PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 [304] 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. ročné zúčtovanie ZP 2007
 2. DPH pri predaji knih do krajin EU
 3. postovne - s alebo bez DPH?
 4. Účtovanie zahr.VF aj PF.
 5. ODCUDZENIE DANOVYCH DOKLADOV
 6. brigáda
 7. zmluva o obchodnej spolupráci
 8. nerozdelený zisk minulých rokov
 9. PLATCA DPH v praxi ?
 10. Dodatočné DP za 2006.
 11. odložená daň
 12. DPH r.1994 - aké sadzby?
 13. daňová kontrola
 14. skrášlenie okolia spoločnosti kvetmi
 15. Iné aktíva a iné pasíva
 16. Exekúcia
 17. služby vo vlastnej režii
 18. Študent - platba zdravotného
 19. DPH registrácia
 20. Česká koruna v dodacom liste?
 21. Ročné zúčtovanie
 22. Výbery zo zahr.účtu a kurz.rozdiely
 23. Pokladnicne doklady
 24. Nakup ojazdeneho vozidla kategorie N1
 25. PÚ, chov brojlerov
 26. Publikácia "Aktuálne DPH" č.7
 27. refakturacia
 28. Dátum prepočtu cudzej meny pri vystavenej fakture
 29. faktúra do Kórei
 30. Dobrovoľné nemocenské pripoistenie
 31. Pokuta
 32. použitie súkromného automobilu na pracovnú cestu
 33. doklad za ubytovanie v Maďarsku
 34. upomienka
 35. Fa do ČR s DPH alebo bez DPH
 36. Parkovacie miesto
 37. prevztie záväzku
 38. Chybné daňové priznanie
 39. Stravné a vreckové do ČR
 40. příjmy ČR, živnost SR...?
 41. Milionarska daň - súrne
 42. Dodatočné DP k dani z príjmu a odvody.
 43. tovarový sklad
 44. Reorganizácia daňovej a colnej správy
 45. Predlženie lehoty na podanie DP a vrátenie daňového bonusu
 46. JU + neplatca DPH + ceny
 47. Účet 591!!!!
 48. Stravné lístky a faktúra
 49. Problém s faktúrou a úhradou z poisťovne
 50. zriad. vydavky pri prevode obchodnych podielov
 51. Pouzivanie sluzobneho auta pocas materskej dovolenky
 52. Uhrada za sluzby verejnosti
 53. Dodatková dovolenka
 54. dátum zdaniteľného plnenia
 55. Dohoda o pracovnej činnosti
 56. Ekonomická analýza
 57. Prenájom auta
 58. Daňové priznanie z motorových vozidiel
 59. Zlúčenie firiem
 60. ako začať s účtovaním?
 61. Príležitostné vyplatenie príjmu
 62. Kedy zaradiť do DHM ?
 63. Účtovanie dotácie v JÚ
 64. Daň z motorových vozidiel
 65. faktúra
 66. elektronický podpis na faktúre
 67. Rozhlasová a televízna spoločnosť
 68. dátum zdaniteľného plnenia
 69. Ako zaučtovať podvod?
 70. Dan za komunalny odpad
 71. strážna služba
 72. rozdiel medzi investíciou a zariadením v projekte
 73. Začiatok používania auta na podnikanie
 74. MZDA pri 2 zamestnaniach
 75. Dodatočné DPH
 76. Zúčtovanie zálohy
 77. DPH a stavba domu
 78. odpustenie casti dlhu
 79. Predaj pozemku FO
 80. manko, krádež
 81. Nárok na dovolenku
 82. Refakturácia havarijného a zmluvného poistenia
 83. PROTOKOL O VYRADENÍ DHM Z POUŽÍVANIA
 84. Sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti.
 85. daň z príjmu - práca v zahraničí
 86. nákup v zahraničí
 87. účtovanie zásob
 88. Vyjadrenie DRSR
 89. Účtovanie auta N1
 90. daňová kontrola a zodpovednosť účtovníčky
 91. používanie auta na podnikanie
 92. TAX
 93. náhrada za pohonné hmoty
 94. zahraničná pracovná cesta - vyúčtovanie
 95. Opäť prehľad
 96. Hypoteka+DPH
 97. Software na štatistické výkazy
 98. Čo s pohľadávkou
 99. cestovna kancelaria a DPH
 100. Vývoz do EU cez USA
 101. zivnost
 102. prevzatý leasing a odpisy
 103. Školenie na výkon činnosti oslobodenej od DPH.
 104. Refakturácia úrokov
 105. nadobudnutie tovaru v EU, bez toho aby opustil uzemie EU
 106. Ukončenie živnosti
 107. oslobodené služby § 39 finančné služby
 108. Účtovná závierka
 109. uplatnenie nakladov so spatnou platnostou
 110. DPH a Oneskorená Faktúra
 111. porušenie zmluvy - pokuta
 112. Vymena hotovosti v pokladni za Euro
 113. Podpis na faktúre
 114. Daňoví priznanie z DPH
 115. Prevod medzi dvoma devízovými účtami
 116. DHIM
 117. Úroky z investície do nehnuteľnosti
 118. zostatková cena predaného počítača
 119. atutokredit a odpočet DPH z osobného auta
 120. Materiál na výrobu nábytku
 121. Faktura zr.2007 a DPH do zajtra
 122. Narok na odpocet DPH pred / po registracii.
 123. Zla vyska platby do RF
 124. vystavba prijazdovej cesty na pozemku
 125. Výpisy z Tatra banky
 126. Intrakomunitárny obchod
 127. Duálne zobrazovanie SKK - EUR
 128. tlacivo na vratenie nadmerneho odpoctu
 129. Dodanie tovaru a montáž - aký účet?
 130. Tlačivo Daňové prizn. FO typ. B
 131. Certifikácia a DPH
 132. Súdna vrátka - ako účtovať v JÚ
 133. Štatistické zisťovania
 134. Dovoz z Číny
 135. AKÝ ÚČET POUŽIŤ?
 136. došlá faktúra
 137. kúpa nábytku
 138. Požičané auto - uznané výdavky
 139. Darovanie-riadok DPH
 140. DPH postupenie pohladavky zahranicnej firme
 141. DPH / samozdanenie
 142. Daňová povinnosť pri dodaní tovaru s inštaláciou z ČR
 143. prosím o preloženie do Anliny
 144. Kam daňovú povinnosť DPH.
 145. DPH a Švajčiarsko
 146. Automobil po autonehode.
 147. Samozdaniť ojazdené auto z Belgicka?
 148. DPH !!!!!!!!!!!!
 149. doúčtovanie DPH
 150. Poškodený tovar
 151. doúčtovanie DPH
 152. prepravné služby
 153. Nákup tovaru v ČR v hotovosti
 154. Vratenie dani na zaklade rocneho zuctovania
 155. DPH
 156. Certifikácia výrobku - účtovanie
 157. Samozdanenie?
 158. Dosť súrne: § 10 zák. o DPH
 159. Pomoc
 160. Vodičák na matorku
 161. Pozastavená živnosť a automobil
 162. finančný rabat
 163. dan z predaja nehnutelnosti
 164. fa z česmadu
 165. Vymeranie Dph v Pohode
 166. Autoplachta
 167. Dan Motorove vozidla + vyuctovanie sukr. auta pouz. na podnikanie
 168. prechod z PU na JU
 169. leasing auta - obstaranie
 170. Faktúra za tovar z ČR
 171. auto na uver ako suk.os alebo SZČO
 172. Riadok 35 a 36 v tlačive DP DPH
 173. Náležitosti faktúry a pokladničného bloku po prijatí Eura
 174. Oprava odpočítanej dane
 175. Geometrický plán a technické zhodnotenie
 176. Osobná potreba
 177. Daňové priznanie DPH a nulové pohyby
 178. premlčanie platby poistného
 179. Obratový bonus s DPH alebo bez DPH
 180. odpočet pri registrácii
 181. ODVODY DO POISŤOVNÍ
 182. Dan z úroku
 183. Inventarizacia pokladne (211)
 184. Použitie vlastného vozidla pri SC
 185. Faktúra z ČR a prefakturácia do ČR
 186. nadmerny odpocet a dodatocne DP
 187. zariadenie služobného bytu
 188. Aktivacia podla IFRS
 189. Fa od neplatcu DPH a refak. do zahraničia
 190. vystavená fa do čiech a dph
 191. rozbitnosť a nepodarky vo výrobe
 192. Havária ťahača - totálka - vysporiadanie
 193. Nové vykurovanie dielní
 194. Vratenie dane - materska+rodicovska
 195. SL - odpočet DPH u platcu
 196. Stravné
 197. Koncesionárske popolatky
 198. kedy podat DP z DPH
 199. Na cestách po novom
 200. Podnikateľ ČR + podnikateľ SR
 201. Náklady na UPC
 202. nulové DPH a nadmerný odpočet
 203. Nákup stroja a odpisy
 204. Ako Fakturovať neplatca/platca
 205. "poskladaný" software
 206. Dodatočné daňové priznanie FO"A"
 207. dph CK
 208. Faktura so zalohou
 209. predaj hotoveho vyrobku zahranicnej fyzickej osobe
 210. dorub na cestnej dani, na dani z mot. voz.
 211. Vlozenie pocitaca do podnikania
 212. Nedoplatená fa
 213. § 10 zákona o účtovníctve - výklad
 214. PN SZČO a r.2007
 215. Školenie v ČR
 216. Vstupná cena technického zhodnotenia
 217. Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva bytu
 218. Sprostredkovanie zo zahraničia
 219. DPH a CZ
 220. Predaj pozemku s oplotením
 221. vyradenie auta
 222. Zákon o daniach z príjmov v angličtine
 223. Súhrnný výkaz k DPH
 224. Finančný príspevok na osobné ochranné pracovné prostriedky
 225. Zriadovacie náklady
 226. Zaradenie zamestnanca do plat.triedy a skupiny
 227. DOVOZ TOVARU
 228. Auto manžela a DPH
 229. Výdavky na auto v organizačnej zložke
 230. dan z Talianska
 231. Faktúra z prepravu bez dph
 232. Uplatniť DPH zo zálohy danej neplatiteľovi
 233. Plátca DPH - mesačný alebo štvrťročný?
 234. DPH pri nákupe pohľadníc
 235. Štvrťročný prehľad
 236. dph CK
 237. predaj nákladného auta
 238. Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa
 239. Samozdanenie
 240. Úžitkové vozidlo a DPH
 241. vypocet koeficientu dph
 242. Osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ
 243. Výdavky a požičané auto
 244. Chýbajúce faktúry za vedenie účtovníctva
 245. Prijatá záloha a daňový doklad
 246. leasing a fakturka
 247. prerušenie živnosti a po uplynutí zrušenie
 248. Cestovný príkaz zahraničný
 249. Stravné lístky
 250. Google Adwords