PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 [303] 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. príjem z Rakúska
 2. odstupné
 3. Skonto na faktúre
 4. úhrada fa v Sk
 5. Spotreba pohonných hmôt
 6. Príjem živnostníka-účtovníka počas PN-ky
 7. Chybná faktúra z ČR-čo s tým?
 8. dar
 9. byt ako kancelária
 10. Vratka DPH z Francúzska
 11. nevyfakturované dodávky
 12. JU - zdaniteľné plnenie
 13. Zamestnaný, neživnostník a príjem z google reklám
 14. Kupa notebooku, SCZO - JU, nie som platca DPH
 15. Preradenie nedoodpisovaného MV do osobného užívania
 16. faktúra-inzercia
 17. Samozdanenie a zálohová faktúra
 18. štatutárny fond
 19. výnos za predchádzajúci rok
 20. Príležitostný príjem
 21. Dovoz tovaru Taiwan
 22. Používanie služobného vozidla na súkromné účely
 23. Daň - práca v SR a zahraničí (inštitucii EU)
 24. POMOC:spotrebna dan z mineralnych olejov
 25. Zmena GRID kariet na SP
 26. samozdanenie
 27. Výdavkový doklad
 28. zbúranie odpisovaných garáží
 29. Účinky dohody o zdaňovaní manželov podľa § 4 ods. 8 po rozvode?
 30. Dodanie služby do Čiech
 31. Ako zaúčtovať nájomné zaplatené pred vznikom firmy?
 32. Predaj darovaného bytu - dan z prijmu
 33. príjmy oslobodené aj podliehajúce dph a registrácia za platiteľa
 34. zdaňovanie príjmov z predaja majetku patriaceho do BSM, ktoré bývalý manželia obdržal
 35. nesprávne vyfakturované ubytovanie
 36. Prílohy k účtovnej závierke PO
 37. Peňažný denník - popis peňažnej operácie
 38. registracia DPH organizacnej zlozky
 39. refakturácia a DPH
 40. Aka ma byt moja predstava o plate ak pracujem formou zivnosti
 41. Zahraničná pracovná cesta - stravné nad limit
 42. študent živnostnik +iny príjem?
 43. podiel v obchodnej spoločnosti
 44. stravné lístky
 45. Kúpna cena automobilu
 46. 90% záväzkov v a. s. - Je to možné?
 47. Zrušenie registrácie pre DPH
 48. Platba študentovi vo vyške 40 000 SKK
 49. Predaj obchodného podielu v sro
 50. uplatnenie DPH z PHM súkromného vozidla
 51. danove priznenie
 52. Pozicky zamestnancovi zo SF
 53. Paypal účtovanie
 54. Vstup do likvidácie a staré záväzky
 55. Je to spravne?
 56. uctovanie nahrady škody z poistovne
 57. doktorat
 58. prev. réžia alebo odpisy DHM ?
 59. Folie na auto + zimné gumy
 60. česká záloha na službu v SR
 61. zálohy v jednoduchom účtovníctve
 62. DPH - povinnosť
 63. Darček pre dlhoročného zamestnanca
 64. leasingový úrok a časové rozlíšenie
 65. DP - NO zaúčtovvanie
 66. prenajom priestorov
 67. Uctuje sa do nakladov dhm kupen z...?
 68. Nenávratný registračný poplatok
 69. Pôžička - sociálny fond
 70. Potisk
 71. Oznamovacia povinnosť
 72. Rovnomerné odpisovanie pri technickom zhodnotení
 73. Znizenie zakladu dane....
 74. chybne nahratý počiatočný stav
 75. [DRSR] Plnenie štátneho rozpočtu SR
 76. [DRSR] Metodický pokyn DRSR k zákonu č. 593/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
 77. [DRSR] AKTUALIZOVANÉ: Spoločenstvá vlastníkov bytov - daňová a účtovná problematika
 78. [DRSR] AKTUALIZOVANÉ: Obce - daňová a účtovná problematika
 79. [DRSR] AKTUALIZOVANÉ: Metodický pokyn DR SR na uplatňovanie zákona č. 222/2004 Z. z.
 80. [DRSR] AKTUALIZOVANÉ: Metodický pokyn DRSR k uplatňovaniu ustanovení §§ 19 - 21
 81. [DRSR] AKTUALIZOVANÉ: Metodický pokyn DR SR k zákonu č. 523/2005 Z. z.,
 82. [DRSR] Plnenie príjmov štátneho rozpočtu SR - marec 2008
 83. [DRSR] Autorizované elektronické služby
 84. [DRSR] Licencie - prehžad sadzieb dane
 85. [DRSR] Dividendy - prehžad sadzieb dane
 86. sklady B
 87. Ako zdani FO prijem z predaja nehnutelnosti zaradenej v OM?
 88. Hromadná faktúra a dátum prepočtu DPH
 89. Zahraničný cestovný príkaz
 90. zOF-do Srbska - DPH
 91. kolonky v peňažnom denníku
 92. DPH za sluzbu z tretej krajiny
 93. Danove priznanie 2007 a preddavky na dan - §5, §6, §8
 94. zaúčtovanie dobropisu
 95. účtovanie fa za mobil
 96. Poistné plnenie a spoluúčasť
 97. Vybrané prepravné služby
 98. rôzne názory na výšku daňových výdavkov pri stravnom
 99. cestovne
 100. Zmena obchodného mena spoločnosti
 101. Prenajom tretej osobe
 102. Účtovanie bezpečnostnej služby
 103. DPH sprostredkovanie
 104. Evidencia pokldničných blokov
 105. Dokladová inventúra nadácie
 106. začíname vyrábať
 107. expiračná doba liekov
 108. zabezpečenie školenia
 109. zrážková daň z úveru
 110. sociálny fond
 111. Nehnutelnosť a DPH
 112. Strata na konci účtovného obdobia
 113. výkaz o majetku a záväzkoch-HIM
 114. môžem zrušiť živnosť keď mi vyšla povinnosť registrovať sa?
 115. Paušálne výdavky
 116. dph
 117. Ubytovanie pracovníkov materskej firmy zo zahraničia
 118. kreditný úrok
 119. 2 % dane
 120. Chýbajúci doklad zo zmenárne
 121. Je možné vystaviť dobropis?
 122. Schvaľovanie účtovnej závierky
 123. Nadmerný odpočet a zahr.dobropis
 124. zahraničná faktúra
 125. Študent, živnostník - RZZP a DP
 126. Strata
 127. zdanovacie obdobie
 128. čistička odpadových vôd
 129. totálna škoda a DPH
 130. Inventarizácia pokladne pri externom účtovníctve.
 131. Nákup črepníkových kvetín
 132. príjem z Nórska
 133. Dodanie do Holandska ale...
 134. Nezdaniteľná časť na daňovníka
 135. kurz DPH???
 136. Zákon 609 Spotrebná daň z elektriny, uhlia a zemného plynu
 137. Limit pre mesačné platenie DPH
 138. reklamácia u veľkoobchodníka
 139. Výplata podielov zo zisku v EUR
 140. Prenajom a DPH
 141. Daňová dotácia
 142. Dobropis a daň z príjmov PO
 143. ODVODY - spoločníka, konateľa a zároveň riaditeľa
 144. havarijné poistenie
 145. KOLKOVÉ ZNÁMKY
 146. Odkúpenie podiel v byte.
 147. firemná akcia
 148. Zlúčenie spoločností
 149. Náhrada za školu.
 150. Neplatná bankovka
 151. Cestovné náhrady
 152. správne zaúčtovanie DPH
 153. zaradenie budovy do majetku firmy
 154. Nájom kávovaru?
 155. výhra z reklamnej súťaže-organizátor
 156. Zamestnanec + SZCO na materskej
 157. Poradte ako vyplniť správne výkazy.
 158. prenájom pozemku od rodičov
 159. Materiál alebo réžia?
 160. povinnosť vystavenia dodacieho listu
 161. Zmena spôsobu ocenennia zásob
 162. Cestovné náhrady v inej mene
 163. Daň z príjmu, účtovanie straty
 164. Povinnosť PÚ
 165. 326/323
 166. Predaj dreva z lesa v osobnom vl. a DPH
 167. Odmeny konateľa
 168. Platby kartou a PRIEBEŽNÉ POLOŽKY
 169. 6,20 pri použítí súkromneho auta
 170. účtovanie úveru
 171. vyučtovanie súkr.auta na podnik.účely
 172. Vyplnenie tlačiva "Oznámenie o spotrebe liehu"
 173. Nahlasenie MV
 174. Cestná daň
 175. oslobodenie od platenia dane z predaja bytu
 176. Kurz účtovníctva on-line
 177. Životné minimum pre r. 2008 a § 11 pri dani z príjmu
 178. Cestovné a diety
 179. Účtovníčka v hl. prac. pomere versus dodávateľský spôsob vedenia účtovníctva
 180. obstaranie DHM, ktorý sa následne prefinancoval leasingom
 181. vecné bremeno
 182. Pokuta a DPH
 183. právne služby ako súčasť obstar.ceny
 184. platca DPH
 185. výdavky na lieky
 186. Daň z predaja pozemku
 187. Pokuta za nulove danove priznanie
 188. Doklad pre ucel vyrubenia cla
 189. oprava obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku
 190. 472 Zavazky so Soc. fondu - 333 zav. voci zamestnancovi
 191. kurzovy rozdiel
 192. doklad CMR
 193. Nárok na vrátenie cestných náhrad
 194. Prenájom.
 195. Odpočítanie DPH z poistného pri lízingu osobného automobilu
 196. účtovanie reštaurácie
 197. faktura za preklad
 198. dobropis-zahraničie
 199. cestovne MHD
 200. PODIEL ZO ZISKU
 201. Predaj auta pri paušálnych výdavkoch
 202. daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti
 203. Výnosy bez nákladov = podvod?
 204. Zaplatenie školenia
 205. predaj vodnej plochy a DPH
 206. ostatné kapitálové fandy
 207. Refakturácia cest.nákladov
 208. dobropis?
 209. Vypocet kolko zaplatit statu
 210. Zrážková daň za prenajaté auto
 211. tvorba SF - danovy vydavok?
 212. tvorba SF - danovy vydavok?
 213. Veľká zahraničná faktúra
 214. 2x uhradená faktúra
 215. Ako zaúčtovať
 216. Zápočet
 217. Zápočtový list
 218. chyby minulých období
 219. počiatočné súvzťažnosti v s.r.o.
 220. štatistika
 221. opätovné založenie živnosti a IČO, DIČ
 222. Komunálny odpad
 223. osvedcenie o vydrzani pozemku
 224. Poznámka na doklade z ERP "Bez fiškálu"
 225. SZCO a manzelkine auto
 226. fa pre slovenskeho odberatela - prace v CZ
 227. VF do Poľska s DPH , alebo samozdanenie
 228. Zaradenie dlhodobého majetku
 229. DOVOZ AUTA Z EU A SPOSOB NADOBUDNUTIA AUTA
 230. odmena konateľa + pracovná zmluva
 231. dobropis III
 232. Uhradené faktúry v cudzej mene
 233. daňové priznanie
 234. Postupy PÚ
 235. Vyradenie motorového vozidla
 236. SZČO a viac aut
 237. zaokruhlovanie
 238. Daňový výdavok
 239. kniha pokladnice a tržieb
 240. Záznam o zaradení Drobného hmot.majetku
 241. Precenenie zásob v lekárni
 242. DP živnostníka v Nemecku
 243. DDP, paušálne výdavky
 244. Číslo účtu
 245. Ukončenie roka v PU
 246. lízing v PÚ - kontrola
 247. ročné zúčtovanie ZP 2007
 248. DPH pri predaji knih do krajin EU
 249. postovne - s alebo bez DPH?
 250. Účtovanie zahr.VF aj PF.