1. preddavková alebo zrážková daň? (0 replies)
 2. Platba platobnou kartou (1 replies)
 3. Mandátna zmluvao správcovstve a daň z príjmu (1 replies)
 4. DPh cestovna kancelaria (5 replies)
 5. kde zmizli z VZaS riadky tvorba a rozpustenie rezerv a oopravnych poloziek (4 replies)
 6. Nárok na odpočet DPH (0 replies)
 7. Dovezeny tovar a jeho prefakturacia (3 replies)
 8. Inval.dôchodkyňa-nájom. (3 replies)
 9. Ekonomické systémy Money pomáhajú s prechodom na euro (0 replies)
 10. rekonštrukcia firmy - výdavky? (4 replies)
 11. Odpisovanie majetku nadobudnutého z dotácií - je to možné ??? (4 replies)
 12. Prevádzkovanie videolotérií a DPH (2 replies)
 13. Vrátenie DPH pri odcudzení vozidla (6 replies)
 14. čo musí obsahovať FA (0 replies)
 15. Doklad uhradený zamestnancom (2 replies)
 16. DPH na zahraničnej faktúre/Rakusko/ (15 replies)
 17. Prevod z BÚ s.r.o. (17 replies)
 18. Nedaňový doklad z pošty (4 replies)
 19. Auto ako majetok firmy (1 replies)
 20. kúpa a predaj cudzej meny od 1.1.2008 (19 replies)
 21. Kurz u vystavené faktury (6 replies)
 22. zápožičný list a DPH (2 replies)
 23. výpovedná doba - sankcia (7 replies)
 24. nárok na daňový bonus (1 replies)
 25. DPH dodanie stravy do lietadla § 47 ods. 9 (6 replies)
 26. počiatočný stav (0 replies)
 27. Rozpad združenia (4 replies)
 28. 2% dane - použitie (0 replies)
 29. Poistná udalosť (4 replies)
 30. DPH na faktúrach z Čiech - prosím poraďte mi (25 replies)
 31. 1. rok živnostník (11 replies)
 32. postúpenie leasingu (0 replies)
 33. kurz pri fa v cudzej mene (2 replies)
 34. Faktúra za február??? (12 replies)
 35. aký konšt.symbol použiť? (6 replies)
 36. predajná cena (1 replies)
 37. zburanie a vystavba (4 replies)
 38. Emisná kontrola a DPH (2 replies)
 39. Kniha bankového účtu (3 replies)
 40. živnostník pracuje aj doma - môže si dať časť nájmu, energie atď do nákladov? (8 replies)
 41. Kurzove rozdiely (3 replies)
 42. Pokladňa (26 replies)
 43. DPH na výstupe v JU (8 replies)
 44. Pomoc stravné lístky (3 replies)
 45. komunálny odpad (8 replies)
 46. tovar z USA priamo odberatelovi do EU (5 replies)
 47. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti (4 replies)
 48. Ako na exekútora (1 replies)
 49. BLOK ZO ZAHRANICIA (6 replies)
 50. Kúpa pozemku a DPH (5 replies)
 51. Tabulka pre evidenciu DPH (2 replies)
 52. nieco ohladom moznej exekucie (4 replies)
 53. Preddavky na ZP SZČO (9 replies)
 54. kúpa auta a zaúčtovanie (3 replies)
 55. česká faktúra v Alfe (1 replies)
 56. Nedoplatok z ročného zúčtovania dane (3 replies)
 57. postúpenie leasingu (6 replies)
 58. Zmarená investícia (2 replies)
 59. Zásoby spôsob B - omega (0 replies)
 60. aky kurz NBS (4 replies)
 61. stravné v cudzom zariadení (1 replies)
 62. Pohľadávka r. 2006 (3 replies)
 63. Ručne účtované PÚ (17 replies)
 64. Zmluva o dielo (11 replies)
 65. zúčtovanie súkromných kilometrov (4 replies)
 66. Spustenie prevádzky (2 replies)
 67. Evidencia zásob spôsobom A (11 replies)
 68. Zaciatocnik - zivnostnik (31 replies)
 69. Zahraničná FA (6 replies)
 70. Čislo zákona v AT (2 replies)
 71. založenie spoločenstva (14 replies)
 72. Výstava v ČR (6 replies)
 73. účtovanie namontovanie tovaru (17 replies)
 74. Rozdiel daňovej a účtovnej straty a účtovníctvo (3 replies)
 75. Platba kartou v zahraničí . (1 replies)
 76. Neplatca DPH nakupuje zo zahraničia? (3 replies)
 77. fa zo zahranicia (1 replies)
 78. Vstupenka z ČR (3 replies)
 79. vystavenie faktúry za prijatý preddavok (95 replies)
 80. Normovaná spotreba PHM (11 replies)
 81. reklamácia (0 replies)
 82. PERCENTÁ ODVODOV (3 replies)
 83. Prijatá záloha v JU (3 replies)
 84. OZ- jednoduché účtovníctvo (1 replies)
 85. medzinárodný prenájom pracovnej sily (0 replies)
 86. Vedenie JU (1 replies)
 87. Odbory - daň (10 replies)
 88. Služba v rámci EU a DPH (9 replies)
 89. Stravné súkromného podnikateľa (5 replies)
 90. zrušenie živnosti a majetok (0 replies)
 91. ako zmluvne a danovo osetrit SPONZORING? (15 replies)
 92. danove priznane - STUDENT (10 replies)
 93. zaúčtovanie zálohy (31 replies)
 94. Dan.priznanie typ A zahranicie (5 replies)
 95. registrácia DPH (4 replies)
 96. Účtovanie preplatku na dani z ročného zúčtovania (7 replies)
 97. leasing prechod zo stareho do noveho (3 replies)
 98. Kópie dokladov (10 replies)
 99. Dodávka na dva krát do čiech a DPH (6 replies)
 100. z čoho sa počíta odstupné v mojom pripade? (2 replies)
 101. Chcem pracovat ako DJ (1 replies)
 102. Účtovanie platobného rozkazu (14 replies)
 103. Rozdiely v uctovnictve medzi SR a CR (2 replies)
 104. Účtovná osnova pre bytové družstvá resp. SVB (8 replies)
 105. Majetok vs Skladove zasoby (0 replies)
 106. Prijem z prenajmu dovolenkoveho apartmanu (7 replies)
 107. DPH při dodávce zboží s montáží v SR (1 replies)
 108. Faktúra za reprezentačný oblek (9 replies)
 109. Ako može predávať 14 ročné "dieťa" (3 replies)
 110. Kurz podvojného účtovníctva (3 replies)
 111. fakturacia za sluzby pre zahranicie (168 replies)
 112. Splátkový predaj (5 replies)
 113. dodanie služieb v tuzemsku pre zahraničného partnera (2 replies)
 114. DPH pri nájme (2 replies)
 115. Kniha výkazov (0 replies)
 116. Oprava 326 a 413 (14 replies)
 117. vynechanie skladu (2 replies)
 118. PN a SZČO (18 replies)
 119. daň z príjmu - práca v ČR (0 replies)
 120. DPH na vstupe a výstupe-finančná činnosť (12 replies)
 121. DRAŽBA PRÁVA NÁJMU (6 replies)
 122. poplatok za dorucenie a balne stravnych listkov (3 replies)
 123. Kúpa bytu - cena uvedena v zmluve (2 replies)
 124. Vyradenie majetku (2 replies)
 125. Služby pre českého odberateľa a DPH (8 replies)
 126. príspevok zo SF na štúdium (0 replies)
 127. Prijatá záloha a prenos daňovej povinnosti (1 replies)
 128. Účtovný software (2 replies)
 129. spotreba a služba (3 replies)
 130. zdaniteľné plnenie (41 replies)
 131. Oprava auta vs. platba od poisťovne (1 replies)
 132. dlhodobý hmotný majetok (1 replies)
 133. Kurzový rozdiel - individuálny kurz (3 replies)
 134. Dan z prijmov (10 replies)
 135. DPH a vývoz tovaru do Anglicka (6 replies)
 136. prechod do softvéru v priebehu roka (0 replies)
 137. DPH a vývoz tovaru do Anglicka (0 replies)
 138. registracna pokladna a sklad (3 replies)
 139. Finančné sponzorstvo (3 replies)
 140. kumulovaný obrat (2 replies)
 141. daň za ubytovanie (2 replies)
 142. Preuctovanie ZI, je to mozne? (8 replies)
 143. Prenájom techniky z ČR. (9 replies)
 144. preplatok (4 replies)
 145. Zásada opatrnosti a jej uplatňovanie (0 replies)
 146. Mzdy (6 replies)
 147. Cestovná kancelária a §65 (22 replies)
 148. Koeficient DPH (26 replies)
 149. Kontrola soc. poisťovňa (3 replies)
 150. Kód INTRASTAT (2 replies)
 151. zakon 582/2004 v anglictine (1 replies)
 152. úhrady (0 replies)
 153. zapocet (3 replies)
 154. ciselny rad faktur (3 replies)
 155. Uctovanie dotacie na DHM (6 replies)
 156. Fa za služby na území SR od maď.dod. (1 replies)
 157. zápočet pohľadávok a záväzkov (0 replies)
 158. odstranenie faktury z uctovnictva (7 replies)
 159. leasing (2 replies)
 160. Účet 023 - Dopravné prostriedky (14 replies)
 161. miera inflacie pre stroje a zariadenia (1 replies)
 162. Zásielkový predaj v tuzemsku a vystavovanie FA (2 replies)
 163. 582-Škody a DPH? (1 replies)
 164. 1 % z obstarávacej ceny (9 replies)
 165. ROC.ZUCT.DANE Z PRIJMU ZAMESTNANCOV (2 replies)
 166. vratenie DPH pri registracii § 55 - DODATOCNE!!! (5 replies)
 167. odpisy (1 replies)
 168. Splatnosť faktúry (3 replies)
 169. Opis faktúry z Čiech (3 replies)
 170. nedoplatok z RZ pod 100,-Sk. (1 replies)
 171. Potvrdenie o zaplatení z automatu (2 replies)
 172. odpisovanie nájomného - sídlo firmy (8 replies)
 173. vrátenie dotácie pokladne/zniženie ZI (9 replies)
 174. Kancelársky kontajner (9 replies)
 175. Storno alebo dobropis? (2 replies)
 176. Postúpenie spotrebného úveru na auto (8 replies)
 177. navýšenie ZI a prevod podielov (0 replies)
 178. leasingova metoda odpisovania (3 replies)
 179. preddavky na cestovné (2 replies)
 180. SZČO a osobná karta (2 replies)
 181. treba mi výdavkový?? (6 replies)
 182. este raz dph (2 replies)
 183. Tržba cez terminál v progr.SOFCOM-u (1 replies)
 184. čerpanie pohonných hmôt na SHELL karty v zahraničí (2 replies)
 185. Bicykel a výdavky (6 replies)
 186. Ako je to s výpoveďou mamičke na RD, pri zániku zamestnávateľa??? (4 replies)
 187. Odpisy (2 replies)
 188. Danový bonus (2 replies)
 189. neplatca DPH - zahr. FA na tovar z EU (2 replies)
 190. Omyl banky (5 replies)
 191. Kde je polygrafická výroba? (9 replies)
 192. vznik povinnosti platiť DPH (3 replies)
 193. DPH z dialničnej nálepky (3 replies)
 194. Vykaz k danovemu priznaniu (6 replies)
 195. Neuhradená pohľadávka r.07 (11 replies)
 196. pracovna cesta - zahranicie (2 replies)
 197. Vyuctovanie zahranicnej prac. cesty (1 replies)
 198. Registračná pokladňa a Euro (2 replies)
 199. 513 - Náklady na reprezentáciu (11 replies)
 200. vyhra v zahranici (0 replies)
 201. Odkupenie ambulancie (0 replies)
 202. refakturácia prepravy (1 replies)
 203. Premiestnenie tovaru v EU a jeho predaj neplatiteľovi (2 replies)
 204. koncesionárske poplatky a firmy (4 replies)
 205. Nájomné za priestory (1 replies)
 206. prechod z JÚ na PÚ (2 replies)
 207. Zaradenie automobilu "dátum + OC" (3 replies)
 208. rezervný fond u spoločníka (7 replies)
 209. Nezisková organizácia a DPH (4 replies)
 210. chýbajúce IČO a DIČ vo faktúrach (1 replies)
 211. Registrácia DPH (2 replies)
 212. DOklad o zaplateni zálohovej JÚ (4 replies)
 213. oprava automobilu- ako zauctovat v JU (3 replies)
 214. Solarko (3 replies)
 215. Preddavok dane (3 replies)
 216. Kúpa notebooku na pôžičku z Orange (0 replies)
 217. nájomné do nákladov (5 replies)
 218. dobropis z roku 2007 (0 replies)
 219. daň z príjmu (19 replies)
 220. toyota úver (0 replies)
 221. Evidencia v knihe záväzkov (4 replies)
 222. SZČO a daň z motorových vozidiel (0 replies)
 223. datum na refakturacnej fakture za sluzby (1 replies)
 224. účtovanie obstarania (2 replies)
 225. Organizovanie plesu a odpočet DPH (2 replies)
 226. Ako zistím zisk - príjem, kvôli daň. priznaniu_ (14 replies)
 227. Zrážková dan+ročne zúčtovanie dane (3 replies)
 228. manka a škody (7 replies)
 229. Leasing sanitného vozidla (1 replies)
 230. súkromné vozidlo (2 replies)
 231. školenie a činnosti oslobodené od dph (13 replies)
 232. Samozdanenie služby alebo tovaru? (4 replies)
 233. Zaradenie MV (2 replies)
 234. Dodatočné DP (2 replies)
 235. DPH registrácie a T-Mobile fa (1 replies)
 236. Prvy krat robim hlasenie DPH (25 replies)
 237. zahraničná pracovná cesta (8 replies)
 238. Tlacivo statistickeho uradu (1 replies)
 239. uplny začiatočník (3 replies)
 240. Odpisy. (2 replies)
 241. nájomné (7 replies)
 242. Kúpa podniku (2 replies)
 243. Zmenka (0 replies)
 244. Platba stravnými lístkami (6 replies)
 245. Karty na tankovanie PHM (0 replies)
 246. daň z výhry,kedy ju platiť a či vôbec (7 replies)
 247. Účtovanie na účte 588 - Ostatné mimoriadne náklady (6 replies)
 248. dph pri predaji pozemku (3 replies)
 249. doplnky do auta (0 replies)
 250. Logika v miestnej dani - podlazia pri garazi (0 replies)