1. preprava tovaru súkromným autom (0 replies)
 2. vývoz služby (20 replies)
 3. poplatok (1 replies)
 4. DPH (1 replies)
 5. Registracna pokladna z Ciech ??? (1 replies)
 6. Prefakturácia od neplatcu DPH a poštovné (6 replies)
 7. Kniha faktúr nesedí s účtom 321 ??? (9 replies)
 8. evidenčný majetok (1 replies)
 9. náhradné diely - ako zaúčtovať? (2 replies)
 10. zrušenie živnosti (6 replies)
 11. odvod DPH zo ZH (1 replies)
 12. DPH (6 replies)
 13. stravné lístky (3 replies)
 14. Duálne zobrazovanie od 01.08.2008 (10 replies)
 15. Nezisková organizácia - založenie, fungovanie, členské... (0 replies)
 16. zaúčtovanie manuálu k stroju (1 replies)
 17. úroková sadzba (1 replies)
 18. Nákup tovaru z CZ (7 replies)
 19. výkon práce v zahraničí - stravné (5 replies)
 20. Prijatá záloha ŠTVRŤROK vs MESIAC (29 replies)
 21. colníci - lieh (13 replies)
 22. Právne služby (1 replies)
 23. Vlastný zamestnanec a príležitostný príjem (3 replies)
 24. Výpis z daňového priznania (14 replies)
 25. Ako zaradit cast domu do podnikania? (3 replies)
 26. Darovanie chodníka mestu a daň z príjmov (4 replies)
 27. refakturácia montážných prác (1 replies)
 28. zaklad o dph pre nadejneho platcu (11 replies)
 29. účtovanie zmlúv (4 replies)
 30. tlačivá (3 replies)
 31. Mám vôbec zahraničnú faktúru? (5 replies)
 32. VUEPP (2 replies)
 33. Náhrada zapoužív.vl.auta (2 replies)
 34. DPH a veterinárny lekár (0 replies)
 35. Pôžička - správne? (1 replies)
 36. pracovné odevy (2 replies)
 37. Nákup tovaru zo zahraničia (1 replies)
 38. Letecká doprava a DPH (0 replies)
 39. registračná pokladňa pri prechode na euro (2 replies)
 40. Vypočítat daň? (6 replies)
 41. Súvaha, výkaz ziskov a strát (21 replies)
 42. interná smernica (4 replies)
 43. Znenie zákonov - detaily (3 replies)
 44. Cenové rozdiely - priemerné prepoč. percento. (5 replies)
 45. valutova pokladna a fifo (0 replies)
 46. Dar a DPH? (3 replies)
 47. zdanenie prijmu (4 replies)
 48. Auto do podnikania (17 replies)
 49. schválená účtovná závierka (1 replies)
 50. Zabudnutý záväzok (20 replies)
 51. zaradenie novej stavby (18 replies)
 52. prenájom a ubytovacie služby (4 replies)
 53. nepeňažný vklad do ZI (3 replies)
 54. stravne listky (2 replies)
 55. predaj pozemku, budovy s DPH (1 replies)
 56. SF (1 replies)
 57. zmluva o užívaní budovy a registrácia na DÚ (7 replies)
 58. Nákup ojazdeného vozidla z EU (1 replies)
 59. súdne poplatky (0 replies)
 60. Poistna udalosť a DPH (4 replies)
 61. DPH, poistné, EU (10 replies)
 62. Výdavky na stravovanie daňovníka a doklady k nim (2 replies)
 63. popletené úhrady (6 replies)
 64. Kúpa automobilu (2 replies)
 65. Ohodnotenie bytu (2 replies)
 66. Ohodnotenie bytu (0 replies)
 67. Zabudnutá úhrada - nezaúčtovaná (5 replies)
 68. nové str. lístky?? (2 replies)
 69. Cestovné člena dozornej rady (2 replies)
 70. SRO - SZČO (0 replies)
 71. učtovanie developerskej činnosti (112 replies)
 72. musí mať živnostník razitko? (5 replies)
 73. vyrovnanie nedoplatku (3 replies)
 74. Nákup cien do súťaže. (0 replies)
 75. pokuta DU (1 replies)
 76. vklad základného imania (0 replies)
 77. Ochrana osobných údajov (27 replies)
 78. dodanie tovaru s montážou v SR pre Českú fy (1 replies)
 79. Mimoriadna uzávierka k úmrtiu spoločníka (8 replies)
 80. Dovoz ojazdeného os.motor.vozidla-DPH č.2 (3 replies)
 81. účtovanie stravného PU (2 replies)
 82. Číslovanie vystavených faktúr (2 replies)
 83. úhrada fa v cudzej mene (2 replies)
 84. Metodický pokyn k službám - nehnuteľnosť (0 replies)
 85. Faktúra z Čiech s DPH (2 replies)
 86. zmena stravného (4 replies)
 87. dedičstvo (19 replies)
 88. Nákup na splátky (9 replies)
 89. Dobropis z roku 2007 (3 replies)
 90. Rezerva??? (3 replies)
 91. Doba určitá (0 replies)
 92. vyššia úhrada fa (3 replies)
 93. Štatistika NBS (6 replies)
 94. Prenájom majetku (3 replies)
 95. Odpočet DPH pri majetku (1 replies)
 96. Zalohova faktura, ostra faktura, DPH (4 replies)
 97. Dotácia od mesta (7 replies)
 98. Oznámenie DÚ o predaji vozidla spoločnosti (3 replies)
 99. Pokuta za porušenie staveb. zákona (1 replies)
 100. registracia DPH zahr.org.zlozka (1 replies)
 101. Zálohová FA zo zahraničia (1 replies)
 102. preprava - materialu (2 replies)
 103. elektróny na kolesá auta (0 replies)
 104. materské do peňažného denníka? (7 replies)
 105. nárok na strav.lístok pri 7 hod.prac.dobe (4 replies)
 106. nárok na stravný lístok aj stravne (2 replies)
 107. Daň z prenájmu (5 replies)
 108. mimosúdne vyrovnanie z pozostalou (2 replies)
 109. Cestovné náhrady volených orgánov (5 replies)
 110. volná živnosť (6 replies)
 111. PREDAJ RODINNÉHO DOMU A OSLOBODENIE OD DANE Z PRÍJMU (6 replies)
 112. vyuctovanie sluzobky v Polsku (1 replies)
 113. CA a DPH (5 replies)
 114. dialnicne poplatky v Taliansku (1 replies)
 115. Úhrada za služby Slov.televízii a rozhlasu (17 replies)
 116. skoda (1 replies)
 117. Stravné (3 replies)
 118. účtovanie poukážok (1 replies)
 119. rezim menoveho kurzu po prijati eura (4 replies)
 120. Metro doklady (21 replies)
 121. cestovné náhrady pre konateľov bez pracovnej zmluvy (14 replies)
 122. Začiatok v PU (0 replies)
 123. auto v podnikaní (7 replies)
 124. škoda spôsobená zamestnancom (39 replies)
 125. Účtovníctvo v prog. Korwin (0 replies)
 126. Tvorba rezerv a opravných položiek (0 replies)
 127. 513 a DPH (1 replies)
 128. Sprostredkovanie do EÚ. (0 replies)
 129. DPH koeficientovaná (3 replies)
 130. pokuta (2 replies)
 131. účet581? (2 replies)
 132. Kúpa auta zo Švajčiarska (4 replies)
 133. príjem z prenájmu a overenie príjmového pokladničného dokladu notárom (10 replies)
 134. Príspevok na dovolenku (11 replies)
 135. Zaradenie automobilu do podnikania (4 replies)
 136. Priklad na prijimacky-ekonomika (8 replies)
 137. Dovoz ojazdeného os.motor.vozidla-DPH (1 replies)
 138. zálohová + ostrá fa (7 replies)
 139. Staré pohľadávky (1 replies)
 140. Koľko fakturovať? (2 replies)
 141. búranie budovy (1 replies)
 142. Dovolenka a náhrada dovolenky (2 replies)
 143. student - dotaz k dani z prijmu (45 replies)
 144. neuhradená strata min.rokov 2005 (2 replies)
 145. prenajom auta (0 replies)
 146. postúpenie pohľadávky-postupca (7 replies)
 147. ako začať učiť účtovníctvo (5 replies)
 148. Dovoz stroja z PL vs. živnostník neplatátca DPH (2 replies)
 149. Zdanenie príspevku zo SF (23 replies)
 150. Daň z brigády v Holandsku (4 replies)
 151. Odpočet DPH pozemok (1 replies)
 152. účty 543,513 (7 replies)
 153. účet 378 alebo 315??? (2 replies)
 154. zaúčtovanie cestovných nákladov na OF (2 replies)
 155. predaj auta na lízing (5 replies)
 156. DPH a zahraničie (9 replies)
 157. dovoz z tretích krajín (48 replies)
 158. zápis o vykonaní dychovej skúšky (5 replies)
 159. VÝPLATNÁ PASKA (12 replies)
 160. Záloha a kurzový rozdiel (4 replies)
 161. Uctovanie DPH za prepravu do krajiny mimo EU slovenskemu odberatelovi??? (1 replies)
 162. TZ alebo priamo do nákladov? (3 replies)
 163. Dotácia nezisková organizácia (0 replies)
 164. Ako poslať výpis z DP do SP? (7 replies)
 165. Nárok na odpočet DPH z faktúry za právne služby (2 replies)
 166. verejna hudba (9 replies)
 167. Predaj bytu za nakupnu cenu; (9 replies)
 168. čistenie komína-ktorý účet použíť? (2 replies)
 169. podnájom - účtovať na cestovné? (13 replies)
 170. zrušenie firmy bez likvidácie (5 replies)
 171. Členenie DPH (1 replies)
 172. Kúpa stroja z ČR a DPH (7 replies)
 173. VH z bežnej činnosti - strata (1 replies)
 174. Registrácia platiteľa DPH (0 replies)
 175. faktúrácia (10 replies)
 176. obstaranie budovy (6 replies)
 177. Ako a co treba pri vybavovani zasielky z USA = CLO (0 replies)
 178. Hodnota stravného lístku (1 replies)
 179. Partnersky Program - odchodzie platby (9 replies)
 180. DPH pri činnosti fin. poradca (1 replies)
 181. vývoz vzoriek (0 replies)
 182. DPH a havarijné poistenie (6 replies)
 183. predmet podnikania (4 replies)
 184. ZoD a daňové priznanie (4 replies)
 185. Preddavok a DPH (7 replies)
 186. preplatok - doklad (2 replies)
 187. Dovoz ojazdeného osob. auta (2 replies)
 188. predaj pozemku a úschova zálohy (0 replies)
 189. Totálka pri lízingu - PREPOČET ODPISOV (5 replies)
 190. PU (4 replies)
 191. Učtovanie v JU (16 replies)
 192. lizing a DPH od 1.1.2008 (5 replies)
 193. výplata dividendy z cenného papiera (3 replies)
 194. medzinárodné zdaňovanie (3 replies)
 195. Konsolidovaný celok (1 replies)
 196. Nákup kávovaru (3 replies)
 197. FP neplatca DPH a služba do EU (2 replies)
 198. O aky príjem ide? (0 replies)
 199. škoda spôsobená odcudzením peňazí (1 replies)
 200. Písomné vyhlásenie konateľa (2 replies)
 201. cestovné náhrady platné od 1.6.2008 (3 replies)
 202. Internetove a telekomunikacne sluzby z tretich krajin (4 replies)
 203. rozdelenie zistku (2 replies)
 204. Cenník účtovných prác v EUR od 2009 (50 replies)
 205. Audit pri zvýšení ZI a zmene konateľa (1 replies)
 206. Preddavky na dan (5 replies)
 207. Sponzor - daňový základ - náklady (2 replies)
 208. porušenie podmienok (0 replies)
 209. účtovanie 1-2s.r.o. (0 replies)
 210. EURO 200TE alebo 2100TE (0 replies)
 211. DPH pri leasingu u neplatcu DPH - podvojné účtovníctvo (5 replies)
 212. účtovanie o vstupných prehliadkach (1 replies)
 213. Vyúčtovanie stravného a účtovné obdobie (3 replies)
 214. Peňažná výhra (2 replies)
 215. vrátenie daňového bonusu (2 replies)
 216. Predpis mesačných záloh (0 replies)
 217. havarijné poistenie (3 replies)
 218. Daň pri predaji bytu (12 replies)
 219. stravne za 2 dni do 5 hodin (3 replies)
 220. Vrátenie DPH (1 replies)
 221. predaj HM traktora do ČR (5 replies)
 222. kvetinarstvo (0 replies)
 223. úver na kúpu nehnuteľnosti (20 replies)
 224. Adekvátna podklady na fakturáciu (3 replies)
 225. práce v ČR na stavbe (1 replies)
 226. sadzobník na výpočet cestovných náhrad (6 replies)
 227. Účtovanie úveru (30 replies)
 228. daň pri predaji nehnuteľnosti (2 replies)
 229. garáž (1 replies)
 230. Daňovo uznaný náklad alebo repre? (1 replies)
 231. Bakalár a pokračovanie štúdia v zahraničí (1 replies)
 232. Zostatková cena a predaj auta (8 replies)
 233. dan z vyhry (39 replies)
 234. NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE? (3 replies)
 235. tovar oslobodený od DPH (3 replies)
 236. osobný automobil - tovar preradený do obchodného majetku (1 replies)
 237. Cestovné náhrady po novom (11 replies)
 238. športove hry (3 replies)
 239. SZCO, praca z domu a jazda do inej firmy, je to firemna alebo sukromna jazda? (4 replies)
 240. Náklad (3 replies)
 241. Ubytovanie cudzích pracovníkov (13 replies)
 242. Technologické úbytky (1 replies)
 243. nadobudnutie tovaru z iného čl. štátu zahraničnou osobou (8 replies)
 244. Stravné lístky (6 replies)
 245. Evidencia stravných lístkov (5 replies)
 246. Slovenská firma a zamestnanec Čech (12 replies)
 247. POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA (12 replies)
 248. TZ prenajatého majetku (1 replies)
 249. vystavenie dobropisu-vystavenie (1 replies)
 250. začiatočník (7 replies)