1. dávka v hmotnej núdzi a práca na dohodu (16 replies)
 2. Môžem nainštalovať na jeden PC viac elektronických podpisov? (3 replies)
 3. Potvrdenie o zamestnaní v Holandsku (4 replies)
 4. Ako zauctujem navysenie ZI vkladom majitela v podobe strojov resp. nepenaznym vkladom. Mozem odpisovat tieto stroje? (0 replies)
 5. Krátenie cestovných náhrad (1 replies)
 6. SzČO a Občianske zduženie (0 replies)
 7. Ako správne zaúčtujem do JÚ príjem za predaj tovaru po ukončení živnosti? (1 replies)
 8. Transferové oceňovanie - pôžička od spoločníka (10 replies)
 9. Nákup motorového vozidla (0 replies)
 10. Oznámenie o použití z Daňového úradu (4 replies)
 11. Reklamné služby pre SPOLOK v ČR (2 replies)
 12. Ako zaučtovať splatku exekucie - našu pohladavku ? (2 replies)
 13. Ako sa daní tovar predaný v automatoch ktoré nedávajú bločky. (3 replies)
 14. Uctovanie DF za ubytovanie konatela v Thajsku (5 replies)
 15. Mám zraziť zrážkovú daň z úrokov vyplácaných firme registrovanej vo Veľkej Británii ? (0 replies)
 16. Môžem prerušiť odpisy? (5 replies)
 17. odpisy majetku používaného aj na súkromné účely (1 replies)
 18. Treba zauctovat cez ID exekuciu od Danoveho uradu,ked je neskor zrusena? (0 replies)
 19. Ako viest uctovnictvo pri SHR (3 replies)
 20. neuhradené FA (7 replies)
 21. Daňový bonus na dieťa, ak v rodnom liste je otec neuvedený (2 replies)
 22. Zlúčenie firiem a základné imanie (0 replies)
 23. Mozem rozdelit denny prispevok na viacero listkov? (5 replies)
 24. Bankové poplatky za úhradu faktúry v cudzej mene za tovar/materiál idú do služieb alebo do zásob? (1 replies)
 25. ako zaúčtujem úhradu faktúry za školenie zamestnancov o BOZP? Podľa mňa KL k faktúre 518/321, PP 321/222.637.001. Je to správne? (2 replies)
 26. Registrácia DPH (0 replies)
 27. účet 341 analytika preúčtovanie na konci roka (2 replies)
 28. Daňové priznanie FO - prerušená živnosť a doplatok ročného zúčtovania zdravotného poistenia (6 replies)
 29. Ako opravit vystavenu FA z dovodu nespravnej ceny v programe POHODA (dobropis alebo storno), v ktorom mesiaci to pojde do KV a dodatocneho DP? (0 replies)
 30. ako zaučtovať preplatok ? (3 replies)
 31. Cestovne nahrady. (8 replies)
 32. ako opravím faktúru pohľadávku - zmeniť sumu rok 2016 (5 replies)
 33. Prenajom bytu cez sro fyzickej osobe (0 replies)
 34. dadanie a montáž fotovoltaickeho panelu -3,5kW malý zdroj (2 replies)
 35. predčasné splatenie spotrebit.úveru za auto v JÚ (2 replies)
 36. Denný pracovný čas študenta (1 replies)
 37. učtovať priložený doklad v prílohe? netuším čo s tým (6 replies)
 38. PN a ošetrenie člena rodiny § (7 replies)
 39. MRP - hromadna tlac vydanych faktur, dobropisov (3 replies)
 40. DOBPŠ a pracovný čas (1 replies)
 41. Ako spravne pocitat diety SZČO pri prechode 3 krajin ? (2 replies)
 42. Trzby a ERP (0 replies)
 43. metoda ocenenia úbytku zásob rovnakého druhu (0 replies)
 44. stav majetku k určitému dňu (1 replies)
 45. uctovanie restauracie (1 replies)
 46. Alza.cz, slovenské IC DPH, vyčíslená 20% DPH (8 replies)
 47. Bezodplatný prevod obchodného podielu (3 replies)
 48. Aký záverečný text uviesť na faktúre do ČR? (10 replies)
 49. opravná položka k pohľadávke (3 replies)
 50. Danova licencia (2 replies)
 51. Daňový úrad mi vymeral úroky z omeškania za oneskorené zaplatenie preddavku dane z príjmu z roku 2012. (0 replies)
 52. vyplácanie dividend pri odklade DP a povinnosť voči ZP (1 replies)
 53. Dan z predaja nehnutelnosti 2017 (10 replies)
 54. Daňová kontrola a nadmerný odpočet DPH (4 replies)
 55. Platí transferové oceňovanie? (5 replies)
 56. účtovanie hotovosti - do depozitu (2 replies)
 57. Predaj zdedeného domu (1/2 po rodicoch, 1/2 po bratovi) a daň z príjmu (8 replies)
 58. Prefakturácia neplatiteľa DPH platiteľovi (0 replies)
 59. DPH zo sudnych trov (5 replies)
 60. Odvody do SP pri skončení závislej činnosti (1 replies)
 61. Nadobudnutie tovaru u neplatcu DPH (1 replies)
 62. Faktúra z VSE - ako účtovať? (3 replies)
 63. Ako mám predať tovar po skončení živnosti? (1 replies)
 64. Ako zaúčtovať v OMEGE úhradu dvoch faktúr jednou sumou? (7 replies)
 65. Môže sa zmeniť uplatňovanie výdavkov majúcich charakter osobnej potreby zo 100% na 80%/20% aj v priebehu roka? (1 replies)
 66. účet 549 - z-nec spôsobil škodu (4 replies)
 67. Preprava tovaru (1 replies)
 68. Môžem si vyúčtovať cestovné vo výške lístka na autobus ak idem na služobnú cestu s kamarátom, ktorý v danom meste pracuje? (7 replies)
 69. Fakturacia do CR (2 replies)
 70. Odvod DPH až po zaplatení faktúry (3 replies)
 71. Mzdy v oberone... potvrdenie pre UPSVaR (1 replies)
 72. Ako môže občan podať návrh na vklad do katastra elektronicky? (1 replies)
 73. Stravné lístky za nadčas (4 replies)
 74. Vratenie pokuty (0 replies)
 75. Zníženie Daňovej licencie pri ZŤP konateľovi so zmluvou. (3 replies)
 76. Prečo sa nedá podpísať epodanie na živnostenský? (9 replies)
 77. Výpoveď (16 replies)
 78. Pohľadávka v cudzej mene a následne jej predaj - dopad na daň.priznanie (0 replies)
 79. Auto úver a doklady (2 replies)
 80. Kontrola veľkého počtu účtovných dokladov. Názory a skúsenosti. (4 replies)
 81. Príspevky zamestnávateľa na DDS a riadok DPPO (0 replies)
 82. Schvalenie uctovnej zavierky - Zbierka listin - Registrer UZ (8 replies)
 83. ako zaučtovat platbu v s.r.o., za fakturu zo sukr.uctu konatela ? (3 replies)
 84. Cash flow nepriama metóda (0 replies)
 85. Pohľadávky z obchodného styku (1 replies)
 86. Faktúra bez vyplneného odberateľa - kontrolný výkaz (2 replies)
 87. Ako zaučtovať VRATNU spoluucast na poistnom ? (0 replies)
 88. Poistenie zamestnancov a náklady zamestnávateľa (1 replies)
 89. postúpenie leasingu (0 replies)
 90. účtovanie úveru na auto v Omege (0 replies)
 91. Pracovný úraz - čo mám ako z-teľ robiť? aké mi vyplývajú povinnosti? (3 replies)
 92. Zákl.imanie a zlúčenie firiem (0 replies)
 93. Prijatý ako materiál, predaný ako tovar - je to správne? (2 replies)
 94. Omega - bankový výpis (4 replies)
 95. Nájom nehnuteľnosti (4 replies)
 96. Vyska dane pri predaji darovanych pozemkov (2 replies)
 97. ak podnikateľ FO v roku 2014 nesprávne zaradí majetok do odpisovej skupiny, ako postupovať pri oprave? (1 replies)
 98. dohoda o vykonaní práce od 01.04.2017 (2 replies)
 99. Prepis auta z firmy na osobu (1 replies)
 100. ako vlozit do s.r.o. majetok spolocnika - tlaciaren ? (6 replies)
 101. Ako evidovať príjmy z vedľajšej činnost? (3 replies)
 102. Nerozdelený zisk minulých rokov - nesprávny zostatok (9 replies)
 103. Neuhradená zálohova faktúra čo s ňou? (5 replies)
 104. Prestup k inému operátorovi ako zaučtovať? (0 replies)
 105. účtovanie dražobnej spoločnosti (0 replies)
 106. Uctovanie §60 -prevadzkove naklady chraneneho pracoviska. (24 replies)
 107. Reklamácia - dobropis (2 replies)
 108. dobropis (0 replies)
 109. nevyplatená provízia (0 replies)
 110. DPH parkovné EU autobazár (1 replies)
 111. Zlava z ceny stravnych listkov. (6 replies)
 112. Poistenie finančnej straty - náklady? (6 replies)
 113. nedostatok penazi v pokladni (2 replies)
 114. Ak posielam elektronicky rozšírenie predmetu podnikania po prevode obchodného podielu, čo musí byť overené notárom? (0 replies)
 115. postup pohľadávky (0 replies)
 116. cestovna kancelaria ako uctuje nakup leteniek - v PU ? (1 replies)
 117. Je povinnost analyticky clenit ucty PU ? (1 replies)
 118. Omega -učtovanie leasingu auta po novom (0 replies)
 119. Ako zaúčtovať faktúru za tovar a prepravné do ČR v OMEGE? (5 replies)
 120. Prijatý dobropis a opravné DP PO 2015 (0 replies)
 121. Odvod zdravotneho poistenia z podielu na zisku (3 replies)
 122. Kde sledujete všetky zmeny v zákonnoch a vyhláškach? (2 replies)
 123. Pracovná zmluva na dobu určitú a PN (3 replies)
 124. Daň z nehnuteľnosti v predpise nájomného. (1 replies)
 125. Aký predmet podnikania je predaj zľavovej karty? (0 replies)
 126. Prechod zo Szčo na SRO. (4 replies)
 127. vplyv prenosu daňovej povinnosti na daňové priznanie k dani z príjmu (4 replies)
 128. DPH pri dodaní tovaru s inštaláciou do iného členského štátu (0 replies)
 129. Daňová evidencia a rekonštrukcia (3 replies)
 130. Odpísanie DPH. (3 replies)
 131. Registrácia na DPH - platcu (11 replies)
 132. Údržba prenajímanej budovy v osobnom vlastníctve (0 replies)
 133. Prílohy k DP PO za rok 2016 (2 replies)
 134. Preúčtovanie učtu 249 na 479, môžem/musím? (2 replies)
 135. Ako zauctujem nakup a predaj s prirazkou? (1 replies)
 136. Ako viest danovu evidenciu? (9 replies)
 137. Za akú hodnotu predať obchodný podiel druh družke, aby nebol problém? (3 replies)
 138. Predaj nehnuteľnosti (0 replies)
 139. Cestovna agentura - fakturovanie provizie (0 replies)
 140. Mozem do Kratk.majetku zaevidovat 1 sumou pocitac s prislusenstvom ? (1 replies)
 141. Odvody do SP+ZP k 31.12. živnostník (1 replies)
 142. Danove priznanie na SVK prijem zo zahranicia (2 replies)
 143. Vklad v hotovosti (2 replies)
 144. Zaúčtovanie brány vo vlastnej réžii (1 replies)
 145. Sponzorske pre mestsky sportovy klub je danovo uzanane? (7 replies)
 146. Valutová pokladňa (0 replies)
 147. Dar obchodnému partnerovi (4 replies)
 148. Môzem člensky poplatok na meno,a nie na firmu s.r.o. ,uctovat do nakladov? (1 replies)
 149. Daň. prizanie PO 2016 - pripočitat. položky? na aké riadky v DP? (2 replies)
 150. Predaj nepotrebného materiálu firmy (1 replies)
 151. Výsledovka = Výkaz ziskov a strát (3 replies)
 152. Kontroluje niekto intrastat? (1 replies)
 153. Prevod majetku z sro na fyzicku osobu a platba dph? (1 replies)
 154. Darčekové poukážky (1 replies)
 155. Predaný DHM do 1700€ (2 replies)
 156. aký je kod do intrastatu - pre polystyrén (1 replies)
 157. Sklad - viac skladov a spôsob oceňovania (0 replies)
 158. Cestovné náhrady (4 replies)
 159. zmena názvu spoločnsoti (2 replies)
 160. Dodatočný kontrolný výkaz (5 replies)
 161. Parkovanie v EU - miesto dodania služby (2 replies)
 162. Tovar - infraštruktúra firmy - výdaj do majetku MONEY S3 (0 replies)
 163. prihlásenie na finančnú správu (1 replies)
 164. Výdavky neovplyv.základ dane alebo osobná spotreba 2016 (2 replies)
 165. Bankový účet k 31.12. v mínuse (7 replies)
 166. Zapatrošená došla fa (7 replies)
 167. Zostatok na bankovom účte (0 replies)
 168. Poistne plnenie a postup. (5 replies)
 169. DPH a prenos §69ods12 písm j (5 replies)
 170. zaučtovanie použitia nadmerneho odpočtu (2 replies)
 171. Nepravidelná doprava osôb do madarska (0 replies)
 172. Predaj motorového vozidla a DzMV (1 replies)
 173. Faktura za tovar zo Spanielska z 09/2016 dorucena 02/2017, tovar dodany 03/2017 a co teraz (6 replies)
 174. poplatok-poštovné z e poukazu (0 replies)
 175. vyfakturovanie opravy vo vlastnej réžii dodávateľovi a DPH (0 replies)
 176. Nevystavený dobropis (2 replies)
 177. Do ktorého daňového obdobia zaradiť náklad nedaňový v roku 2015? (0 replies)
 178. cestovné náhrady cez mzdu (6 replies)
 179. Došlá faktúra z roku 2016 (2 replies)
 180. Dlhodobý majetok do 1700,00 € (9 replies)
 181. Príjem z postúpenej pohľadávky (0 replies)
 182. Strava a DPH (10 replies)
 183. Ako zaúčtovať v PÚ? (4 replies)
 184. Účt.závierka - aké doklady konateľovi (3 replies)
 185. može si dať živnostník PZP za auto do nákladov? (4 replies)
 186. Ako odviest dan za dieta? (17 replies)
 187. Môžem dať doklad bez IČA a IČ DPH do účtovníctva? (4 replies)
 188. Zmena ceny spatne od 01/01/2017 - dobropis (4 replies)
 189. Zábezpeka - prenájom budovy (2 replies)
 190. Verejné obstarávanie (1 replies)
 191. Svadobny salon a saty nad 1700 EUR zaradenie a uctovanie salonu (0 replies)
 192. vyplatenie dividend (0 replies)
 193. Dátum zaradenia automobilu do majetku (3 replies)
 194. uplatnenie nákladov z Telekom (1 replies)
 195. Ako mám fakturovať služby pre zahraničné firmy? (6 replies)
 196. DPH-samozdanenie tovaru (1 replies)
 197. Predaj pozemku a dedictvo (3 replies)
 198. Výťah - účtovanie na učet 022 stroje ? (3 replies)
 199. Účtovanie dohody o urovnaní (4 replies)
 200. S akým dátumom zaúčtujem faktúru z CZ za tovar? (1 replies)
 201. Ako učtovať "spravne poplatky" ? (0 replies)
 202. 40 % paušálne výdavky a daňová strata (2 replies)
 203. SZČO v ČR - a podanie DP na SK (3 replies)
 204. Prenos daňovej povinnosti betónovanie betón pumpou ako fakturovať betón a pumpu? (0 replies)
 205. Vrátenie položky - treba účtovať? (4 replies)
 206. Neplatená rodičovská dovolenka a ocr (5 replies)
 207. Dan z predaja nehnutelnosti po predoslom odkupeni podielu (4 replies)
 208. Zákon o účtovníctve v nemeckom jazyku (0 replies)
 209. Ako účtovať poštovné pri dodani sluzby ? (2 replies)
 210. ako účtujete "platbu mobilom" (1 replies)
 211. účtovanie (1 replies)
 212. Dvojkotúčová pokosová píla - odpisová skupina (0 replies)
 213. Dodatočné priznanie PO (1 replies)
 214. Podľa čoho sa určujú koeficienty diskriminačných funkcíí bankrotových modelov? (0 replies)
 215. Krátiť úroky zo spotrebného úveru na auto? (1 replies)
 216. 80% uplatnenie výdavkov pri automobile (2 replies)
 217. Veľká alebo malá účtovná jednotka......? (2 replies)
 218. Auto - 80%pri kupe, 100%z blockov? (3 replies)
 219. ALZA SK, CZ a dph (4 replies)
 220. mnozstevny bonus bez dph (5 replies)
 221. preprava v zahraničí a DPH (1 replies)
 222. Faktúra za železný šrot (1 replies)
 223. Mám nárok na odpočet dph z faktúry, kde je uvedená kúpa nehnuteľnosti spolu s pozemkom? (1 replies)
 224. ako uctovat vypracovanie Projektovej dokumentacie vynos ? (1 replies)
 225. Dodatočné priznanie PO Neziskovej organizácie (1 replies)
 226. Nárok na stravné pri PC do zahraničia (4 replies)
 227. Povinnosť obce-veľkokapacitný kontajner. (4 replies)
 228. Kde ziskat prazdnu ucetnu uzavierku? (2 replies)
 229. Odborná prax študentov - dohoda medzi školou a firmou (5 replies)
 230. Rozdelenie výšky vkladu sro z jedného spoločníka na dvoch (1 replies)
 231. Má niekto vzor žiadosti vrátenia poistného ZP pri spätnom priznaní ID? (5 replies)
 232. české kontrolné hlásenie DPH? (7 replies)
 233. Zahraničná pracovná cesta Nemecko (0 replies)
 234. Faktura do Ciech. (9 replies)
 235. mesacny platca DPH (1 replies)
 236. Účtovanie vzájomného zápočtu v MRP PU pomocou účtu 395? (0 replies)
 237. Účtovný odpis záporného goodwillu (0 replies)
 238. Ako správne zaúčtuje príkaznú zmluvu v jednoduchom účtovníctve SZČO, platenie dane a odvody. (0 replies)
 239. Práca absolventa po 01.05.2017 (0 replies)
 240. Ukončenie živnosti a zostatok v banke - súkromný účet (3 replies)
 241. Faktúra z roku 2016 (3 replies)
 242. Dobropis k dokladu k prijatej platbe s prenosom daň.povinnosti (0 replies)
 243. Zložená zábezpeka k palubnej jednotke (mýto) (0 replies)
 244. Priznanie invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať prácu o 50%. (9 replies)
 245. Problém s Dsinger-om (5 replies)
 246. faktúra za služby - Švajčiarsko (1 replies)
 247. Ako zaradiť do obchodného majetku stavbu s pozemkom, ak ocenenie v znaleckom posudku je vyššie než kúpna cena? (0 replies)
 248. Započítanie pôžičky spoločníka so stratou (2 replies)
 249. Pokuta a splátkový kalendár účtovanie (0 replies)
 250. Čo mám robiť s neplatičmi nájomného? (6 replies)