PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 [300] 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Prenájom bytu
 2. účtovníctvo-1.práca
 3. Školská jedáleň
 4. Dohoda o vykkonani umeleckej produkcie
 5. kapitálový výdavok?
 6. svadobný dar pre zamestanca
 7. preplatenie vstupeniek zo SF
 8. objednat tovar mimo SK (napr z USA, CHINA)
 9. oslobodenie od dane z MV
 10. nájomné
 11. dovoz auta z USA
 12. Čo so starými str.lístkami?
 13. Evidencia výkonov stavebného stroja
 14. bufet - účtovanie
 15. Opravné priznanie k DPH
 16. Krátenie stravného raňajky a večera
 17. kde nájsť DIČ čísla?
 18. predaj pozemku
 19. Nesprávne vystavená Fa
 20. kvartalny platca DPH
 21. SZCO - predaj automobilu
 22. Sadzba dane + registrácia v Rakúsku
 23. overenie podpisu
 24. Úverová aj kúpna zmluva od tej istej osoby
 25. Výpočet koeficientu na RZZP typu S
 26. Rezervný fond
 27. Nákup HM z EU - tovar neskončí na Slovensku
 28. reprezentacne
 29. vrátenie tovaru do Ameriky
 30. prefakturacia a datum dodania
 31. Dodanie montovaného domu do Rakúska
 32. Odpisy DHM
 33. Predaj tovaru do Čiech
 34. eurofondy
 35. DPH
 36. Neplatca DPH - T. z EU
 37. Prispevok na stravovanie
 38. Výpis z Daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2007
 39. vyplatené peniaze na základe splnomocnenia
 40. recyklačný fond - nočná mora
 41. Nákup prac.oblečenia + poštovné,balné
 42. hmotný majetok
 43. Reg.poklandica a príležitostný predaj
 44. DPH a dobropis
 45. DPH a darovanie
 46. Novinový stánok
 47. DF za factoringové služby
 48. Ako predať auta ?????
 49. SZČO a stravné
 50. Darovanie nehnutelnosti
 51. pripočitateľné a odpočítateľné položky
 52. Vystavený dobropis
 53. Faktura z Ciech a DPH
 54. inventarne karty - zakonne urcenie
 55. príspevky do lit.fondu za fotografie/2% alebo 3%/
 56. Odpis RZZP
 57. refakturácia ako názov
 58. Prevzatá zásoba ako dar
 59. fa za sluzby mimo EU
 60. blocky k fakturam
 61. poistné plnenie
 62. dobrovoľné nemocenské poistenie
 63. dodanie sluzby do ineho clenskeho statu
 64. Bloky PHM a DPH
 65. leasing
 66. požičanie motorového vozidla
 67. Tlačivo DPH-odpočítanie dane
 68. sluzobka v Madarsku a kurz
 69. refakturácia
 70. Nedoplatok z Ročného zúčtovania ZP
 71. Rušenie prevádzky
 72. Kúpa DHM od FO-nepodnikateľa - ocenenie
 73. Prijatá platba
 74. auto na leasing
 75. Automobil zaradený do majetku SZČO
 76. minimálny základ ZP invalid
 77. odpis tovaru
 78. doklady z roku 2006
 79. Účtovanie v elektronickom obchode
 80. Účtovanie účtovníckej literatúry
 81. Prijatá faktúra z USA
 82. dodatočné DP PO
 83. ročné zúčtovanie zdravot.poistenie
 84. Skladova karta
 85. Pôžička pri založení novej s.r.o.
 86. ako si vypocitat cisty prijem z DO FO B
 87. motocykel a DPH
 88. Zmeny v cestovných náhradách
 89. DPH a neziskova organizacia v USA
 90. zneužitie plnej moci
 91. Fakturovanie DPH v CR a iné
 92. Pôžička od spoločníka
 93. Zaradenie majetku do odpisovej skupiny
 94. Príjmy SZČO v SR a v ČR
 95. vypoveď
 96. automobil - spotrebný úver
 97. dan z prenajmu pri spolocnom vlastnictve??
 98. kto je daňovníkom
 99. Refakturácia pokuty do Českej republiky
 100. Cestovné v mandátnej zmluve
 101. Školenie a úhrada zálohy
 102. Moze si SZCO rozdelit NH straveniek na 50 a 48?
 103. zákon, nariadenie, paragraf tykajuci sa účt. triedy 6
 104. Zmeny v daňovách tlačivách?
 105. alkohol zostatok - koniec prevádzky
 106. Info ohladom DANI
 107. Zosobnenie nákladov z tel. účtu - väzba na DPH
 108. Musím sa registrovať na DÚ
 109. DPH-EÚ
 110. Oslobodenie od dane
 111. dokedy môžem fakturovať urok z omeškania?
 112. Daň z príjmu za predaj zdedeného domu
 113. Vydaná faktúra do ČR
 114. výkaz ziskov a strát: 2006 vs. 2007
 115. uhradená nižšia suma
 116. Kurz prepočtu cudzej meny DF
 117. návrh a vlastnictvo loga
 118. Chyba v nadm.odpočte
 119. Nákup PHM cez terminál - kartou
 120. AKO ÚĆTUJETE PREDDAVKY NA DAŇ Z MV
 121. Fakturovanie:preprava Švajčiarsko-Slovensko
 122. škodová udalosť
 123. Mesačný odpis formy
 124. DIČ
 125. podnikateľská činnosť???
 126. Školenie a DPH
 127. skoncenie zivnosti a zlucenie
 128. Oprava minulého obdobia
 129. vráteneie upkatnenej DPH a totálna škoda
 130. vznik daňovej povinnosti pri stravnom
 131. Drobný majetok resp.súbor hnuteľných vecí
 132. Kupa vlastnickeho podielu v s.r.o.
 133. RZZP - SZČO a súčasne samoplatca
 134. nákupné poukážky
 135. Zmluvná pokuta
 136. nákup auta kategórie N1 v hotovosti a DPH
 137. PROBLEM S REKLAMACIOU
 138. Dotacie a DPH
 139. interná účtovná smernica
 140. s.r.o. daň z príjmu
 141. 3 mesacne uzavierky pocas mesiaca
 142. Kurzové rozdiely na účte 378
 143. Platobný rozkaz - účtovanie
 144. Náhrada za použitie osobného auta na pracovnú cestu?
 145. Návrh opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k DPH od 1.1.2009
 146. ojazdený osobný automobil - intrakomunitárna dodávka
 147. dph - servis mot. vozidiel a polske auto
 148. hmotné investície
 149. Verejná zbierka a daňové povinnosti
 150. vyučtovanie zahraničnej cesty
 151. štátne skúšky
 152. čiastočne invalidný dôchodca a RZZP
 153. cesko - slovensko
 154. 2krát omylom vystavená faktúra
 155. Náhrada škody
 156. Stavebné povolenie - poplatok
 157. Chybné zaúčtovanie - 314,389
 158. američan a daňové priznanie
 159. Plánovanie nedokončenej výroby
 160. AUTO
 161. dve hlupe otazky k vypisu z DP
 162. Výška príspevku na podnikanie
 163. zrušenie registrácie DPH
 164. Dvojaké zdanenie
 165. Ako urcit tovarove polozky v MO predajni?
 166. DPH a auto
 167. Adresa
 168. DPH preprava ČR
 169. Odpis softvéru
 170. samozdanenie pri službách
 171. predčasné ukončenie leasingu a DPH
 172. Nákup poukážok RelaxPass - čerpanie sociálneho fondu
 173. Faktúra
 174. doklad na prevoz tovaru v Rumusku
 175. Príručka SEPI pre podvojné účtovníctvo.
 176. zálohová faktúra
 177. Rozdelenie HV 2007
 178. DPH doklady
 179. ako uctovat nedanovu cast mzdy?
 180. Archivovanie dokumentov
 181. Zrušenie živnosti f.o. a predaj majetku svojej s.r.o.
 182. Doba odpisovania pre prístupovú plochu k budove - zámková dlažba
 183. preprava tovaru súkromným autom
 184. vývoz služby
 185. poplatok
 186. DPH
 187. Registracna pokladna z Ciech ???
 188. Prefakturácia od neplatcu DPH a poštovné
 189. Kniha faktúr nesedí s účtom 321 ???
 190. evidenčný majetok
 191. náhradné diely - ako zaúčtovať?
 192. zrušenie živnosti
 193. odvod DPH zo ZH
 194. DPH
 195. stravné lístky
 196. Duálne zobrazovanie od 01.08.2008
 197. Nezisková organizácia - založenie, fungovanie, členské...
 198. zaúčtovanie manuálu k stroju
 199. úroková sadzba
 200. Nákup tovaru z CZ
 201. výkon práce v zahraničí - stravné
 202. Prijatá záloha ŠTVRŤROK vs MESIAC
 203. colníci - lieh
 204. Právne služby
 205. Vlastný zamestnanec a príležitostný príjem
 206. Výpis z daňového priznania
 207. Ako zaradit cast domu do podnikania?
 208. Darovanie chodníka mestu a daň z príjmov
 209. refakturácia montážných prác
 210. zaklad o dph pre nadejneho platcu
 211. účtovanie zmlúv
 212. tlačivá
 213. Mám vôbec zahraničnú faktúru?
 214. VUEPP
 215. Náhrada zapoužív.vl.auta
 216. DPH a veterinárny lekár
 217. Pôžička - správne?
 218. pracovné odevy
 219. Nákup tovaru zo zahraničia
 220. Letecká doprava a DPH
 221. registračná pokladňa pri prechode na euro
 222. Vypočítat daň?
 223. Súvaha, výkaz ziskov a strát
 224. interná smernica
 225. Znenie zákonov - detaily
 226. Cenové rozdiely - priemerné prepoč. percento.
 227. valutova pokladna a fifo
 228. Dar a DPH?
 229. zdanenie prijmu
 230. Auto do podnikania
 231. schválená účtovná závierka
 232. Zabudnutý záväzok
 233. zaradenie novej stavby
 234. prenájom a ubytovacie služby
 235. nepeňažný vklad do ZI
 236. stravne listky
 237. predaj pozemku, budovy s DPH
 238. SF
 239. zmluva o užívaní budovy a registrácia na DÚ
 240. Nákup ojazdeného vozidla z EU
 241. súdne poplatky
 242. Poistna udalosť a DPH
 243. DPH, poistné, EU
 244. Výdavky na stravovanie daňovníka a doklady k nim
 245. popletené úhrady
 246. Kúpa automobilu
 247. Ohodnotenie bytu
 248. Ohodnotenie bytu
 249. Zabudnutá úhrada - nezaúčtovaná
 250. nové str. lístky??