PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 [302] 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. zdaňovanie príjmov z predaja majetku patriaceho do BSM, ktoré bývalý manželia obdržal
 2. nesprávne vyfakturované ubytovanie
 3. Prílohy k účtovnej závierke PO
 4. Peňažný denník - popis peňažnej operácie
 5. registracia DPH organizacnej zlozky
 6. refakturácia a DPH
 7. Aka ma byt moja predstava o plate ak pracujem formou zivnosti
 8. Zahraničná pracovná cesta - stravné nad limit
 9. študent živnostnik +iny príjem?
 10. podiel v obchodnej spoločnosti
 11. stravné lístky
 12. Kúpna cena automobilu
 13. 90% záväzkov v a. s. - Je to možné?
 14. Zrušenie registrácie pre DPH
 15. Platba študentovi vo vyške 40 000 SKK
 16. Predaj obchodného podielu v sro
 17. uplatnenie DPH z PHM súkromného vozidla
 18. danove priznenie
 19. Pozicky zamestnancovi zo SF
 20. Paypal účtovanie
 21. Vstup do likvidácie a staré záväzky
 22. Je to spravne?
 23. uctovanie nahrady škody z poistovne
 24. doktorat
 25. prev. réžia alebo odpisy DHM ?
 26. Folie na auto + zimné gumy
 27. česká záloha na službu v SR
 28. zálohy v jednoduchom účtovníctve
 29. DPH - povinnosť
 30. Darček pre dlhoročného zamestnanca
 31. leasingový úrok a časové rozlíšenie
 32. DP - NO zaúčtovvanie
 33. prenajom priestorov
 34. Uctuje sa do nakladov dhm kupen z...?
 35. Nenávratný registračný poplatok
 36. Pôžička - sociálny fond
 37. Potisk
 38. Oznamovacia povinnosť
 39. Rovnomerné odpisovanie pri technickom zhodnotení
 40. Znizenie zakladu dane....
 41. chybne nahratý počiatočný stav
 42. [DRSR] Plnenie štátneho rozpočtu SR
 43. [DRSR] Metodický pokyn DRSR k zákonu č. 593/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
 44. [DRSR] AKTUALIZOVANÉ: Spoločenstvá vlastníkov bytov - daňová a účtovná problematika
 45. [DRSR] AKTUALIZOVANÉ: Obce - daňová a účtovná problematika
 46. [DRSR] AKTUALIZOVANÉ: Metodický pokyn DR SR na uplatňovanie zákona č. 222/2004 Z. z.
 47. [DRSR] AKTUALIZOVANÉ: Metodický pokyn DRSR k uplatňovaniu ustanovení §§ 19 - 21
 48. [DRSR] AKTUALIZOVANÉ: Metodický pokyn DR SR k zákonu č. 523/2005 Z. z.,
 49. [DRSR] Plnenie príjmov štátneho rozpočtu SR - marec 2008
 50. [DRSR] Autorizované elektronické služby
 51. [DRSR] Licencie - prehžad sadzieb dane
 52. [DRSR] Dividendy - prehžad sadzieb dane
 53. sklady B
 54. Ako zdani FO prijem z predaja nehnutelnosti zaradenej v OM?
 55. Hromadná faktúra a dátum prepočtu DPH
 56. Zahraničný cestovný príkaz
 57. zOF-do Srbska - DPH
 58. kolonky v peňažnom denníku
 59. DPH za sluzbu z tretej krajiny
 60. Danove priznanie 2007 a preddavky na dan - §5, §6, §8
 61. zaúčtovanie dobropisu
 62. účtovanie fa za mobil
 63. Poistné plnenie a spoluúčasť
 64. Vybrané prepravné služby
 65. rôzne názory na výšku daňových výdavkov pri stravnom
 66. cestovne
 67. Zmena obchodného mena spoločnosti
 68. Prenajom tretej osobe
 69. Účtovanie bezpečnostnej služby
 70. DPH sprostredkovanie
 71. Evidencia pokldničných blokov
 72. Dokladová inventúra nadácie
 73. začíname vyrábať
 74. expiračná doba liekov
 75. zabezpečenie školenia
 76. zrážková daň z úveru
 77. sociálny fond
 78. Nehnutelnosť a DPH
 79. Strata na konci účtovného obdobia
 80. výkaz o majetku a záväzkoch-HIM
 81. môžem zrušiť živnosť keď mi vyšla povinnosť registrovať sa?
 82. Paušálne výdavky
 83. dph
 84. Ubytovanie pracovníkov materskej firmy zo zahraničia
 85. kreditný úrok
 86. 2 % dane
 87. Chýbajúci doklad zo zmenárne
 88. Je možné vystaviť dobropis?
 89. Schvaľovanie účtovnej závierky
 90. Nadmerný odpočet a zahr.dobropis
 91. zahraničná faktúra
 92. Študent, živnostník - RZZP a DP
 93. Strata
 94. zdanovacie obdobie
 95. čistička odpadových vôd
 96. totálna škoda a DPH
 97. Inventarizácia pokladne pri externom účtovníctve.
 98. Nákup črepníkových kvetín
 99. príjem z Nórska
 100. Dodanie do Holandska ale...
 101. Nezdaniteľná časť na daňovníka
 102. kurz DPH???
 103. Zákon 609 Spotrebná daň z elektriny, uhlia a zemného plynu
 104. Limit pre mesačné platenie DPH
 105. reklamácia u veľkoobchodníka
 106. Výplata podielov zo zisku v EUR
 107. Prenajom a DPH
 108. Daňová dotácia
 109. Dobropis a daň z príjmov PO
 110. ODVODY - spoločníka, konateľa a zároveň riaditeľa
 111. havarijné poistenie
 112. KOLKOVÉ ZNÁMKY
 113. Odkúpenie podiel v byte.
 114. firemná akcia
 115. Zlúčenie spoločností
 116. Náhrada za školu.
 117. Neplatná bankovka
 118. Cestovné náhrady
 119. správne zaúčtovanie DPH
 120. zaradenie budovy do majetku firmy
 121. Nájom kávovaru?
 122. výhra z reklamnej súťaže-organizátor
 123. Zamestnanec + SZCO na materskej
 124. Poradte ako vyplniť správne výkazy.
 125. prenájom pozemku od rodičov
 126. Materiál alebo réžia?
 127. povinnosť vystavenia dodacieho listu
 128. Zmena spôsobu ocenennia zásob
 129. Cestovné náhrady v inej mene
 130. Daň z príjmu, účtovanie straty
 131. Povinnosť PÚ
 132. 326/323
 133. Predaj dreva z lesa v osobnom vl. a DPH
 134. Odmeny konateľa
 135. Platby kartou a PRIEBEŽNÉ POLOŽKY
 136. 6,20 pri použítí súkromneho auta
 137. účtovanie úveru
 138. vyučtovanie súkr.auta na podnik.účely
 139. Vyplnenie tlačiva "Oznámenie o spotrebe liehu"
 140. Nahlasenie MV
 141. Cestná daň
 142. oslobodenie od platenia dane z predaja bytu
 143. Kurz účtovníctva on-line
 144. Životné minimum pre r. 2008 a § 11 pri dani z príjmu
 145. Cestovné a diety
 146. Účtovníčka v hl. prac. pomere versus dodávateľský spôsob vedenia účtovníctva
 147. obstaranie DHM, ktorý sa následne prefinancoval leasingom
 148. vecné bremeno
 149. Pokuta a DPH
 150. právne služby ako súčasť obstar.ceny
 151. platca DPH
 152. výdavky na lieky
 153. Daň z predaja pozemku
 154. Pokuta za nulove danove priznanie
 155. Doklad pre ucel vyrubenia cla
 156. oprava obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku
 157. 472 Zavazky so Soc. fondu - 333 zav. voci zamestnancovi
 158. kurzovy rozdiel
 159. doklad CMR
 160. Nárok na vrátenie cestných náhrad
 161. Prenájom.
 162. Odpočítanie DPH z poistného pri lízingu osobného automobilu
 163. účtovanie reštaurácie
 164. faktura za preklad
 165. dobropis-zahraničie
 166. cestovne MHD
 167. PODIEL ZO ZISKU
 168. Predaj auta pri paušálnych výdavkoch
 169. daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti
 170. Výnosy bez nákladov = podvod?
 171. Zaplatenie školenia
 172. predaj vodnej plochy a DPH
 173. ostatné kapitálové fandy
 174. Refakturácia cest.nákladov
 175. dobropis?
 176. Vypocet kolko zaplatit statu
 177. Zrážková daň za prenajaté auto
 178. tvorba SF - danovy vydavok?
 179. tvorba SF - danovy vydavok?
 180. Veľká zahraničná faktúra
 181. 2x uhradená faktúra
 182. Ako zaúčtovať
 183. Zápočet
 184. Zápočtový list
 185. chyby minulých období
 186. počiatočné súvzťažnosti v s.r.o.
 187. štatistika
 188. opätovné založenie živnosti a IČO, DIČ
 189. Komunálny odpad
 190. osvedcenie o vydrzani pozemku
 191. Poznámka na doklade z ERP "Bez fiškálu"
 192. SZCO a manzelkine auto
 193. fa pre slovenskeho odberatela - prace v CZ
 194. VF do Poľska s DPH , alebo samozdanenie
 195. Zaradenie dlhodobého majetku
 196. DOVOZ AUTA Z EU A SPOSOB NADOBUDNUTIA AUTA
 197. odmena konateľa + pracovná zmluva
 198. dobropis III
 199. Uhradené faktúry v cudzej mene
 200. daňové priznanie
 201. Postupy PÚ
 202. Vyradenie motorového vozidla
 203. SZČO a viac aut
 204. zaokruhlovanie
 205. Daňový výdavok
 206. kniha pokladnice a tržieb
 207. Záznam o zaradení Drobného hmot.majetku
 208. Precenenie zásob v lekárni
 209. DP živnostníka v Nemecku
 210. DDP, paušálne výdavky
 211. Číslo účtu
 212. Ukončenie roka v PU
 213. lízing v PÚ - kontrola
 214. ročné zúčtovanie ZP 2007
 215. DPH pri predaji knih do krajin EU
 216. postovne - s alebo bez DPH?
 217. Účtovanie zahr.VF aj PF.
 218. ODCUDZENIE DANOVYCH DOKLADOV
 219. brigáda
 220. zmluva o obchodnej spolupráci
 221. nerozdelený zisk minulých rokov
 222. PLATCA DPH v praxi ?
 223. Dodatočné DP za 2006.
 224. odložená daň
 225. DPH r.1994 - aké sadzby?
 226. daňová kontrola
 227. skrášlenie okolia spoločnosti kvetmi
 228. Iné aktíva a iné pasíva
 229. Exekúcia
 230. služby vo vlastnej režii
 231. Študent - platba zdravotného
 232. DPH registrácia
 233. Česká koruna v dodacom liste?
 234. Ročné zúčtovanie
 235. Výbery zo zahr.účtu a kurz.rozdiely
 236. Pokladnicne doklady
 237. Nakup ojazdeneho vozidla kategorie N1
 238. PÚ, chov brojlerov
 239. Publikácia "Aktuálne DPH" č.7
 240. refakturacia
 241. Dátum prepočtu cudzej meny pri vystavenej fakture
 242. faktúra do Kórei
 243. Dobrovoľné nemocenské pripoistenie
 244. Pokuta
 245. použitie súkromného automobilu na pracovnú cestu
 246. doklad za ubytovanie v Maďarsku
 247. upomienka
 248. Fa do ČR s DPH alebo bez DPH
 249. Parkovacie miesto
 250. prevztie záväzku