1. prijem v EUR na ucet v SKK (5 replies)
 2. práca na dohodu + dane (4 replies)
 3. Cestovné náhrady (1 replies)
 4. Zaučtovanie opravného priznania kDPH (4 replies)
 5. účtovníctvo DRUŽSTVA (6 replies)
 6. Nehmotný tovar nakúpený v USA (3 replies)
 7. Priemerný mesačný prírastok (1 replies)
 8. predaj auta (1 replies)
 9. Daň z motor.vozidiel po daňovej kontrole (11 replies)
 10. Peniaze za tankovacie karty (2 replies)
 11. Dovoz ojazdených vozidiel (1 replies)
 12. Dodanie služby /reklama z tretieho štátu/ (5 replies)
 13. cestovné náhrady - otázka (2 replies)
 14. Faktúra za tovar z minulého roka (11 replies)
 15. nakup chladnicky (3 replies)
 16. Stravné na pracovnej ceste (11 replies)
 17. Zdaniteľné obdobie (5 replies)
 18. Leasing N1 (6 replies)
 19. Použivanie vozidla pri činnosti v zahraničí (0 replies)
 20. Náhrada škody s Dph? (1 replies)
 21. Uznaná reklamácia a DPH (2 replies)
 22. Výpočet spotreby PHL (3 replies)
 23. Účtovanie valutovej pokladnice (10 replies)
 24. zahraničný konateľ - odvody (5 replies)
 25. Opr.položka-po daňovej kontrole-vyhodené! (10 replies)
 26. delenie zisku organizačnej zložky (8 replies)
 27. Zlúčenie spoločností a vyrovnávací podiel spoločníkom (7 replies)
 28. vypis z DP (7 replies)
 29. Doplatok DPH po daňovej kontrole v PU (2 replies)
 30. Odpočitateľné výdavky (5 replies)
 31. Technické zhodnotenie u nájomcu, nepeňažný príjem u prenajímateľa (13 replies)
 32. služby jednej firme (1 replies)
 33. Potvrdenie o daňovej rezidencii (2 replies)
 34. Rezerva - nevyčerp.dovoenky (1 replies)
 35. Faktúra z CR a DPH (2 replies)
 36. PHM (4 replies)
 37. text vo faktúre § 73 (4 replies)
 38. Dodatocne dan.priznanie k DPH (11 replies)
 39. Registrácia DPH nová sro (4 replies)
 40. RZZP (2 replies)
 41. reklamácia okien (7 replies)
 42. zahr. cesta (8 replies)
 43. preprava v rámci EÚ - objednávateľ zo Srbska (3 replies)
 44. ubytovanie - naklad, ci nie? (4 replies)
 45. tlačiarenske služby (6 replies)
 46. účtovanie províznych listov (0 replies)
 47. Ticket Multi - poukazky (0 replies)
 48. preddavky na DzP FO (2 replies)
 49. Zakúpenie cien do súťaže (5 replies)
 50. príjem z Rakúska (6 replies)
 51. odstupné (2 replies)
 52. Skonto na faktúre (2 replies)
 53. úhrada fa v Sk (8 replies)
 54. Spotreba pohonných hmôt (3 replies)
 55. Príjem živnostníka-účtovníka počas PN-ky (11 replies)
 56. Chybná faktúra z ČR-čo s tým? (5 replies)
 57. dar (2 replies)
 58. byt ako kancelária (2 replies)
 59. Vratka DPH z Francúzska (1 replies)
 60. nevyfakturované dodávky (0 replies)
 61. JU - zdaniteľné plnenie (1 replies)
 62. Zamestnaný, neživnostník a príjem z google reklám (0 replies)
 63. Kupa notebooku, SCZO - JU, nie som platca DPH (10 replies)
 64. Preradenie nedoodpisovaného MV do osobného užívania (2 replies)
 65. faktúra-inzercia (1 replies)
 66. Samozdanenie a zálohová faktúra (1 replies)
 67. štatutárny fond (3 replies)
 68. výnos za predchádzajúci rok (1 replies)
 69. Príležitostný príjem (6 replies)
 70. Dovoz tovaru Taiwan (1 replies)
 71. Používanie služobného vozidla na súkromné účely (4 replies)
 72. Daň - práca v SR a zahraničí (inštitucii EU) (19 replies)
 73. POMOC:spotrebna dan z mineralnych olejov (2 replies)
 74. Zmena GRID kariet na SP (425 replies)
 75. samozdanenie (2 replies)
 76. Výdavkový doklad (94 replies)
 77. zbúranie odpisovaných garáží (3 replies)
 78. Účinky dohody o zdaňovaní manželov podľa § 4 ods. 8 po rozvode? (0 replies)
 79. Dodanie služby do Čiech (5 replies)
 80. Ako zaúčtovať nájomné zaplatené pred vznikom firmy? (4 replies)
 81. Predaj darovaného bytu - dan z prijmu (2 replies)
 82. príjmy oslobodené aj podliehajúce dph a registrácia za platiteľa (4 replies)
 83. zdaňovanie príjmov z predaja majetku patriaceho do BSM, ktoré bývalý manželia obdržal (5 replies)
 84. nesprávne vyfakturované ubytovanie (4 replies)
 85. Prílohy k účtovnej závierke PO (2 replies)
 86. Peňažný denník - popis peňažnej operácie (4 replies)
 87. registracia DPH organizacnej zlozky (1 replies)
 88. refakturácia a DPH (1 replies)
 89. Aka ma byt moja predstava o plate ak pracujem formou zivnosti (6 replies)
 90. Zahraničná pracovná cesta - stravné nad limit (8 replies)
 91. študent živnostnik +iny príjem? (1 replies)
 92. podiel v obchodnej spoločnosti (15 replies)
 93. stravné lístky (1 replies)
 94. Kúpna cena automobilu (6 replies)
 95. 90% záväzkov v a. s. - Je to možné? (2 replies)
 96. Zrušenie registrácie pre DPH (2 replies)
 97. Platba študentovi vo vyške 40 000 SKK (2 replies)
 98. Predaj obchodného podielu v sro (9 replies)
 99. uplatnenie DPH z PHM súkromného vozidla (2 replies)
 100. danove priznenie (5 replies)
 101. Pozicky zamestnancovi zo SF (1 replies)
 102. Paypal účtovanie (2 replies)
 103. Vstup do likvidácie a staré záväzky (13 replies)
 104. Je to spravne? (2 replies)
 105. uctovanie nahrady škody z poistovne (1 replies)
 106. doktorat (0 replies)
 107. prev. réžia alebo odpisy DHM ? (4 replies)
 108. Folie na auto + zimné gumy (2 replies)
 109. česká záloha na službu v SR (13 replies)
 110. zálohy v jednoduchom účtovníctve (3 replies)
 111. DPH - povinnosť (5 replies)
 112. Darček pre dlhoročného zamestnanca (4 replies)
 113. leasingový úrok a časové rozlíšenie (9 replies)
 114. DP - NO zaúčtovvanie (5 replies)
 115. prenajom priestorov (13 replies)
 116. Uctuje sa do nakladov dhm kupen z...? (0 replies)
 117. Nenávratný registračný poplatok (9 replies)
 118. Pôžička - sociálny fond (0 replies)
 119. Potisk (11 replies)
 120. Oznamovacia povinnosť (1 replies)
 121. Rovnomerné odpisovanie pri technickom zhodnotení (15 replies)
 122. Znizenie zakladu dane.... (2 replies)
 123. chybne nahratý počiatočný stav (1 replies)
 124. [DRSR] Plnenie štátneho rozpočtu SR (0 replies)
 125. [DRSR] Metodický pokyn DRSR k zákonu č. 593/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon (0 replies)
 126. [DRSR] AKTUALIZOVANÉ: Spoločenstvá vlastníkov bytov - daňová a účtovná problematika (0 replies)
 127. [DRSR] AKTUALIZOVANÉ: Obce - daňová a účtovná problematika (0 replies)
 128. [DRSR] AKTUALIZOVANÉ: Metodický pokyn DR SR na uplatňovanie zákona č. 222/2004 Z. z. (0 replies)
 129. [DRSR] AKTUALIZOVANÉ: Metodický pokyn DRSR k uplatňovaniu ustanovení §§ 19 - 21 (0 replies)
 130. [DRSR] AKTUALIZOVANÉ: Metodický pokyn DR SR k zákonu č. 523/2005 Z. z., (0 replies)
 131. [DRSR] Plnenie príjmov štátneho rozpočtu SR - marec 2008 (0 replies)
 132. [DRSR] Autorizované elektronické služby (0 replies)
 133. [DRSR] Licencie - prehžad sadzieb dane (0 replies)
 134. [DRSR] Dividendy - prehžad sadzieb dane (0 replies)
 135. sklady B (38 replies)
 136. Ako zdani FO prijem z predaja nehnutelnosti zaradenej v OM? (3 replies)
 137. Hromadná faktúra a dátum prepočtu DPH (4 replies)
 138. Zahraničný cestovný príkaz (2 replies)
 139. zOF-do Srbska - DPH (4 replies)
 140. kolonky v peňažnom denníku (8 replies)
 141. DPH za sluzbu z tretej krajiny (3 replies)
 142. Danove priznanie 2007 a preddavky na dan - §5, §6, §8 (5 replies)
 143. zaúčtovanie dobropisu (4 replies)
 144. účtovanie fa za mobil (2 replies)
 145. Poistné plnenie a spoluúčasť (2 replies)
 146. Vybrané prepravné služby (11 replies)
 147. rôzne názory na výšku daňových výdavkov pri stravnom (4 replies)
 148. cestovne (0 replies)
 149. Zmena obchodného mena spoločnosti (4 replies)
 150. Prenajom tretej osobe (0 replies)
 151. Účtovanie bezpečnostnej služby (6 replies)
 152. DPH sprostredkovanie (1 replies)
 153. Evidencia pokldničných blokov (9 replies)
 154. Dokladová inventúra nadácie (1 replies)
 155. začíname vyrábať (0 replies)
 156. expiračná doba liekov (0 replies)
 157. zabezpečenie školenia (1 replies)
 158. zrážková daň z úveru (6 replies)
 159. sociálny fond (5 replies)
 160. Nehnutelnosť a DPH (7 replies)
 161. Strata na konci účtovného obdobia (5 replies)
 162. výkaz o majetku a záväzkoch-HIM (10 replies)
 163. môžem zrušiť živnosť keď mi vyšla povinnosť registrovať sa? (4 replies)
 164. Paušálne výdavky (2 replies)
 165. dph (3 replies)
 166. Ubytovanie pracovníkov materskej firmy zo zahraničia (0 replies)
 167. kreditný úrok (3 replies)
 168. 2 % dane (18 replies)
 169. Chýbajúci doklad zo zmenárne (0 replies)
 170. Je možné vystaviť dobropis? (19 replies)
 171. Schvaľovanie účtovnej závierky (3 replies)
 172. Nadmerný odpočet a zahr.dobropis (9 replies)
 173. zahraničná faktúra (2 replies)
 174. Študent, živnostník - RZZP a DP (2 replies)
 175. Strata (3 replies)
 176. zdanovacie obdobie (7 replies)
 177. čistička odpadových vôd (4 replies)
 178. totálna škoda a DPH (2 replies)
 179. Inventarizácia pokladne pri externom účtovníctve. (4 replies)
 180. Nákup črepníkových kvetín (2 replies)
 181. príjem z Nórska (0 replies)
 182. Dodanie do Holandska ale... (3 replies)
 183. Nezdaniteľná časť na daňovníka (11 replies)
 184. kurz DPH??? (2 replies)
 185. Zákon 609 Spotrebná daň z elektriny, uhlia a zemného plynu (1 replies)
 186. Limit pre mesačné platenie DPH (3 replies)
 187. reklamácia u veľkoobchodníka (0 replies)
 188. Výplata podielov zo zisku v EUR (1 replies)
 189. Prenajom a DPH (2 replies)
 190. Daňová dotácia (3 replies)
 191. Dobropis a daň z príjmov PO (6 replies)
 192. ODVODY - spoločníka, konateľa a zároveň riaditeľa (2 replies)
 193. havarijné poistenie (6 replies)
 194. KOLKOVÉ ZNÁMKY (4 replies)
 195. Odkúpenie podiel v byte. (0 replies)
 196. firemná akcia (1 replies)
 197. Zlúčenie spoločností (0 replies)
 198. Náhrada za školu. (1 replies)
 199. Neplatná bankovka (1 replies)
 200. Cestovné náhrady (3 replies)
 201. správne zaúčtovanie DPH (7 replies)
 202. zaradenie budovy do majetku firmy (3 replies)
 203. Nájom kávovaru? (4 replies)
 204. výhra z reklamnej súťaže-organizátor (1 replies)
 205. Zamestnanec + SZCO na materskej (3 replies)
 206. Poradte ako vyplniť správne výkazy. (7 replies)
 207. prenájom pozemku od rodičov (2 replies)
 208. Materiál alebo réžia? (9 replies)
 209. povinnosť vystavenia dodacieho listu (0 replies)
 210. Zmena spôsobu ocenennia zásob (1 replies)
 211. Cestovné náhrady v inej mene (16 replies)
 212. Daň z príjmu, účtovanie straty (0 replies)
 213. Povinnosť PÚ (3 replies)
 214. 326/323 (9 replies)
 215. Predaj dreva z lesa v osobnom vl. a DPH (0 replies)
 216. Odmeny konateľa (12 replies)
 217. Platby kartou a PRIEBEŽNÉ POLOŽKY (131 replies)
 218. 6,20 pri použítí súkromneho auta (5 replies)
 219. účtovanie úveru (100 replies)
 220. vyučtovanie súkr.auta na podnik.účely (6 replies)
 221. Vyplnenie tlačiva "Oznámenie o spotrebe liehu" (1 replies)
 222. Nahlasenie MV (18 replies)
 223. Cestná daň (4 replies)
 224. oslobodenie od platenia dane z predaja bytu (38 replies)
 225. Kurz účtovníctva on-line (8 replies)
 226. Životné minimum pre r. 2008 a § 11 pri dani z príjmu (2 replies)
 227. Cestovné a diety (2 replies)
 228. Účtovníčka v hl. prac. pomere versus dodávateľský spôsob vedenia účtovníctva (27 replies)
 229. obstaranie DHM, ktorý sa následne prefinancoval leasingom (1 replies)
 230. vecné bremeno (2 replies)
 231. Pokuta a DPH (2 replies)
 232. právne služby ako súčasť obstar.ceny (0 replies)
 233. platca DPH (1 replies)
 234. výdavky na lieky (8 replies)
 235. Daň z predaja pozemku (9 replies)
 236. Pokuta za nulove danove priznanie (5 replies)
 237. Doklad pre ucel vyrubenia cla (5 replies)
 238. oprava obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku (1 replies)
 239. 472 Zavazky so Soc. fondu - 333 zav. voci zamestnancovi (7 replies)
 240. kurzovy rozdiel (8 replies)
 241. doklad CMR (13 replies)
 242. Nárok na vrátenie cestných náhrad (5 replies)
 243. Prenájom. (7 replies)
 244. Odpočítanie DPH z poistného pri lízingu osobného automobilu (3 replies)
 245. účtovanie reštaurácie (6 replies)
 246. faktura za preklad (11 replies)
 247. dobropis-zahraničie (3 replies)
 248. cestovne MHD (11 replies)
 249. PODIEL ZO ZISKU (1 replies)
 250. Predaj auta pri paušálnych výdavkoch (4 replies)