1. Novela Zákona o cenách... budeme sa čudovať, čo prinesie? (22 replies)
 2. kúpa tlačiarne od súkr.osoby, ako zaučtovať? (17 replies)
 3. predaj auta (9 replies)
 4. Poplatky mestu - koeficient? (2 replies)
 5. Dodatočná DPH a jej vysporiadanie (6 replies)
 6. Učtovanie neuznanej DPH vyrúbenej na základe kontroly (5 replies)
 7. prepocitaci kurz a DPH (3 replies)
 8. Stravné poukážky (gastráče) a dovolenka (9 replies)
 9. DPH a clo (7 replies)
 10. delenie nákladov medzi manželmi SZČO (3 replies)
 11. DPH !!!!!!!!!!!! (4 replies)
 12. Spravne zauctovanie dobropisu (25 replies)
 13. Úroky z úveru do nákladov (5 replies)
 14. Nezaradenie majetku (2 replies)
 15. fitnesscentrum - účtovanie (0 replies)
 16. faktúra EÚ ano, tovar ešte nie (13 replies)
 17. Prevod záväzku z FO na PO (2 replies)
 18. Neplatca DPH - vedenie účtovníctva (4 replies)
 19. učtovanie o dražbe (0 replies)
 20. Leasing a auto úver (4 replies)
 21. DPH preprava (2 replies)
 22. časové rozlišovanie (4 replies)
 23. Rozdiel medzi uctami 642 a 604. (27 replies)
 24. Sprostredkovanie služby+tovar v EU (6 replies)
 25. smernica (2 replies)
 26. Koeficientovať ? (11 replies)
 27. § 66 zákona o DPH (0 replies)
 28. Dotácia (9 replies)
 29. Podvojne uctovnictvo (0 replies)
 30. Plynová prípojka (2 replies)
 31. 580/2004 v anglictine (2 replies)
 32. Neplátcovia DPH - pozor na limit! (1 replies)
 33. pôžička konateľa a inflácia (1 replies)
 34. Od kedy musí platiť DzMV (3 replies)
 35. majetok a účtovanie (7 replies)
 36. DOBROPIS A DPH (2 replies)
 37. "Preúčtovať" - ako?! (16 replies)
 38. Oprava alebo technické zhodnotenie (4 replies)
 39. Nájomná zmluva namiesto faktúry, ako postupovať? (7 replies)
 40. Inventarizácia (31 replies)
 41. TP bez spotreby (0 replies)
 42. Nezaradený majetok (1 replies)
 43. vzorky a dań z príjmu (7 replies)
 44. Daň.priznanie-vývoz do Ruska (0 replies)
 45. DPH-zahranicny odberatel (7 replies)
 46. Zauctovanie viz (2 replies)
 47. Spotrebná daň z elektriky (1 replies)
 48. Stravné lístky vo vyššej hodnote (5 replies)
 49. Kedy fakturovať dodanie tovaru? (3 replies)
 50. konverzný kurz (2 replies)
 51. Kedy sa mozem stat platcom DPH? (13 replies)
 52. s.r.o. prevádzkovanie športového klubu (4 replies)
 53. Obcianske zdrzuenie a platba DPH (3 replies)
 54. Zahranicna faktura (5 replies)
 55. bankový účet (5 replies)
 56. ticket multi (0 replies)
 57. úhrada zálohy a dph (1 replies)
 58. Čo sú hodnoverné doklady pre DÚ? (0 replies)
 59. DPH za službu zahraničná faktúra (22 replies)
 60. nápojový lístok (0 replies)
 61. Pozicka majitela (8 replies)
 62. Bezpečnosť ochrany zdravia pri práci a živnosť (0 replies)
 63. odpis (2 replies)
 64. súdne poplatky (1 replies)
 65. Novela DPH o zalohovych fakturach (2 replies)
 66. účtovanie straty (19 replies)
 67. fa od dodávateľa PĽR-platiteľ DPH za služby dodané v PĽR (2 replies)
 68. Zníženie preddavkov na daň PO (31 replies)
 69. Ešte raz opravy prenajatého majetku (1 replies)
 70. auto bude moje až po poslednej splátke (0 replies)
 71. daňová kontrola a peňažný denník (31 replies)
 72. Zánik v knihe záväzkov (6 replies)
 73. Paušalne cestovne (4 replies)
 74. Dovoz ojazdeného úžitkového automobilu z Nemecka (0 replies)
 75. Denny student, fulltime praca (6 replies)
 76. refakturacia do CR (1 replies)
 77. stavba a TZ (12 replies)
 78. Mzda (12 replies)
 79. Kurzová strata v JU (2 replies)
 80. Inventura (1 replies)
 81. Účtovanie spotrebnej dane z elektriny (2 replies)
 82. Novoobjavené zásoby a ND (3 replies)
 83. Dohoda o platbách za opakované dodávky tovaru (1 replies)
 84. Registračná pokladna (14 replies)
 85. predaj nehnuteľnosti na Slovensku FO z EU a DPH (5 replies)
 86. Preprava tovaru z Turecka (5 replies)
 87. Faktúra (1 replies)
 88. ukoncenie podnikania (2 replies)
 89. exekúcia (3 replies)
 90. nakup mikrovlnnej rury (1 replies)
 91. Mam narok na matersku? (12 replies)
 92. dobropis (1 replies)
 93. Pohľadávky, záväzky a kurzové rozdiely (4 replies)
 94. Daňový doklad z EU vystav. v SKK (2 replies)
 95. Oprava minulych obdobi (0 replies)
 96. Ubytovanie na služobnej ceste v prenajatom obytnom aute M1 a nárok na odpočet DPH z p (13 replies)
 97. využívanie osobného motorového vozidla (1 replies)
 98. Pomôžte mi prosím.... (3 replies)
 99. Zaúčtovanie zrazenej zrážky zamestnanca (5 replies)
 100. praca bez živnost.listu (7 replies)
 101. Predaj auta M1 obstarane v ČR (5 replies)
 102. OA-nezaradené (0 replies)
 103. Dofakturovanie dph (4 replies)
 104. Tachografová karta (1 replies)
 105. Omyl s terminálom (3 replies)
 106. Prenájom automobilu a s nim suvisiace naklady (8 replies)
 107. predaj tovaru a preprava do Macedonska (2 replies)
 108. vstup do likvidácie (1 replies)
 109. Kúpa nehnuteľnosti - byt - jednoduchom účtovníctve (4 replies)
 110. uznatelné náklady k prenájmu auta (3 replies)
 111. Registrácia DPH-par. 7 - ako na to? (7 replies)
 112. Praca v UK (7 replies)
 113. kniha jázd-povinnosť (19 replies)
 114. zdaniteľné príjmy resp.výdavky (1 replies)
 115. Sluzby colneho zastupenia a DPH (1 replies)
 116. Pôžička (5 replies)
 117. fakturácia firmy v ČR za dopravu (12 replies)
 118. Materská a rodičovská dovolenka - dovolenka (36 replies)
 119. české účtovníctvo a úroky (0 replies)
 120. ako dostať reklamáciu do nákladov? (0 replies)
 121. Pristavenie vozidla a DPH (2 replies)
 122. daň z nehnuteľnosti (19 replies)
 123. Riadna alebo dodatočná DPH? (3 replies)
 124. Danovy naklad - SZCO (4 replies)
 125. Ako si vyfaktúrovať opravu fir. vozidla opraveného vo vlastnom servise? (4 replies)
 126. osobné auto na leasing v JÚ a DPH (4 replies)
 127. DPH pri dovoze (8 replies)
 128. prijmový doklad (6 replies)
 129. OA-nezaradené (8 replies)
 130. Stať sa platcom DPH (3 replies)
 131. neuhr.pohľadávka v JÚ a čiats.úhrada od správcu konkurznej podstaty (2 replies)
 132. Alkohol - odpočet dane (4 replies)
 133. vstupná cena HM - sad (6 replies)
 134. DPH-platba mesacne ci stvrtocne (10 replies)
 135. Sociálny fond (16 replies)
 136. vyda SR E101 ?? (0 replies)
 137. Ako zauctovat prevod penazi na EUR ucet? (1 replies)
 138. neviem ako ďalej (2 replies)
 139. Analýza bánk a analýza úverových hypoték (0 replies)
 140. Odvody do ZP, SP - ostatné záväzky? (7 replies)
 141. Oprava DHM a prefakturácia (2 replies)
 142. KRB (1 replies)
 143. krádež tovaru počas prepravy (8 replies)
 144. Vyradenie notebooku z majetku (3 replies)
 145. zníženie stavu pokladne (9 replies)
 146. Platca či neplatca DPH? (8 replies)
 147. Výkazy pre banku (17 replies)
 148. zrazkova dan (2 replies)
 149. Daňová exekučná výzva. (4 replies)
 150. Paušalne výdavky a DPH (3 replies)
 151. tovar z číny (2 replies)
 152. Kúpa nehnuteľnosti (1 replies)
 153. ako postupovat (0 replies)
 154. Nárok na odpočet DPH (8 replies)
 155. Účtovanie reklamných vzoriek (3 replies)
 156. Vyplnenie dodatočného DP DPH (15 replies)
 157. Daň z príjmu vs. predaj nehnuteľnosti (2 replies)
 158. Príjem z predaja prenajímaného bytu v OV (1 replies)
 159. čo do nákladov (4 replies)
 160. Faktura do zahranicia v cudzej mene (6 replies)
 161. Subor hnuteľných vecí (18 replies)
 162. dph (1 replies)
 163. uplatnenie odpočtu na DPH zo stavebných prác (6 replies)
 164. Povinne zmluvne poistenie - opravneny naklad? (6 replies)
 165. rezervy pri odberateľský faktúrach (0 replies)
 166. nákup z ciech (1 replies)
 167. Zabudla som odpočítať nadmerný odpočet (5 replies)
 168. účtovanie kolkov (21 replies)
 169. zákonné sociálne náklady - pitná voda (8 replies)
 170. cestovné poistenie k PK (2 replies)
 171. Účtovanie miezd (7 replies)
 172. Zmluva o vklade podnikatela (0 replies)
 173. FA a DPH (0 replies)
 174. Ponizenie nakladov, alebo vynos?? (1 replies)
 175. DPH kontrola (2 replies)
 176. DPH a leasing (6 replies)
 177. Stravovanie dodávateľskym spôsobom (0 replies)
 178. Sankčný úrok a pokuta (0 replies)
 179. poškodený tovar v JU (0 replies)
 180. Registrácia DPH (30 replies)
 181. Kúpa nového notebooku a čo so starým PC? (21 replies)
 182. Predaj na splátky - leasing, požička (0 replies)
 183. oznamenie vozidla (7 replies)
 184. zaradenie odkúpeného auta na leasing do majetku (4 replies)
 185. Odpisy nehnuteľnosti (3 replies)
 186. Chybne uhradená FA. (1 replies)
 187. dodatočné vyrúbenie dane (2 replies)
 188. Nárok na vrátenie DPH českej firmy z nájmu (13 replies)
 189. Platba kartou, chýba bloček (20 replies)
 190. kniha jázd - sukromné účely (1 replies)
 191. Poistné plnenie (17 replies)
 192. účtovanie osobný vklad podnikateľa (6 replies)
 193. Účtovanie odvody do ZP (2 replies)
 194. Postup pri predaji nehnutelnosti SZCO (2 replies)
 195. účtovanie polatok za komunálny odpad (6 replies)
 196. Práca v ČR (2 replies)
 197. Účtovanie nájomné (13 replies)
 198. nákup tovaru a predaj materiálu (9 replies)
 199. Ďaň z prenájmu nehnutelností (dôchodca) (3 replies)
 200. výplata na účet (7 replies)
 201. Zoradenie oneskorených fa (2 replies)
 202. Športovec (1 replies)
 203. Záruka na auto (1 replies)
 204. Domaca faktura v EUR? (1 replies)
 205. Materská 2009 (0 replies)
 206. Jednoduche ci podvojne uctovnictvo? (17 replies)
 207. Ako postupovať pri odpočte DPH pri registrácii. (4 replies)
 208. Registrácia DPH SZČo a súčasne zamestnanec (12 replies)
 209. DPH pri dovoze (2 replies)
 210. dôchodca v TPP (1 replies)
 211. §19 ods.4 zákona o DPH (2 replies)
 212. Autonavigátor - daňový náklad? (5 replies)
 213. Dovoz tovaru z Činy a predaj do Talianska (2 replies)
 214. obstaranie podielov v a.s.+znalecký posudok (0 replies)
 215. preddavková faktúra - odpočet DPH (115 replies)
 216. nedaňová PHM (0 replies)
 217. spôsob B ? (2 replies)
 218. Vrátka tovaru a dobropis (4 replies)
 219. Neviem si rady (9 replies)
 220. Odberatel v konkurze, co s DPH (14 replies)
 221. Bezhotovostný prevod (2 replies)
 222. Niekto mi poslal omylom peniaze na bankový účet. (22 replies)
 223. 2 x uhrada vystavenej faktúry (5 replies)
 224. Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov (4 replies)
 225. uver 100tis. - zacinajuci zivnostnik (7 replies)
 226. predaj dedeného bytu (6 replies)
 227. plátca fakturuje neplátcovi (16 replies)
 228. Príjem preddavku neplatiteľom (4 replies)
 229. smernica-kvetinarstvo (0 replies)
 230. kupno predajna zmluva ojazdené auto (2 replies)
 231. Kolobeh účtovných dokladov (2 replies)
 232. Vrátenie Dańového bonusu (3 replies)
 233. Výnos alebo dlhodbý prijatý preddavok? (43 replies)
 234. Dar FO (2 replies)
 235. SZČO chce predávať a účtovať svoj softvér pomocou autorského zákona (18 replies)
 236. Clo a výpočet (8 replies)
 237. Oslobodené od dane alebo nie? (0 replies)
 238. SZČO a stravné (3 replies)
 239. DPH u PHM - automobil súkromný (32 replies)
 240. účtovanie reklamných predmetov (11 replies)
 241. výstava v zahraničí (3 replies)
 242. Vklad do spoločnosti v zahraničí. (0 replies)
 243. nakup tovaru s dph v rakusku (1 replies)
 244. Sociálny fond - výlet zdaniť? (1 replies)
 245. SZČO - sukr. auto (38 replies)
 246. Neplatca/platca DPH (9 replies)
 247. DOBRY DEN (0 replies)
 248. Reklama (7 replies)
 249. registracna pokladna (3 replies)
 250. vinkulovaná suma - ako zaúčtovať?? (6 replies)