1. Ako účtovať FA SZČO v JU vystavenú na seba? (5 replies)
 2. Obnovenie živnosti a odpisy auta (1 replies)
 3. paušálne výdavky (8 replies)
 4. Mám pravdu ak tvrdím, že dátum dodania pri opakovanom prenájme nebyt. priestorov (1 replies)
 5. vzor lekárskeho posudku pre zamestnávateľa (3 replies)
 6. pokladničný doklad z virtuálnej pokladnice=daňový doklad? (9 replies)
 7. Diéty a SZČO (6 replies)
 8. Prilezitostny predaj vlastnych výrobkov na trhu (2 replies)
 9. Cestovný príkaz - nájom za ubytovanie (0 replies)
 10. účtovanie predaja výrobkov cez Amazon (0 replies)
 11. Vysporiadanie DPH pri nákupe tovaru, ktorý nám predala švajčiarska spoločnosť v ČR (3 replies)
 12. registrácia platcu dph (4 replies)
 13. Mám zaplatiť daň z predaja nehnuteľnosti? (12 replies)
 14. Daňové priznanie (2 replies)
 15. Povinná registrácia na DPH po dosiahnutí obratu (5 replies)
 16. Fakturovať DPH česká objednávka tovar bude na Slovensku? (3 replies)
 17. Zatriedenie účtovnej jednotky do veľkostnej skupiny (1 replies)
 18. §7a -registracia pre dovoz sluzby ako je to s VFA do zahranicia (1 replies)
 19. oboznámenie dotknutej osoby so spracúvaním os.údajov - pri prijímaní dohodára (2 replies)
 20. Vystavenie faktúry mestu (4 replies)
 21. Mobil na splátky (4 replies)
 22. bezúročná pôžička (0 replies)
 23. návšteva lekára 3 dni za sebou (2 replies)
 24. Aký je rozdiel medzi knihou odoslanej/došlej pošty a podacom registratúrnom denníku? (6 replies)
 25. Možno zaradiť bloky PHM do účt. od osoby, ktorá pracuje na základe mandátnej zmluvy a sprostredkúva obchod pre našu spoločnost? (1 replies)
 26. Refakturácia služby pre platiteľa DPH v zahraničí (1 replies)
 27. Ako prefakturovať faktúru zo SOI dodávateľovi? (2 replies)
 28. Čerpanie dovolenky po skončení RD a nove zamestnanie (2 replies)
 29. Ako zaúčtovať splatnú daň uhradenú v roku 2016 na aké účty (1 replies)
 30. Likvidacia spoločnosti - ukoncenie (1 replies)
 31. stravovanie vo vlastnom zariadení (1 replies)
 32. Účtovanie tržieb a úhrad stravnými lístkami (0 replies)
 33. Účtovanie tržieb v podvojnom účtovníctve (10 replies)
 34. Zdanenie preplatkov zo ZP (12 replies)
 35. Ak zmením od 1.1. účtovnú osnovu (zavediem analytické účty), musím najskôr počiatočné stavy nahodiť podľa účtov platných do 31.12.minulého roka? (1 replies)
 36. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas (1 replies)
 37. Ako zaúčtovať súdny poplatok za klienta? (0 replies)
 38. Uplatnená DPH z faktúry, ktorá patrila inému odberateľovi (5 replies)
 39. doplnenie dochádzky (0 replies)
 40. Ako učtujete "darčekovu poukažku" od O2 Slovakia ? (0 replies)
 41. Dodatočné daňové priznanie FO typ A a oddiel VII. (4 replies)
 42. Predĺžená RD a členka volebnej komisie (0 replies)
 43. Vystavenie faktury pred zalozenim zivnosti (8 replies)
 44. Geis a príjmový doklad za dobierku (11 replies)
 45. Ako účtovať tovar, ktorý prenajímame? (5 replies)
 46. Vyriešenie vzorcov v dochádzke (7 replies)
 47. DPH pri pozastaveni zivnosti (2 replies)
 48. Nulová faktúra zo švajčiarska a colný dlh (3 replies)
 49. odpočet DPH (2 replies)
 50. Práca v noci u vychovávateľa na internáte (0 replies)
 51. prihlásenie do zdravotnej poisť. (2 replies)
 52. Akého školiteľa na DPH a DzP by ste odporučili (7 replies)
 53. Vrátenie dane za manželku (1 replies)
 54. Účtovanie u advokáta trovy konania (1 replies)
 55. Zahraničné pokladničné doklady (3 replies)
 56. Kúpa bytu do s.r.o. (0 replies)
 57. zOF - rozdiel medzi platiteľom a neplatiteľom DPH (2 replies)
 58. Doklad z taxametra (4 replies)
 59. Čo so stravnými lístkami ktorých nominálna hodnota je nižšia ako zákonom stanovená hodnota? (3 replies)
 60. Účtovanie o úvere (0 replies)
 61. uctovanie kurzoveho zisku z DFA (14 replies)
 62. Ako urobiť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve v malej firme? (1 replies)
 63. Mzda vychovávateľa na internate (0 replies)
 64. Mozem na 1 vydavk.pokl.doklad zaevidovat doklady z prechodu mesiacov,spolu ? (2 replies)
 65. Ako urobim vyber z VRP ? (1 replies)
 66. Evidovanie DFZ (4 replies)
 67. pracovná pohotovosť učiteľ na sústredení so žiakmi (2 replies)
 68. Je potrebné transferové oceňovanie? (1 replies)
 69. Obchodovanie s Tureckom (0 replies)
 70. Ako účtovať fakturu od poistovne za nahradne vozidlo, ciastocne preplatenu poistovnou ? (2 replies)
 71. fakturovanie do Dubaja (2 replies)
 72. občianske združenie a reklamná činnosť (0 replies)
 73. Ako žiadať - súhlas správcu dane (1 replies)
 74. Musime pouzivat koeficient DPH pri najomcom,kde su energie s DPH,a prenajom bez DPH ? (3 replies)
 75. Neurčená DPH na zmluve (1 replies)
 76. Stavebné práce s prenosom DP §69 ? (3 replies)
 77. Ako sa počíta daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti keď súčasne mám príjem z predaja 3 nehnuteľností? (2 replies)
 78. Zamestnankyňa na materskej dovolenke a preplatok RZZP - ako zdaniť? (2 replies)
 79. Zahraničný cestovný príkaz (6 replies)
 80. Akú predkontáciu použiť na RZZP za zamestnanca? (2 replies)
 81. technické zhodnotenie alebo spotreba? (7 replies)
 82. Pôžička od spoločníkov / konateľov (0 replies)
 83. výmena tovaru dobropis (6 replies)
 84. Klasifikacia prenosnej kotolne (0 replies)
 85. Minimálna mesačná mzda pri 37,5 h. týždennom pracovnom čase (9 replies)
 86. búracie práce ako technické zhodnotenie? (1 replies)
 87. Treba vystaviť faktúru aj napriek súdnemu rozhodnutiu?? (2 replies)
 88. súhrnný výkaz pre dph a reg. podľa §7a (2 replies)
 89. Koľko dni dovolenky? (5 replies)
 90. Zahraničná firma (0 replies)
 91. Dorucenie pisomnosti od spravcu dane a platenie spravnych poplatkov (0 replies)
 92. Krátkodobá a dlhodobá rezerva na pest. činnosť v lesníctve - rozpúšťanie. (0 replies)
 93. Nový vzhľad faktúry od Telekom (4 replies)
 94. SRO neplatca DPH kupuje tovar zo zahraničia (3 replies)
 95. Urbár - finančná náhrada za stratu výnosu z ťažby dreva (1 replies)
 96. Vyradenie drobného hmotného majetku v JÚ (3 replies)
 97. Chranene pracovisko - refundacia nakladov. (0 replies)
 98. Kupa a predaj karavanov uctovanie (2 replies)
 99. nezdanený príjem (1 replies)
 100. Podnikateľka na materskej dovolenke a stravne listky (1 replies)
 101. Danova licencia (2 replies)
 102. akciová spoločnosť (0 replies)
 103. Najomna zmluva fakturovana rocne (1 replies)
 104. Inventarizácia majetku (4 replies)
 105. Dodanie služieb (0 replies)
 106. výsledok RZZP 2016-preplatok vyúčtovanie v mzde (3 replies)
 107. Poskytnutý príspevok na SZČ na nákup strojov a platenie odvodov do ZP (1 replies)
 108. Účtovanie za správu domu (3 replies)
 109. Aká bola lehota na podanie súhrnného výkazu v roku 2012? (4 replies)
 110. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre zmenu účelu využitia - projekt požiarnej ochrany a príprava podkladov pre kolaudáciu - ide o prenos daňovej povinnosti? (0 replies)
 111. Omylom zaplatená záloha zo súkromného účtu. (4 replies)
 112. Odvody SZCO do socialnej poistovne (2016 - skratena zivnost) (9 replies)
 113. Predaj zdedeného domu (3 replies)
 114. Aký výnosový účet použijem pri peňažnej výhre? (1 replies)
 115. Prenájom dlhodobého majetku firmy (2 replies)
 116. benefity a dvojita DPH (2 replies)
 117. dobropis z EÚ a DPH (2 replies)
 118. transferové oceňovanie (1 replies)
 119. Klasifikácia produkcie - mixážny pult (0 replies)
 120. prechod cez SK a zahraničie - diéty (4 replies)
 121. ako zauctovat vklady spolocnikov pocas roka ? (1 replies)
 122. Vzorka - pero od National Pen (3 replies)
 123. Zaúčtovanie faktúry za poistnú udalosť (13 replies)
 124. Darovanie auta konateľovi (0 replies)
 125. Ako zauctovat poplatok za pripojenie plynu ? (1 replies)
 126. Dph z roku 2016, ako zaúčtovať v roku 2017 (0 replies)
 127. Cena PHM zistená Štatistickým úradom SR pre vypocet nahrady za sluzobnu cestu sukromnym motorovym vozidlom (1 replies)
 128. Lekárne a poplatky 0,17€ za recept od 01.10.2017 (9 replies)
 129. Preclenie tovaru z Číny - kúpený na veľtrhu v EU (0 replies)
 130. Faktúry uhradené po splatnosti za roky 2014 až 2017. Za aké obdobie môžem vystaviť penalizačnú faktúru spätne ? (0 replies)
 131. Preradenie auta z osobného užívania do podnikania (5 replies)
 132. Koľko zaplatím na odvodoch SZČO popri zamestnaní (5 replies)
 133. Založenie novej s.r.o. Povinnosti? (2 replies)
 134. Odpisovanie drobných stavieb (3 replies)
 135. kontrolná komisia bytového družstva a účtovníctvo (2 replies)
 136. Musí sa registrovať pre DPH §7 ak neplátca DPH prijme službu od neplátcu DPH z EU? (2 replies)
 137. odpisovanie auta nad 48 tis. (1 replies)
 138. zaúčtovanie faktúry od DHL (0 replies)
 139. Môže sa nákup služieb účtovať na účet 112? (7 replies)
 140. Global Payments s.r.o.- akceptácia plat. kariet- POS terminál (0 replies)
 141. Prijímateľom stavebných prác je mesto - neplatca DPH. Ako to bude s DPH na strane mesta? (2 replies)
 142. Pohľadávka po splatn.360 dní - opravná položka??? (1 replies)
 143. Účtovať o DPH pri prijatom poistnom plnení za totálnu škodu na automobile? (1 replies)
 144. Prečo sa nedá otvoriť formulár Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 2016 (platné od 1.1.2017)? (13 replies)
 145. Účtovníčka pre občianskej združenie (1 replies)
 146. stravné študentovi na odbornej praxi (1 replies)
 147. Myslíte, že skutočne začnú platiť dane aj Slováci žijúci napr. v Monaku alebo majúci firmu v emirátoch? (7 replies)
 148. Poplatok v Nemecku (6 replies)
 149. Účtovanie pri kúpe podniku (0 replies)
 150. nepeňažný príjem poskytnutý fofmou produktov vlastnej výroby (0 replies)
 151. Ako mi bude vypočítaná daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti? (2 replies)
 152. prijatá faktúra s & 69 (0 replies)
 153. Zaznamenávajú sa v kontrolnom výkaze vratné obaly od dodávateľa - prepravky sú finančne zálohované - oslobodené od dane § 42 zákona o DPH ? (1 replies)
 154. paragon ako daňový doklad (4 replies)
 155. Záloha:poskytnutá v CZK, vrátená v EUR (3 replies)
 156. výsledok hospodárenia (1 replies)
 157. prevod podielu sro (3 replies)
 158. Môže živnostník po zrušení živnosti ešte dorovnávať záväzky? (0 replies)
 159. Prenesenie daňovej povinnosti na koláče (4 replies)
 160. Kto zruší registráciu na el. komunikáciu s daňovým úradom? (2 replies)
 161. vyňatie z účtovníctva odpísané motorové vozidlo (0 replies)
 162. MRP- mzdy /doklady pre auditora (4 replies)
 163. prenos daňovej povinnosti (1 replies)
 164. zmluva na dobu urcitu - predlzenie? (16 replies)
 165. Rozdiel v pohľadávkach a záväzkoch pri zlúčení spoločností. (0 replies)
 166. preberanie procesov/uctovnictva z jednej krajiny do druhej (0 replies)
 167. Mám samozdaniť faktúru z Maďarska? (0 replies)
 168. S.r.o. nemá DIČ (4 replies)
 169. Pracovné oblečenie z ČR do nakladov (3 replies)
 170. Ako postupovať pri nepodanej ale schválenej účtovnej závierke za rok 2014? (3 replies)
 171. Mám povinnosť zaúčtovať došlú fa za materiál do účtovníctva? (1 replies)
 172. Obedy - stravné zamestnancov (7 replies)
 173. Účtovanie splátky poistného mobil. zariadenia (10 replies)
 174. Zaradenie dlhodobého majetku - mot. vozidlo (9 replies)
 175. Je povinnosť tvoriť opravnú položku k pohľadávke? (5 replies)
 176. Zástup počas MD + RD (2 replies)
 177. daňové priznanie na PO - zlúčenie (2 replies)
 178. opravne daňové priznanie (8 replies)
 179. faktúra za ubytovanie - do cestovného vyúčtovania? (6 replies)
 180. Mimoriadna uzavierka v JU (0 replies)
 181. Likvidácia spoločnosti a záverečná súvaha (2 replies)
 182. Náklady budúcich období (1 replies)
 183. predaj obchodného podielu (4 replies)
 184. Odvolanie voči pokute z DÚ (1 replies)
 185. Chránená dielňa (2 replies)
 186. Treba nákup z Ebay samozdaniť? (s.r.o. je platca DPH) (4 replies)
 187. prenos daňovej povinnost-dokumentácia ku vzduchotechnike (4 replies)
 188. pausalne vydavky a odvody pri autorskych zmluvach (6 replies)
 189. dodatočny výkaz a pokuta (3 replies)
 190. Kúpa PO ojazdeného auta od druhej PO. (1 replies)
 191. pôžička hotovosti od majiteľa (6 replies)
 192. Vymožená pohľadávka a účtovanie provízie (2 replies)
 193. Kedy je dátum zdaniteľného plnenia pri predaji ojazdeného vozidla zaplateného vopred? (5 replies)
 194. účtovanie pôžičky od PROFICREDIT (0 replies)
 195. preklad nemeckej faktúry (5 replies)
 196. DPH koeficient vysporiadanie (0 replies)
 197. Odkúpenie zabehnutej prevádzky - ako postupovať? (3 replies)
 198. Kupa telefonu od O2 / mesacne spatky / (5 replies)
 199. Mam licenciu, ale otvara sa mi iba Demo verzia - Omega (2 replies)
 200. Zabezpeka uctovanie (0 replies)
 201. Ako si vypočitam že koľko dane dostanem ? (9 replies)
 202. DPH (1 replies)
 203. Oprava terasy (0 replies)
 204. Postúpenie pohľadávky nadobudnutej postúpením (0 replies)
 205. vyradenie autobusu (3 replies)
 206. Dobropis bez mínusovej sumy (8 replies)
 207. V ktorom mesiaci samozdaniť faktúru za dopravu tovaru z EU od platcu DPH z EU? (1 replies)
 208. Do ktorého riadku DP samozdaním dopravu za dodávku tovaru z EU? (1 replies)
 209. Dodatočne alebo riadne daňové priznanie (8 replies)
 210. uctovanie v restauracii preplatenie straveniek GGFS (1 replies)
 211. ako účtovať dobropis v JÚ (0 replies)
 212. Dávka v nezamestnanosti a následná materská dovolenka po dvoch deťoch (6 replies)
 213. Znalecký posudok - aký môže byť starý ak vkladá mesto do svojej s.r.o. nepeňažný vklad kvôli zvýšeniu ZI? (0 replies)
 214. Zvýšenie ZI - informovanie daňového úradu (1 replies)
 215. Oprava chýb minulých rokov (8 replies)
 216. Novy platca DPH (2 replies)
 217. Refakturacia faktúry s prenosom daňovej povinnosti.. (2 replies)
 218. Faktúra od českého dodávateľa (0 replies)
 219. Výpočet úväzku učiteľa (1 replies)
 220. Nahrada za stravne listky hotovost z pokladne? (2 replies)
 221. Dovoz tovaru zo Švajčiarska a DPH (1 replies)
 222. Ako bude vystavená faktura. českému odberatelovi? (2 replies)
 223. Bloček z Českej republiky (2 replies)
 224. Odpočítanie DPH pri prijatí služby z tretej krajiny (1 replies)
 225. Za predaj automobilu musím zaplatiť okrem dane z príjmu aj DPH? (1 replies)
 226. Dodávka a montáž v Rakúsku (1 replies)
 227. Začínajúci živnostník (4 replies)
 228. Ako zaúčtovať predaj aplikácii cez Google Play? (5 replies)
 229. DPH (2 replies)
 230. Odpočet DPH (2 replies)
 231. Kto archivuje doklady a písomnosti po prevode obchodného podielu? (1 replies)
 232. Zaradenie kioskovej trafostanice (0 replies)
 233. Prefakturovanie pokuty a DPH (1 replies)
 234. sprostredkovanie (0 replies)
 235. Je zaplatená záloha ako daňový výdavok? (3 replies)
 236. účtovať či neučtovať českú s.r.o. (6 replies)
 237. Dobrovoľne nezamestnaný a práca na dohodu 2017 (4 replies)
 238. VRP a rýchle občerstvenie (2 replies)
 239. Ako správne vyplniť kladnú hodnotu do riadku č. 28 priznania DPH? (2 replies)
 240. Predaj majetku medzi FO a sro (4 replies)
 241. dph a neskoro doneseny bloček (2 replies)
 242. Prémia za 1. polrok 2017 (2 replies)
 243. Predaj neodpísaného auta - szčo do sro, v ktorej je spoločníkom (8 replies)
 244. 2 byty (2 replies)
 245. Byt v obchodnom majetku a náklady na úver (4 replies)
 246. Oznámenie PN SZČO (16 replies)
 247. Ako zaúčtovať prípad fanklub predá členstvo v klube a zároveň poskytne tričko plus šiltovku, je to služba alebo predaj tovaru? (0 replies)
 248. Zivnost v minulosti, teraz znova a odvody (1 replies)
 249. Daňový úrad a platenie dani (1 replies)
 250. Je toto zásielkový predaj? (5 replies)