1. Školenie a úhrada zálohy (2 replies)
 2. Moze si SZCO rozdelit NH straveniek na 50 a 48? (2 replies)
 3. zákon, nariadenie, paragraf tykajuci sa účt. triedy 6 (1 replies)
 4. Zmeny v daňovách tlačivách? (0 replies)
 5. alkohol zostatok - koniec prevádzky (12 replies)
 6. Info ohladom DANI (3 replies)
 7. Zosobnenie nákladov z tel. účtu - väzba na DPH (7 replies)
 8. Musím sa registrovať na DÚ (8 replies)
 9. DPH-EÚ (10 replies)
 10. Oslobodenie od dane (7 replies)
 11. dokedy môžem fakturovať urok z omeškania? (2 replies)
 12. Daň z príjmu za predaj zdedeného domu (2 replies)
 13. Vydaná faktúra do ČR (1 replies)
 14. výkaz ziskov a strát: 2006 vs. 2007 (2 replies)
 15. uhradená nižšia suma (10 replies)
 16. Kurz prepočtu cudzej meny DF (2 replies)
 17. návrh a vlastnictvo loga (1 replies)
 18. Chyba v nadm.odpočte (2 replies)
 19. Nákup PHM cez terminál - kartou (2 replies)
 20. AKO ÚĆTUJETE PREDDAVKY NA DAŇ Z MV (1 replies)
 21. Fakturovanie:preprava Švajčiarsko-Slovensko (2 replies)
 22. škodová udalosť (3 replies)
 23. Mesačný odpis formy (1 replies)
 24. DIČ (2 replies)
 25. podnikateľská činnosť??? (1 replies)
 26. Školenie a DPH (4 replies)
 27. skoncenie zivnosti a zlucenie (3 replies)
 28. Oprava minulého obdobia (16 replies)
 29. vráteneie upkatnenej DPH a totálna škoda (10 replies)
 30. vznik daňovej povinnosti pri stravnom (12 replies)
 31. Drobný majetok resp.súbor hnuteľných vecí (7 replies)
 32. Kupa vlastnickeho podielu v s.r.o. (2 replies)
 33. RZZP - SZČO a súčasne samoplatca (1 replies)
 34. nákupné poukážky (1 replies)
 35. Zmluvná pokuta (10 replies)
 36. nákup auta kategórie N1 v hotovosti a DPH (6 replies)
 37. PROBLEM S REKLAMACIOU (1 replies)
 38. Dotacie a DPH (6 replies)
 39. interná účtovná smernica (4 replies)
 40. s.r.o. daň z príjmu (2 replies)
 41. 3 mesacne uzavierky pocas mesiaca (0 replies)
 42. Kurzové rozdiely na účte 378 (2 replies)
 43. Platobný rozkaz - účtovanie (2 replies)
 44. Náhrada za použitie osobného auta na pracovnú cestu? (13 replies)
 45. Návrh opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k DPH od 1.1.2009 (0 replies)
 46. ojazdený osobný automobil - intrakomunitárna dodávka (2 replies)
 47. dph - servis mot. vozidiel a polske auto (1 replies)
 48. hmotné investície (9 replies)
 49. Verejná zbierka a daňové povinnosti (3 replies)
 50. vyučtovanie zahraničnej cesty (2 replies)
 51. štátne skúšky (0 replies)
 52. čiastočne invalidný dôchodca a RZZP (3 replies)
 53. cesko - slovensko (0 replies)
 54. 2krát omylom vystavená faktúra (8 replies)
 55. Náhrada škody (2 replies)
 56. Stavebné povolenie - poplatok (0 replies)
 57. Chybné zaúčtovanie - 314,389 (1 replies)
 58. američan a daňové priznanie (6 replies)
 59. Plánovanie nedokončenej výroby (0 replies)
 60. AUTO (5 replies)
 61. dve hlupe otazky k vypisu z DP (1 replies)
 62. Výška príspevku na podnikanie (0 replies)
 63. zrušenie registrácie DPH (9 replies)
 64. Dvojaké zdanenie (2 replies)
 65. Ako urcit tovarove polozky v MO predajni? (0 replies)
 66. DPH a auto (12 replies)
 67. Adresa (1 replies)
 68. DPH preprava ČR (11 replies)
 69. Odpis softvéru (1 replies)
 70. samozdanenie pri službách (2 replies)
 71. predčasné ukončenie leasingu a DPH (3 replies)
 72. Nákup poukážok RelaxPass - čerpanie sociálneho fondu (8 replies)
 73. Faktúra (3 replies)
 74. doklad na prevoz tovaru v Rumusku (0 replies)
 75. Príručka SEPI pre podvojné účtovníctvo. (4 replies)
 76. zálohová faktúra (1 replies)
 77. Rozdelenie HV 2007 (1 replies)
 78. DPH doklady (21 replies)
 79. ako uctovat nedanovu cast mzdy? (1 replies)
 80. Archivovanie dokumentov (1 replies)
 81. Zrušenie živnosti f.o. a predaj majetku svojej s.r.o. (0 replies)
 82. Doba odpisovania pre prístupovú plochu k budove - zámková dlažba (0 replies)
 83. preprava tovaru súkromným autom (0 replies)
 84. vývoz služby (20 replies)
 85. poplatok (1 replies)
 86. DPH (1 replies)
 87. Registracna pokladna z Ciech ??? (1 replies)
 88. Prefakturácia od neplatcu DPH a poštovné (6 replies)
 89. Kniha faktúr nesedí s účtom 321 ??? (9 replies)
 90. evidenčný majetok (1 replies)
 91. náhradné diely - ako zaúčtovať? (2 replies)
 92. zrušenie živnosti (6 replies)
 93. odvod DPH zo ZH (1 replies)
 94. DPH (6 replies)
 95. stravné lístky (3 replies)
 96. Duálne zobrazovanie od 01.08.2008 (10 replies)
 97. Nezisková organizácia - založenie, fungovanie, členské... (0 replies)
 98. zaúčtovanie manuálu k stroju (1 replies)
 99. úroková sadzba (1 replies)
 100. Nákup tovaru z CZ (7 replies)
 101. výkon práce v zahraničí - stravné (5 replies)
 102. Prijatá záloha ŠTVRŤROK vs MESIAC (29 replies)
 103. colníci - lieh (13 replies)
 104. Právne služby (1 replies)
 105. Vlastný zamestnanec a príležitostný príjem (3 replies)
 106. Výpis z daňového priznania (14 replies)
 107. Ako zaradit cast domu do podnikania? (3 replies)
 108. Darovanie chodníka mestu a daň z príjmov (4 replies)
 109. refakturácia montážných prác (1 replies)
 110. zaklad o dph pre nadejneho platcu (11 replies)
 111. účtovanie zmlúv (4 replies)
 112. tlačivá (3 replies)
 113. Mám vôbec zahraničnú faktúru? (5 replies)
 114. VUEPP (2 replies)
 115. Náhrada zapoužív.vl.auta (2 replies)
 116. DPH a veterinárny lekár (0 replies)
 117. Pôžička - správne? (1 replies)
 118. pracovné odevy (2 replies)
 119. Nákup tovaru zo zahraničia (1 replies)
 120. Letecká doprava a DPH (0 replies)
 121. registračná pokladňa pri prechode na euro (2 replies)
 122. Vypočítat daň? (6 replies)
 123. Súvaha, výkaz ziskov a strát (21 replies)
 124. interná smernica (4 replies)
 125. Znenie zákonov - detaily (3 replies)
 126. Cenové rozdiely - priemerné prepoč. percento. (5 replies)
 127. valutova pokladna a fifo (0 replies)
 128. Dar a DPH? (3 replies)
 129. zdanenie prijmu (4 replies)
 130. Auto do podnikania (17 replies)
 131. schválená účtovná závierka (1 replies)
 132. Zabudnutý záväzok (20 replies)
 133. zaradenie novej stavby (18 replies)
 134. prenájom a ubytovacie služby (4 replies)
 135. nepeňažný vklad do ZI (3 replies)
 136. stravne listky (2 replies)
 137. predaj pozemku, budovy s DPH (1 replies)
 138. SF (1 replies)
 139. zmluva o užívaní budovy a registrácia na DÚ (7 replies)
 140. Nákup ojazdeného vozidla z EU (1 replies)
 141. súdne poplatky (0 replies)
 142. Poistna udalosť a DPH (4 replies)
 143. DPH, poistné, EU (10 replies)
 144. Výdavky na stravovanie daňovníka a doklady k nim (2 replies)
 145. popletené úhrady (6 replies)
 146. Kúpa automobilu (2 replies)
 147. Ohodnotenie bytu (2 replies)
 148. Ohodnotenie bytu (0 replies)
 149. Zabudnutá úhrada - nezaúčtovaná (5 replies)
 150. nové str. lístky?? (2 replies)
 151. Cestovné člena dozornej rady (2 replies)
 152. SRO - SZČO (0 replies)
 153. učtovanie developerskej činnosti (112 replies)
 154. musí mať živnostník razitko? (5 replies)
 155. vyrovnanie nedoplatku (3 replies)
 156. Nákup cien do súťaže. (0 replies)
 157. pokuta DU (1 replies)
 158. vklad základného imania (0 replies)
 159. Ochrana osobných údajov (27 replies)
 160. dodanie tovaru s montážou v SR pre Českú fy (1 replies)
 161. Mimoriadna uzávierka k úmrtiu spoločníka (8 replies)
 162. Dovoz ojazdeného os.motor.vozidla-DPH č.2 (3 replies)
 163. účtovanie stravného PU (2 replies)
 164. Číslovanie vystavených faktúr (2 replies)
 165. úhrada fa v cudzej mene (2 replies)
 166. Metodický pokyn k službám - nehnuteľnosť (0 replies)
 167. Faktúra z Čiech s DPH (2 replies)
 168. zmena stravného (4 replies)
 169. dedičstvo (19 replies)
 170. Nákup na splátky (9 replies)
 171. Dobropis z roku 2007 (3 replies)
 172. Rezerva??? (3 replies)
 173. Doba určitá (0 replies)
 174. vyššia úhrada fa (3 replies)
 175. Štatistika NBS (6 replies)
 176. Prenájom majetku (3 replies)
 177. Odpočet DPH pri majetku (1 replies)
 178. Zalohova faktura, ostra faktura, DPH (4 replies)
 179. Dotácia od mesta (7 replies)
 180. Oznámenie DÚ o predaji vozidla spoločnosti (3 replies)
 181. Pokuta za porušenie staveb. zákona (1 replies)
 182. registracia DPH zahr.org.zlozka (1 replies)
 183. Zálohová FA zo zahraničia (1 replies)
 184. preprava - materialu (2 replies)
 185. elektróny na kolesá auta (0 replies)
 186. materské do peňažného denníka? (7 replies)
 187. nárok na strav.lístok pri 7 hod.prac.dobe (4 replies)
 188. nárok na stravný lístok aj stravne (2 replies)
 189. Daň z prenájmu (5 replies)
 190. mimosúdne vyrovnanie z pozostalou (2 replies)
 191. Cestovné náhrady volených orgánov (5 replies)
 192. volná živnosť (6 replies)
 193. PREDAJ RODINNÉHO DOMU A OSLOBODENIE OD DANE Z PRÍJMU (6 replies)
 194. vyuctovanie sluzobky v Polsku (1 replies)
 195. CA a DPH (5 replies)
 196. dialnicne poplatky v Taliansku (1 replies)
 197. Úhrada za služby Slov.televízii a rozhlasu (17 replies)
 198. skoda (1 replies)
 199. Stravné (3 replies)
 200. účtovanie poukážok (1 replies)
 201. rezim menoveho kurzu po prijati eura (4 replies)
 202. Metro doklady (21 replies)
 203. cestovné náhrady pre konateľov bez pracovnej zmluvy (14 replies)
 204. Začiatok v PU (0 replies)
 205. auto v podnikaní (7 replies)
 206. škoda spôsobená zamestnancom (39 replies)
 207. Účtovníctvo v prog. Korwin (0 replies)
 208. Tvorba rezerv a opravných položiek (0 replies)
 209. 513 a DPH (1 replies)
 210. Sprostredkovanie do EÚ. (0 replies)
 211. DPH koeficientovaná (3 replies)
 212. pokuta (2 replies)
 213. účet581? (2 replies)
 214. Kúpa auta zo Švajčiarska (4 replies)
 215. príjem z prenájmu a overenie príjmového pokladničného dokladu notárom (10 replies)
 216. Príspevok na dovolenku (11 replies)
 217. Zaradenie automobilu do podnikania (4 replies)
 218. Priklad na prijimacky-ekonomika (8 replies)
 219. Dovoz ojazdeného os.motor.vozidla-DPH (1 replies)
 220. zálohová + ostrá fa (7 replies)
 221. Staré pohľadávky (1 replies)
 222. Koľko fakturovať? (2 replies)
 223. búranie budovy (1 replies)
 224. Dovolenka a náhrada dovolenky (2 replies)
 225. student - dotaz k dani z prijmu (45 replies)
 226. neuhradená strata min.rokov 2005 (2 replies)
 227. prenajom auta (0 replies)
 228. postúpenie pohľadávky-postupca (7 replies)
 229. ako začať učiť účtovníctvo (5 replies)
 230. Dovoz stroja z PL vs. živnostník neplatátca DPH (2 replies)
 231. Zdanenie príspevku zo SF (23 replies)
 232. Daň z brigády v Holandsku (4 replies)
 233. Odpočet DPH pozemok (1 replies)
 234. účty 543,513 (7 replies)
 235. účet 378 alebo 315??? (2 replies)
 236. zaúčtovanie cestovných nákladov na OF (2 replies)
 237. predaj auta na lízing (5 replies)
 238. DPH a zahraničie (9 replies)
 239. dovoz z tretích krajín (48 replies)
 240. zápis o vykonaní dychovej skúšky (5 replies)
 241. VÝPLATNÁ PASKA (12 replies)
 242. Záloha a kurzový rozdiel (4 replies)
 243. Uctovanie DPH za prepravu do krajiny mimo EU slovenskemu odberatelovi??? (1 replies)
 244. TZ alebo priamo do nákladov? (3 replies)
 245. Dotácia nezisková organizácia (0 replies)
 246. Ako poslať výpis z DP do SP? (7 replies)
 247. Nárok na odpočet DPH z faktúry za právne služby (2 replies)
 248. verejna hudba (9 replies)
 249. Predaj bytu za nakupnu cenu; (9 replies)
 250. čistenie komína-ktorý účet použíť? (2 replies)