PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 [301] 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. zaradenie novej stavby
 2. prenájom a ubytovacie služby
 3. nepeňažný vklad do ZI
 4. stravne listky
 5. predaj pozemku, budovy s DPH
 6. SF
 7. zmluva o užívaní budovy a registrácia na DÚ
 8. Nákup ojazdeného vozidla z EU
 9. súdne poplatky
 10. Poistna udalosť a DPH
 11. DPH, poistné, EU
 12. Výdavky na stravovanie daňovníka a doklady k nim
 13. popletené úhrady
 14. Kúpa automobilu
 15. Ohodnotenie bytu
 16. Ohodnotenie bytu
 17. Zabudnutá úhrada - nezaúčtovaná
 18. nové str. lístky??
 19. Cestovné člena dozornej rady
 20. SRO - SZČO
 21. učtovanie developerskej činnosti
 22. musí mať živnostník razitko?
 23. vyrovnanie nedoplatku
 24. Nákup cien do súťaže.
 25. pokuta DU
 26. vklad základného imania
 27. Ochrana osobných údajov
 28. dodanie tovaru s montážou v SR pre Českú fy
 29. Mimoriadna uzávierka k úmrtiu spoločníka
 30. Dovoz ojazdeného os.motor.vozidla-DPH č.2
 31. účtovanie stravného PU
 32. Číslovanie vystavených faktúr
 33. úhrada fa v cudzej mene
 34. Metodický pokyn k službám - nehnuteľnosť
 35. Faktúra z Čiech s DPH
 36. zmena stravného
 37. dedičstvo
 38. Nákup na splátky
 39. Dobropis z roku 2007
 40. Rezerva???
 41. Doba určitá
 42. vyššia úhrada fa
 43. Štatistika NBS
 44. Prenájom majetku
 45. Odpočet DPH pri majetku
 46. Zalohova faktura, ostra faktura, DPH
 47. Dotácia od mesta
 48. Oznámenie DÚ o predaji vozidla spoločnosti
 49. Pokuta za porušenie staveb. zákona
 50. registracia DPH zahr.org.zlozka
 51. Zálohová FA zo zahraničia
 52. preprava - materialu
 53. elektróny na kolesá auta
 54. materské do peňažného denníka?
 55. nárok na strav.lístok pri 7 hod.prac.dobe
 56. nárok na stravný lístok aj stravne
 57. Daň z prenájmu
 58. mimosúdne vyrovnanie z pozostalou
 59. Cestovné náhrady volených orgánov
 60. volná živnosť
 61. PREDAJ RODINNÉHO DOMU A OSLOBODENIE OD DANE Z PRÍJMU
 62. vyuctovanie sluzobky v Polsku
 63. CA a DPH
 64. dialnicne poplatky v Taliansku
 65. Úhrada za služby Slov.televízii a rozhlasu
 66. skoda
 67. Stravné
 68. účtovanie poukážok
 69. rezim menoveho kurzu po prijati eura
 70. Metro doklady
 71. cestovné náhrady pre konateľov bez pracovnej zmluvy
 72. Začiatok v PU
 73. auto v podnikaní
 74. škoda spôsobená zamestnancom
 75. Účtovníctvo v prog. Korwin
 76. Tvorba rezerv a opravných položiek
 77. 513 a DPH
 78. Sprostredkovanie do EÚ.
 79. DPH koeficientovaná
 80. pokuta
 81. účet581?
 82. Kúpa auta zo Švajčiarska
 83. príjem z prenájmu a overenie príjmového pokladničného dokladu notárom
 84. Príspevok na dovolenku
 85. Zaradenie automobilu do podnikania
 86. Priklad na prijimacky-ekonomika
 87. Dovoz ojazdeného os.motor.vozidla-DPH
 88. zálohová + ostrá fa
 89. Staré pohľadávky
 90. Koľko fakturovať?
 91. búranie budovy
 92. Dovolenka a náhrada dovolenky
 93. student - dotaz k dani z prijmu
 94. neuhradená strata min.rokov 2005
 95. prenajom auta
 96. postúpenie pohľadávky-postupca
 97. ako začať učiť účtovníctvo
 98. Dovoz stroja z PL vs. živnostník neplatátca DPH
 99. Zdanenie príspevku zo SF
 100. Daň z brigády v Holandsku
 101. Odpočet DPH pozemok
 102. účty 543,513
 103. účet 378 alebo 315???
 104. zaúčtovanie cestovných nákladov na OF
 105. predaj auta na lízing
 106. DPH a zahraničie
 107. dovoz z tretích krajín
 108. zápis o vykonaní dychovej skúšky
 109. VÝPLATNÁ PASKA
 110. Záloha a kurzový rozdiel
 111. Uctovanie DPH za prepravu do krajiny mimo EU slovenskemu odberatelovi???
 112. TZ alebo priamo do nákladov?
 113. Dotácia nezisková organizácia
 114. Ako poslať výpis z DP do SP?
 115. Nárok na odpočet DPH z faktúry za právne služby
 116. verejna hudba
 117. Predaj bytu za nakupnu cenu;
 118. čistenie komína-ktorý účet použíť?
 119. podnájom - účtovať na cestovné?
 120. zrušenie firmy bez likvidácie
 121. Členenie DPH
 122. Kúpa stroja z ČR a DPH
 123. VH z bežnej činnosti - strata
 124. Registrácia platiteľa DPH
 125. faktúrácia
 126. obstaranie budovy
 127. Ako a co treba pri vybavovani zasielky z USA = CLO
 128. Hodnota stravného lístku
 129. Partnersky Program - odchodzie platby
 130. DPH pri činnosti fin. poradca
 131. vývoz vzoriek
 132. DPH a havarijné poistenie
 133. predmet podnikania
 134. ZoD a daňové priznanie
 135. Preddavok a DPH
 136. preplatok - doklad
 137. Dovoz ojazdeného osob. auta
 138. predaj pozemku a úschova zálohy
 139. Totálka pri lízingu - PREPOČET ODPISOV
 140. PU
 141. Učtovanie v JU
 142. lizing a DPH od 1.1.2008
 143. výplata dividendy z cenného papiera
 144. medzinárodné zdaňovanie
 145. Konsolidovaný celok
 146. Nákup kávovaru
 147. FP neplatca DPH a služba do EU
 148. O aky príjem ide?
 149. škoda spôsobená odcudzením peňazí
 150. Písomné vyhlásenie konateľa
 151. cestovné náhrady platné od 1.6.2008
 152. Internetove a telekomunikacne sluzby z tretich krajin
 153. rozdelenie zistku
 154. Cenník účtovných prác v EUR od 2009
 155. Audit pri zvýšení ZI a zmene konateľa
 156. Preddavky na dan
 157. Sponzor - daňový základ - náklady
 158. porušenie podmienok
 159. účtovanie 1-2s.r.o.
 160. EURO 200TE alebo 2100TE
 161. DPH pri leasingu u neplatcu DPH - podvojné účtovníctvo
 162. účtovanie o vstupných prehliadkach
 163. Vyúčtovanie stravného a účtovné obdobie
 164. Peňažná výhra
 165. vrátenie daňového bonusu
 166. Predpis mesačných záloh
 167. havarijné poistenie
 168. Daň pri predaji bytu
 169. stravne za 2 dni do 5 hodin
 170. Vrátenie DPH
 171. predaj HM traktora do ČR
 172. kvetinarstvo
 173. úver na kúpu nehnuteľnosti
 174. Adekvátna podklady na fakturáciu
 175. práce v ČR na stavbe
 176. sadzobník na výpočet cestovných náhrad
 177. Účtovanie úveru
 178. daň pri predaji nehnuteľnosti
 179. garáž
 180. Daňovo uznaný náklad alebo repre?
 181. Bakalár a pokračovanie štúdia v zahraničí
 182. Zostatková cena a predaj auta
 183. dan z vyhry
 184. NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE?
 185. tovar oslobodený od DPH
 186. osobný automobil - tovar preradený do obchodného majetku
 187. Cestovné náhrady po novom
 188. športove hry
 189. SZCO, praca z domu a jazda do inej firmy, je to firemna alebo sukromna jazda?
 190. Náklad
 191. Ubytovanie cudzích pracovníkov
 192. Technologické úbytky
 193. nadobudnutie tovaru z iného čl. štátu zahraničnou osobou
 194. Stravné lístky
 195. Evidencia stravných lístkov
 196. Slovenská firma a zamestnanec Čech
 197. POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA
 198. TZ prenajatého majetku
 199. vystavenie dobropisu-vystavenie
 200. začiatočník
 201. začiatočník
 202. Pevná linka na súkromné účely
 203. Predĺženie doby leasingu
 204. Prevod obchodného podielu jediného spoločníka
 205. Kúpa pozemku a predaj stavby.
 206. Odsúhlasenie účtov
 207. odpisy a odpisové skupiny
 208. Krátenie dph koeficientom
 209. Slobodné povolania - práca pre USA zo Slovenska
 210. Do akej odp.skupiny zaradiť podlahovú krytinu (gumolit)
 211. Starostlivosť o blízku osobu
 212. vstupne prehliadky - povinnost
 213. fakturacia/uhrada skody
 214. stare pohladavky
 215. časové rozlíšenie
 216. Stravne listky - vyska
 217. obstaranie auta
 218. UP a dohoda o vyk.prace
 219. Uplatniť DPH za rok 2007?
 220. Účtovanie pri stavbe penziónu
 221. ako sa prejaví životné minimum v nedzaniteľnom základe
 222. vrátenie preplatku
 223. Kúpa bytu bez DPH - praktické skúsenosti
 224. Vystavenie faktúry bez ŽL
 225. Nadrozmerná preprava
 226. Tržby za december 2007 v lekárni v JU
 227. zamestnanecké akcie
 228. Zálohová faktúra v EUR a fakturácia
 229. Kúpna cena
 230. cirkev a podvojne uctovnictvo
 231. euro
 232. Drobný majetok - evidencia v JÚ
 233. komplexné cestovné poistenie
 234. DF: poplatok za doménu aj rok 2009
 235. Potrebujem registracnu pokladnu?
 236. Predaj cudzej meny na SK.
 237. zakladné imanie v cudzej mene
 238. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia - 2007
 239. záloha na základe zmluvy o budúcej zmluve
 240. zal. fa nie cez zalohy
 241. Zrážková daň - Licenčné poplatky
 242. Doplnkové dôchodkové poistenie
 243. Dochodca a dan z prijmu z predaja nehnutelnosti
 244. Dan z prijmu pri prenajme nehnutelnosti.
 245. cestovné a sociálny fond
 246. účtovanie nehnuteľnosti za účelom predaja
 247. Výdavky na MHD
 248. Nákup PL v zahraničí
 249. Služby pre firmu z ČR
 250. Vyska stravneho pre SZCO od 1.6.2008