1. Sušené kvety (2 replies)
 2. Daň z motor. vozidiel (3 replies)
 3. Účtovný tip 6/2007 (0 replies)
 4. Prenajom bytu a platenie dane (10 replies)
 5. Faktúra tuzemská, alebo do tretích štátov? (6 replies)
 6. Kedy nastane vznik zmeny? (2 replies)
 7. DPH a EU (12 replies)
 8. e-learningový kurz - zaúčtovanie (1 replies)
 9. Daň z dedičstva a naslednom darovani (4 replies)
 10. Predaj podielu (1 replies)
 11. Dan z prijmu z USA (0 replies)
 12. peňažný denník (3 replies)
 13. prenajom a vlastnictvo bytu (5 replies)
 14. Dovoz úžitkového auta z Nemecka (10 replies)
 15. vyska dane z prijmu v CR v roku 2007 (3 replies)
 16. výška odpisov (1 replies)
 17. Dan z MV z autopozicovne (0 replies)
 18. Sídlo s.r.o. a jej založenie (4 replies)
 19. Auto z pozicovne (0 replies)
 20. Zákon o cestovných náhradách - zmena sadzieb od 1.6.2008 (125 replies)
 21. Dohoda o brigadnickej cinnosti studenta a statnice (3 replies)
 22. zahraničný leasing (0 replies)
 23. faktúry z Českej republiky a plátca dph (12 replies)
 24. Dobropis do EU (0 replies)
 25. Úžitkový automobil (0 replies)
 26. sociálny fond (3 replies)
 27. Rezervný fond a socialny fond (3 replies)
 28. zahraničný cestovný príkaz (1 replies)
 29. platba kreditnou kartou (1 replies)
 30. uctovanie noveho leasingu (4 replies)
 31. internetový nákup z USA (0 replies)
 32. osobná spotreba (10 replies)
 33. dobropis k nespravne vystavenej fa vramci EU (2 replies)
 34. fakturovať? (1 replies)
 35. nakup tovaru vo FR a predaj vo FR (10 replies)
 36. Odpočet DPH pri úžitkovom automobile (4 replies)
 37. zahraničné zálohy (5 replies)
 38. poplatok za vybavenie trvalého pobytu (7 replies)
 39. faktúra s odpočtom zálohy (8 replies)
 40. Nulová faktúra (6 replies)
 41. rezerva na dovolenku-čerpanie (22 replies)
 42. Nákup kolkov pred začatím živnosti (3 replies)
 43. vlastna bank. karta (2 replies)
 44. Príspevok zo SF (3 replies)
 45. Postúpenie pohľadávky v EUR (0 replies)
 46. dochodca a dan. priznanie za 2007 (5 replies)
 47. cestovka a DPH (1 replies)
 48. Ako zaúčtovať predčasne zaplatený leasing (0 replies)
 49. Ako je to s rodným číslom na objednávkach? (18 replies)
 50. zdravotne poistenie (0 replies)
 51. Zahraničná pracovná cesta - vreckové a iné (1 replies)
 52. motanica s DPH (2 replies)
 53. predaj nehnuteľnosti (0 replies)
 54. daňový výdavok § 19 odst. 2 pism i (1 replies)
 55. Pôžička firme od inej firmy (45 replies)
 56. dobropis za porušenie zmluvy a DPH (8 replies)
 57. Zaplatená DPZ zo zlého účtu (3 replies)
 58. Prihlasenie MV na danovy urad (57 replies)
 59. Výhra a daň - pomoc (2 replies)
 60. Škoda (2 replies)
 61. Kontrola živnostenský úrad (12 replies)
 62. Stavba penziónu (4 replies)
 63. doklady (2 replies)
 64. Zápis z valného zhromaždenia (7 replies)
 65. zahranicna faktura (6 replies)
 66. DPH v OMEGE (2 replies)
 67. Vonkajšie žalúzie (4 replies)
 68. Z metódy A sa prešlo na B (2 replies)
 69. Motorka - na konci roka nebol odpis (1 replies)
 70. Uhrada pohľadávky hmotným majetkom dlžnika (2 replies)
 71. Technické zhodnotenie budovie ano/nie???? (1 replies)
 72. Prenos daňovej povinnosti DPH a odpočet (1 replies)
 73. Práca vo Viedni (4 replies)
 74. elektronicka faktura (1 replies)
 75. Termínovaný vklad (10 replies)
 76. Preprava a DPH (15 replies)
 77. Rezident Anglicka-príjem na Slovensku. (3 replies)
 78. Nadmerný odpočet DPH (15 replies)
 79. predaj cigariet a alkoholu (0 replies)
 80. Odchod do dôchodku (6 replies)
 81. Zaradenie DF (1 replies)
 82. Zaevidovanie došlej faktúry v Eur (2 replies)
 83. Výkaz o majetku a záväzkoch (1 replies)
 84. zaokruhlovanie na fakture (2 replies)
 85. Prevadzkaren - úcet - zdruzenie FO (4 replies)
 86. Kurzové rozdiely pri zálohách (4 replies)
 87. faktura na splatky????? (3 replies)
 88. platba za šek (3 replies)
 89. Nákup sedačky a DPH (10 replies)
 90. Deň daňovej slobody (5 replies)
 91. nakup vstupeniek na galavecer a DPH (3 replies)
 92. letáky - reklama (1 replies)
 93. služba (0 replies)
 94. s.r.o. a dve prevádzky (1 replies)
 95. Príjem zo Slovinska za rok 2007 (1 replies)
 96. Náhrada poplatkov (5 replies)
 97. prijem v EUR na ucet v SKK (5 replies)
 98. práca na dohodu + dane (4 replies)
 99. Cestovné náhrady (1 replies)
 100. Zaučtovanie opravného priznania kDPH (4 replies)
 101. účtovníctvo DRUŽSTVA (6 replies)
 102. Nehmotný tovar nakúpený v USA (3 replies)
 103. Priemerný mesačný prírastok (1 replies)
 104. predaj auta (1 replies)
 105. Daň z motor.vozidiel po daňovej kontrole (11 replies)
 106. Peniaze za tankovacie karty (2 replies)
 107. Dovoz ojazdených vozidiel (1 replies)
 108. Dodanie služby /reklama z tretieho štátu/ (5 replies)
 109. cestovné náhrady - otázka (2 replies)
 110. Faktúra za tovar z minulého roka (11 replies)
 111. nakup chladnicky (3 replies)
 112. Stravné na pracovnej ceste (11 replies)
 113. Zdaniteľné obdobie (5 replies)
 114. Leasing N1 (6 replies)
 115. Použivanie vozidla pri činnosti v zahraničí (0 replies)
 116. Náhrada škody s Dph? (1 replies)
 117. Uznaná reklamácia a DPH (2 replies)
 118. Výpočet spotreby PHL (3 replies)
 119. Účtovanie valutovej pokladnice (10 replies)
 120. zahraničný konateľ - odvody (5 replies)
 121. Opr.položka-po daňovej kontrole-vyhodené! (10 replies)
 122. delenie zisku organizačnej zložky (8 replies)
 123. Zlúčenie spoločností a vyrovnávací podiel spoločníkom (7 replies)
 124. vypis z DP (7 replies)
 125. Doplatok DPH po daňovej kontrole v PU (2 replies)
 126. Odpočitateľné výdavky (5 replies)
 127. Technické zhodnotenie u nájomcu, nepeňažný príjem u prenajímateľa (13 replies)
 128. služby jednej firme (1 replies)
 129. Potvrdenie o daňovej rezidencii (2 replies)
 130. Rezerva - nevyčerp.dovoenky (1 replies)
 131. Faktúra z CR a DPH (2 replies)
 132. PHM (4 replies)
 133. text vo faktúre § 73 (4 replies)
 134. Dodatocne dan.priznanie k DPH (11 replies)
 135. Registrácia DPH nová sro (4 replies)
 136. RZZP (2 replies)
 137. reklamácia okien (7 replies)
 138. zahr. cesta (8 replies)
 139. preprava v rámci EÚ - objednávateľ zo Srbska (3 replies)
 140. ubytovanie - naklad, ci nie? (4 replies)
 141. tlačiarenske služby (6 replies)
 142. účtovanie províznych listov (0 replies)
 143. Ticket Multi - poukazky (0 replies)
 144. preddavky na DzP FO (2 replies)
 145. Zakúpenie cien do súťaže (5 replies)
 146. príjem z Rakúska (6 replies)
 147. odstupné (2 replies)
 148. Skonto na faktúre (2 replies)
 149. úhrada fa v Sk (8 replies)
 150. Spotreba pohonných hmôt (3 replies)
 151. Príjem živnostníka-účtovníka počas PN-ky (11 replies)
 152. Chybná faktúra z ČR-čo s tým? (5 replies)
 153. dar (2 replies)
 154. byt ako kancelária (2 replies)
 155. Vratka DPH z Francúzska (1 replies)
 156. nevyfakturované dodávky (0 replies)
 157. JU - zdaniteľné plnenie (1 replies)
 158. Zamestnaný, neživnostník a príjem z google reklám (0 replies)
 159. Kupa notebooku, SCZO - JU, nie som platca DPH (10 replies)
 160. Preradenie nedoodpisovaného MV do osobného užívania (2 replies)
 161. faktúra-inzercia (1 replies)
 162. Samozdanenie a zálohová faktúra (1 replies)
 163. štatutárny fond (3 replies)
 164. výnos za predchádzajúci rok (1 replies)
 165. Príležitostný príjem (6 replies)
 166. Dovoz tovaru Taiwan (1 replies)
 167. Používanie služobného vozidla na súkromné účely (4 replies)
 168. Daň - práca v SR a zahraničí (inštitucii EU) (19 replies)
 169. POMOC:spotrebna dan z mineralnych olejov (2 replies)
 170. Zmena GRID kariet na SP (425 replies)
 171. samozdanenie (2 replies)
 172. Výdavkový doklad (94 replies)
 173. zbúranie odpisovaných garáží (3 replies)
 174. Účinky dohody o zdaňovaní manželov podľa § 4 ods. 8 po rozvode? (0 replies)
 175. Dodanie služby do Čiech (5 replies)
 176. Ako zaúčtovať nájomné zaplatené pred vznikom firmy? (4 replies)
 177. Predaj darovaného bytu - dan z prijmu (2 replies)
 178. príjmy oslobodené aj podliehajúce dph a registrácia za platiteľa (4 replies)
 179. zdaňovanie príjmov z predaja majetku patriaceho do BSM, ktoré bývalý manželia obdržal (5 replies)
 180. nesprávne vyfakturované ubytovanie (4 replies)
 181. Prílohy k účtovnej závierke PO (2 replies)
 182. Peňažný denník - popis peňažnej operácie (4 replies)
 183. registracia DPH organizacnej zlozky (1 replies)
 184. refakturácia a DPH (1 replies)
 185. Aka ma byt moja predstava o plate ak pracujem formou zivnosti (6 replies)
 186. Zahraničná pracovná cesta - stravné nad limit (8 replies)
 187. študent živnostnik +iny príjem? (1 replies)
 188. podiel v obchodnej spoločnosti (15 replies)
 189. stravné lístky (1 replies)
 190. Kúpna cena automobilu (6 replies)
 191. 90% záväzkov v a. s. - Je to možné? (2 replies)
 192. Zrušenie registrácie pre DPH (2 replies)
 193. Platba študentovi vo vyške 40 000 SKK (2 replies)
 194. Predaj obchodného podielu v sro (9 replies)
 195. uplatnenie DPH z PHM súkromného vozidla (2 replies)
 196. danove priznenie (5 replies)
 197. Pozicky zamestnancovi zo SF (1 replies)
 198. Paypal účtovanie (2 replies)
 199. Vstup do likvidácie a staré záväzky (13 replies)
 200. Je to spravne? (2 replies)
 201. uctovanie nahrady škody z poistovne (1 replies)
 202. doktorat (0 replies)
 203. prev. réžia alebo odpisy DHM ? (4 replies)
 204. Folie na auto + zimné gumy (2 replies)
 205. česká záloha na službu v SR (13 replies)
 206. zálohy v jednoduchom účtovníctve (3 replies)
 207. DPH - povinnosť (5 replies)
 208. Darček pre dlhoročného zamestnanca (4 replies)
 209. leasingový úrok a časové rozlíšenie (9 replies)
 210. DP - NO zaúčtovvanie (5 replies)
 211. prenajom priestorov (13 replies)
 212. Uctuje sa do nakladov dhm kupen z...? (0 replies)
 213. Nenávratný registračný poplatok (9 replies)
 214. Pôžička - sociálny fond (0 replies)
 215. Potisk (11 replies)
 216. Oznamovacia povinnosť (1 replies)
 217. Rovnomerné odpisovanie pri technickom zhodnotení (15 replies)
 218. Znizenie zakladu dane.... (2 replies)
 219. chybne nahratý počiatočný stav (1 replies)
 220. [DRSR] Plnenie štátneho rozpočtu SR (0 replies)
 221. [DRSR] Metodický pokyn DRSR k zákonu č. 593/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon (0 replies)
 222. [DRSR] AKTUALIZOVANÉ: Spoločenstvá vlastníkov bytov - daňová a účtovná problematika (0 replies)
 223. [DRSR] AKTUALIZOVANÉ: Obce - daňová a účtovná problematika (0 replies)
 224. [DRSR] AKTUALIZOVANÉ: Metodický pokyn DR SR na uplatňovanie zákona č. 222/2004 Z. z. (0 replies)
 225. [DRSR] AKTUALIZOVANÉ: Metodický pokyn DRSR k uplatňovaniu ustanovení §§ 19 - 21 (0 replies)
 226. [DRSR] AKTUALIZOVANÉ: Metodický pokyn DR SR k zákonu č. 523/2005 Z. z., (0 replies)
 227. [DRSR] Plnenie príjmov štátneho rozpočtu SR - marec 2008 (0 replies)
 228. [DRSR] Autorizované elektronické služby (0 replies)
 229. [DRSR] Licencie - prehžad sadzieb dane (0 replies)
 230. [DRSR] Dividendy - prehžad sadzieb dane (0 replies)
 231. sklady B (38 replies)
 232. Ako zdani FO prijem z predaja nehnutelnosti zaradenej v OM? (3 replies)
 233. Hromadná faktúra a dátum prepočtu DPH (4 replies)
 234. Zahraničný cestovný príkaz (2 replies)
 235. zOF-do Srbska - DPH (4 replies)
 236. kolonky v peňažnom denníku (8 replies)
 237. DPH za sluzbu z tretej krajiny (3 replies)
 238. Danove priznanie 2007 a preddavky na dan - §5, §6, §8 (5 replies)
 239. zaúčtovanie dobropisu (4 replies)
 240. účtovanie fa za mobil (2 replies)
 241. Poistné plnenie a spoluúčasť (2 replies)
 242. Vybrané prepravné služby (11 replies)
 243. rôzne názory na výšku daňových výdavkov pri stravnom (4 replies)
 244. cestovne (0 replies)
 245. Zmena obchodného mena spoločnosti (4 replies)
 246. Prenajom tretej osobe (0 replies)
 247. Účtovanie bezpečnostnej služby (6 replies)
 248. DPH sprostredkovanie (1 replies)
 249. Evidencia pokldničných blokov (9 replies)
 250. Dokladová inventúra nadácie (1 replies)