PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 [303] 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. text vo faktúre § 73
 2. Dodatocne dan.priznanie k DPH
 3. Registrácia DPH nová sro
 4. RZZP
 5. reklamácia okien
 6. zahr. cesta
 7. preprava v rámci EÚ - objednávateľ zo Srbska
 8. ubytovanie - naklad, ci nie?
 9. tlačiarenske služby
 10. účtovanie províznych listov
 11. Ticket Multi - poukazky
 12. preddavky na DzP FO
 13. Zakúpenie cien do súťaže
 14. príjem z Rakúska
 15. odstupné
 16. Skonto na faktúre
 17. úhrada fa v Sk
 18. Spotreba pohonných hmôt
 19. Príjem živnostníka-účtovníka počas PN-ky
 20. Chybná faktúra z ČR-čo s tým?
 21. dar
 22. byt ako kancelária
 23. Vratka DPH z Francúzska
 24. nevyfakturované dodávky
 25. JU - zdaniteľné plnenie
 26. Zamestnaný, neživnostník a príjem z google reklám
 27. Kupa notebooku, SCZO - JU, nie som platca DPH
 28. Preradenie nedoodpisovaného MV do osobného užívania
 29. faktúra-inzercia
 30. Samozdanenie a zálohová faktúra
 31. štatutárny fond
 32. výnos za predchádzajúci rok
 33. Príležitostný príjem
 34. Dovoz tovaru Taiwan
 35. Používanie služobného vozidla na súkromné účely
 36. Daň - práca v SR a zahraničí (inštitucii EU)
 37. POMOC:spotrebna dan z mineralnych olejov
 38. Zmena GRID kariet na SP
 39. samozdanenie
 40. Výdavkový doklad
 41. zbúranie odpisovaných garáží
 42. Účinky dohody o zdaňovaní manželov podľa § 4 ods. 8 po rozvode?
 43. Dodanie služby do Čiech
 44. Ako zaúčtovať nájomné zaplatené pred vznikom firmy?
 45. Predaj darovaného bytu - dan z prijmu
 46. príjmy oslobodené aj podliehajúce dph a registrácia za platiteľa
 47. zdaňovanie príjmov z predaja majetku patriaceho do BSM, ktoré bývalý manželia obdržal
 48. nesprávne vyfakturované ubytovanie
 49. Prílohy k účtovnej závierke PO
 50. Peňažný denník - popis peňažnej operácie
 51. registracia DPH organizacnej zlozky
 52. refakturácia a DPH
 53. Aka ma byt moja predstava o plate ak pracujem formou zivnosti
 54. Zahraničná pracovná cesta - stravné nad limit
 55. študent živnostnik +iny príjem?
 56. podiel v obchodnej spoločnosti
 57. stravné lístky
 58. Kúpna cena automobilu
 59. 90% záväzkov v a. s. - Je to možné?
 60. Zrušenie registrácie pre DPH
 61. Platba študentovi vo vyške 40 000 SKK
 62. Predaj obchodného podielu v sro
 63. uplatnenie DPH z PHM súkromného vozidla
 64. danove priznenie
 65. Pozicky zamestnancovi zo SF
 66. Paypal účtovanie
 67. Vstup do likvidácie a staré záväzky
 68. Je to spravne?
 69. uctovanie nahrady škody z poistovne
 70. doktorat
 71. prev. réžia alebo odpisy DHM ?
 72. Folie na auto + zimné gumy
 73. česká záloha na službu v SR
 74. zálohy v jednoduchom účtovníctve
 75. DPH - povinnosť
 76. Darček pre dlhoročného zamestnanca
 77. leasingový úrok a časové rozlíšenie
 78. DP - NO zaúčtovvanie
 79. prenajom priestorov
 80. Uctuje sa do nakladov dhm kupen z...?
 81. Nenávratný registračný poplatok
 82. Pôžička - sociálny fond
 83. Potisk
 84. Oznamovacia povinnosť
 85. Rovnomerné odpisovanie pri technickom zhodnotení
 86. Znizenie zakladu dane....
 87. chybne nahratý počiatočný stav
 88. [DRSR] Plnenie štátneho rozpočtu SR
 89. [DRSR] Metodický pokyn DRSR k zákonu č. 593/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
 90. [DRSR] AKTUALIZOVANÉ: Spoločenstvá vlastníkov bytov - daňová a účtovná problematika
 91. [DRSR] AKTUALIZOVANÉ: Obce - daňová a účtovná problematika
 92. [DRSR] AKTUALIZOVANÉ: Metodický pokyn DR SR na uplatňovanie zákona č. 222/2004 Z. z.
 93. [DRSR] AKTUALIZOVANÉ: Metodický pokyn DRSR k uplatňovaniu ustanovení §§ 19 - 21
 94. [DRSR] AKTUALIZOVANÉ: Metodický pokyn DR SR k zákonu č. 523/2005 Z. z.,
 95. [DRSR] Plnenie príjmov štátneho rozpočtu SR - marec 2008
 96. [DRSR] Autorizované elektronické služby
 97. [DRSR] Licencie - prehžad sadzieb dane
 98. [DRSR] Dividendy - prehžad sadzieb dane
 99. sklady B
 100. Ako zdani FO prijem z predaja nehnutelnosti zaradenej v OM?
 101. Hromadná faktúra a dátum prepočtu DPH
 102. Zahraničný cestovný príkaz
 103. zOF-do Srbska - DPH
 104. kolonky v peňažnom denníku
 105. DPH za sluzbu z tretej krajiny
 106. Danove priznanie 2007 a preddavky na dan - §5, §6, §8
 107. zaúčtovanie dobropisu
 108. účtovanie fa za mobil
 109. Poistné plnenie a spoluúčasť
 110. Vybrané prepravné služby
 111. rôzne názory na výšku daňových výdavkov pri stravnom
 112. cestovne
 113. Zmena obchodného mena spoločnosti
 114. Prenajom tretej osobe
 115. Účtovanie bezpečnostnej služby
 116. DPH sprostredkovanie
 117. Evidencia pokldničných blokov
 118. Dokladová inventúra nadácie
 119. začíname vyrábať
 120. expiračná doba liekov
 121. zabezpečenie školenia
 122. zrážková daň z úveru
 123. sociálny fond
 124. Nehnutelnosť a DPH
 125. Strata na konci účtovného obdobia
 126. výkaz o majetku a záväzkoch-HIM
 127. môžem zrušiť živnosť keď mi vyšla povinnosť registrovať sa?
 128. Paušálne výdavky
 129. dph
 130. Ubytovanie pracovníkov materskej firmy zo zahraničia
 131. kreditný úrok
 132. 2 % dane
 133. Chýbajúci doklad zo zmenárne
 134. Je možné vystaviť dobropis?
 135. Schvaľovanie účtovnej závierky
 136. Nadmerný odpočet a zahr.dobropis
 137. zahraničná faktúra
 138. Študent, živnostník - RZZP a DP
 139. Strata
 140. zdanovacie obdobie
 141. čistička odpadových vôd
 142. totálna škoda a DPH
 143. Inventarizácia pokladne pri externom účtovníctve.
 144. Nákup črepníkových kvetín
 145. príjem z Nórska
 146. Dodanie do Holandska ale...
 147. Nezdaniteľná časť na daňovníka
 148. kurz DPH???
 149. Zákon 609 Spotrebná daň z elektriny, uhlia a zemného plynu
 150. Limit pre mesačné platenie DPH
 151. reklamácia u veľkoobchodníka
 152. Výplata podielov zo zisku v EUR
 153. Prenajom a DPH
 154. Daňová dotácia
 155. Dobropis a daň z príjmov PO
 156. ODVODY - spoločníka, konateľa a zároveň riaditeľa
 157. havarijné poistenie
 158. KOLKOVÉ ZNÁMKY
 159. Odkúpenie podiel v byte.
 160. firemná akcia
 161. Zlúčenie spoločností
 162. Náhrada za školu.
 163. Neplatná bankovka
 164. Cestovné náhrady
 165. správne zaúčtovanie DPH
 166. zaradenie budovy do majetku firmy
 167. Nájom kávovaru?
 168. výhra z reklamnej súťaže-organizátor
 169. Zamestnanec + SZCO na materskej
 170. Poradte ako vyplniť správne výkazy.
 171. prenájom pozemku od rodičov
 172. Materiál alebo réžia?
 173. povinnosť vystavenia dodacieho listu
 174. Zmena spôsobu ocenennia zásob
 175. Cestovné náhrady v inej mene
 176. Daň z príjmu, účtovanie straty
 177. Povinnosť PÚ
 178. 326/323
 179. Predaj dreva z lesa v osobnom vl. a DPH
 180. Odmeny konateľa
 181. Platby kartou a PRIEBEŽNÉ POLOŽKY
 182. 6,20 pri použítí súkromneho auta
 183. účtovanie úveru
 184. vyučtovanie súkr.auta na podnik.účely
 185. Vyplnenie tlačiva "Oznámenie o spotrebe liehu"
 186. Nahlasenie MV
 187. Cestná daň
 188. oslobodenie od platenia dane z predaja bytu
 189. Kurz účtovníctva on-line
 190. Životné minimum pre r. 2008 a § 11 pri dani z príjmu
 191. Cestovné a diety
 192. Účtovníčka v hl. prac. pomere versus dodávateľský spôsob vedenia účtovníctva
 193. obstaranie DHM, ktorý sa následne prefinancoval leasingom
 194. vecné bremeno
 195. Pokuta a DPH
 196. právne služby ako súčasť obstar.ceny
 197. platca DPH
 198. výdavky na lieky
 199. Daň z predaja pozemku
 200. Pokuta za nulove danove priznanie
 201. Doklad pre ucel vyrubenia cla
 202. oprava obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku
 203. 472 Zavazky so Soc. fondu - 333 zav. voci zamestnancovi
 204. kurzovy rozdiel
 205. doklad CMR
 206. Nárok na vrátenie cestných náhrad
 207. Prenájom.
 208. Odpočítanie DPH z poistného pri lízingu osobného automobilu
 209. účtovanie reštaurácie
 210. faktura za preklad
 211. dobropis-zahraničie
 212. cestovne MHD
 213. PODIEL ZO ZISKU
 214. Predaj auta pri paušálnych výdavkoch
 215. daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti
 216. Výnosy bez nákladov = podvod?
 217. Zaplatenie školenia
 218. predaj vodnej plochy a DPH
 219. ostatné kapitálové fandy
 220. Refakturácia cest.nákladov
 221. dobropis?
 222. Vypocet kolko zaplatit statu
 223. Zrážková daň za prenajaté auto
 224. tvorba SF - danovy vydavok?
 225. tvorba SF - danovy vydavok?
 226. Veľká zahraničná faktúra
 227. 2x uhradená faktúra
 228. Ako zaúčtovať
 229. Zápočet
 230. Zápočtový list
 231. chyby minulých období
 232. počiatočné súvzťažnosti v s.r.o.
 233. štatistika
 234. opätovné založenie živnosti a IČO, DIČ
 235. Komunálny odpad
 236. osvedcenie o vydrzani pozemku
 237. Poznámka na doklade z ERP "Bez fiškálu"
 238. SZCO a manzelkine auto
 239. fa pre slovenskeho odberatela - prace v CZ
 240. VF do Poľska s DPH , alebo samozdanenie
 241. Zaradenie dlhodobého majetku
 242. DOVOZ AUTA Z EU A SPOSOB NADOBUDNUTIA AUTA
 243. odmena konateľa + pracovná zmluva
 244. dobropis III
 245. Uhradené faktúry v cudzej mene
 246. daňové priznanie
 247. Postupy PÚ
 248. Vyradenie motorového vozidla
 249. SZČO a viac aut
 250. zaokruhlovanie