1. rôzne názory na výšku daňových výdavkov pri stravnom (4 replies)
 2. cestovne (0 replies)
 3. Zmena obchodného mena spoločnosti (4 replies)
 4. Prenajom tretej osobe (0 replies)
 5. Účtovanie bezpečnostnej služby (6 replies)
 6. DPH sprostredkovanie (1 replies)
 7. Evidencia pokldničných blokov (9 replies)
 8. Dokladová inventúra nadácie (1 replies)
 9. začíname vyrábať (0 replies)
 10. expiračná doba liekov (0 replies)
 11. zabezpečenie školenia (1 replies)
 12. zrážková daň z úveru (6 replies)
 13. sociálny fond (5 replies)
 14. Nehnutelnosť a DPH (7 replies)
 15. Strata na konci účtovného obdobia (5 replies)
 16. výkaz o majetku a záväzkoch-HIM (10 replies)
 17. môžem zrušiť živnosť keď mi vyšla povinnosť registrovať sa? (4 replies)
 18. Paušálne výdavky (2 replies)
 19. dph (3 replies)
 20. Ubytovanie pracovníkov materskej firmy zo zahraničia (0 replies)
 21. kreditný úrok (3 replies)
 22. 2 % dane (18 replies)
 23. Chýbajúci doklad zo zmenárne (0 replies)
 24. Je možné vystaviť dobropis? (19 replies)
 25. Schvaľovanie účtovnej závierky (3 replies)
 26. Nadmerný odpočet a zahr.dobropis (9 replies)
 27. zahraničná faktúra (2 replies)
 28. Študent, živnostník - RZZP a DP (2 replies)
 29. Strata (3 replies)
 30. zdanovacie obdobie (7 replies)
 31. čistička odpadových vôd (4 replies)
 32. totálna škoda a DPH (2 replies)
 33. Inventarizácia pokladne pri externom účtovníctve. (4 replies)
 34. Nákup črepníkových kvetín (2 replies)
 35. príjem z Nórska (0 replies)
 36. Dodanie do Holandska ale... (3 replies)
 37. Nezdaniteľná časť na daňovníka (11 replies)
 38. kurz DPH??? (2 replies)
 39. Zákon 609 Spotrebná daň z elektriny, uhlia a zemného plynu (1 replies)
 40. Limit pre mesačné platenie DPH (3 replies)
 41. reklamácia u veľkoobchodníka (0 replies)
 42. Výplata podielov zo zisku v EUR (1 replies)
 43. Prenajom a DPH (2 replies)
 44. Daňová dotácia (3 replies)
 45. Dobropis a daň z príjmov PO (6 replies)
 46. ODVODY - spoločníka, konateľa a zároveň riaditeľa (2 replies)
 47. havarijné poistenie (6 replies)
 48. KOLKOVÉ ZNÁMKY (4 replies)
 49. Odkúpenie podiel v byte. (0 replies)
 50. firemná akcia (1 replies)
 51. Zlúčenie spoločností (0 replies)
 52. Náhrada za školu. (1 replies)
 53. Neplatná bankovka (1 replies)
 54. Cestovné náhrady (3 replies)
 55. správne zaúčtovanie DPH (7 replies)
 56. zaradenie budovy do majetku firmy (3 replies)
 57. Nájom kávovaru? (4 replies)
 58. výhra z reklamnej súťaže-organizátor (1 replies)
 59. Zamestnanec + SZCO na materskej (3 replies)
 60. Poradte ako vyplniť správne výkazy. (7 replies)
 61. prenájom pozemku od rodičov (2 replies)
 62. Materiál alebo réžia? (9 replies)
 63. povinnosť vystavenia dodacieho listu (0 replies)
 64. Zmena spôsobu ocenennia zásob (1 replies)
 65. Cestovné náhrady v inej mene (16 replies)
 66. Daň z príjmu, účtovanie straty (0 replies)
 67. Povinnosť PÚ (3 replies)
 68. 326/323 (9 replies)
 69. Predaj dreva z lesa v osobnom vl. a DPH (0 replies)
 70. Odmeny konateľa (12 replies)
 71. Platby kartou a PRIEBEŽNÉ POLOŽKY (131 replies)
 72. 6,20 pri použítí súkromneho auta (5 replies)
 73. účtovanie úveru (100 replies)
 74. vyučtovanie súkr.auta na podnik.účely (6 replies)
 75. Vyplnenie tlačiva "Oznámenie o spotrebe liehu" (1 replies)
 76. Nahlasenie MV (18 replies)
 77. Cestná daň (4 replies)
 78. oslobodenie od platenia dane z predaja bytu (38 replies)
 79. Kurz účtovníctva on-line (8 replies)
 80. Životné minimum pre r. 2008 a § 11 pri dani z príjmu (2 replies)
 81. Cestovné a diety (2 replies)
 82. Účtovníčka v hl. prac. pomere versus dodávateľský spôsob vedenia účtovníctva (27 replies)
 83. obstaranie DHM, ktorý sa následne prefinancoval leasingom (1 replies)
 84. vecné bremeno (2 replies)
 85. Pokuta a DPH (2 replies)
 86. právne služby ako súčasť obstar.ceny (0 replies)
 87. platca DPH (1 replies)
 88. výdavky na lieky (8 replies)
 89. Daň z predaja pozemku (9 replies)
 90. Pokuta za nulove danove priznanie (5 replies)
 91. Doklad pre ucel vyrubenia cla (5 replies)
 92. oprava obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku (1 replies)
 93. 472 Zavazky so Soc. fondu - 333 zav. voci zamestnancovi (7 replies)
 94. kurzovy rozdiel (8 replies)
 95. doklad CMR (13 replies)
 96. Nárok na vrátenie cestných náhrad (5 replies)
 97. Prenájom. (7 replies)
 98. Odpočítanie DPH z poistného pri lízingu osobného automobilu (3 replies)
 99. účtovanie reštaurácie (6 replies)
 100. faktura za preklad (11 replies)
 101. dobropis-zahraničie (3 replies)
 102. cestovne MHD (11 replies)
 103. PODIEL ZO ZISKU (1 replies)
 104. Predaj auta pri paušálnych výdavkoch (4 replies)
 105. daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti (2 replies)
 106. Výnosy bez nákladov = podvod? (5 replies)
 107. Zaplatenie školenia (3 replies)
 108. predaj vodnej plochy a DPH (1 replies)
 109. ostatné kapitálové fandy (1 replies)
 110. Refakturácia cest.nákladov (3 replies)
 111. dobropis? (1 replies)
 112. Vypocet kolko zaplatit statu (11 replies)
 113. Zrážková daň za prenajaté auto (6 replies)
 114. tvorba SF - danovy vydavok? (0 replies)
 115. tvorba SF - danovy vydavok? (0 replies)
 116. Veľká zahraničná faktúra (9 replies)
 117. 2x uhradená faktúra (9 replies)
 118. Ako zaúčtovať (3 replies)
 119. Zápočet (1 replies)
 120. Zápočtový list (1 replies)
 121. chyby minulých období (27 replies)
 122. počiatočné súvzťažnosti v s.r.o. (12 replies)
 123. štatistika (7 replies)
 124. opätovné založenie živnosti a IČO, DIČ (6 replies)
 125. Komunálny odpad (3 replies)
 126. osvedcenie o vydrzani pozemku (3 replies)
 127. Poznámka na doklade z ERP "Bez fiškálu" (9 replies)
 128. SZCO a manzelkine auto (10 replies)
 129. fa pre slovenskeho odberatela - prace v CZ (3 replies)
 130. VF do Poľska s DPH , alebo samozdanenie (8 replies)
 131. Zaradenie dlhodobého majetku (4 replies)
 132. DOVOZ AUTA Z EU A SPOSOB NADOBUDNUTIA AUTA (2 replies)
 133. odmena konateľa + pracovná zmluva (3 replies)
 134. dobropis III (2 replies)
 135. Uhradené faktúry v cudzej mene (2 replies)
 136. daňové priznanie (5 replies)
 137. Postupy PÚ (3 replies)
 138. Vyradenie motorového vozidla (8 replies)
 139. SZČO a viac aut (1 replies)
 140. zaokruhlovanie (2 replies)
 141. Daňový výdavok (5 replies)
 142. kniha pokladnice a tržieb (15 replies)
 143. Záznam o zaradení Drobného hmot.majetku (1 replies)
 144. Precenenie zásob v lekárni (2 replies)
 145. DP živnostníka v Nemecku (1 replies)
 146. DDP, paušálne výdavky (1 replies)
 147. Číslo účtu (11 replies)
 148. Ukončenie roka v PU (11 replies)
 149. lízing v PÚ - kontrola (11 replies)
 150. ročné zúčtovanie ZP 2007 (1 replies)
 151. DPH pri predaji knih do krajin EU (7 replies)
 152. postovne - s alebo bez DPH? (3 replies)
 153. Účtovanie zahr.VF aj PF. (0 replies)
 154. ODCUDZENIE DANOVYCH DOKLADOV (11 replies)
 155. brigáda (11 replies)
 156. zmluva o obchodnej spolupráci (0 replies)
 157. nerozdelený zisk minulých rokov (5 replies)
 158. PLATCA DPH v praxi ? (34 replies)
 159. Dodatočné DP za 2006. (9 replies)
 160. odložená daň (19 replies)
 161. DPH r.1994 - aké sadzby? (11 replies)
 162. daňová kontrola (2 replies)
 163. skrášlenie okolia spoločnosti kvetmi (4 replies)
 164. Iné aktíva a iné pasíva (0 replies)
 165. Exekúcia (3 replies)
 166. služby vo vlastnej režii (1 replies)
 167. Študent - platba zdravotného (0 replies)
 168. DPH registrácia (15 replies)
 169. Česká koruna v dodacom liste? (2 replies)
 170. Ročné zúčtovanie (0 replies)
 171. Výbery zo zahr.účtu a kurz.rozdiely (5 replies)
 172. Pokladnicne doklady (5 replies)
 173. Nakup ojazdeneho vozidla kategorie N1 (5 replies)
 174. PÚ, chov brojlerov (5 replies)
 175. Publikácia "Aktuálne DPH" č.7 (10 replies)
 176. refakturacia (2 replies)
 177. Dátum prepočtu cudzej meny pri vystavenej fakture (12 replies)
 178. faktúra do Kórei (1 replies)
 179. Dobrovoľné nemocenské pripoistenie (6 replies)
 180. Pokuta (7 replies)
 181. použitie súkromného automobilu na pracovnú cestu (136 replies)
 182. doklad za ubytovanie v Maďarsku (5 replies)
 183. upomienka (7 replies)
 184. Fa do ČR s DPH alebo bez DPH (4 replies)
 185. Parkovacie miesto (6 replies)
 186. prevztie záväzku (1 replies)
 187. Chybné daňové priznanie (15 replies)
 188. Stravné a vreckové do ČR (4 replies)
 189. příjmy ČR, živnost SR...? (0 replies)
 190. Milionarska daň - súrne (1 replies)
 191. Dodatočné DP k dani z príjmu a odvody. (4 replies)
 192. tovarový sklad (11 replies)
 193. Reorganizácia daňovej a colnej správy (2 replies)
 194. Predlženie lehoty na podanie DP a vrátenie daňového bonusu (3 replies)
 195. JU + neplatca DPH + ceny (8 replies)
 196. Účet 591!!!! (75 replies)
 197. Stravné lístky a faktúra (7 replies)
 198. Problém s faktúrou a úhradou z poisťovne (1 replies)
 199. zriad. vydavky pri prevode obchodnych podielov (2 replies)
 200. Pouzivanie sluzobneho auta pocas materskej dovolenky (3 replies)
 201. Uhrada za sluzby verejnosti (4 replies)
 202. Dodatková dovolenka (4 replies)
 203. dátum zdaniteľného plnenia (19 replies)
 204. Dohoda o pracovnej činnosti (2 replies)
 205. Ekonomická analýza (2 replies)
 206. Prenájom auta (28 replies)
 207. Daňové priznanie z motorových vozidiel (10 replies)
 208. Zlúčenie firiem (2 replies)
 209. ako začať s účtovaním? (0 replies)
 210. Príležitostné vyplatenie príjmu (0 replies)
 211. Kedy zaradiť do DHM ? (1 replies)
 212. Účtovanie dotácie v JÚ (1 replies)
 213. Daň z motorových vozidiel (2 replies)
 214. faktúra (1 replies)
 215. elektronický podpis na faktúre (2 replies)
 216. Rozhlasová a televízna spoločnosť (2 replies)
 217. dátum zdaniteľného plnenia (2 replies)
 218. Ako zaučtovať podvod? (9 replies)
 219. Dan za komunalny odpad (0 replies)
 220. strážna služba (5 replies)
 221. rozdiel medzi investíciou a zariadením v projekte (0 replies)
 222. Začiatok používania auta na podnikanie (6 replies)
 223. MZDA pri 2 zamestnaniach (7 replies)
 224. Dodatočné DPH (95 replies)
 225. Zúčtovanie zálohy (25 replies)
 226. DPH a stavba domu (8 replies)
 227. odpustenie casti dlhu (3 replies)
 228. Predaj pozemku FO (3 replies)
 229. manko, krádež (7 replies)
 230. Nárok na dovolenku (2 replies)
 231. Refakturácia havarijného a zmluvného poistenia (12 replies)
 232. PROTOKOL O VYRADENÍ DHM Z POUŽÍVANIA (1 replies)
 233. Sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti. (2 replies)
 234. daň z príjmu - práca v zahraničí (1 replies)
 235. nákup v zahraničí (1 replies)
 236. účtovanie zásob (31 replies)
 237. Vyjadrenie DRSR (45 replies)
 238. Účtovanie auta N1 (17 replies)
 239. daňová kontrola a zodpovednosť účtovníčky (20 replies)
 240. používanie auta na podnikanie (12 replies)
 241. TAX (0 replies)
 242. náhrada za pohonné hmoty (2 replies)
 243. zahraničná pracovná cesta - vyúčtovanie (6 replies)
 244. Opäť prehľad (13 replies)
 245. Hypoteka+DPH (0 replies)
 246. Software na štatistické výkazy (3 replies)
 247. Čo s pohľadávkou (1 replies)
 248. cestovna kancelaria a DPH (15 replies)
 249. Vývoz do EU cez USA (7 replies)
 250. zivnost (2 replies)