1. Výdavky na MHD (12 replies)
 2. Nákup PL v zahraničí (2 replies)
 3. Služby pre firmu z ČR (7 replies)
 4. Vyska stravneho pre SZCO od 1.6.2008 (3 replies)
 5. MATERSKÁ DOVOLENKA (4 replies)
 6. Zahraničná pokladnica (2 replies)
 7. vzplatenie daňového bonusu (2 replies)
 8. Prosim o radu (2 replies)
 9. teambuildingové aktivity (4 replies)
 10. SZČO: náhrada za PHM vs. cudzie auto (3 replies)
 11. Koeficient (2 replies)
 12. Zaúčtovanie postúpenia leasingu (0 replies)
 13. Parkovisko - technické zhodnotenie pred kolaudáciou? (6 replies)
 14. vrátenie poplatku (2 replies)
 15. Vratenie dane za notebook v UK (1 replies)
 16. obratový bonus (0 replies)
 17. práca na dohodu (0 replies)
 18. spoločný dvor (4 replies)
 19. Dodatočné d. priznanie za 85 Sk (1 replies)
 20. Rozúčtovanie stravných lístkov (5 replies)
 21. Rozdiel spotreby vody poraďte (1 replies)
 22. Diskutabilná daň z príjmu, poraďte prosím. (2 replies)
 23. výsledok hospodárenia obce (1 replies)
 24. Chcem začať robiť na seba (7 replies)
 25. dochodca-predaj nehnutelnosti (9 replies)
 26. ručné vedenie Podv.účta (18 replies)
 27. účtovanie pri rozdelení HV (26 replies)
 28. Nákup prívesného vozíka. (4 replies)
 29. danove priznanie v ANJ (0 replies)
 30. zahraničný leasing (2 replies)
 31. Súkromné auto na služobné účely (119 replies)
 32. Úplné znenie Zákona o sociálnom poistení (1 replies)
 33. Spotrebná daň Tabak (3 replies)
 34. náklady spojené s užívaním bytu (kancelárie) (2 replies)
 35. odpisy pri vyradeni (3 replies)
 36. 326-ka v JÚ (2 replies)
 37. Účtovanie čiastočných úhrad v EUR (2 replies)
 38. Zahraničné cestovne (1 replies)
 39. Spotrebná dan z liehu a hlasenie o liehu (10 replies)
 40. Kniha jazd (153 replies)
 41. technické zhodnotenie (9 replies)
 42. Problém s účtom 315 (1 replies)
 43. finančné nástroje (2 replies)
 44. LEASING N1 - NUTNE odkontrolovať zaúčtovanie (1 replies)
 45. Dodanie tovaru s montážou na Ukrajinu (7 replies)
 46. zmena vlastneho imania (3 replies)
 47. kurzový rozdiel v PU (5 replies)
 48. refakturacia najmu osobneho automobilu (1 replies)
 49. DP/výpis - zamestanie aj živnosť (10 replies)
 50. úrok z úveru - výdavky (7 replies)
 51. Krátkodobe rezervy - bez info (0 replies)
 52. analytika uzav.účtov (2 replies)
 53. osobný vklad konateľa pri založení BU (10 replies)
 54. Dni pracovnej neschopnosti a nárok na dovolenku (1 replies)
 55. P.R.S.K. (4 replies)
 56. vzor žiadosti o predčasné splatenie (0 replies)
 57. Zahraničná FA -záloha (9 replies)
 58. clo a dan z tovaru (0 replies)
 59. likvidácia zaväzku v JU (10 replies)
 60. Darovať nehnuteľnosť alebo nie? (2 replies)
 61. úroky z KFV (1 replies)
 62. Odpisy (2 replies)
 63. nové zamestnanie (2 replies)
 64. Zaokruhlovanie (25 replies)
 65. vyradenie automobilu (4 replies)
 66. Polep skiel foliou (1 replies)
 67. Účtovanie predaja odpadu - použitých olejov (8 replies)
 68. Obciansky problem (4 replies)
 69. Služby s tretimi krajinami (2 replies)
 70. školstvo a účtovanie (0 replies)
 71. Účtovanie DHM v rozpočt.organizácii od l.l.2008 (4 replies)
 72. Dovoz liehu z Ukrajny (1 replies)
 73. rekonštrukcia bytu - v prenájme s.r.o. (0 replies)
 74. Dlhodobý nehmotný majetok (11 replies)
 75. počítač na splátky PU (4 replies)
 76. Platby cez Paypal (0 replies)
 77. PN a materska (7 replies)
 78. Obchodný podiel (2 replies)
 79. Dotácia z úradu práce pre nezamestnaného (6 replies)
 80. Dodatočné DP -DzPPO za rok 06 (4 replies)
 81. leasing so zostatkovou hodnotou 300 tis. (3 replies)
 82. RZZP ako nečinný SZČO a aktívny zamestnanec (0 replies)
 83. 261 - na začiatku roka mínosový zostatok čo s tým? (7 replies)
 84. vývoj počítačových programov - výsledkom je služba alebo výrobok? (2 replies)
 85. Predaj tovaru pod cenu a súvis s DPH (7 replies)
 86. zmeny v účtovných a daňových zákonoch (3 replies)
 87. živnostnik sa chce stat dobrovolnym platcom DPH (12 replies)
 88. Nová služba VšZP - Vyplníme tlačivo ročného zúčtovania (RZ) za Vás (3 replies)
 89. "odlučné od rodiny?" (4 replies)
 90. Úhrada fa zamestnancom (0 replies)
 91. preceňovanie budovy (0 replies)
 92. rezervy na zamestnanecké požitky (9 replies)
 93. tuzemske stravne (1 replies)
 94. zara´dovanie majetku - inventár či investičný majetok (6 replies)
 95. ceska DPH (2 replies)
 96. Podanie dodatočného DP (7 replies)
 97. chladič vody (0 replies)
 98. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja (5 replies)
 99. reklamacia (1 replies)
 100. Odpočítanie dane - stavba budovy (2 replies)
 101. Daň z motor.vozidiel (22 replies)
 102. Odvody (3 replies)
 103. Otvarame bufet (3 replies)
 104. DPH 10% ? (2 replies)
 105. práca v Rakúsku a dane (23 replies)
 106. daň z predaja rodinného domu (14 replies)
 107. čistiaci stroj (1 replies)
 108. Prenajom priestorov (2 replies)
 109. Cena a zaúčtovanie pohľadávky (3 replies)
 110. Daňové priznanie Írsko (6 replies)
 111. daňové priznanie k DPH (1 replies)
 112. Predaj automobilu a DPH (2 replies)
 113. vstupenka na veľtrh (1 replies)
 114. brigada vs. dohoda (19 replies)
 115. ako vytiahnuť hotovosť z fir. účtu (7 replies)
 116. Orava ZD alebo chyba (4 replies)
 117. Leasing v priebehu roka (2 replies)
 118. Nájom pozemku a účtovanie (3 replies)
 119. Náhrady za motorové vozidlá (9 replies)
 120. novozistený majetok a jeho zaúčtovanie (2 replies)
 121. obchodovanie s ČR a ost. krajinami EÚ (1 replies)
 122. pedaj darovaného pozemku (1 replies)
 123. Sumy stravného od 1.6.2008 (8 replies)
 124. DIČ a IČ DPH (1 replies)
 125. Nedaňový náklad - áno alebo nie. (23 replies)
 126. DPH a sprostredkovanie fondov (0 replies)
 127. začiatočník živnostník (1 replies)
 128. sluzba pre CR vykonana na Slovensku (0 replies)
 129. otazka z medzinarodneho zdanovania (0 replies)
 130. Odkedy platitelom DPH (4 replies)
 131. DPH ano alebo nie? (11 replies)
 132. Autohavaria (13 replies)
 133. Doláre??? (4 replies)
 134. predaj garáže - zmluva (7 replies)
 135. dobierka z ČR - DPH (1 replies)
 136. Automobil zaradený do podnikania. (18 replies)
 137. Otvorenie učtovných knih (2 replies)
 138. TACHOGRAF resp. KOTÚČ (5 replies)
 139. Sušené kvety (2 replies)
 140. Daň z motor. vozidiel (3 replies)
 141. Účtovný tip 6/2007 (0 replies)
 142. Prenajom bytu a platenie dane (10 replies)
 143. Faktúra tuzemská, alebo do tretích štátov? (6 replies)
 144. Kedy nastane vznik zmeny? (2 replies)
 145. DPH a EU (12 replies)
 146. e-learningový kurz - zaúčtovanie (1 replies)
 147. Daň z dedičstva a naslednom darovani (4 replies)
 148. Predaj podielu (1 replies)
 149. Dan z prijmu z USA (0 replies)
 150. peňažný denník (3 replies)
 151. prenajom a vlastnictvo bytu (5 replies)
 152. Dovoz úžitkového auta z Nemecka (10 replies)
 153. vyska dane z prijmu v CR v roku 2007 (3 replies)
 154. výška odpisov (1 replies)
 155. Dan z MV z autopozicovne (0 replies)
 156. Sídlo s.r.o. a jej založenie (4 replies)
 157. Auto z pozicovne (0 replies)
 158. Zákon o cestovných náhradách - zmena sadzieb od 1.6.2008 (125 replies)
 159. Dohoda o brigadnickej cinnosti studenta a statnice (3 replies)
 160. zahraničný leasing (0 replies)
 161. faktúry z Českej republiky a plátca dph (12 replies)
 162. Dobropis do EU (0 replies)
 163. Úžitkový automobil (0 replies)
 164. sociálny fond (3 replies)
 165. Rezervný fond a socialny fond (3 replies)
 166. zahraničný cestovný príkaz (1 replies)
 167. platba kreditnou kartou (1 replies)
 168. uctovanie noveho leasingu (4 replies)
 169. internetový nákup z USA (0 replies)
 170. osobná spotreba (10 replies)
 171. dobropis k nespravne vystavenej fa vramci EU (2 replies)
 172. fakturovať? (1 replies)
 173. nakup tovaru vo FR a predaj vo FR (10 replies)
 174. Odpočet DPH pri úžitkovom automobile (4 replies)
 175. zahraničné zálohy (5 replies)
 176. poplatok za vybavenie trvalého pobytu (7 replies)
 177. faktúra s odpočtom zálohy (8 replies)
 178. Nulová faktúra (6 replies)
 179. rezerva na dovolenku-čerpanie (22 replies)
 180. Nákup kolkov pred začatím živnosti (3 replies)
 181. vlastna bank. karta (2 replies)
 182. Príspevok zo SF (3 replies)
 183. Postúpenie pohľadávky v EUR (0 replies)
 184. dochodca a dan. priznanie za 2007 (5 replies)
 185. cestovka a DPH (1 replies)
 186. Ako zaúčtovať predčasne zaplatený leasing (0 replies)
 187. Ako je to s rodným číslom na objednávkach? (18 replies)
 188. zdravotne poistenie (0 replies)
 189. Zahraničná pracovná cesta - vreckové a iné (1 replies)
 190. motanica s DPH (2 replies)
 191. predaj nehnuteľnosti (0 replies)
 192. daňový výdavok § 19 odst. 2 pism i (1 replies)
 193. Pôžička firme od inej firmy (45 replies)
 194. dobropis za porušenie zmluvy a DPH (8 replies)
 195. Zaplatená DPZ zo zlého účtu (3 replies)
 196. Prihlasenie MV na danovy urad (57 replies)
 197. Výhra a daň - pomoc (2 replies)
 198. Škoda (2 replies)
 199. Kontrola živnostenský úrad (12 replies)
 200. Stavba penziónu (4 replies)
 201. doklady (2 replies)
 202. Zápis z valného zhromaždenia (7 replies)
 203. zahranicna faktura (6 replies)
 204. DPH v OMEGE (2 replies)
 205. Vonkajšie žalúzie (4 replies)
 206. Z metódy A sa prešlo na B (2 replies)
 207. Motorka - na konci roka nebol odpis (1 replies)
 208. Uhrada pohľadávky hmotným majetkom dlžnika (2 replies)
 209. Technické zhodnotenie budovie ano/nie???? (1 replies)
 210. Prenos daňovej povinnosti DPH a odpočet (1 replies)
 211. Práca vo Viedni (4 replies)
 212. elektronicka faktura (1 replies)
 213. Termínovaný vklad (10 replies)
 214. Preprava a DPH (15 replies)
 215. Rezident Anglicka-príjem na Slovensku. (3 replies)
 216. Nadmerný odpočet DPH (15 replies)
 217. predaj cigariet a alkoholu (0 replies)
 218. Odchod do dôchodku (6 replies)
 219. Zaradenie DF (1 replies)
 220. Zaevidovanie došlej faktúry v Eur (2 replies)
 221. Výkaz o majetku a záväzkoch (1 replies)
 222. zaokruhlovanie na fakture (2 replies)
 223. Prevadzkaren - úcet - zdruzenie FO (4 replies)
 224. Kurzové rozdiely pri zálohách (4 replies)
 225. faktura na splatky????? (3 replies)
 226. platba za šek (3 replies)
 227. Nákup sedačky a DPH (10 replies)
 228. Deň daňovej slobody (5 replies)
 229. nakup vstupeniek na galavecer a DPH (3 replies)
 230. letáky - reklama (1 replies)
 231. služba (0 replies)
 232. s.r.o. a dve prevádzky (1 replies)
 233. Príjem zo Slovinska za rok 2007 (1 replies)
 234. Náhrada poplatkov (5 replies)
 235. prijem v EUR na ucet v SKK (5 replies)
 236. práca na dohodu + dane (4 replies)
 237. Cestovné náhrady (1 replies)
 238. Zaučtovanie opravného priznania kDPH (4 replies)
 239. účtovníctvo DRUŽSTVA (6 replies)
 240. Nehmotný tovar nakúpený v USA (3 replies)
 241. Priemerný mesačný prírastok (1 replies)
 242. predaj auta (1 replies)
 243. Daň z motor.vozidiel po daňovej kontrole (11 replies)
 244. Peniaze za tankovacie karty (2 replies)
 245. Dovoz ojazdených vozidiel (1 replies)
 246. Dodanie služby /reklama z tretieho štátu/ (5 replies)
 247. cestovné náhrady - otázka (2 replies)
 248. Faktúra za tovar z minulého roka (11 replies)
 249. nakup chladnicky (3 replies)
 250. Stravné na pracovnej ceste (11 replies)