1. svadobný dar pre zamestanca (10 replies)
 2. preplatenie vstupeniek zo SF (0 replies)
 3. objednat tovar mimo SK (napr z USA, CHINA) (0 replies)
 4. oslobodenie od dane z MV (1 replies)
 5. nájomné (15 replies)
 6. dovoz auta z USA (0 replies)
 7. Čo so starými str.lístkami? (2 replies)
 8. Evidencia výkonov stavebného stroja (9 replies)
 9. bufet - účtovanie (2 replies)
 10. Opravné priznanie k DPH (12 replies)
 11. Krátenie stravného raňajky a večera (13 replies)
 12. kde nájsť DIČ čísla? (2 replies)
 13. predaj pozemku (6 replies)
 14. Nesprávne vystavená Fa (0 replies)
 15. kvartalny platca DPH (2 replies)
 16. SZCO - predaj automobilu (3 replies)
 17. Sadzba dane + registrácia v Rakúsku (5 replies)
 18. overenie podpisu (1 replies)
 19. Úverová aj kúpna zmluva od tej istej osoby (3 replies)
 20. Výpočet koeficientu na RZZP typu S (1 replies)
 21. Rezervný fond (3 replies)
 22. Nákup HM z EU - tovar neskončí na Slovensku (5 replies)
 23. reprezentacne (7 replies)
 24. vrátenie tovaru do Ameriky (0 replies)
 25. prefakturacia a datum dodania (8 replies)
 26. Dodanie montovaného domu do Rakúska (4 replies)
 27. Odpisy DHM (1 replies)
 28. Predaj tovaru do Čiech (1 replies)
 29. eurofondy (11 replies)
 30. DPH (29 replies)
 31. Neplatca DPH - T. z EU (8 replies)
 32. Prispevok na stravovanie (27 replies)
 33. Výpis z Daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2007 (3 replies)
 34. vyplatené peniaze na základe splnomocnenia (10 replies)
 35. recyklačný fond - nočná mora (0 replies)
 36. Nákup prac.oblečenia + poštovné,balné (3 replies)
 37. hmotný majetok (1 replies)
 38. Reg.poklandica a príležitostný predaj (1 replies)
 39. DPH a dobropis (7 replies)
 40. DPH a darovanie (4 replies)
 41. Novinový stánok (1 replies)
 42. DF za factoringové služby (3 replies)
 43. Ako predať auta ????? (5 replies)
 44. SZČO a stravné (59 replies)
 45. Darovanie nehnutelnosti (0 replies)
 46. pripočitateľné a odpočítateľné položky (10 replies)
 47. Vystavený dobropis (5 replies)
 48. Faktura z Ciech a DPH (14 replies)
 49. inventarne karty - zakonne urcenie (2 replies)
 50. príspevky do lit.fondu za fotografie/2% alebo 3%/ (0 replies)
 51. Odpis RZZP (7 replies)
 52. refakturácia ako názov (0 replies)
 53. Prevzatá zásoba ako dar (5 replies)
 54. fa za sluzby mimo EU (5 replies)
 55. blocky k fakturam (0 replies)
 56. poistné plnenie (12 replies)
 57. dobrovoľné nemocenské poistenie (3 replies)
 58. dodanie sluzby do ineho clenskeho statu (2 replies)
 59. Bloky PHM a DPH (3 replies)
 60. leasing (11 replies)
 61. požičanie motorového vozidla (10 replies)
 62. Tlačivo DPH-odpočítanie dane (12 replies)
 63. sluzobka v Madarsku a kurz (11 replies)
 64. refakturácia (1 replies)
 65. Nedoplatok z Ročného zúčtovania ZP (3 replies)
 66. Rušenie prevádzky (1 replies)
 67. Kúpa DHM od FO-nepodnikateľa - ocenenie (2 replies)
 68. Prijatá platba (9 replies)
 69. auto na leasing (1 replies)
 70. Automobil zaradený do majetku SZČO (3 replies)
 71. minimálny základ ZP invalid (0 replies)
 72. odpis tovaru (4 replies)
 73. doklady z roku 2006 (2 replies)
 74. Účtovanie v elektronickom obchode (0 replies)
 75. Účtovanie účtovníckej literatúry (2 replies)
 76. Prijatá faktúra z USA (0 replies)
 77. dodatočné DP PO (9 replies)
 78. ročné zúčtovanie zdravot.poistenie (3 replies)
 79. Skladova karta (2 replies)
 80. Pôžička pri založení novej s.r.o. (3 replies)
 81. ako si vypocitat cisty prijem z DO FO B (26 replies)
 82. motocykel a DPH (4 replies)
 83. Zmeny v cestovných náhradách (4 replies)
 84. DPH a neziskova organizacia v USA (0 replies)
 85. zneužitie plnej moci (2 replies)
 86. Fakturovanie DPH v CR a iné (1 replies)
 87. Pôžička od spoločníka (4 replies)
 88. Zaradenie majetku do odpisovej skupiny (1 replies)
 89. Príjmy SZČO v SR a v ČR (9 replies)
 90. vypoveď (18 replies)
 91. automobil - spotrebný úver (4 replies)
 92. dan z prenajmu pri spolocnom vlastnictve?? (1 replies)
 93. kto je daňovníkom (2 replies)
 94. Refakturácia pokuty do Českej republiky (4 replies)
 95. Cestovné v mandátnej zmluve (0 replies)
 96. Školenie a úhrada zálohy (2 replies)
 97. Moze si SZCO rozdelit NH straveniek na 50 a 48? (2 replies)
 98. zákon, nariadenie, paragraf tykajuci sa účt. triedy 6 (1 replies)
 99. Zmeny v daňovách tlačivách? (0 replies)
 100. alkohol zostatok - koniec prevádzky (12 replies)
 101. Info ohladom DANI (3 replies)
 102. Zosobnenie nákladov z tel. účtu - väzba na DPH (7 replies)
 103. Musím sa registrovať na DÚ (8 replies)
 104. DPH-EÚ (10 replies)
 105. Oslobodenie od dane (7 replies)
 106. dokedy môžem fakturovať urok z omeškania? (2 replies)
 107. Daň z príjmu za predaj zdedeného domu (2 replies)
 108. Vydaná faktúra do ČR (1 replies)
 109. výkaz ziskov a strát: 2006 vs. 2007 (2 replies)
 110. uhradená nižšia suma (10 replies)
 111. Kurz prepočtu cudzej meny DF (2 replies)
 112. návrh a vlastnictvo loga (1 replies)
 113. Chyba v nadm.odpočte (2 replies)
 114. Nákup PHM cez terminál - kartou (2 replies)
 115. AKO ÚĆTUJETE PREDDAVKY NA DAŇ Z MV (1 replies)
 116. Fakturovanie:preprava Švajčiarsko-Slovensko (2 replies)
 117. škodová udalosť (3 replies)
 118. Mesačný odpis formy (1 replies)
 119. DIČ (2 replies)
 120. podnikateľská činnosť??? (1 replies)
 121. Školenie a DPH (4 replies)
 122. skoncenie zivnosti a zlucenie (3 replies)
 123. Oprava minulého obdobia (16 replies)
 124. vráteneie upkatnenej DPH a totálna škoda (10 replies)
 125. vznik daňovej povinnosti pri stravnom (12 replies)
 126. Drobný majetok resp.súbor hnuteľných vecí (7 replies)
 127. Kupa vlastnickeho podielu v s.r.o. (2 replies)
 128. RZZP - SZČO a súčasne samoplatca (1 replies)
 129. nákupné poukážky (1 replies)
 130. Zmluvná pokuta (10 replies)
 131. nákup auta kategórie N1 v hotovosti a DPH (6 replies)
 132. PROBLEM S REKLAMACIOU (1 replies)
 133. Dotacie a DPH (6 replies)
 134. interná účtovná smernica (4 replies)
 135. s.r.o. daň z príjmu (2 replies)
 136. 3 mesacne uzavierky pocas mesiaca (0 replies)
 137. Kurzové rozdiely na účte 378 (2 replies)
 138. Platobný rozkaz - účtovanie (2 replies)
 139. Náhrada za použitie osobného auta na pracovnú cestu? (13 replies)
 140. Návrh opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k DPH od 1.1.2009 (0 replies)
 141. ojazdený osobný automobil - intrakomunitárna dodávka (2 replies)
 142. dph - servis mot. vozidiel a polske auto (1 replies)
 143. hmotné investície (9 replies)
 144. Verejná zbierka a daňové povinnosti (3 replies)
 145. vyučtovanie zahraničnej cesty (2 replies)
 146. štátne skúšky (0 replies)
 147. čiastočne invalidný dôchodca a RZZP (3 replies)
 148. cesko - slovensko (0 replies)
 149. 2krát omylom vystavená faktúra (8 replies)
 150. Náhrada škody (2 replies)
 151. Stavebné povolenie - poplatok (0 replies)
 152. Chybné zaúčtovanie - 314,389 (1 replies)
 153. američan a daňové priznanie (6 replies)
 154. Plánovanie nedokončenej výroby (0 replies)
 155. AUTO (5 replies)
 156. dve hlupe otazky k vypisu z DP (1 replies)
 157. Výška príspevku na podnikanie (0 replies)
 158. zrušenie registrácie DPH (9 replies)
 159. Dvojaké zdanenie (2 replies)
 160. Ako urcit tovarove polozky v MO predajni? (0 replies)
 161. DPH a auto (12 replies)
 162. Adresa (1 replies)
 163. DPH preprava ČR (11 replies)
 164. Odpis softvéru (1 replies)
 165. samozdanenie pri službách (2 replies)
 166. predčasné ukončenie leasingu a DPH (3 replies)
 167. Nákup poukážok RelaxPass - čerpanie sociálneho fondu (8 replies)
 168. Faktúra (3 replies)
 169. doklad na prevoz tovaru v Rumusku (0 replies)
 170. Príručka SEPI pre podvojné účtovníctvo. (4 replies)
 171. zálohová faktúra (1 replies)
 172. Rozdelenie HV 2007 (1 replies)
 173. DPH doklady (21 replies)
 174. ako uctovat nedanovu cast mzdy? (1 replies)
 175. Archivovanie dokumentov (1 replies)
 176. Zrušenie živnosti f.o. a predaj majetku svojej s.r.o. (0 replies)
 177. Doba odpisovania pre prístupovú plochu k budove - zámková dlažba (0 replies)
 178. preprava tovaru súkromným autom (0 replies)
 179. vývoz služby (20 replies)
 180. poplatok (1 replies)
 181. DPH (1 replies)
 182. Registracna pokladna z Ciech ??? (1 replies)
 183. Prefakturácia od neplatcu DPH a poštovné (6 replies)
 184. Kniha faktúr nesedí s účtom 321 ??? (9 replies)
 185. evidenčný majetok (1 replies)
 186. náhradné diely - ako zaúčtovať? (2 replies)
 187. zrušenie živnosti (6 replies)
 188. odvod DPH zo ZH (1 replies)
 189. DPH (6 replies)
 190. stravné lístky (3 replies)
 191. Duálne zobrazovanie od 01.08.2008 (10 replies)
 192. Nezisková organizácia - založenie, fungovanie, členské... (0 replies)
 193. zaúčtovanie manuálu k stroju (1 replies)
 194. úroková sadzba (1 replies)
 195. Nákup tovaru z CZ (7 replies)
 196. výkon práce v zahraničí - stravné (5 replies)
 197. Prijatá záloha ŠTVRŤROK vs MESIAC (29 replies)
 198. colníci - lieh (13 replies)
 199. Právne služby (1 replies)
 200. Vlastný zamestnanec a príležitostný príjem (3 replies)
 201. Výpis z daňového priznania (14 replies)
 202. Ako zaradit cast domu do podnikania? (3 replies)
 203. Darovanie chodníka mestu a daň z príjmov (4 replies)
 204. refakturácia montážných prác (1 replies)
 205. zaklad o dph pre nadejneho platcu (11 replies)
 206. účtovanie zmlúv (4 replies)
 207. tlačivá (3 replies)
 208. Mám vôbec zahraničnú faktúru? (5 replies)
 209. VUEPP (2 replies)
 210. Náhrada zapoužív.vl.auta (2 replies)
 211. DPH a veterinárny lekár (0 replies)
 212. Pôžička - správne? (1 replies)
 213. pracovné odevy (2 replies)
 214. Nákup tovaru zo zahraničia (1 replies)
 215. Letecká doprava a DPH (0 replies)
 216. registračná pokladňa pri prechode na euro (2 replies)
 217. Vypočítat daň? (6 replies)
 218. Súvaha, výkaz ziskov a strát (21 replies)
 219. interná smernica (4 replies)
 220. Znenie zákonov - detaily (3 replies)
 221. Cenové rozdiely - priemerné prepoč. percento. (5 replies)
 222. valutova pokladna a fifo (0 replies)
 223. Dar a DPH? (3 replies)
 224. zdanenie prijmu (4 replies)
 225. Auto do podnikania (17 replies)
 226. schválená účtovná závierka (1 replies)
 227. Zabudnutý záväzok (20 replies)
 228. zaradenie novej stavby (18 replies)
 229. prenájom a ubytovacie služby (4 replies)
 230. nepeňažný vklad do ZI (3 replies)
 231. stravne listky (2 replies)
 232. predaj pozemku, budovy s DPH (1 replies)
 233. SF (1 replies)
 234. zmluva o užívaní budovy a registrácia na DÚ (7 replies)
 235. Nákup ojazdeného vozidla z EU (1 replies)
 236. súdne poplatky (0 replies)
 237. Poistna udalosť a DPH (4 replies)
 238. DPH, poistné, EU (10 replies)
 239. Výdavky na stravovanie daňovníka a doklady k nim (2 replies)
 240. popletené úhrady (6 replies)
 241. Kúpa automobilu (2 replies)
 242. Ohodnotenie bytu (2 replies)
 243. Ohodnotenie bytu (0 replies)
 244. Zabudnutá úhrada - nezaúčtovaná (5 replies)
 245. nové str. lístky?? (2 replies)
 246. Cestovné člena dozornej rady (2 replies)
 247. SRO - SZČO (0 replies)
 248. učtovanie developerskej činnosti (112 replies)
 249. musí mať živnostník razitko? (5 replies)
 250. vyrovnanie nedoplatku (3 replies)