PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 [305] 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. ojazdené autá
 2. Poskytovateľ reklamnej plochy
 3. vyplnenie tlačiva - len prijatý DBP
 4. Vzorky
 5. Ako fakturovať
 6. Je právo na odpočítanie?
 7. Zaradenie zamestnanca do plat.triedy a skupiny
 8. Súhrnný výkaz k DPH
 9. Daňové priznanie
 10. vystavba cesty na prenajímanom pozemku
 11. DPH služby - text vo faktúre
 12. Prenájom nehnuteľnosťí a advokát
 13. Prehľad o zrazených preddavkoch rok 2007
 14. Prenajom nakladne auto CZ a DPH
 15. Platba za rozhlas a televíziu
 16. Software + konverzia databazy
 17. dodanenie majetku-zrušenie registrácie DPH
 18. dátum vzniku daň. povinnosti
 19. ERP - servisný technik
 20. switch-odpisová skupina
 21. Úroky za omeskanie platby DPH
 22. Faktúra z ČR s aj bez DPH
 23. zaradenie auta - leasing
 24. účtovnie v MK soft
 25. danove priznanie
 26. Postupenie LZ - môže byť aj bezodplatné ?
 27. Špedícia-medzinárodná preprava
 28. Slovenský rozhlas poplatok
 29. DPH pri zahranicnych cestach
 30. Zaúčtovanie zahr.faktúry - tovar
 31. Zaúčtovanie preplatku z ročného zúčtovania dane
 32. DPH
 33. dialničné poplatky a DPH
 34. aj medinárodná preprava
 35. kúpa podniku -áno či nie?
 36. nevytváraný rez. fond- veľká chyba?
 37. Reg.pokladnica - chyba v softe
 38. Dovoz tovaru
 39. Zmluvná pokuta a DPH
 40. Vrátenie DPH
 41. Koeficient DPH
 42. predaj/darovanie auta
 43. Zdaniteľné plnenie vo faktúre
 44. Daňové školenie v zahraničí
 45. Práca na nehnuteľnosti v ČR a DPH
 46. Zálohová faktúra a DPH
 47. Suciastka za viac ako 30 TSKK - odpisovat alebo do spotreby?
 48. auto z Nemecka
 49. Platcovstvo DPH pri združení
 50. dph CK
 51. prenajom servera z CR
 52. Očan ČR a daň. priznanie
 53. refakturacia ubytovania z ČR
 54. bezúročné pôžičky zamestnancom
 55. pozemkové spoločenstvá
 56. ubytovací poplatok a DPH
 57. havarijne poistenie
 58. Vzorky alebo pokazený tovar na sklade
 59. dan z prijmov
 60. Konateľ a cestovné náhrady
 61. Danove priznanie - student
 62. Darovanie
 63. poplatky za TV a rozhlas
 64. Predaj skladových zásob pred ukončením živnosti
 65. prepl. zdrav. prehliadky
 66. Domáce spotrebiče v nákladoch
 67. Daňový bonus
 68. DPH a odpočet pri registrácií
 69. predaj bytu FO
 70. Kúpa nábytku - kúpna zmluva
 71. Dodatočné DP PO r.2007
 72. Milí účtovníci
 73. DPH a odpočet pri registrácií
 74. Báger
 75. Opravné položky - čo to je
 76. Učtovanie daru
 77. Evidencia DPH na vstupe i výstupe
 78. Nadobudnutie motorového vozidla z EU
 79. Služba z CR a samozdanenie
 80. Seminar 23.,24.04 BA 2.stupen, nechysta sa niekto?
 81. leasing-DPH
 82. Reklamné panely
 83. Predaj bytu
 84. režia a koncesionarsky poplatok
 85. Odoslaná faktúra + poštovné-učtovanie
 86. 384 Výnosy budúcich období
 87. prevzatie JU v priebehu roka
 88. Darovanie, predaj vozidla
 89. Úľava na dani z nehnutľnosti
 90. poistenie
 91. Sporenie z výplaty
 92. poplatok
 93. penále z oneskorenej úhrady
 94. Nadmerný odpočet
 95. Prenajom nehnutelnosti - vyjasnenie niektorych veci
 96. dph, fakturacia zo zahranicia
 97. Poplatok za ved. účtu
 98. Zúčtovanie opravných položiek v cudzej mene
 99. § 49 ods 3 a 4
 100. Daň z motorových vozidiel
 101. Europske fondy-ziadost o nenavratny fin.prispevok
 102. Výroba stroja-DHM naším zamestnancom
 103. auto a DPH
 104. odpísaný DHM
 105. Chybna kalkulacka pre SZCO na financnik.sk
 106. vystavenie dobropisu
 107. predbežný koeficient - lehota
 108. Uhradená faktúra z inej s.r.o.
 109. Poskytnuté preddavky
 110. vklad os. auta do majetku firmy
 111. 3 faktúry uhradené jedným bankovým prevodom do členského štátu EU
 112. čerpacie karty PHM
 113. da sa zmenit N1 na M1 ??
 114. Vratenie DPH z Madarska
 115. Preddavky na daň a predpokladaná výška dane
 116. opatrovateľka v Rakusku na živnosť
 117. Vlastné imanie podľa US GAAP
 118. Elektronické podávanie
 119. Nákup PHL cez UniCredit Bank
 120. Ceniny
 121. nedoplatok skoro 2000,-Sk
 122. fa zo zahranicia
 123. strava na výstave
 124. dočasná sieť
 125. účtovanie tachografu
 126. ck dph
 127. Predaj domu
 128. účtovanie v obcie
 129. štvťročné preddavky teraz mesačné
 130. Tlačivá v AJ
 131. Povinnosť prihlásiť MV
 132. pracovná cesta v sídle firmy ( výstava)
 133. stratena faktura - Dph
 134. preddavková alebo zrážková daň?
 135. Platba platobnou kartou
 136. Mandátna zmluvao správcovstve a daň z príjmu
 137. DPh cestovna kancelaria
 138. kde zmizli z VZaS riadky tvorba a rozpustenie rezerv a oopravnych poloziek
 139. Nárok na odpočet DPH
 140. Dovezeny tovar a jeho prefakturacia
 141. Inval.dôchodkyňa-nájom.
 142. Ekonomické systémy Money pomáhajú s prechodom na euro
 143. rekonštrukcia firmy - výdavky?
 144. Odpisovanie majetku nadobudnutého z dotácií - je to možné ???
 145. Prevádzkovanie videolotérií a DPH
 146. Vrátenie DPH pri odcudzení vozidla
 147. čo musí obsahovať FA
 148. Doklad uhradený zamestnancom
 149. DPH na zahraničnej faktúre/Rakusko/
 150. Prevod z BÚ s.r.o.
 151. Nedaňový doklad z pošty
 152. Auto ako majetok firmy
 153. kúpa a predaj cudzej meny od 1.1.2008
 154. Kurz u vystavené faktury
 155. zápožičný list a DPH
 156. výpovedná doba - sankcia
 157. nárok na daňový bonus
 158. DPH dodanie stravy do lietadla § 47 ods. 9
 159. počiatočný stav
 160. Rozpad združenia
 161. 2% dane - použitie
 162. Poistná udalosť
 163. DPH na faktúrach z Čiech - prosím poraďte mi
 164. 1. rok živnostník
 165. postúpenie leasingu
 166. kurz pri fa v cudzej mene
 167. Faktúra za február???
 168. aký konšt.symbol použiť?
 169. predajná cena
 170. zburanie a vystavba
 171. Emisná kontrola a DPH
 172. Kniha bankového účtu
 173. živnostník pracuje aj doma - môže si dať časť nájmu, energie atď do nákladov?
 174. Kurzove rozdiely
 175. Pokladňa
 176. DPH na výstupe v JU
 177. Pomoc stravné lístky
 178. komunálny odpad
 179. tovar z USA priamo odberatelovi do EU
 180. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti
 181. Ako na exekútora
 182. BLOK ZO ZAHRANICIA
 183. Kúpa pozemku a DPH
 184. Tabulka pre evidenciu DPH
 185. nieco ohladom moznej exekucie
 186. Preddavky na ZP SZČO
 187. kúpa auta a zaúčtovanie
 188. česká faktúra v Alfe
 189. Nedoplatok z ročného zúčtovania dane
 190. postúpenie leasingu
 191. Zmarená investícia
 192. Zásoby spôsob B - omega
 193. aky kurz NBS
 194. stravné v cudzom zariadení
 195. Pohľadávka r. 2006
 196. Ručne účtované PÚ
 197. Zmluva o dielo
 198. zúčtovanie súkromných kilometrov
 199. Spustenie prevádzky
 200. Evidencia zásob spôsobom A
 201. Zaciatocnik - zivnostnik
 202. Zahraničná FA
 203. Čislo zákona v AT
 204. založenie spoločenstva
 205. Výstava v ČR
 206. účtovanie namontovanie tovaru
 207. Rozdiel daňovej a účtovnej straty a účtovníctvo
 208. Platba kartou v zahraničí .
 209. Neplatca DPH nakupuje zo zahraničia?
 210. fa zo zahranicia
 211. Vstupenka z ČR
 212. vystavenie faktúry za prijatý preddavok
 213. Normovaná spotreba PHM
 214. reklamácia
 215. PERCENTÁ ODVODOV
 216. Prijatá záloha v JU
 217. OZ- jednoduché účtovníctvo
 218. medzinárodný prenájom pracovnej sily
 219. Vedenie JU
 220. Odbory - daň
 221. Služba v rámci EU a DPH
 222. Stravné súkromného podnikateľa
 223. zrušenie živnosti a majetok
 224. ako zmluvne a danovo osetrit SPONZORING?
 225. danove priznane - STUDENT
 226. zaúčtovanie zálohy
 227. Dan.priznanie typ A zahranicie
 228. registrácia DPH
 229. Účtovanie preplatku na dani z ročného zúčtovania
 230. leasing prechod zo stareho do noveho
 231. Kópie dokladov
 232. Dodávka na dva krát do čiech a DPH
 233. z čoho sa počíta odstupné v mojom pripade?
 234. Chcem pracovat ako DJ
 235. Účtovanie platobného rozkazu
 236. Rozdiely v uctovnictve medzi SR a CR
 237. Účtovná osnova pre bytové družstvá resp. SVB
 238. Majetok vs Skladove zasoby
 239. Prijem z prenajmu dovolenkoveho apartmanu
 240. DPH při dodávce zboží s montáží v SR
 241. Faktúra za reprezentačný oblek
 242. Ako može predávať 14 ročné "dieťa"
 243. Kurz podvojného účtovníctva
 244. fakturacia za sluzby pre zahranicie
 245. Splátkový predaj
 246. dodanie služieb v tuzemsku pre zahraničného partnera
 247. DPH pri nájme
 248. Kniha výkazov
 249. Oprava 326 a 413
 250. vynechanie skladu