj účtovanie v PÚ /neplatca DPH/ (8 replies)
 105. Nesprávna sadzba DPH na faktúre. (2 replies)
 106. Dlhodobá úschova dokumentov- účtovanie a daň (1 replies)
 107. Daňová evidencia - PNZD (0 replies)
 108. E-kasa - povinnosť evidovať tržby (7 replies)
 109. Nákup materiálu priamo do spotreby (2 replies)
 110. Faktura od neplatcu DPH (6 replies)
 111. Obchodovanie medzi závislými osobami a konflikt záujmov (3 replies)
 112. Tovar na sklade (2 replies)
 113. Výdavky na ubytovanie živnostníka v súkromí na pracovnej ceste (1 replies)
 114. Výdavky SZČO (1 replies)
 115. Cestovné náhrady - zvýšenie stravného 2019 (2 replies)
 116. 1% z ceny vozidla (2 replies)
 117. Vypocet socialneho poistenia pre zivnost po ukonceni TPP (5 replies)
 118. Vystavenie zahraničnej faktúry - mena (2 replies)
 119. Ekasa (19 replies)
 120. Ako účtovať v Money S3 platbu kartou? (15 replies)
 121. Prenájom bytu pre zamestnanca (2 replies)
 122. Vyňatie os.automobilu z majetku (2 replies)
 123. Zrážka príspevku zamestnanca stravné lístky (2 replies)
 124. Daňové a odvodové povinnosti SZČO pracujúcej z domu pre klientov v zahraničí? (4 replies)
 125. Dohodár vo verejnej správe (1 replies)
 126. Kedy vzniká daňová povinnosť a povinnosť registrácie podľa par. 7 pri zaplatení preddavku zahraničnej osobe ak odberateľ nie je platcom dph? (2 replies)
 127. Pridelený kód k VRP - čo s ním ďalej (7 replies)
 128. Storno zaradenia budovy (0 replies)
 129. Zábezpeka pri verejnom obstarávaní v Štátnej pokladnici (0 replies)
 130. príspevky na rekreáciu (1 replies)
 131. Výpočet priemerného mesačného platu - 13. plat (7 replies)
 132. účtovník Rozpočtovej organizácie (1 replies)
 133. Kamerový systém - odpisová skupina (1 replies)
 134. príspevky na rekreáciu (0 replies)
 135. platí sa daňová licencia, aj keď je s.r.o. v likvidácii? (0 replies)
 136. PDF - Fa s DPH - Konečná FA prenesenie d.povinnosti (1 replies)
 137. Príjem zo zahraničia (0 replies)
 138. Nákup softvéru z EU (0 replies)
 139. pracov.pracujuci v nedelu -hodiny odprac.ma ako nahradne volno (1 replies)
 140. Vyúčtovanie svb (17 replies)
 141. Prepis auta - majitel a drzitel (2 replies)
 142. Otazka pre viac skúsených - komunikacia s FS (2 replies)
 143. Neplatca DPH na SK fakturuje neplatcovi DPH v Holandsku, je povinnosť podať súhrnný výkaz ? (6 replies)
 144. NČZD práca v zahraničí a prenájom bytu na Slovensku (4 replies)
 145. Koľko v priemere účtovných položiek je reálnych zaúčtovať mesačne pri 8 h pracovnom čase? (8 replies)
 146. vklad peňazí na podnikateľský účet (5 replies)
 147. Kto odvádza DPH za obedy pri refundácii? (0 replies)
 148. Zahraničná faktúra za softver. (0 replies)
 149. Ako zdaniť zmluvu o výkone činnosti? (8 replies)
 150. Po podaní daňové priznania a nezaplatení dane na čas zaplatím len úroky z omeškania? (3 replies)
 151. Aké je správne účtovanie úroku pri pôžičke, ak je v zmluve splatnosť o dva roky? (1 replies)
 152. Opraviť nesprávne označenie poznámok malej UJ za rok 2018? (0 replies)
 153. Dobrovoľné príspevky (2 replies)
 154. Príplatok za víkend (3 replies)
 155. Stav pokladne vo VRP (15 replies)
 156. Ekasa a záloha za požičanie športových potrieb (7 replies)
 157. Odvody do sociálnej a zdravotnej poistovne (2 replies)
 158. ocenenie obchodneho podielu pri predaji osobe blizkej (1 replies)
 159. odpisy na auto na leasing (5 replies)
 160. Nedoplatok z roku 2018 v jednoduchom účtovníctve? (2 replies)
 161. Fakturácia nemeckej firme (tzv.práca na ich majetku - služba), tovar sa však odovzdá inej firme na Slovensku, aká bude DPH? (6 replies)
 162. Fyzická likvidácia majetku (0 replies)
 163. likvidácia OZ (0 replies)
 164. auto nezaradené v majetku (1 replies)
 165. Zmena základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách od 01.06.2019 (1 replies)
 166. preprava tovaru do zahraničia (1 replies)
 167. nove registračné online pokladnice (5 replies)
 168. JÚ-60 percent výdavky z príjmov (11 replies)
 169. vypoved po skončení rodič.dovolenky (5 replies)
 170. Pracovná doba (3 replies)
 171. poznámky pre neziskové organizácie (2 replies)
 172. Zápočet od daňového úradu (1 replies)
 173. Benefit pre zamestnancov - účtovanie v PÚ (2 replies)
 174. e-kasa (2 replies)
 175. predpoklad.vymer.zaklad pri náhrade príjmu (4 replies)
 176. zrušenie starej pokladnice (1 replies)
 177. Aký obrat musí dosiahnuť firma, aby mala povinnosť podávať intrastat? (5 replies)
 178. Stravné zostáva na jún nezmenené? (2 replies)
 179. Kto používa MRP-K/S v Ružomberku a bol by ochotný pomôcť? (1 replies)
 180. Odpis premlčaného záväzku (1 replies)
 181. účtovanie úveru poštová banka-výpis z úverového účtu (5 replies)
 182. Odpis penalizačnej faktúry (1 replies)
 183. Aký typ DPH? (1 replies)
 184. Môže sa do výdavkov z rozpočtu školy zaúčtovať spotreba potravín na školskej akcii? (3 replies)
 185. kartičku po otvorení živnosti (14 replies)
 186. Ekasa vklad, výber (2 replies)
 187. eKassa (3 replies)
 188. Strata dokladu - účtovanie v PÚ (2 replies)
 189. jednoduché učtovníctvo (0 replies)
 190. PU - cestovné náhrady (2 replies)
 191. Predaj tovaru pod predajnú cenu. (8 replies)
 192. Daňové priznanie po úmrtí zamestnanca (4 replies)
 193. Bowling sociálny fond - rozúčtovanie miezd rozpočtová organizácia (0 replies)
 194. Faktúry o prijatých platbách - Pohoda (2 replies)
 195. Zostatok na účte 345 (5 replies)
 196. DOBPŠ - Štatút študenta a ukončené nadstavbové štúdium (7 replies)
 197. Ako vyplatiť výhru autorovi? (0 replies)
 198. Ako má vyriešiť SZČO situáciu, keď mu ešte neprišla e-kasa? (8 replies)
 199. Zamestnanie občana z Maďarskej republiky (2 replies)
 200. DPH pri obstaraní HM formou finančného prenájmu (1 replies)
 201. ORP alebo VRP? (2 replies)
 202. ročné zúčtovanie nedoplatok 0,05 eur (2 replies)
 203. dph a nadmerný odpočet (0 replies)
 204. vstupenky na festival a DPH (1 replies)
 205. Daňové výkazy v angličtine (1 replies)
 206. Od kedy má firma povinnosť účtovať zásoby spôsobom A? (0 replies)
 207. Vystavenie faktúry v rozpočtovej organizácii (0 replies)
 208. Aké číslo pôvodného dokladu uviesť na vyúčtovaciu faktúru? (2 replies)
 209. Tržby za výrobok alebo tovar? (6 replies)
 210. Dátum dodania do KV pri zahraničnej CZ faktúre (2 replies)
 211. Evidencia tržby (2 replies)
 212. Zahraničná faktúra za sluzby z r. 2016 : oprava v 04/2019 (0 replies)
 213. Účtovanie tovaru (0 replies)
 214. Položka ekonomickej klasifikácie - zdravotný dohľad PZS (0 replies)
 215. Ako účtovať nákup strún na gitaru v hotovosti ? (2 replies)
 216. Na odpísaný osobný automobil sme dali namontovať ťažné zariadenie v hodnote 400 EUR. Je to technické zhodnotenie, ale nižšie ako 1700 EUR. Ako to zaúčtovať? (1 replies)
 217. Cestovné náhrady - ubytovanie (1 replies)
 218. výpočet obratu - platiteľ dph JÚ (1 replies)
 219. registracia na tttsk za účelom predaja tabak.vyrobkov (0 replies)
 220. Preddavok dane zo závislej činnosti - dodatočný prehľad? (1 replies)
 221. Prenos DPH (0 replies)
 222. Stravné lístky (5 replies)
 223. Konsolidovaná účtovná závierka (1 replies)
 224. odpočet dph pri pracovnej ceste (4 replies)
 225. Kto mi vie pomôcť programom WinIbeu z okolia Štúrova, resp. školenie (0 replies)
 226. Kto mi vie pomôcť programom WinIbeu z okolia Štúrova, resp. školenie (1 replies)
 227. Platba ubytovania pre živnostníkov firmy. (2 replies)
 228. Kaucia a ukončenie nájomnej zmluvy (0 replies)
 229. Národná diaľničná spoločnosť (4 replies)
 230. zaplatená záloha do zahraničia (4 replies)
 231. Zahraničný dobropis s rôznymi dátumami a daňové priznanie (1 replies)
 232. ŠPZ v nákladoch (8 replies)
 233. Platca DPH §7a - faktúry od Wix.COM LTD., GOOGLE - samozdanenie (0 replies)
 234. darovanie auta do firmy (1 replies)
 235. Účtovanie výroby spôsobom B (0 replies)
 236. Spätne priznaný dôchodok v mrp (0 replies)
 237. ČSOB leasing-spotrebný úver účtovanie v PU (0 replies)
 238. Likvidacia firmy v OMEGE (1 replies)
 239. Vyžiadanie DPH z EÚ (4 replies)
 240. Výplata dividend za 2013-2016 a odvod do zdravotnej poisťovne (4 replies)
 241. Neuhradená pohľadávka na 546 (2 replies)
 242. Fakturácia do EÚ - dodanie v tuzemsku (0 replies)
 243. Vrátenie preplatku na DPFO zamestnávateľovi (3 replies)
 244. Predaj auta kúpeného od FO bez DPH, musím odviesť DPH? (2 replies)
 245. Aká zmluva má byť vyhotovená keď firma dáva k dispozícii byt konateľovi? (4 replies)
 246. Poplatok za komunalny odpad (5 replies)
 247. DPH (2 replies)
 248. Alza CZ a storno objednávky (0 replies)
 249. úhrada záväzku prevzatého v JU. (1 replies)
 250. Účtovanie projektu z Fondu na podporu umenia - škola s právnou subjektivitou (0 replies)