PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 [303] 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. Chybné daňové priznanie
 2. Stravné a vreckové do ČR
 3. příjmy ČR, živnost SR...?
 4. Milionarska daň - súrne
 5. Dodatočné DP k dani z príjmu a odvody.
 6. tovarový sklad
 7. Reorganizácia daňovej a colnej správy
 8. Predlženie lehoty na podanie DP a vrátenie daňového bonusu
 9. JU + neplatca DPH + ceny
 10. Účet 591!!!!
 11. Stravné lístky a faktúra
 12. Problém s faktúrou a úhradou z poisťovne
 13. zriad. vydavky pri prevode obchodnych podielov
 14. Pouzivanie sluzobneho auta pocas materskej dovolenky
 15. Uhrada za sluzby verejnosti
 16. Dodatková dovolenka
 17. dátum zdaniteľného plnenia
 18. Dohoda o pracovnej činnosti
 19. Ekonomická analýza
 20. Prenájom auta
 21. Daňové priznanie z motorových vozidiel
 22. Zlúčenie firiem
 23. ako začať s účtovaním?
 24. Príležitostné vyplatenie príjmu
 25. Kedy zaradiť do DHM ?
 26. Účtovanie dotácie v JÚ
 27. Daň z motorových vozidiel
 28. faktúra
 29. elektronický podpis na faktúre
 30. Rozhlasová a televízna spoločnosť
 31. dátum zdaniteľného plnenia
 32. Ako zaučtovať podvod?
 33. Dan za komunalny odpad
 34. strážna služba
 35. rozdiel medzi investíciou a zariadením v projekte
 36. Začiatok používania auta na podnikanie
 37. MZDA pri 2 zamestnaniach
 38. Dodatočné DPH
 39. Zúčtovanie zálohy
 40. DPH a stavba domu
 41. odpustenie casti dlhu
 42. Predaj pozemku FO
 43. manko, krádež
 44. Nárok na dovolenku
 45. Refakturácia havarijného a zmluvného poistenia
 46. PROTOKOL O VYRADENÍ DHM Z POUŽÍVANIA
 47. Sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti.
 48. daň z príjmu - práca v zahraničí
 49. nákup v zahraničí
 50. účtovanie zásob
 51. Vyjadrenie DRSR
 52. Účtovanie auta N1
 53. daňová kontrola a zodpovednosť účtovníčky
 54. používanie auta na podnikanie
 55. TAX
 56. náhrada za pohonné hmoty
 57. zahraničná pracovná cesta - vyúčtovanie
 58. Opäť prehľad
 59. Hypoteka+DPH
 60. Software na štatistické výkazy
 61. Čo s pohľadávkou
 62. cestovna kancelaria a DPH
 63. Vývoz do EU cez USA
 64. zivnost
 65. prevzatý leasing a odpisy
 66. Školenie na výkon činnosti oslobodenej od DPH.
 67. Refakturácia úrokov
 68. nadobudnutie tovaru v EU, bez toho aby opustil uzemie EU
 69. Ukončenie živnosti
 70. oslobodené služby § 39 finančné služby
 71. Účtovná závierka
 72. uplatnenie nakladov so spatnou platnostou
 73. DPH a Oneskorená Faktúra
 74. porušenie zmluvy - pokuta
 75. Vymena hotovosti v pokladni za Euro
 76. Podpis na faktúre
 77. Daňoví priznanie z DPH
 78. Prevod medzi dvoma devízovými účtami
 79. DHIM
 80. Úroky z investície do nehnuteľnosti
 81. zostatková cena predaného počítača
 82. atutokredit a odpočet DPH z osobného auta
 83. Materiál na výrobu nábytku
 84. Faktura zr.2007 a DPH do zajtra
 85. Narok na odpocet DPH pred / po registracii.
 86. Zla vyska platby do RF
 87. vystavba prijazdovej cesty na pozemku
 88. Výpisy z Tatra banky
 89. Intrakomunitárny obchod
 90. Duálne zobrazovanie SKK - EUR
 91. tlacivo na vratenie nadmerneho odpoctu
 92. Dodanie tovaru a montáž - aký účet?
 93. Tlačivo Daňové prizn. FO typ. B
 94. Certifikácia a DPH
 95. Súdna vrátka - ako účtovať v JÚ
 96. Štatistické zisťovania
 97. Dovoz z Číny
 98. AKÝ ÚČET POUŽIŤ?
 99. došlá faktúra
 100. kúpa nábytku
 101. Požičané auto - uznané výdavky
 102. Darovanie-riadok DPH
 103. DPH postupenie pohladavky zahranicnej firme
 104. DPH / samozdanenie
 105. Daňová povinnosť pri dodaní tovaru s inštaláciou z ČR
 106. prosím o preloženie do Anliny
 107. Kam daňovú povinnosť DPH.
 108. DPH a Švajčiarsko
 109. Automobil po autonehode.
 110. Samozdaniť ojazdené auto z Belgicka?
 111. DPH !!!!!!!!!!!!
 112. doúčtovanie DPH
 113. Poškodený tovar
 114. doúčtovanie DPH
 115. prepravné služby
 116. Nákup tovaru v ČR v hotovosti
 117. Vratenie dani na zaklade rocneho zuctovania
 118. DPH
 119. Certifikácia výrobku - účtovanie
 120. Samozdanenie?
 121. Dosť súrne: § 10 zák. o DPH
 122. Pomoc
 123. Vodičák na matorku
 124. Pozastavená živnosť a automobil
 125. finančný rabat
 126. dan z predaja nehnutelnosti
 127. fa z česmadu
 128. Vymeranie Dph v Pohode
 129. Autoplachta
 130. Dan Motorove vozidla + vyuctovanie sukr. auta pouz. na podnikanie
 131. prechod z PU na JU
 132. leasing auta - obstaranie
 133. Faktúra za tovar z ČR
 134. auto na uver ako suk.os alebo SZČO
 135. Riadok 35 a 36 v tlačive DP DPH
 136. Náležitosti faktúry a pokladničného bloku po prijatí Eura
 137. Oprava odpočítanej dane
 138. Geometrický plán a technické zhodnotenie
 139. Osobná potreba
 140. Daňové priznanie DPH a nulové pohyby
 141. premlčanie platby poistného
 142. Obratový bonus s DPH alebo bez DPH
 143. odpočet pri registrácii
 144. ODVODY DO POISŤOVNÍ
 145. Dan z úroku
 146. Inventarizacia pokladne (211)
 147. Použitie vlastného vozidla pri SC
 148. Faktúra z ČR a prefakturácia do ČR
 149. nadmerny odpocet a dodatocne DP
 150. zariadenie služobného bytu
 151. Aktivacia podla IFRS
 152. Fa od neplatcu DPH a refak. do zahraničia
 153. vystavená fa do čiech a dph
 154. rozbitnosť a nepodarky vo výrobe
 155. Havária ťahača - totálka - vysporiadanie
 156. Nové vykurovanie dielní
 157. Vratenie dane - materska+rodicovska
 158. SL - odpočet DPH u platcu
 159. Stravné
 160. Koncesionárske popolatky
 161. kedy podat DP z DPH
 162. Na cestách po novom
 163. Podnikateľ ČR + podnikateľ SR
 164. Náklady na UPC
 165. nulové DPH a nadmerný odpočet
 166. Nákup stroja a odpisy
 167. Ako Fakturovať neplatca/platca
 168. "poskladaný" software
 169. Dodatočné daňové priznanie FO"A"
 170. dph CK
 171. Faktura so zalohou
 172. predaj hotoveho vyrobku zahranicnej fyzickej osobe
 173. dorub na cestnej dani, na dani z mot. voz.
 174. Vlozenie pocitaca do podnikania
 175. Nedoplatená fa
 176. § 10 zákona o účtovníctve - výklad
 177. PN SZČO a r.2007
 178. Školenie v ČR
 179. Vstupná cena technického zhodnotenia
 180. Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva bytu
 181. Sprostredkovanie zo zahraničia
 182. DPH a CZ
 183. Predaj pozemku s oplotením
 184. vyradenie auta
 185. Zákon o daniach z príjmov v angličtine
 186. Súhrnný výkaz k DPH
 187. Finančný príspevok na osobné ochranné pracovné prostriedky
 188. Zriadovacie náklady
 189. Zaradenie zamestnanca do plat.triedy a skupiny
 190. DOVOZ TOVARU
 191. Auto manžela a DPH
 192. Výdavky na auto v organizačnej zložke
 193. dan z Talianska
 194. Faktúra z prepravu bez dph
 195. Uplatniť DPH zo zálohy danej neplatiteľovi
 196. Plátca DPH - mesačný alebo štvrťročný?
 197. DPH pri nákupe pohľadníc
 198. Štvrťročný prehľad
 199. dph CK
 200. predaj nákladného auta
 201. Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa
 202. Samozdanenie
 203. Úžitkové vozidlo a DPH
 204. vypocet koeficientu dph
 205. Osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ
 206. Výdavky a požičané auto
 207. Chýbajúce faktúry za vedenie účtovníctva
 208. Prijatá záloha a daňový doklad
 209. leasing a fakturka
 210. prerušenie živnosti a po uplynutí zrušenie
 211. Cestovný príkaz zahraničný
 212. Stravné lístky
 213. Google Adwords
 214. preddavky na práce
 215. DPH za tovar z Čiech
 216. Reprezentačné-tenisová hala
 217. Zaplatené odvody z účtu priaťeľky nie majiteľa živnosti
 218. ojazdené autá
 219. Poskytovateľ reklamnej plochy
 220. vyplnenie tlačiva - len prijatý DBP
 221. Vzorky
 222. Ako fakturovať
 223. Je právo na odpočítanie?
 224. Zaradenie zamestnanca do plat.triedy a skupiny
 225. Súhrnný výkaz k DPH
 226. Daňové priznanie
 227. vystavba cesty na prenajímanom pozemku
 228. DPH služby - text vo faktúre
 229. Prenájom nehnuteľnosťí a advokát
 230. Prehľad o zrazených preddavkoch rok 2007
 231. Prenajom nakladne auto CZ a DPH
 232. Platba za rozhlas a televíziu
 233. Software + konverzia databazy
 234. dodanenie majetku-zrušenie registrácie DPH
 235. dátum vzniku daň. povinnosti
 236. ERP - servisný technik
 237. switch-odpisová skupina
 238. Úroky za omeskanie platby DPH
 239. Faktúra z ČR s aj bez DPH
 240. zaradenie auta - leasing
 241. účtovnie v MK soft
 242. danove priznanie
 243. Postupenie LZ - môže byť aj bezodplatné ?
 244. Špedícia-medzinárodná preprava
 245. Slovenský rozhlas poplatok
 246. DPH pri zahranicnych cestach
 247. Zaúčtovanie zahr.faktúry - tovar
 248. Zaúčtovanie preplatku z ročného zúčtovania dane
 249. DPH
 250. dialničné poplatky a DPH