PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 [302] 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. výsledok hospodárenia obce
 2. Chcem začať robiť na seba
 3. dochodca-predaj nehnutelnosti
 4. ručné vedenie Podv.účta
 5. účtovanie pri rozdelení HV
 6. Nákup prívesného vozíka.
 7. danove priznanie v ANJ
 8. zahraničný leasing
 9. Súkromné auto na služobné účely
 10. Úplné znenie Zákona o sociálnom poistení
 11. Spotrebná daň Tabak
 12. náklady spojené s užívaním bytu (kancelárie)
 13. odpisy pri vyradeni
 14. 326-ka v JÚ
 15. Účtovanie čiastočných úhrad v EUR
 16. Zahraničné cestovne
 17. Spotrebná dan z liehu a hlasenie o liehu
 18. Kniha jazd
 19. technické zhodnotenie
 20. Problém s účtom 315
 21. finančné nástroje
 22. LEASING N1 - NUTNE odkontrolovať zaúčtovanie
 23. Dodanie tovaru s montážou na Ukrajinu
 24. zmena vlastneho imania
 25. kurzový rozdiel v PU
 26. refakturacia najmu osobneho automobilu
 27. DP/výpis - zamestanie aj živnosť
 28. úrok z úveru - výdavky
 29. Krátkodobe rezervy - bez info
 30. analytika uzav.účtov
 31. osobný vklad konateľa pri založení BU
 32. Dni pracovnej neschopnosti a nárok na dovolenku
 33. P.R.S.K.
 34. vzor žiadosti o predčasné splatenie
 35. Zahraničná FA -záloha
 36. clo a dan z tovaru
 37. likvidácia zaväzku v JU
 38. Darovať nehnuteľnosť alebo nie?
 39. úroky z KFV
 40. Odpisy
 41. nové zamestnanie
 42. Zaokruhlovanie
 43. vyradenie automobilu
 44. Polep skiel foliou
 45. Účtovanie predaja odpadu - použitých olejov
 46. Obciansky problem
 47. Služby s tretimi krajinami
 48. školstvo a účtovanie
 49. Účtovanie DHM v rozpočt.organizácii od l.l.2008
 50. Dovoz liehu z Ukrajny
 51. rekonštrukcia bytu - v prenájme s.r.o.
 52. Dlhodobý nehmotný majetok
 53. počítač na splátky PU
 54. Platby cez Paypal
 55. PN a materska
 56. Obchodný podiel
 57. Dotácia z úradu práce pre nezamestnaného
 58. Dodatočné DP -DzPPO za rok 06
 59. leasing so zostatkovou hodnotou 300 tis.
 60. RZZP ako nečinný SZČO a aktívny zamestnanec
 61. 261 - na začiatku roka mínosový zostatok čo s tým?
 62. vývoj počítačových programov - výsledkom je služba alebo výrobok?
 63. Predaj tovaru pod cenu a súvis s DPH
 64. zmeny v účtovných a daňových zákonoch
 65. živnostnik sa chce stat dobrovolnym platcom DPH
 66. Nová služba VšZP - Vyplníme tlačivo ročného zúčtovania (RZ) za Vás
 67. "odlučné od rodiny?"
 68. Úhrada fa zamestnancom
 69. preceňovanie budovy
 70. rezervy na zamestnanecké požitky
 71. tuzemske stravne
 72. zara´dovanie majetku - inventár či investičný majetok
 73. ceska DPH
 74. Podanie dodatočného DP
 75. chladič vody
 76. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja
 77. reklamacia
 78. Odpočítanie dane - stavba budovy
 79. Daň z motor.vozidiel
 80. Odvody
 81. Otvarame bufet
 82. DPH 10% ?
 83. práca v Rakúsku a dane
 84. daň z predaja rodinného domu
 85. čistiaci stroj
 86. Prenajom priestorov
 87. Cena a zaúčtovanie pohľadávky
 88. Daňové priznanie Írsko
 89. daňové priznanie k DPH
 90. Predaj automobilu a DPH
 91. vstupenka na veľtrh
 92. brigada vs. dohoda
 93. ako vytiahnuť hotovosť z fir. účtu
 94. Orava ZD alebo chyba
 95. Leasing v priebehu roka
 96. Nájom pozemku a účtovanie
 97. Náhrady za motorové vozidlá
 98. novozistený majetok a jeho zaúčtovanie
 99. obchodovanie s ČR a ost. krajinami EÚ
 100. pedaj darovaného pozemku
 101. Sumy stravného od 1.6.2008
 102. DIČ a IČ DPH
 103. Nedaňový náklad - áno alebo nie.
 104. DPH a sprostredkovanie fondov
 105. začiatočník živnostník
 106. sluzba pre CR vykonana na Slovensku
 107. otazka z medzinarodneho zdanovania
 108. Odkedy platitelom DPH
 109. DPH ano alebo nie?
 110. Autohavaria
 111. Doláre???
 112. predaj garáže - zmluva
 113. dobierka z ČR - DPH
 114. Automobil zaradený do podnikania.
 115. Otvorenie učtovných knih
 116. TACHOGRAF resp. KOTÚČ
 117. Sušené kvety
 118. Daň z motor. vozidiel
 119. Účtovný tip 6/2007
 120. Prenajom bytu a platenie dane
 121. Faktúra tuzemská, alebo do tretích štátov?
 122. Kedy nastane vznik zmeny?
 123. DPH a EU
 124. e-learningový kurz - zaúčtovanie
 125. Daň z dedičstva a naslednom darovani
 126. Predaj podielu
 127. Dan z prijmu z USA
 128. peňažný denník
 129. prenajom a vlastnictvo bytu
 130. Dovoz úžitkového auta z Nemecka
 131. vyska dane z prijmu v CR v roku 2007
 132. výška odpisov
 133. Dan z MV z autopozicovne
 134. Sídlo s.r.o. a jej založenie
 135. Auto z pozicovne
 136. Zákon o cestovných náhradách - zmena sadzieb od 1.6.2008
 137. Dohoda o brigadnickej cinnosti studenta a statnice
 138. zahraničný leasing
 139. faktúry z Českej republiky a plátca dph
 140. Dobropis do EU
 141. Úžitkový automobil
 142. sociálny fond
 143. Rezervný fond a socialny fond
 144. zahraničný cestovný príkaz
 145. platba kreditnou kartou
 146. uctovanie noveho leasingu
 147. internetový nákup z USA
 148. osobná spotreba
 149. dobropis k nespravne vystavenej fa vramci EU
 150. fakturovať?
 151. nakup tovaru vo FR a predaj vo FR
 152. Odpočet DPH pri úžitkovom automobile
 153. zahraničné zálohy
 154. poplatok za vybavenie trvalého pobytu
 155. faktúra s odpočtom zálohy
 156. Nulová faktúra
 157. rezerva na dovolenku-čerpanie
 158. Nákup kolkov pred začatím živnosti
 159. vlastna bank. karta
 160. Príspevok zo SF
 161. Postúpenie pohľadávky v EUR
 162. dochodca a dan. priznanie za 2007
 163. cestovka a DPH
 164. Ako zaúčtovať predčasne zaplatený leasing
 165. Ako je to s rodným číslom na objednávkach?
 166. zdravotne poistenie
 167. Zahraničná pracovná cesta - vreckové a iné
 168. motanica s DPH
 169. predaj nehnuteľnosti
 170. daňový výdavok § 19 odst. 2 pism i
 171. Pôžička firme od inej firmy
 172. dobropis za porušenie zmluvy a DPH
 173. Zaplatená DPZ zo zlého účtu
 174. Prihlasenie MV na danovy urad
 175. Výhra a daň - pomoc
 176. Škoda
 177. Kontrola živnostenský úrad
 178. Stavba penziónu
 179. doklady
 180. Zápis z valného zhromaždenia
 181. zahranicna faktura
 182. DPH v OMEGE
 183. Vonkajšie žalúzie
 184. Z metódy A sa prešlo na B
 185. Motorka - na konci roka nebol odpis
 186. Uhrada pohľadávky hmotným majetkom dlžnika
 187. Technické zhodnotenie budovie ano/nie????
 188. Prenos daňovej povinnosti DPH a odpočet
 189. Práca vo Viedni
 190. elektronicka faktura
 191. Termínovaný vklad
 192. Preprava a DPH
 193. Rezident Anglicka-príjem na Slovensku.
 194. Nadmerný odpočet DPH
 195. predaj cigariet a alkoholu
 196. Odchod do dôchodku
 197. Zaradenie DF
 198. Zaevidovanie došlej faktúry v Eur
 199. Výkaz o majetku a záväzkoch
 200. zaokruhlovanie na fakture
 201. Prevadzkaren - úcet - zdruzenie FO
 202. Kurzové rozdiely pri zálohách
 203. faktura na splatky?????
 204. platba za šek
 205. Nákup sedačky a DPH
 206. Deň daňovej slobody
 207. nakup vstupeniek na galavecer a DPH
 208. letáky - reklama
 209. služba
 210. s.r.o. a dve prevádzky
 211. Príjem zo Slovinska za rok 2007
 212. Náhrada poplatkov
 213. prijem v EUR na ucet v SKK
 214. práca na dohodu + dane
 215. Cestovné náhrady
 216. Zaučtovanie opravného priznania kDPH
 217. účtovníctvo DRUŽSTVA
 218. Nehmotný tovar nakúpený v USA
 219. Priemerný mesačný prírastok
 220. predaj auta
 221. Daň z motor.vozidiel po daňovej kontrole
 222. Peniaze za tankovacie karty
 223. Dovoz ojazdených vozidiel
 224. Dodanie služby /reklama z tretieho štátu/
 225. cestovné náhrady - otázka
 226. Faktúra za tovar z minulého roka
 227. nakup chladnicky
 228. Stravné na pracovnej ceste
 229. Zdaniteľné obdobie
 230. Leasing N1
 231. Použivanie vozidla pri činnosti v zahraničí
 232. Náhrada škody s Dph?
 233. Uznaná reklamácia a DPH
 234. Výpočet spotreby PHL
 235. Účtovanie valutovej pokladnice
 236. zahraničný konateľ - odvody
 237. Opr.položka-po daňovej kontrole-vyhodené!
 238. delenie zisku organizačnej zložky
 239. Zlúčenie spoločností a vyrovnávací podiel spoločníkom
 240. vypis z DP
 241. Doplatok DPH po daňovej kontrole v PU
 242. Odpočitateľné výdavky
 243. Technické zhodnotenie u nájomcu, nepeňažný príjem u prenajímateľa
 244. služby jednej firme
 245. Potvrdenie o daňovej rezidencii
 246. Rezerva - nevyčerp.dovoenky
 247. Faktúra z CR a DPH
 248. PHM
 249. text vo faktúre § 73
 250. Dodatocne dan.priznanie k DPH