PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 [305] 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. preddavky na práce
 2. DPH za tovar z Čiech
 3. Reprezentačné-tenisová hala
 4. Zaplatené odvody z účtu priaťeľky nie majiteľa živnosti
 5. ojazdené autá
 6. Poskytovateľ reklamnej plochy
 7. vyplnenie tlačiva - len prijatý DBP
 8. Vzorky
 9. Ako fakturovať
 10. Je právo na odpočítanie?
 11. Zaradenie zamestnanca do plat.triedy a skupiny
 12. Súhrnný výkaz k DPH
 13. Daňové priznanie
 14. vystavba cesty na prenajímanom pozemku
 15. DPH služby - text vo faktúre
 16. Prenájom nehnuteľnosťí a advokát
 17. Prehľad o zrazených preddavkoch rok 2007
 18. Prenajom nakladne auto CZ a DPH
 19. Platba za rozhlas a televíziu
 20. Software + konverzia databazy
 21. dodanenie majetku-zrušenie registrácie DPH
 22. dátum vzniku daň. povinnosti
 23. ERP - servisný technik
 24. switch-odpisová skupina
 25. Úroky za omeskanie platby DPH
 26. Faktúra z ČR s aj bez DPH
 27. zaradenie auta - leasing
 28. účtovnie v MK soft
 29. danove priznanie
 30. Postupenie LZ - môže byť aj bezodplatné ?
 31. Špedícia-medzinárodná preprava
 32. Slovenský rozhlas poplatok
 33. DPH pri zahranicnych cestach
 34. Zaúčtovanie zahr.faktúry - tovar
 35. Zaúčtovanie preplatku z ročného zúčtovania dane
 36. DPH
 37. dialničné poplatky a DPH
 38. aj medinárodná preprava
 39. kúpa podniku -áno či nie?
 40. nevytváraný rez. fond- veľká chyba?
 41. Reg.pokladnica - chyba v softe
 42. Dovoz tovaru
 43. Zmluvná pokuta a DPH
 44. Vrátenie DPH
 45. Koeficient DPH
 46. predaj/darovanie auta
 47. Zdaniteľné plnenie vo faktúre
 48. Daňové školenie v zahraničí
 49. Práca na nehnuteľnosti v ČR a DPH
 50. Zálohová faktúra a DPH
 51. Suciastka za viac ako 30 TSKK - odpisovat alebo do spotreby?
 52. auto z Nemecka
 53. Platcovstvo DPH pri združení
 54. dph CK
 55. prenajom servera z CR
 56. Očan ČR a daň. priznanie
 57. refakturacia ubytovania z ČR
 58. bezúročné pôžičky zamestnancom
 59. pozemkové spoločenstvá
 60. ubytovací poplatok a DPH
 61. havarijne poistenie
 62. Vzorky alebo pokazený tovar na sklade
 63. dan z prijmov
 64. Konateľ a cestovné náhrady
 65. Danove priznanie - student
 66. Darovanie
 67. poplatky za TV a rozhlas
 68. Predaj skladových zásob pred ukončením živnosti
 69. prepl. zdrav. prehliadky
 70. Domáce spotrebiče v nákladoch
 71. Daňový bonus
 72. DPH a odpočet pri registrácií
 73. predaj bytu FO
 74. Kúpa nábytku - kúpna zmluva
 75. Dodatočné DP PO r.2007
 76. Milí účtovníci
 77. DPH a odpočet pri registrácií
 78. Báger
 79. Opravné položky - čo to je
 80. Učtovanie daru
 81. Evidencia DPH na vstupe i výstupe
 82. Nadobudnutie motorového vozidla z EU
 83. Služba z CR a samozdanenie
 84. Seminar 23.,24.04 BA 2.stupen, nechysta sa niekto?
 85. leasing-DPH
 86. Reklamné panely
 87. Predaj bytu
 88. režia a koncesionarsky poplatok
 89. Odoslaná faktúra + poštovné-učtovanie
 90. 384 Výnosy budúcich období
 91. prevzatie JU v priebehu roka
 92. Darovanie, predaj vozidla
 93. Úľava na dani z nehnutľnosti
 94. poistenie
 95. Sporenie z výplaty
 96. poplatok
 97. penále z oneskorenej úhrady
 98. Nadmerný odpočet
 99. Prenajom nehnutelnosti - vyjasnenie niektorych veci
 100. dph, fakturacia zo zahranicia
 101. Poplatok za ved. účtu
 102. Zúčtovanie opravných položiek v cudzej mene
 103. § 49 ods 3 a 4
 104. Daň z motorových vozidiel
 105. Europske fondy-ziadost o nenavratny fin.prispevok
 106. Výroba stroja-DHM naším zamestnancom
 107. auto a DPH
 108. odpísaný DHM
 109. Chybna kalkulacka pre SZCO na financnik.sk
 110. vystavenie dobropisu
 111. predbežný koeficient - lehota
 112. Uhradená faktúra z inej s.r.o.
 113. Poskytnuté preddavky
 114. vklad os. auta do majetku firmy
 115. 3 faktúry uhradené jedným bankovým prevodom do členského štátu EU
 116. čerpacie karty PHM
 117. da sa zmenit N1 na M1 ??
 118. Vratenie DPH z Madarska
 119. Preddavky na daň a predpokladaná výška dane
 120. opatrovateľka v Rakusku na živnosť
 121. Vlastné imanie podľa US GAAP
 122. Elektronické podávanie
 123. Nákup PHL cez UniCredit Bank
 124. Ceniny
 125. nedoplatok skoro 2000,-Sk
 126. fa zo zahranicia
 127. strava na výstave
 128. dočasná sieť
 129. účtovanie tachografu
 130. ck dph
 131. Predaj domu
 132. účtovanie v obcie
 133. štvťročné preddavky teraz mesačné
 134. Tlačivá v AJ
 135. Povinnosť prihlásiť MV
 136. pracovná cesta v sídle firmy ( výstava)
 137. stratena faktura - Dph
 138. preddavková alebo zrážková daň?
 139. Platba platobnou kartou
 140. Mandátna zmluvao správcovstve a daň z príjmu
 141. DPh cestovna kancelaria
 142. kde zmizli z VZaS riadky tvorba a rozpustenie rezerv a oopravnych poloziek
 143. Nárok na odpočet DPH
 144. Dovezeny tovar a jeho prefakturacia
 145. Inval.dôchodkyňa-nájom.
 146. Ekonomické systémy Money pomáhajú s prechodom na euro
 147. rekonštrukcia firmy - výdavky?
 148. Odpisovanie majetku nadobudnutého z dotácií - je to možné ???
 149. Prevádzkovanie videolotérií a DPH
 150. Vrátenie DPH pri odcudzení vozidla
 151. čo musí obsahovať FA
 152. Doklad uhradený zamestnancom
 153. DPH na zahraničnej faktúre/Rakusko/
 154. Prevod z BÚ s.r.o.
 155. Nedaňový doklad z pošty
 156. Auto ako majetok firmy
 157. kúpa a predaj cudzej meny od 1.1.2008
 158. Kurz u vystavené faktury
 159. zápožičný list a DPH
 160. výpovedná doba - sankcia
 161. nárok na daňový bonus
 162. DPH dodanie stravy do lietadla § 47 ods. 9
 163. počiatočný stav
 164. Rozpad združenia
 165. 2% dane - použitie
 166. Poistná udalosť
 167. DPH na faktúrach z Čiech - prosím poraďte mi
 168. 1. rok živnostník
 169. postúpenie leasingu
 170. kurz pri fa v cudzej mene
 171. Faktúra za február???
 172. aký konšt.symbol použiť?
 173. predajná cena
 174. zburanie a vystavba
 175. Emisná kontrola a DPH
 176. Kniha bankového účtu
 177. živnostník pracuje aj doma - môže si dať časť nájmu, energie atď do nákladov?
 178. Kurzove rozdiely
 179. Pokladňa
 180. DPH na výstupe v JU
 181. Pomoc stravné lístky
 182. komunálny odpad
 183. tovar z USA priamo odberatelovi do EU
 184. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti
 185. Ako na exekútora
 186. BLOK ZO ZAHRANICIA
 187. Kúpa pozemku a DPH
 188. Tabulka pre evidenciu DPH
 189. nieco ohladom moznej exekucie
 190. Preddavky na ZP SZČO
 191. kúpa auta a zaúčtovanie
 192. česká faktúra v Alfe
 193. Nedoplatok z ročného zúčtovania dane
 194. postúpenie leasingu
 195. Zmarená investícia
 196. Zásoby spôsob B - omega
 197. aky kurz NBS
 198. stravné v cudzom zariadení
 199. Pohľadávka r. 2006
 200. Ručne účtované PÚ
 201. Zmluva o dielo
 202. zúčtovanie súkromných kilometrov
 203. Spustenie prevádzky
 204. Evidencia zásob spôsobom A
 205. Zaciatocnik - zivnostnik
 206. Zahraničná FA
 207. Čislo zákona v AT
 208. založenie spoločenstva
 209. Výstava v ČR
 210. účtovanie namontovanie tovaru
 211. Rozdiel daňovej a účtovnej straty a účtovníctvo
 212. Platba kartou v zahraničí .
 213. Neplatca DPH nakupuje zo zahraničia?
 214. fa zo zahranicia
 215. Vstupenka z ČR
 216. vystavenie faktúry za prijatý preddavok
 217. Normovaná spotreba PHM
 218. reklamácia
 219. PERCENTÁ ODVODOV
 220. Prijatá záloha v JU
 221. OZ- jednoduché účtovníctvo
 222. medzinárodný prenájom pracovnej sily
 223. Vedenie JU
 224. Odbory - daň
 225. Služba v rámci EU a DPH
 226. Stravné súkromného podnikateľa
 227. zrušenie živnosti a majetok
 228. ako zmluvne a danovo osetrit SPONZORING?
 229. danove priznane - STUDENT
 230. zaúčtovanie zálohy
 231. Dan.priznanie typ A zahranicie
 232. registrácia DPH
 233. Účtovanie preplatku na dani z ročného zúčtovania
 234. leasing prechod zo stareho do noveho
 235. Kópie dokladov
 236. Dodávka na dva krát do čiech a DPH
 237. z čoho sa počíta odstupné v mojom pripade?
 238. Chcem pracovat ako DJ
 239. Účtovanie platobného rozkazu
 240. Rozdiely v uctovnictve medzi SR a CR
 241. Účtovná osnova pre bytové družstvá resp. SVB
 242. Majetok vs Skladove zasoby
 243. Prijem z prenajmu dovolenkoveho apartmanu
 244. DPH při dodávce zboží s montáží v SR
 245. Faktúra za reprezentačný oblek
 246. Ako može predávať 14 ročné "dieťa"
 247. Kurz podvojného účtovníctva
 248. fakturacia za sluzby pre zahranicie
 249. Splátkový predaj
 250. dodanie služieb v tuzemsku pre zahraničného partnera