PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452

 1. Odpisová skupina - CNC pilka kovu
 2. Došlá faktúra z Orange, účtovanie v JÚ
 3. Daň z mot. vozidiel r. 2016 - auto zamestnanca - aké dátumy sa uvádzajú ?
 4. Ako vystaviť faktúru z Dubaja voči Rakúskemu odberateľovi služby ?
 5. vstupuju stavebne prace pre českeho odberatela do suhrnneho vykazu DPH ?
 6. Odpočet DPH z leasingu
 7. dan z motorových vozidiel
 8. Čo je súčasťou obstarávacej ceny auta - z faktúry?
 9. kontrolný výkaz a zmena IČ DPH u dodávateľa
 10. neuhradená fa za spotrebu el. energie na konci roka
 11. Centové vyrovnanie faktúry v JU
 12. dane za prevod pôdy,
 13. Ako podať dať z motorových vozidiel za podnikateľa?
 14. rozvodná skriňa a technológie
 15. Prepojené osoby-vzťahy v účtovnej závierke MALÁ ÚČTOVNÁ JEDNOTKA
 16. Malý daňový nedoplatok zamestnaca / v centach/
 17. Prevod práv a povinnosti - orange
 18. Exekúcia prikázaním pohľadávky
 19. Daň z mot. vozidiel - kde mám chybu? (+ prezentácia k DzMV od Finančnej správy)
 20. RZZP nedoplatok za r.2015 SZČO účtuje v PU
 21. Opravný daňový doklad (storno poplatok)
 22. Je faktura spravne vystavena??
 23. Fakturácia brány s montážou - ako zaúčtovať ??
 24. potvrdenie zostatkov v AJ
 25. Overenie rakúskeho IČ DPH
 26. otec SZČO na materskej
 27. ukončenie prenajímania bytu
 28. Prechod na paušálne výdavky
 29. Pyrotechnika z hľadiska DPH
 30. Pohľadávka a zrušenie živnosti
 31. Uctovnictvo pri ukonceni a znovuzalozeni zivnosti v jednom kalendarnom roku
 32. Je daňový bonus prìjem ?
 33. Koľko dní môžem odpracovať ako SZCO vo viacerých štátoch?
 34. nepeňažný príjem zamc. za používanie MT, ako účtovať?
 35. Môže mi zamestnávateľ odmietnuť preplatiť taxík z miesta bydliska na pracovisko, kam som sa musela dostaviť kvôli ZPC v čase, kedy nepremáva verejná doprava?
 36. Časové rozlišovanie
 37. Pozastavenie živnosti a účtovníctvo
 38. Je zákonná doba na podanie storna prihlášky do SP?
 39. zahr.faktúra za opravu
 40. Ako zdaniť nepeňažné plnenie mandatára - SZČO od firmy?
 41. odpisy a daňové výdavky u prenajímateľa lux. auta nad 48 000 €
 42. Musím podávať daňové priznanie z nehnuteľnosti?
 43. faktúra vystavená v 12/2016
 44. Spotreba nafty pri mot. vozidle Liaz
 45. Tvorba opravnej polozky k pohľadávke z preddavkovej faktury
 46. Cestná daň
 47. Daň z MV pri zrušení a obnovení živnosti
 48. Leasing trva dlhsie ako doba odpisovania
 49. Aké výdavky je možné uplatniť na prenajaté auto?
 50. Je poskytnuté občerstvenie prijaté ako služba od prenajímateľa daňovým nákladom?
 51. Mám nárok na odpočet DPH, ak suma na doklade z registračnej pokladnice je vyššia ako 1000,- EUR a úhrada je v hotovosti? (par 74 odst. 3/b)
 52. DPFO A r. 2016 k dispozícii , Béčka ešte niet...
 53. kedy platim DPH ?
 54. Daňový rezident Nemecka,príjem aj zo Slovenska
 55. Ako nastaviť prerušenie odpisovania majetku v programe pohoda
 56. Dobropis z ČR, faktúra december, dobropis január
 57. Vyherne hracie automaty
 58. Peniaze na ceste - 261
 59. Prijatý dobropis - nahodenie do MK-Softu
 60. Klient ukončil podnikanie- ako správne vystaviť faktúru v alfe plus?
 61. daň za MV - dve platby na jedno auto?
 62. Prerušenie odpisovania
 63. Odložená daň - účtovanie
 64. Clo
 65. Odstúpenie zamestnancov aký nákladový účet
 66. Účtovanie úhrady prijatých faktúr formou CardPay?
 67. vyúčtovacia fa v JÚ v MRP
 68. Orange - meninová zľava - účtovanie v JU
 69. Mame narok na odpocet celej DPH pri spoluucasti pri oprave auta po nehode ?
 70. Vratenie dane z MV pri predaji nepojazdneho vozidla.
 71. Odmena za sprostredkovanie
 72. DzMV 2016 - znizenie sadzby dane vypocet
 73. Kúpa zariadenia na úver - účtovanie
 74. Vznik daňovej povinnosti na auto
 75. víno
 76. Bonus za prenos čísla od Orangeu - účtovanie bez dokladu
 77. Elektrická energia - platby a vyúčtovanie
 78. Platby za spotrebný materiál platené konateľom
 79. Možnosť odpočtu DPH
 80. Neuplatnená DPH za súkromné PHL
 81. Daň z nehnuteľnosti r2017
 82. Daň z mot. vozidiel - oddiel III, riadok 10 - daňovník podľa § 3 zákona
 83. Danove priznanie predaj bytu manzelia
 84. Inventarizácia pohľadávok a záväzkov - je potrebné posielať, ak bola faktúra uhradená pred tým, ako sa tlačila inventarizácia?
 85. Oprava zaciatocnych stavov
 86. Zdvojený príjem?
 87. Vypocet kurzu akcie
 88. dátum daň.povinnosti daň z MV
 89. Nadmerný odpočet
 90. daňové priznanie zamestnanca vo väzbe
 91. platna fa z Alza
 92. Konateľka SRO a vyplatenie odmeny
 93. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku 2016
 94. Vyúčtovacie faktúry energie - SSE - aké obdobie?
 95. Daň z MV r. 2016 - pozemkové spoločenstvo
 96. predaj poškodeného a ešte neodpísaného auta
 97. Finančné ukazovatele - ROE, ROA
 98. DAP čr - rezident, nerezident?
 99. faktura na zaniknutu s.r.o.
 100. faktúra za auditorské služby vrátane ubytovania od zahraničnej zdaniteľnej osoby
 101. služba v Maďarsku - VAT refund?
 102. Predaj nehnuteľnosti - výnosy v podvojnom účtovníctve
 103. Výkaz nedoplatkov z RZZP po ukonceni zivnosti
 104. Kto vie zaskolit do podvojneho uctovania v keepi.sk?
 105. odpis pohľadávky v jednoduchom účtovníctve
 106. Ovplyvňuje poskytnutý príspevok základ dane?
 107. Účtovanie nákladov až po zaplatení
 108. Práca online a registrácia na úrade práce
 109. Rezerva na odchodné
 110. Neuplatnené náklady a DzMV
 111. Danove priznanie
 112. Preprava materiálu zo Švajčiarska švajčiarskou materskou firmou.
 113. Kupa auta v jednoduchom uctovnictve
 114. DMV v roku 2016
 115. Inventarizácia pokladne.
 116. Daňové priznanie
 117. Ako zuctovat investiciu do nehnutelnosti?
 118. Pracovná cesta lekára na kongres - sponzor platí letenku a ubytovanie - nepeňažné plnenie?
 119. Dobropis
 120. dan z mot.vozidiel
 121. Vystavená faktúra a zapocet
 122. Odpočítanú daň musí v celej sume vrátiť?
 123. rozviazanie PP dohodou a dohodnuté odstupné
 124. dohoda o pracovnej činnosti a exekúcia
 125. Predaj softvéru do ČR nepodnikateľovi
 126. DzMV 2016 - výpočet r.19 v III. oddiely-počet mesiacov
 127. Môže sa zaplatené nájomné započítať do kúpnej ceny pri predaji?
 128. Superodpocet - odpocet nakladov na vyskum a vyvoj
 129. Účtovanie za reklamu a sponzorské
 130. Aká je zostatková cena nedoodpisovaného auta vyradeného počas roka?
 131. Zásoby - farby po spotrebe
 132. Ako zaúčtovať úhradu zálohovej faktúry v JU. Program MRP Brezno.
 133. nárok na odpočet DPH - zaplatená záloha?
 134. Ako mám postupovať v poskytovaní príspevku na stravovanie prostredníctvom FO alebo právnickej osoby?
 135. Dodatočné daňové priznanie - sankcie
 136. Predaj budovy zaradenej do obchodného majetku - DPH a DzP
 137. obratový bonus
 138. Poskytovanie elektronických služieb a DPH
 139. Hotovostna pozicka od svagra a svokra do s.r.o.
 140. Pes v majetku - objednané žrádlo, fa zo zahraničia ako samozdaniť?
 141. Kúpa auta, DPH a nepeňažný príjem
 142. Prenajom bytu a fakturacia
 143. Ako vysporiadať vydané stravné lístky v hodnote 3,15€ za 12/2016?
 144. Ako účtuje s.r.o., ktorá je spoločníkom inej s.r.o.?
 145. Vydraženie tovaru
 146. refakturácia nákladov aký dať dátum kurz?
 147. Neopodstatnená faktúra-služba z EÚ-prenesená daňová povinnosť
 148. predpokladaná daň v DPzMV
 149. Sú energie platené nájomcom príjmom prenajímateľa?
 150. DPzMV - r.10 daňovník podľa §3 zákona aké písm. použiť
 151. II. oddiel DP z MV
 152. Máme nárok na odpočet?
 153. Tuzemské samozdanenie
 154. Auto konatela vyuzivane na pracovne ucely-dan z MV ano ci nie?
 155. Účtovanie bonusu u dodávateľa faktúrou od odberateľa.
 156. Najom za byt zamestnanca ako vydaj pre SRO
 157. Môže si konateľ nenárokovať vrátenie pôžičky?
 158. Ziadost o zaradenie zamestnanca ako neobmedzene povinneho odvadzat dan z prijmu
 159. rozšírenie záruky na PC - tovar alebo služba?
 160. SZČO - stavebné práce pre inú SK firmu v zahraničí CZ
 161. Nenárokovanie konateľa na vrátenie pôžičky
 162. Zaúčtovanie dodávateľskej faktúry
 163. aký je dátum dodania pri fakturácii vopred?
 164. Ocenenie nedokončenej výroby a ocenenie hotových výrobkov
 165. Nevyplateny urok z pozicky a transferove ocenovanie...
 166. Kto by mal za mna podat danove priznanie?
 167. platba kartou za pohonné hm. v zahraničí
 168. Účtovanie zábezpeky u odberateľa.
 169. ako zaúčtovať predaj motorov. vozidla na základe predajnej zmluvy?
 170. Zaúčtovanie stravných lístkov SZČO do nákladov v JU
 171. daň z motorových vozidiel - dátum prvej evidencie vozidla
 172. Zákon o ochrane vkladov - oznámenie bankám do 15.januára
 173. môže počas kal. mesiaca dôjsť k zmene plat. výmeru ?
 174. Samozdanenie, neopodstatnený daňový náklad. DPH ?
 175. ,,Zamestnanec okradol firmu"
 176. Poberateľ výsluhového príspevku a szčo
 177. Refakturácia služieb k 31.12.2016
 178. Byt zaradený do HM.
 179. Došlý dobropis - evidovať do r. 2017 ??
 180. Faktura za telefon na meno bez ICO - danový vydavok?
 181. daň z RZZP
 182. Prijatá faktúra a dobropis - Money S3
 183. Je firma povinná preniesť daňovú povinnosť?
 184. Daň z MV za rok 2016
 185. Môžem ako podnikatel kupit stav. mat. od sukromnej osoby?
 186. SZČO, auto nie v obchodnom majetku a daň z motorových vozidiel - dátum vzniku/zániku DP
 187. Ako zaúčtovať prenájom ladovej plochy pre zamestnancov firmy?
 188. Zaradenie autá
 189. danove priznanie dôchodcu
 190. poplatky za prepis vozidla-preúčtovanie
 191. Učtovanie preplatku na ZP a SP v podvojnom účtovníctve
 192. Nákup a predaj motorky z EU do EU a DPH.
 193. SK nace
 194. Prenesená daňová povinnosť
 195. Faktura z nemecka s dph
 196. Fa od Shell, za mýto a PHM, čerpané v zahraničí a kontrolný výkaz
 197. PN nového zamestnanca
 198. Predpokladaná daň z motorového vozidla, riadok40
 199. Predaj rozostavanej nehnuteľnosti a DPH
 200. Ako je to s pozickami od spolocnika do sro alebo opacne po 1.1.2016?
 201. neskorá registrácia DPH - zdaniteľné obdobie?
 202. zostatok 331 na konci roka
 203. Pokladničny doklad
 204. stavba rodinných domov dvomi subjektmi - plátcami DPH
 205. Platba debetnou kartou (vydanou k EUR uctu) v cudzej mene
 206. Účtovanie úhrad od Zásielkovne (uloženka)
 207. Rovnaká hrubá mzda, odlišné odvody
 208. Zvýšenie ZI - účtovanie
 209. Nespotrebované stravné lístky - účtovanie?
 210. Pokazený notebook a vrátenie peňazí - jednoduché účtovníctvo, platca DPH
 211. Výdavky na obstaranie vozidla
 212. aký dátum na kurz použíť?
 213. Príspevok na stravovanie zo SF je aj s DPH?
 214. daň z motorových vozidiel - SZČO
 215. Príspevok zamľ. na obedy zamc. max.2,48eur z akej hodnoty obeda?
 216. Spotreba tovaru, resp. materiálu oprave a údržbe.
 217. Ako zaúčtovať faktúru za kúpu čierneho uhlia kde je uvedená spotrebná daň?
 218. neodpracovaná zmena
 219. záloha na mzdu v RO
 220. poistné plnenie
 221. Dotácia z ÚP na podporu zamestnávania na prelome rokov - JU
 222. Opravná položka - vytvorenie
 223. registrácia k dph - obrat
 224. Poplatky za zmenu spoločníka v SRO - sú daňovým výdavkom?
 225. Paušálne výdavky a daň z motorových vozidiel
 226. Daňové výdavky-ukončenie poistnej zmluvy PZP
 227. Škoda spôsobená zamestnancom, jej úhrada spoločnosťou, daňový náklad?
 228. Vypocet nemocenskej davky
 229. Rozlišovať časovo výnosy pri zmluve o dielo?
 230. Aký výnosový účet pri predaji nádob na smeti v obci?
 231. szčo - platba vopred, tovar na objednavku, datumy na fakture - zálohová faktúra - ostrá faktúra
 232. Čo sa počíta na účely poistenia?
 233. Účtovníctvo neziskových organizácií - robí ho niekto v okolí Banskej Štiavnice - Zvolen, Žiar nad Hronom, Žarnovica, BB a pod.
 234. Účtovanie provízie z výherných žrebov JU
 235. Vlastné motorové vozidlo a cestovné náhrady
 236. DP k DzMV - riadok 02 - Dátum vzniku DP
 237. Dohoda o nezdanovaní autorských odmien, oznam pre danový úrad podla par. 43 ods 14 - do 15.01.2017
 238. Slovenská SZČO pracuje na stavbách v Belgicku pre inú s.r.o.
 239. zauctovanie vydavku za reklamu do tretej krajiny
 240. SZČO využíva otcove auto na podnikanie - je to stále platné?
 241. Nárok na vrátenie daní z Nemecka
 242. Účtovanie správy bytového domu. Nevie nikto poradiť?
 243. Je treba podať daňové priznanie ak som bola zamestnaná + na PN + na úrade práce?
 244. Youtube videa (ADSENSE) ako s DPH ???
 245. Preplatok z DÚ
 246. odpisovanie nehnuteľnosti a jej zbúranie
 247. vystavené faktúry - účtovníctvo
 248. Dobrovoľne platené poistné a priznanie DzPFO
 249. Zaradenie garáže do OS
 250. plánujem prejsť na paušálne výdavky, zánik daňovej povinnosti ?