PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Môžem si dať do nákladov materiál pri práci pre rodinného príslušníka?
 2. nezisková organizácia prijatý peňažný dar
 3. zníženie vysokej /vysoká len papierovo/ pokladne v s.r.o. 428/211
 4. Nesedia mi oprávky za rok 2016 v hlavnej knihe s oprávkami v účtovných odpisoch. Kde mohla vzniknúť chyba?
 5. VAT refund z Čiech - ubytovanie?
 6. Predaj bytu na SK a trvalý pobyt a práca v Rakúsku
 7. Cast roka som mala zivnost, ktoru som si zrusila, vyplnam DIC na danovom priznani?
 8. Majetok zaradený do nesprávnej odpisovej skupiny - ako opraviť?
 9. Fotenie strojov a prevádzky pre web stránku firmu.
 10. DP "B" , príloha č. 2, r. 15
 11. Príjmy z Veľkej Británie a DP
 12. paušálne výdavky a príjem aj zo zamestnania
 13. Pohľadávka z roku 2010 - súdime sa o uznateľnosť - je to aktívna alebo premlčená pohľadávka ?
 14. nárok na odchodné
 15. DP A a zrazená daň z preplatku ZP
 16. Môže súkromný nákup platený z firemného účtu-kartou vrátiť do firmy v hotovosti?
 17. na aký účet účtovať spoznorský dar?
 18. materská výpočet (szčo) - máte niekto skúsenosti?
 19. Prenájom nákladného auta
 20. Potvrdenie o zdaniteľnom príjme z Belgicka a DP FO
 21. Nezaúčtovaný (ne) prijatý dobropis z minulého obdobia.
 22. daňový odpis motorových vozidiel
 23. Vrátia mi preddavky, ktoré mi boli strhnuté, ak som zarobila 2842 €?
 24. odpis pohľadávky v JÚ
 25. Osobná asistencia a skutočne vynaložené výdavky
 26. Konatelia a PN
 27. Záloha na obratový bonus v JÚ, je zdaniteľný príjem?
 28. potvrdenie z o prijme z nemecka + potvrdenie zo slovenska.
 29. danove priznanie na slovensku, práca v rakúsku
 30. hostessing - daňový výdavok?
 31. odovzdanie ročnej účtovnej závierky MUJ osobne na DÚ-neplatieľ dph
 32. Záloha za prístupový čip na plaváreň cez registračnú pokladňu a DPH
 33. Colno-deklaračné služby
 34. Ako spravne vybrať odpis.skupinu?
 35. Čo robiť v prípade zabudnutia vytvorenia dokladu o úhrade faktúry vo VRP?
 36. Preplatok faktúry - vysporiadanie v novom roku
 37. práca v ČR od 15.8.2016 a odpočítateľná položka na priznanie k dani z príjmov
 38. Je možné využívanie osob.motor.vozidla nezaradeného do podnikania FO aj vo vzťahu druh-družka ?
 39. Odpočitateľná položka?
 40. účtovanie darčekových poukážok - účt. prípad
 41. Ako zaúčtovať sponzorské poskytnuté športovému klubu?
 42. Daňové odpisy
 43. Faktúra v decembri 2016, príjem v januári 2017
 44. prenájom bez DPH
 45. Akú NčZD môžem odpočítať
 46. Dovoz tovaru z 3Š
 47. opatrovateľka v Rakusku a DP za rok 2016
 48. nepodane danove priznanie za 2014 a 2015 - co mi hrozi?
 49. kupa sro a účtovanie
 50. Ako zaúčtovať úhradu dobierky, ak v balíku nebola faktúra?
 51. faktúra za vyúčtovanie služieb - daňovo, nedaňovo?
 52. Aký účet mám použiť pri predaji vysokozdvižného vozíka?
 53. vystavená faktúra a DPH neodvedená
 54. Dodanenie životného poistenia z rokov 2006 - 2010?
 55. Daňový bonus-SZČO+zamestnanec
 56. Určenie stratného v predajni potravín
 57. Opatrovateľský na dcéru a dohoda o VP
 58. Započítava sa výhra do príjmu manželky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku?
 59. Vklady konateľov a spoločníkov / s.r.o./ do pokladne
 60. Poistka profesná zodpovednosť
 61. ako pocitat prilohy k DP FO typ B?
 62. uplatnenie pausalnych a preukazatelnych vydavkov
 63. započítava sa do daňového priznania A aj jeden deň odrobený na zmluvu?
 64. DPH pri obstaraní HM formou finančného lízingu
 65. celý rok pracoval v UK ako ZC - podáva DP aj na Slovensku?
 66. ako ukončiť PP so zamestnancom, ak firma nemá peniaze na výplatu?
 67. Daň.evidencia §6 odst. 11 pri prenájme a ZC nehnuteľnosti
 68. Stravné pri zahraničnej ceste
 69. príjem zo Slovenska i Dánska - daňové priznanie
 70. vyňaté príjmy
 71. Sporenie k osobnemu uctu
 72. Ako učtovať vydavky na firemny ples
 73. Stanovenie ceny auta
 74. Paušálne výdavky a evidencia
 75. účtovanie zľavy PU
 76. Vrátenie dane - dôchodca
 77. SZČO a vydaná Fa do zahraničia
 78. Doprava ako obstarávací náklad a následný predaj tovaru.
 79. Úroky z pôžičky na RČ
 80. Aká bude NčZD u živnostníka, ktorý bol aj zamestnancom?
 81. Príjem na základe "príkaznej zmluvy"
 82. FO ma živnosť od 1.6.
 83. Ako zaúčtovať začiatočné stavy v Pohode?
 84. na aký účet zaúčtovať stratu z účtu 431 v organizačnej zložke. Zisk účtujem na 379.
 85. organizačná zložka
 86. Musim podat danove priznanie?
 87. 431 VH
 88. DPH za ubytovanie poskytnuté v Českej republike
 89. ušlá mzda - daňové priznanie
 90. SZČO, ktorá využíva súkr. auto, účtuje cestovné náhrady ako peňažný alebo nepeňažný výdavok?
 91. Opravné položky, vyradenie pohľadávky - účtujú sa v priebehu roka alebo k 31.12 ??
 92. Ako zauctovat spravne v Omege prijatu platbu kartou ?
 93. SZČO v Nemecku. pobyt dlhší ako 183dní- stravné a cestovné na vlastnom aute
 94. Kúpa ojazdeného vozidla z ČR neplatiteľom DPH
 95. Aky doklad musim predlozit na danovy urad ak pracujem v CR
 96. Daň. priznanie PO - Transakcie závislých osôb
 97. Obstarávacie náklady alebo náhradný diel?
 98. HIM alebo DHIM?
 99. Registrácia DPH na stavebné práce v Belgicku
 100. DP typu A a zmluva o dielo
 101. Ako zaúčtovať úhrady faktúr bez dokladu?
 102. ako učtovat v Pohode ked mam rozhadzane čisla položiek v učtovnom denniku?
 103. Ktoré DP podá FO živnosť bez príjmu,príjem zo záv. činn.
 104. uplatnovanie urokov z uveru - nehnutelnost v OM
 105. Záporné vlastné imanie-neuhradená strata minulých rokov
 106. Dobrovolne NP a DPvNZ kam do DP typu A?
 107. Paušálne výdavky SZČO - účtovník
 108. Účtovanie Stravných lístkov v JÚ z príspevku VÚC v občianskom združení
 109. Priznanie OZ
 110. Sociálny fond a mesačná mzda
 111. Odpočet na manželku v DP 2016
 112. Účtovanie preplatku dane
 113. Odmena za vypracovanie znaleckého posudku na zriadenie záložného práva je daňový náklad alebo ide do obstarávacej ceny nehnuteľnosti?
 114. Sprostredkovanie bez určenia provízie v %
 115. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku za rok 2016
 116. NČ ZD na manželku, koľko mesiacov si môže uplatniť?
 117. dohoda a RZD za rok 2016
 118. Ako zaučtujem vrátenie poistky - zodpov. za škodu spôs. motor. vozidlom - auto ktoré bolo predané v JU ?
 119. Leasing v Money s3 PÚ
 120. príjmy zo SR aj ČR - ako?
 121. Depozit a prenajom bytu
 122. Rodičovský príspevok a DP v Rakúsku
 123. práca na DOVP, DOPČ
 124. ako vyplniť DP FO B pri závislej činnosti v Rakúsku + slovenská živnosť ?
 125. Zamestnanecká prémia
 126. vrátenie DPH zo zahraničnej FA
 127. Môžem si ako fyzická osoba odpočítať náklady na zveľadenie nehnuteľnosti v daňovom priznaní?
 128. Ako správne prijať hotovosť za tovar oslobodený od dane?
 129. Základné imanie pri zlúčení s.r.o.
 130. Ako mám v jednoduchom účtovníctve zaúčtovať tablet na splátky od mobilného operatóra?
 131. Skladová evidencia - kadernícke služby a oprava strojov
 132. Ako učtujete ekonomicke služby za rok 2016 nezaplatene ?
 133. Ako sa brániť pri neoprávnenej pokute za nepodanie priznania dane z nehnuteľnosti?
 134. Vystavenie faktúry po zrušení registrácie DPH
 135. musím podať danové v Nemecku ked som tam pracoval 250 dní?
 136. príspevok z úradu práce pri paušálnych výdavkoch som zahrnula do príjmu zo živnosti. je to dobré?
 137. účtovanie gastrolístkov-szčo
 138. Prepočet PHM podľa TP na konci roka- veľký rozdiel
 139. opatrovateľka a DP , aké prílohy ?
 140. Ako podať daňove za rok 2016, keď pracovala v Irsku 6 mesiacov?
 141. RZ preddavkov na daň
 142. autorská zmluva - daň
 143. podiely na zisku - účtovanie
 144. účet 381
 145. Stravné na tuzemskej pracovnej ceste v roku 2017
 146. Fa na prelome rokov za recyklaciu baterii, akumulatorov a obalov envi-pak - kedy náklad, kedy odpocet DPH.
 147. SZČO na SR, TPP v Nemecku a daňové
 148. Suma vyplateného DB za 2 mesiace
 149. Registračná pokladnica pre CZ firmu na Slovensku
 150. PHM v percentách verzus kniha jázd
 151. Prijata zaloha od obcana
 152. Vyradenie nedoodpisovaného HIM r.2016
 153. Ako zaúčtovať výdaje firmy, platené z osobného účtu?
 154. Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby
 155. Výpočet cestovných náhrad pri zahraničnej pracovnej ceste 2016
 156. preplatok dodávateľ. FA na základe zle vystaveného dokladu a účtovanie
 157. Aky typ DP?
 158. zaplatili sme zálohu 2x, aky daňový doklad ?
 159. MU pre ostatné subjekty VS k ukladaniu IUZ do registra
 160. ako zaúčtovať došlú fa
 161. Ukončenie SHR a dane.
 162. Uvádza sa do daňového priznania transakcia medzi závislými osobami aj keď sa používa cena obvyklá?
 163. Správne som formulovala oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DP 16 - szčo, ktorá má iba príjmy zo Slovenska ?
 164. Tovar v colnom sklade
 165. Daňové priznanie B kombinácia záv.činnosť+živnosť
 166. hranica na vyplatenie /vratenie dane z prijmu
 167. Daňové priznanie - príjmy zo ZČ v ČR
 168. refakturácia do EU - služba? tovar?
 169. inventarizácia pohľadávok a závazkov - čo ak nerobí
 170. vyrovananie zavazkov - faktury od dodavatela
 171. Refakturácia
 172. Jednoduché účtovníctvo vs. Daňová evidencia
 173. Paušálny výdaj
 174. DP typ A, treba započítať aj príjem zo SP ?
 175. Použitie fin.prostriedkov z normatívu
 176. Stravné lístky pre SZČO zakúpené v 12/2016 - náklad
 177. Danove priznanie a nepenazny prijem
 178. Soc.fond účtovanie v jednoduchom účtovníctve
 179. Zmluva o predaji podniku
 180. danový bonus
 181. Danove priznanie FO za spotrebný úver?
 182. DZMV za minulé roky
 183. Predaj nehnuteľnosti a platenie daní...
 184. uctovanie SL v JU pohoda
 185. Daňové priznanie opatrovateľka v Rakúsku.
 186. Dodanie oslobodené od dane
 187. Daňové priznanie - príjem fyzickej osoby
 188. Paušálne výdavky SZČO
 189. Účtovníctvo občianskeho združenia
 190. predčasné ukončenie spotreb.úveru a následný nákup nového auta na lízing.štvrtinkové splátky... novinky v r. 2016 v účtovaní a odpisoch v JÚ?
 191. Pomôžte mi s nemeckým potvrdením o prijme
 192. paragraf 69 ako zaradit látkove rolety
 193. Ako zaúčtovať prípad, keď mám k dispozícii len bankový výpis, kde je výber z bankomatu v Čechách, ale nie je uvedená suma v CZK, len v eurách?
 194. Daňový doklad k dvom prijatým záloham.
 195. Stavebniny a nákup železa
 196. Vyúčtovacia fa za Elektrinu
 197. Odkúpenie traktora po ukončení prenájmu
 198. Príjem v zahraničí
 199. platobný poukaz
 200. Finančná správa - Pozor falošný web
 201. Odpočítateľná položka na manželku
 202. Kompenzačná platba od SPP
 203. uprava zakladu dane
 204. Darovanie zisku - odpoveď
 205. zostatok na účte 395
 206. Odpis premlčaných pohľadávok
 207. Plyn v účtovníctve - odpojenie , pripojenie
 208. Dobrovoľné platené poistné v nezamestnanosti a DP FO
 209. SZČO - auto v obchodnom majetku - nárok na diety
 210. novozaložená sro komunikuje len elektronicky s danovým úradom
 211. Dobropis zo Shell - kontrolný výkaz
 212. nezaplatene uroky z poskytnutej pozicky
 213. DPFO - B - Zmluva uzatvorená na základe Občianskeho zákonníka
 214. Daňove priznanie SZČO s paušalnymi vydavkami
 215. Vysoký zostatok na účte 365 - úroky
 216. Daňová strata a jej odpočet
 217. Vystavenie faktúry pre s.r.o. za spracovanie účt. dokladov r. 2016
 218. Paušálne výdavky
 219. Rezervný fond tvorený na účty 417 aj 421 sa pre účely posúdenia tvorby RF spočítava ?
 220. daňová evidencia
 221. peňažný príspevok na opatrovanie a DP
 222. musí mať szčo podnikatelský účet, ak nemá stačí účtovať len pohyby z podnikania?
 223. nesplnení povinného podielu zamestnávania občanov ZTP - účtovanie?
 224. Povinnosť podať daňové priznanie - daň z prevodu nehnuteľností
 225. Materská, rodičovká a DP
 226. zaúčtovanie dane z príjmu
 227. lehota pre vystavenie faktúry mimo EÚ
 228. FA do CZ DPH
 229. Odpisová skupina-6
 230. Nezdanitelna cast zakladu dane
 231. Žiadosť o ošetrovné, čo s tým..
 232. Danove vydavky pri byte v obchodnom majetku
 233. Ako v MRP PU WIN účtujete pri režime DPH "po úhrade platby" pri uzávierke?
 234. predaj firemného auta do zahraničia
 235. Ako účtovať prevádzkovanie automatu - kusového a nápojového?
 236. Otázka ohladne ZP pri dividendách a DPH pri platbe mimo EU
 237. Poštová karta v daňovej evidencii, ako správne evidovať?
 238. neplatené voľno daňové priznanie 2016
 239. Nutnost zriadenia stalej prevadzkarne zahranicnym zamestnavatelom?
 240. Ako vyčísliť v eurách prínos zamestnanca, ktorý upravuje softvér pre ostatných, aby sa im lepšie robilo?
 241. výpočet úroku z úveru
 242. Musím platiť DPH pri nákupe zo zahraničia?
 243. Faktura za tovar bez prac
 244. Faktúra za prepravu z Macedónska
 245. DOlezite - kontrolny vykaz dph a zaporna faktura - uvadzam do faktur ?
 246. ako zdaniť poistné plnenie za ochorenie
 247. škoda na vlastných výrobkoch
 248. Do ktoreho stlpca PD vecne patrí uzávierková operácia pri skončení podnikania - VOZD z titulu závazku z poistného SZČO ? Do stlpca 17 alebo 15 ?
 249. Registracia DPH a nove skutocnosti na zamietnutie registracie
 250. Ako účtovať v JÚ odmenu mandatára z teminálov Junior Game "BETX"?