PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 [310] 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Valutová pokladňa a kurz
 2. Preplatok a nedoplatok RZZP za rok 2006 a daňové priznanie FO typ B
 3. Odmena za poskytnutie časti bytu
 4. kam do dph?
 5. Odpisovanie HIM pri ukončení živnosti
 6. preradenie starsieho auta do podnikania - JU
 7. výkazy v anglictine
 8. daňový bonus
 9. benzín+LPG
 10. KD a DD majetok ??
 11. ročné zúčtovanie dane - musím si sám
 12. dovoz os.aut na nahradne diely z EÚ
 13. danove priznanie - kto ma zachrani :-)
 14. preplatok na dani
 15. peňažný denník
 16. vydavky
 17. Dan z príjmu spolocník v s.r.o.
 18. účtovanie verejnej obchodnej spoločnosti
 19. odsúhlasenie vrátok DPH
 20. Sprostredkovanie klientov
 21. danove priznanie
 22. Odpočet na manželku-invalidná dôchodkyňa
 23. Úroky na bežnom účte, daň z úrokov (správne zaučtovanie)
 24. administratívna úhrada
 25. Faktura za stravne listky
 26. Priznanie typu FO_A
 27. Krádež auta a daň
 28. Daňová strata
 29. Leasing auta- zápis do Knihy záväzkov (KZ)
 30. 60% alebo 40%
 31. výkazy účtovnej závierky
 32. obchod alebo bazár
 33. Úhrada faktúr zo súkromného účtu
 34. stravné
 35. Milionárska daň na splátky
 36. poistka
 37. Prezentácia kozmetiky v byte zákazníčky
 38. predaj podniku a odpočet straty
 39. Vyplnenie daňového priznania
 40. preplatok DzPPO
 41. Zaradenie panelovej cesty
 42. paušál.výdavky-dotácia
 43. Oprávnené výdavky - musia byť uplatnené?
 44. DPH pri zmene účelu použitia - náklad DzP
 45. Daň z príjmu - ostatný príjem - náhrada príjmu z komerčného poistenia
 46. Súvaha pre s.r.o
 47. Leasing - uplatňovanie nákladov
 48. Súkromné auto
 49. poistenie v nezamestnanosti
 50. Príjmy zo zamestnania + funkčné pôžitky?
 51. DP typ B: Živnosť + príjmy z Anglicka
 52. Poistné na ŽP manžela ako nezdaniteľná časť ZD
 53. kurzove rozdiely
 54. Strata z podnájmu bytu
 55. vyplnanie DPPO
 56. Zrušený so.fond a výkaz
 57. práca mladistvých
 58. Postupeny leasing OA
 59. danove priznanie a prijmy z ČR
 60. odpocitatelna polozka
 61. Cestovné náhrady prosíííím
 62. dotacia
 63. Vypísanie DP z PO na internete
 64. Príjem s otáznikom
 65. Finančný poradca/zamestnanec a RZD
 66. preradenie auta z podnikania do os.vlastníctva
 67. založená s.r.o. - otvaracia suvaha
 68. Prerušenie podnikania a auto
 69. Predaj obchodného podielu
 70. Daňové priznanie A + brigada - kontrola
 71. Kniha jazd
 72. Úroky v banke
 73. Nahrada pri sukromnom vozidle
 74. daň z príjmu
 75. Diety za rok 2007
 76. Zahraničná OFA - DPH?
 77. § 8 Ostatné príjmy - príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľností
 78. štátny príspevok
 79. paušalne výdavky a diéty
 80. paušálne výdavky?
 81. majetok v JU
 82. Výkaz ziskov a strát - opravná položka
 83. dan z prijmu FO z predaja nehnutelnosti
 84. Zmena metody ocenovania zasob
 85. ako vyplnit stratu na riadku 100 v DPPO
 86. danove priznanie
 87. Zasoby vlastnej vyroby uctovane sposobom B
 88. odvody a danové priznanie
 89. Účtovná závierka v JÚ
 90. vyplnanie súvahy a ziskov a strát
 91. Príspevky dnešného dňa
 92. nesedí začiatočný účet súvahový
 93. dedičstvo a daň z príjmu
 94. Neuhradený nájom k 31.12.
 95. Drobný majetok
 96. doklady
 97. dohad štátnych dotácií
 98. Pouzitie sukromneho uctu na zaplatenie faktury
 99. Danove priznanie
 100. daň z výhry
 101. Koľko za účtovníctvo
 102. Výdavky na povinné poistné
 103. Postúpenie autocreditu /autoúveru/
 104. postup pri preradeni tlaciarne
 105. Prívesný vozík-nezaplatená DzMV-kam zaúčtovať
 106. daňový bonus
 107. kurzová strata
 108. výbery z BU
 109. VOZD-zak.poistka
 110. Čo patrí a čo nie do obratu 10 miliónov Sk?
 111. nezdaniteľná položka
 112. Zaplatenie odvodov počas prerušenej živnosti
 113. chyba v súvahe
 114. účtovníctvo architektov
 115. práca v zahraničí a PN
 116. predaj HIM
 117. podanie DP a sídlo podnikania
 118. pokladňa-zostatky
 119. Daňové priznanie typu A
 120. Kam zauctovat?
 121. Cestovné náhrady
 122. Nákup tabakových výrobkov
 123. Lekár - registračná pokladňa
 124. Úhrada z osobného účtu na firemný
 125. preplatok dane zamestnanca
 126. Záväzky
 127. Daňový bonus
 128. pokladňa CZK
 129. Stačí len kniha jázd ?
 130. správne zaúčtovanie
 131. účtovná závierka v PU
 132. Sposob vyradenia automobilu
 133. Vyplnanie DP na internete
 134. Dobropis v JU
 135. Preddavky na rok 2008 a posl.známa daň.povinnosť nad 513.000,-Sk
 136. naklady na opravu nekvalitnej prace
 137. uznaná reklamácia
 138. Odpis pohadávky
 139. SZCO a registracia na DPH
 140. Ako diskontujete dlhodobé pohľadávky?
 141. Prosím o radu...
 142. staviam dom-vydavok do DP 8 oddiel, r. 2?
 143. počítač
 144. konštatný symbol
 145. Dodatočné daňové priznanie
 146. dobropis k službám za rok 2006
 147. Nárok na stravné má každý daňovník ?!
 148. odpocitatelna polozka na manzelku
 149. DAR
 150. neuhradená splátka leasingu
 151. daň z motor.vozidiel
 152. čistenie odevov-ako zaúčtovať?
 153. prívesný vozík
 154. "alkohol" ako daňový náklad
 155. ostatné záväzky - dph povinnosť
 156. Dodatočné DPH
 157. Island
 158. SZCO - odvody platene v CR, slovenska zivnost
 159. Naklady-vydavky -dan z predaja nehnutelnosti
 160. Závislá činnosť občana SR v ČR
 161. DPH priznanie a prenos ..§ 16
 162. Daň z motorových vozidiel ak mám prenajaté auto?
 163. nezavinená škoda
 164. oprava platby
 165. Prosim - pomozete mi skontrolovat?
 166. Trovy advokáta
 167. Príspevok od ÚP na rok 2007 vyplatený v roku 2008
 168. došlá faktúra za prevedené práce
 169. prenajom v byte
 170. Dôchodca a DP ešte raz..
 171. daň. priznanie a odvody
 172. Danove priznanie a preddavky na dan
 173. Oprava základu dane na základe mimosúdnej dohody.
 174. faktury a DPH
 175. Leasing - SZČO
 176. MOTOCYKEL A DOPLNKY
 177. splatenie vkladu + otváracia súvaha
 178. nedodržanie podmienky ust. v § 11
 179. Daňové priznanie zahraničného konateľa
 180. DPH a dovoz tovaru
 181. Predaj pozemku
 182. Ako zaúčtovať?
 183. samozdanenie pri službe z ČR od neplatcu DPH????
 184. Daň z príjmu - SZČO
 185. Dan z prijmu - prispevok na SZCO
 186. poistenie ucet 548 alebo 568?
 187. ročné zúčtovanie
 188. Občan SR pracujúci v ČR - pracovný pomer
 189. Invalidný dôchodca a SZČO-odpočítateľná položka
 190. príjem zahraničie+SR
 191. mesačna kontrola RO zriadenou obcou
 192. Počiatočný stav učt.331
 193. duplicitné odvody za podnikateľa
 194. neprávne číslo účtu
 195. tlaciva na internete DR SR
 196. Poľnohospodárska a lesná pôda prenájom
 197. DP typ A
 198. ceska a slovenska zivnost a DP
 199. životné poistenie
 200. dividendy - zdaňovať či nie?
 201. Danove priznanie typ A
 202. Skončenie podnikania
 203. Uplatnenie daňového bonusu - celý mesiac PN
 204. danové priznanie typ A
 205. Súvaha a Výsledovka v tis. Sk
 206. JÚ - nepeňažné plnenie
 207. stravné
 208. výpis do soc poist
 209. Preplatok za elektriku
 210. Vybavenie kancelárie a krát.majetok
 211. PD v exceli
 212. účtovne poplatky
 213. Príjmy a paušál
 214. Fakturovane najomne - nezaplatene
 215. Daňové priznanie - príjem zo zamestnania a z prenájmu
 216. Krátenie nezdan.čiastky
 217. výkaz o majetku a zavazkoch
 218. vatutova pokladna pri uzavierke
 219. Paušálne výdavky
 220. Predaj nehnutelnosti a dan z prijmu
 221. Prenájom povinnosti
 222. prenájom vozidla - refaktúrácia
 223. TYP "A" alebo "B"
 224. poplatok za potvrdenie
 225. PODNIKATEĽSKý účET
 226. Výrobky alebo služby?
 227. zasoby za 1,- Sk
 228. zaloha formou predfaktury
 229. trktor a príležitostný príjem
 230. DPH - české plnenie
 231. Daňový bónus v roku 2006
 232. Výkaz ZaS v PÚ.
 233. Predaj bytu
 234. spracovateľský poplatok - leasing OA
 235. leasingove splatky do ktorej kolonky
 236. prevzatie lízingu
 237. Príprava výroby a formy v cene materiálu?
 238. ako zaúčtovať kvety vo firme
 239. ako zaúčtovať kvety vo firme
 240. Dan z prenajmu / rodicovska dovolenka
 241. 541 a daňové priznanie
 242. zaúčtovanie vecného bremena
 243. predčasne splatený leasing - následný predaj
 244. uplnost FA
 245. surne: ako vystavit dan doklad ked nie ste podnikatel?
 246. DPFO - A
 247. Riadky DP FO "A" 44-54
 248. DP 2007 - prijmy z predaja cennych papierov
 249. Odpočet daňovej straty
 250. kam do danoveho priznania typ B