1. Vyplata mzdy v hotovosti - evidovat vo VRP? (5 replies)
 2. pozastavenie živnosti (1 replies)
 3. Dan zo zdedeneho pozemku (5 replies)
 4. Strata bločka o úhrade faktúry (6 replies)
 5. Ako prepočítať použitie rezervy na nevyčerpanú dovolenku? (4 replies)
 6. Účtovná závierka zverejnená na stránke www.registeruz.sk (5 replies)
 7. Zlé použitie VRP (7 replies)
 8. opatrenie 3B-tržby (1 replies)
 9. očr ked neplatim socialne poistenie (2 replies)
 10. Príspevok opatrenie č. 2, JU, poistné plnenie započítať do tržieb? (2 replies)
 11. V I.Q.2019 sme zaplatili o 2,26 vyššiu DPH, nechceme robiť dodatočné priznanie a žiadať o vrátenie, ako to účtovne vysporiadať? (0 replies)
 12. Vlastné prijmy manželky (2 replies)
 13. Porovnanie tržby za vykazovaný mesiac - korona (0 replies)
 14. DIC na doslej FA (4 replies)
 15. slovenská sro registrovaná v cz ako platca (0 replies)
 16. SZČO na PN (2 replies)
 17. korona - príspevok -môže žiadať zamestnávateľ ? (1 replies)
 18. stornovaná faktúra a dph (1 replies)
 19. platba mytneho v čr sukromnou kartou zamestanca (2 replies)
 20. Opatrenie č. 3B (15 replies)
 21. nákup materiálu v hodnote 6000 v PÚ platiteľ dph - mínusová pokladňa, na BÚ 1000€ (5 replies)
 22. Odpočet DPH z faktury z roku 2019 v 04/2020 (5 replies)
 23. handmade a účtovníctvo (7 replies)
 24. Oprava auta zahraničnej osobe mimo EÚ so slovenským ič dph (reg. podľa § 5) (0 replies)
 25. prihlásenie cez občiansky preukaz s čipom. (9 replies)
 26. odvolanie sa na nepriznanie OCR z dovodu oneskorenej uhrady poistovneho do SP (1 replies)
 27. Sponzorsky dar danovo uznatelny? (0 replies)
 28. Dodanie služby podľa § 15 alebo 16 (1 replies)
 29. účtovanie kapitálového fondu z peňažného vkladu (1 replies)
 30. vystavenie faktury čechovi neplatcovi dph v čr (1 replies)
 31. Faktúra so zálohou a DPH (11 replies)
 32. nepodlieha samozdaneniu? national Pen (3 replies)
 33. Uvádzam obidve formulky ak sa na 1 faktúre nachádzajú položky, ktoré spadajú pod §69? (1 replies)
 34. Nesprávne naúčtovaná úhrada za minulý rok (3 replies)
 35. Treba platit daň z predaja zdedenej nehnutelnosti vlastnenej viac ako 5 rokov (6 replies)
 36. Príjem z Holandska a daňové priznanie za r.2019 (4 replies)
 37. Nákup dezinfekčných prostriedkov do firmy? (0 replies)
 38. Výstavba domu a dane (7 replies)
 39. Ako písať do faktúry za účtovníctvo výpočet cestovných náhrad a spracovanie CP? (11 replies)
 40. Preddavky na daň z príjmov PO (4 replies)
 41. Použitie lehotníku na materskú dovolenku (2 replies)
 42. Ako účtovať neuplatnenú dph pri zaradení majetku. (6 replies)
 43. Odpočet daňovej straty podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. (0 replies)
 44. Ako zaúčtovať faktúru zo Švajčiarska s 0% daňou a slovenským IČ DPH? (3 replies)
 45. oznámenie zrážkovej dani (0 replies)
 46. opatrenie č.2, 3b - tržba vrátane DPH? (1 replies)
 47. Vratka dane ?... (25 replies)
 48. Ktorý formulár použiť na žiadosť pri poklese aj tržieb aj zákonom uzatvorenej prevádzky? (0 replies)
 49. Zakon o obmedzeni platby v hotovosti počas pandémie. (2 replies)
 50. nevyčerpané prostriedky z dotácie - účtovanie (0 replies)
 51. Nezdaniteľná časť na manželku v daňovom priznaní typu B aké doklady (3 replies)
 52. Zaradenie majetku skôr ako faktúra (6 replies)
 53. Jednoduché účtovníctvo a handmade (33 replies)
 54. pracovné oblečenie - mikiny a tepláky - výrobca nábytku (7 replies)
 55. Vystaviť fa za opravu auta na SK, firme z ČR s SK IČ DPH s prenesením daň. povinnosti? (0 replies)
 56. vzájomný zápočet faktúr (1 replies)
 57. Prevod obch. podielu a zníženie ZI (4 replies)
 58. koniec leasingu vozidla, krádež, DPH (6 replies)
 59. Aké sú povinnosti pri vyradení osobného auta z majetku SZČO ? (3 replies)
 60. Odpočet daňovej straty fyzickej osoby - Zákon č. 67/2020 Z. z. (2 replies)
 61. Odpočet daňovej straty právnickej osoby - zákon č. 67/2020 Z. z. (1 replies)
 62. Daň z výhry (4 replies)
 63. Zdanenie odstupného (2 replies)
 64. Skartovanie uctovnictva po akej dobe (5 replies)
 65. Z akých príjmov sa skladá hranica zárobku pre odvody do poistovní? (3 replies)
 66. Odpustenie odvodov do SP za zamestnávateľa - účtovanie (3 replies)
 67. tržby platené cez terminál PK (0 replies)
 68. Prenos daňovej povinnosti a vystavenie dobropisu k vystavenej faktúre (1 replies)
 69. Odpisovanie svetelnej reklamy. (0 replies)
 70. Odpis premlčanej pohľadávky (0 replies)
 71. uplatnenie danoveho bonusu v dodatocnom danovom priznani - zamestnanec (3 replies)
 72. Účtovanie predplatnej karty SK GOLD - ČS Slovnaft, a.s. (0 replies)
 73. Zaúčtovanie dokladu z ERP k dobierke (7 replies)
 74. DPPO - zrazený preddavok (3 replies)
 75. Ročné zúčtovanie a DP typ A (4 replies)
 76. Súvaha sa nerovná z VZaS v money S3 (2 replies)
 77. Výplata dividend za roky 2013 - 2016 - odvody do ZP (2 replies)
 78. pozastavená živnosť - podanie DP (3 replies)
 79. PN a odpustenie odvodov (0 replies)
 80. Odpustenie odvodov do SP. (0 replies)
 81. Musim platit dan z prijmu z predaja nehnutelnosti (14 replies)
 82. Ako vypočítať odpis auta (10 replies)
 83. Predaj nehnuteľnosti druhý rok od kúpy - aká bude daň? (20 replies)
 84. Faktura za tovar z cz (2 replies)
 85. PHL a požičané auto (3 replies)
 86. Dotácia (0 replies)
 87. Subdodávka - ako zaúčtovať (3 replies)
 88. cestovná náhrada s použitím vlastného mot.vozidla-N1 (4 replies)
 89. opravné výkazy sp, zp (1 replies)
 90. Vznik oceňovacieho rozdielu pri vyskladnení zásob. (0 replies)
 91. Oznámenie o zrážkovej dani (1 replies)
 92. szco alebo s.r.o. (8 replies)
 93. Daňové priznanie typ B (1 replies)
 94. DP typ B a nulový príjem (5 replies)
 95. DP oprava (5 replies)
 96. Výsluhový príspevok, odchodné (26 replies)
 97. Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti FO (8 replies)
 98. Nákup krovinorezu priamo do spotreby a účtovanie poštovného... (5 replies)
 99. Chybný mesačný výkaz (1 replies)
 100. Odpočet DPH pri úhrade viac splátok leasingu naraz (4 replies)
 101. kurzové rozdiely (6 replies)
 102. záloha vystavená bez IČ DPH (ešte neplatiteľDPH) , riadna fa prenos DP s IČ DPH (už platiteľ DPH) (2 replies)
 103. daňový bonus na dieťa (3 replies)
 104. dátum zdaniteľného plnenia pri nadobudnutí tovaru z EÚ (1 replies)
 105. JU ako zauctovat o 5% menej zaplatenu fakturu? (12 replies)
 106. SZČO a odpoč.položka (3 replies)
 107. Odklad daňového priznania do 31.5.2020 (1 replies)
 108. Ako zdanit prijem z prenajmu? (6 replies)
 109. DKV - Remobis vyplnenie formulára (0 replies)
 110. Preddavky na daň z príjmov FO (4 replies)
 111. účtovanie Bistro.sk (0 replies)
 112. SOS dotácia (1 replies)
 113. Dodatočné daňové priznanie za rok 2019- správny údaj. (4 replies)
 114. Zastavenie starej exekúcie a zaplatené trovy zo strany oprávneného (0 replies)
 115. RZdane a 2% (1 replies)
 116. DPFO A za rok 2018 (6 replies)
 117. ako opraviť účet 474 - nesedi KZ (6 replies)
 118. Príspevok szčo (10 replies)
 119. Recykláčny poplatok v banke (1 replies)
 120. Daň z prenájmu pri práci v zahraničí v EU (2 replies)
 121. Povinnosť uplatniť nezdaniteľnú časť (10 replies)
 122. Faktúra za tovar z Maďarska s DPH... (0 replies)
 123. Daňové priznanie 2019 - prerušenie živnosti (1 replies)
 124. Bezúročná pôžička od spoločníka - ako správne zaúčtovať? (5 replies)
 125. zmena dohody (2 replies)
 126. Skladové zásoby (1 replies)
 127. Dan za byt zmenou vlastnika (19 replies)
 128. Musí byť označenie účtov viditeľné aj na faktúre odovzdanej zákazníkovi? (9 replies)
 129. súdne trovy (0 replies)
 130. Príspevky Prvej pomoci štát žiadateľom SZČO nebude zdaňovať (0 replies)
 131. Ročné zúčtovanie dane preplatok (0 replies)
 132. Žiadosť o príspevok od štátu 3B (2 replies)
 133. Tvorba rezerv na pokuty a penále (0 replies)
 134. Ako zaúčtovať preplatok dane (0 replies)
 135. výrobok alebo služba - výroba sauny (23 replies)
 136. Zaúčtovanie poskytnutej stravy dobrovoľníkom (0 replies)
 137. info k príspevkom "pomáhame ľuďom" (4 replies)
 138. Žiadosť o príspevok - koronavírus (1 replies)
 139. Príspevok pre SZČO na PN- opatrenie č.2 (5 replies)
 140. Ako účtovať o poskytnutí finančného príspevku od ÚPSVaR (1 replies)
 141. Ako spraviť daňové priznanie keď mi bol zle vyplatený daňový bonus? (17 replies)
 142. vyúčtovanie služobnej cesty (1 replies)
 143. potvrdenie o zaplatení dane (2 replies)
 144. Môžeme podať opravné DP a uplatniť § 24b ZDP - 50% odpočtu? (2 replies)
 145. Ako zaúčtovat výber z banky v s.r.o. výber uskutočnil podnikatel pre vlastnu potrebu (9 replies)
 146. Cena za účtovníctvo - štrťročný platca DPH (4 replies)
 147. rezerva na nevyčerpanú dovolenku - hospodársky rok (1 replies)
 148. Stravné lístky SZČO (účtovanie DPH) (0 replies)
 149. Autorska praca namiesto zivnosti (1 replies)
 150. Domácí úkol - vypočítat a zaúčtovat daň za 2020 (4 replies)
 151. Daňová evidencia – DPH a Kontrolný výkaz (3 replies)
 152. Povinnosť zasielať výkazy pre Štatistický úrad (0 replies)
 153. Zaúčtovanie zálohy, faktúr a opravnej faktúry (0 replies)
 154. Počet položiek - počet zápisov v PD alebo počet dokladov (7 replies)
 155. výkup IT zariadenia v nulovej sadzbe DPH (1 replies)
 156. Nákup a predaj MV v tom istom roku (1 replies)
 157. učtovanie leasingu (0 replies)
 158. nadmerný odpocet (1 replies)
 159. Opatrenie c.2 - SZCO, platca dph (2 replies)
 160. ekolok - dá sa niekde? dohľadať ak mám potvrdenie o platbe? (1 replies)
 161. Opravné, čo dodatočné DP? (6 replies)
 162. vyplnené DPFO-A + daňový bonus (6 replies)
 163. Fakturácia IČ DPH SK, miesto dodania EU (0 replies)
 164. Darovať 2 alebo 3 percentá? (4 replies)
 165. Daňove priznanie - živnosť bez príjmov (4 replies)
 166. Registracia pre DPH v systeme MOSS (0 replies)
 167. Opatrenie č.2 - odvody (2 replies)
 168. ako zaúčtovať vrátenie PZP preplatku z predchádz. firmy ak nabehol na účet novej firmy? (8 replies)
 169. Ako zlikvidovať staré uhradené záväzky? (3 replies)
 170. Zahraničná faktúra s dph (0 replies)
 171. Úprava ZD dane (0 replies)
 172. Účtovanie colného dlhu na FA od DHL (3 replies)
 173. Suhrny vykaz (0 replies)
 174. Ako zaúčtovať vyúčtovaciu fa ZSE? (0 replies)
 175. Príjem z ÚP na refundáciu mzdy pripočítať k tržbam? (0 replies)
 176. dodanie tovaru § 43 odst.1DPH a oprava (0 replies)
 177. Zvýšenie ZI (0 replies)
 178. Ako zaúčtovať v JÚ refundáciu mzdy z ÚPSVaR . (3 replies)
 179. Mobilný predajný stánok (0 replies)
 180. Obstaranie existujúceho e-shopu (0 replies)
 181. SZČO - Osobné auto – DPH – Daňová evidencia (1 replies)
 182. účet 314 chyba v účtovaní v minulom roku (0 replies)
 183. Ak má Slovenská sro príjem len zo zahraničia, má nárok na pomoc od štátu pri poklese trzieb!? (3 replies)
 184. Doručená FA s nesprávnymi údajmi a oprava (0 replies)
 185. Daňový bonus (2 replies)
 186. Odvody SZČO sú odložené či odpustené... (14 replies)
 187. Daň z darovania pozemku nadobudnutého minulý rok darovaním (5 replies)
 188. Účtovanie taxikára SZČO pracujúceho pre zahraničnú firmu (13 replies)
 189. príspevok korona- ak si szčo neplatí sociálne odvody lebo nedosiahol príjem na povinné platnie - može si tiež žiadať nejaký príspevok? (3 replies)
 190. Podané výkazy na FS (5 replies)
 191. pracovný úraz a pn (0 replies)
 192. Faktúra + OČR (2 replies)
 193. Chybajuci dobropis - ako s DPH (3 replies)
 194. zníženie platov (6 replies)
 195. ochranné rúško - szčo do nákladov (4 replies)
 196. Účtovanie úveru slsp (0 replies)
 197. nevhodný vstupný formát dokumentu (2 replies)
 198. Príspevok pri poklese tržieb (3 replies)
 199. Ako správne vytvoriť opravnú položku k záväzkom po splatnosti viac ako 1 rok? (0 replies)
 200. Opatrenie COVID-19 - úhrada DzP PO pri žiadosti o príspevok (4 replies)
 201. Daň z príjmu - Zmluva o použití diela (1 replies)
 202. Tlač pokladničných dokladov v MRP (11 replies)
 203. sro a stavba garáže svojpomocne (4 replies)
 204. Účtovníčka bez praxe (12 replies)
 205. Výdavky dcerskej spolocnosti v nakladoch materskej firmy (0 replies)
 206. Splatnosť DPH z dôvodu COVIDU 19 (1 replies)
 207. TPP + sro (4 replies)
 208. Zrušenie prihlasenia. (11 replies)
 209. Posunutie lehôt DP, kde najdem na stranke FS? (5 replies)
 210. PREPRAVA TOVARU ZAHRNUTA V CENE TOVARU NA PRELOME ROKA (0 replies)
 211. Zrušenie živnosti - čo s účtom? (11 replies)
 212. Má zamestnávateľ nárok na odpočet DPH z poskytnutého pracovného oblečenia? (2 replies)
 213. Prenos daňovej povinnosti (4 replies)
 214. príspevok SOPK obchodnej a priemyselnej komore (1 replies)
 215. Dobropis (0 replies)
 216. písanie adresy firme, ktorá nemá v orsr uvedenú ulicu, má iba číslo a obec (6 replies)
 217. výroba dielcov (6 replies)
 218. Refakturácia opravy českou firmou (0 replies)
 219. Prepočítací kurz (3 replies)
 220. vypoved dana zamestnavatelom (1 replies)
 221. DPH za softwer z Čiech (0 replies)
 222. Môže si živnostník uplatniť DPH z došlej faktúry, ak je na faktúre uvedená zlá adresa odberateľa? (5 replies)
 223. Služba poskytnutá zadarmo v rámci výhry (2 replies)
 224. Je podmienkou neprerušenie živnosti niekoľko mesiacov po prijatí príspevku pre szčo - pokles tržby ? (1 replies)
 225. preprava tovaru do 3,5t vs. dodacie podmienky (3 replies)
 226. Dodanie tovaru do Francuzska pozastavene na ziadost zakaznika (7 replies)
 227. Ako vyplniť riadok v DP? (4 replies)
 228. Súbeh dvoch PP a OČR (3 replies)
 229. SZČO a príspevok (8 replies)
 230. Ako obnoviť certifikát k OP? (13 replies)
 231. Platenie odvodov na SK aj v ČR - zamestnanec (0 replies)
 232. číslovanie dokladov (2 replies)
 233. Čo sa myslí pod pojmom tržba? (19 replies)
 234. Z akého dôvodu mohol podať subjekt najprv mimoriadnu účtovnú závierku za rok 2019 a následne podal aj riadnu účtovnú závierku za rok 2019? (4 replies)
 235. živnostník, podvojné účtovníctvo, otváracia súvaha (3 replies)
 236. zlavy učtov.agentury ako učtovať? (2 replies)
 237. vytvorenie rezervneho fondu zo zisku (1 replies)
 238. Ako zistím v JU - szčo - či nie je podnik v ťažkostiach ? (20 replies)
 239. Účet v CZK a platba kartou na SK - akým kurzom prepočet na výpise (3 replies)
 240. stravné u konateľa bez pracovnej zmluvy (0 replies)
 241. Nezaplatená faktúra do ČR a výkaz (5 replies)
 242. S.R.O. bez zamestnancov a vydaná faktúra (4 replies)
 243. Podnik v ťažkostiach (0 replies)
 244. pokles tržieb - opatrenie č.2 Covid19 (2 replies)
 245. Príjem pre opatrenie č.2 v JU (3 replies)
 246. Odmietnute DP, kde môže byť chyba? (0 replies)
 247. Kúpa SRO (0 replies)
 248. Pravdepodobný mesačný zárobok (1 replies)
 249. Príspevok pri poklese tržieb (3 replies)
 250. PP na území ČR súbežne s PP na území SR a uplatnenie NČZD (5 replies)