PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 [311] 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. Prijmy z Nemecka od slovenskeho zamestnavatela
 2. Miliónová výhra
 3. Dokedy podať DP pre FO
 4. prenajatý automobil od otca
 5. poistne plnenie
 6. Vyplnenie tlačiva DPPO za rok 2007 - ak je strata
 7. 60% pausal - kontrola DP
 8. preplatok
 9. zdravotné poistenie konateľa - náklad sro?
 10. Práca v zahraničí
 11. Predaj obch.podielu
 12. Prílohy k DP typ "B"
 13. Zálohová platba
 14. nahrada skody
 15. Likvidačné odvody
 16. Odpočet životného poistenia 1rok áno, 2rok nie?
 17. Počítač do 30.tis
 18. krádež auta v r.2007 - plnenie v r.08
 19. Samostatne hosp. rolnik a DB????
 20. záväzky
 21. Blocek za spracovanie uctovnictva
 22. PHL, LPG
 23. Daňové priznanie
 24. Dan z vynosov z lesov
 25. Vináreň ako s.r.o.
 26. DP, príjmy z Anglicka
 27. hráčska zmluva profesionálna
 28. Postúpená pohľadávka
 29. Ako mám zaúčtovať vytvorenie web stránky?
 30. DPFO B
 31. Odkúpenie podielu združenia
 32. Združenie založené za účelom zakúpenia HM
 33. Miesto zdanenia FO
 34. Záväzky z minulých rokov
 35. nedoplatok na zdravotnom poitení a DP
 36. splatky
 37. Danove priznanie + vratene preddavky ZP
 38. faktúry za mobil
 39. Paušálne výdavky a výkazy k DP
 40. Neznáma platba
 41. prechod z JU do PU
 42. Zaúčtovanie mzdy+odvody za mesiac december 2007
 43. prerušenie živnosti a podanie daňového priznania
 44. Oslobodenie od dane a dan.priznanie?
 45. zaokruhlovanie v DP
 46. Príjem z prenájmu ornej pôdy
 47. nezdanitelna cast
 48. Nedaňové odpisy - kam v DP?
 49. kávovar
 50. osobná spotreba FO-v podvojnom účtovníctve
 51. Ako uviesť príjmy z UK v slovenskom daňovom priznaní
 52. pohladavky
 53. důchodok a daň príjmu
 54. životné poistenie platené v ČR
 55. Odpočítateľná položka na manželku
 56. nezdaniteľná časť - dôchodca
 57. chodník
 58. Došlé faktúry
 59. Leasing N1 a DPH
 60. Podiely HV z Urbáru
 61. Strata umorenie-daň.priznanie PO 2007
 62. odpoč.položka na manželku
 63. DP A - preplatok dane
 64. Nadobudnutie nového dopr. prostriedku M1
 65. podať daňové priznanie
 66. SZCO + prijem z prenajmu
 67. Exekútor a odpočet
 68. družka
 69. Vytvorenie krát.rezervy na ročné zúčtovanie
 70. potvrdenie
 71. Ktorá odpisová skupina?
 72. stravne v zahranici pre SZCO
 73. Práce na dohodu
 74. Združenie FO - súhrn tém
 75. len zrazkova dan . hlasenie
 76. cestovný lístok
 77. Dodatočné DP k DPH?
 78. Preplatok dane a daň.bonus
 79. 315/602
 80. Stravné lístky
 81. Účtovanie kúpu počítačovej zostavy na splátky
 82. účtovanie dotácie z ÚPSVR
 83. DP -kúpa a predaj pozemku manželmi
 84. Prevod z devízového účtu SZČO na osobný účet
 85. preplatok dane a daňový bonus
 86. preradenie počítača zo súkromného majetku do majetku podnikateľa
 87. Predaj bytu a pozemku
 88. Vyplatenie podielu na zisku spoločníkovi sro
 89. vyplňanie tlačív na Internete
 90. práca v anglicku na živnosť
 91. daň z odmien
 92. Nezdaniteľná časť ZD a čiastočný invalid
 93. Zaradenie PC do majetku
 94. dvojite zdanenie
 95. Zabudnutá faktura
 96. dotácia
 97. náhrada príjmu
 98. Odpočítatelná položka na manželku
 99. výber z účtu v cudzej mene
 100. odňaté provízie-učtovanie
 101. nedoplatok z RZZP
 102. Leasing obstaraný v 07, používaný v 08
 103. Odpis pohľádávky
 104. ukoncenie zivnosti a DPH
 105. Dan z prijmu z budovy v munosti sluziacej na podnikanie
 106. Odpisová skupina
 107. Ukoncenie zivnosti co s DPH (komplikovane)
 108. Co s drobnym majetkom pri prechode na pausalne vydavky?
 109. zodpovedny zastupca-povinnosti
 110. Vyplnenie vypisu z DP pre soc. poist. pre subeh
 111. Daňový bonus - sumár tém
 112. Materiál
 113. daňový bonus
 114. Vyradenie DHNIM a zrusenie zivnosti
 115. DP za rok 2007 FO a dobrovolne nezamestnany
 116. Bezúročná pôžička
 117. Poskytnutý preddavok na účte 314 - zrušenie
 118. DP a nezdan. čiastka
 119. Dev.účet=kurzová strata=nesedí saldokonto
 120. FONDY - autuálne minimálne platby do fondov
 121. Preplatok dane z minulého roku
 122. kam zaradit solarne kolektory
 123. socilana poisťovňa
 124. Totálna havária automobilu
 125. Dan z najmu ak su dvaja majitelia + vydavky za elektrinu
 126. Nesprávny údaj v DP PO
 127. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 128. socialna poistovna
 129. Rozdelenie príjmu z prenájmu
 130. Určenie rezidencie
 131. DPH a úrok v ďalších rokoch lízingu
 132. výška platu vs. daň
 133. Oslobodenie od DPH pri dovoze
 134. Reštitúcie
 135. Daňové priznanie typu A - zamestnanec zomrel v roku 2007
 136. Zamestnanec zomrel v roku 2007
 137. Súdna pohľadávka
 138. pohľadávky
 139. poskytnute preddavky na DHIM
 140. Fakturácia služieb
 141. predčasný dôchodca - SZČO
 142. Hmotný majetok
 143. O aký príjem sa jedná?
 144. Ako na to Daňový Bonus
 145. Výkaz o majetku a záväzkoch
 146. Výkaz o majetku a záväzkoch.
 147. Ukončenie 2007 a začiatok 2008
 148. vratenie preplatku na dani
 149. živnosť v anglicku
 150. Hlásenia Dane z príjmu FO, PO
 151. Zrušenie živnosti a preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2007
 152. Zivotne poistenie - porusenie podmienok uplatnenia nezdanitelnej casti zakl. dane
 153. Odvoz komunálneho odpadu v minulom roku
 154. vyrovnanie po rozvode
 155. DPH pri predčasne ukončenom leasingu
 156. Odberateľská súťaž - prosím o radu
 157. Prerušenie živnosti a výdavky v ďalších obdobiach
 158. študent VŠ a nárok rodiča na daňový bonus
 159. Prenájom bytu u SZČO
 160. Maximálny príjem ???
 161. odpisy
 162. trovy súdneho konania v roku 2007
 163. Zrušená živnosť a DP 2007
 164. Odpis pohľadávky
 165. Zaúčtovanie zmluvy
 166. Odložený daň.záväzok
 167. splátkový kalendár na daň z príjmov
 168. odpisy - skladka
 169. Daňové priznanie ??????????????
 170. ročné zúčtovanie v SR aj ČR
 171. Výsledok z hospodárenia za účtovné obdobie - mínusové
 172. Účtovné výkazy za rok 2007 vytlačené v MONEY S3 - nie sú ako origináli. Môžu sapodať?
 173. DPPO pre firmu v konkurze
 174. Neuznané DPH po daňovej kontrole
 175. Neplatič DPH a drobný HNM
 176. Ako na životné poistenie?
 177. Pozastavena zivnost a praca poradcu
 178. daňový bonus
 179. DPH z ČR
 180. SZCO a prechod z preukaz. vydavkov na pausalne
 181. Prieskum trhu - odpisovať?
 182. pomocne prace
 183. Môže prejsť na paušálne výdavky keď..
 184. DP a ročné zúčtovanie
 185. realizovateľné cenné papiere
 186. sro a DPH
 187. odpisy nehnuteľnosti ako výdavok z príjmov z prenájmu
 188. vystaviť DBP ?
 189. Podnikateľská činnosť obce
 190. Faktúry na prelome rokov
 191. DPFO B - prijem zo zahranicia+prijem z prenajmu
 192. rozpustenie nákladov k tovaru
 193. prijatá zábezpeka
 194. Zrušenie živnosti
 195. preddavky
 196. Dva krát narátaná DPH
 197. dan.priznanie-poznamky k uct.zavierke
 198. Príležitostná výpomoc-príjem do 24.900,-Sk.
 199. Daň vyberaná zrážkou
 200. SZČO poskytuje služby výhradne v zahraničí
 201. zalohová faktúra
 202. Doklad o príjme z Anglicka
 203. analytická evidencia
 204. zalohová faktúra
 205. Ukončenie združenia FO
 206. ako mám odpísať nákl.auto?
 207. Veľkosť písma na páske z ERP
 208. nezdaniteľná časť
 209. zriaďovacie výdavky
 210. Prenájom izieb v byte
 211. dobropis
 212. Platca DPH
 213. am bezplatné zabezpečenie obedov pre zestnancov na pracovisku
 214. Tvorba rezerv
 215. Vyučtovanie plynu
 216. Pozastavená živnosť a účtovanie
 217. Faktúra za skladovanie
 218. Bloček z reg.pokladne
 219. Jedná sa o VOZD?
 220. účtovanie 341
 221. DP-Rodicovska dovolenka a prenajom bytu
 222. Prikazna zmluva medzi FO
 223. neviem si rady s kurzovým rozdielom
 224. Odvody po preruseni zivnosti
 225. Prerušená živnosť - odpisy majetku
 226. platenie preddavkov
 227. Predaj časti podniku
 228. Časť V. Hlásenia o vyúčtovaní dane
 229. Daň z úrokov v banke
 230. Preplatenie lekárskej prehliadky
 231. Ako vypočítať odpočítateľnú položku?
 232. bankové výpisy
 233. Kúpa tovaru od FO-nepodnikateľa
 234. ako zaučtovat
 235. bankove ucty
 236. Škoda na zásobách a drobnom majetku
 237. Zrušenie živnosti a položky zvyšujúce a znižujúce základ dane (§ 17 zákona)
 238. postupenie leasingu
 239. Záväzok r.2006 - splatnosť r.2007
 240. Zrážková daň a daňové priznanie
 241. Bez dokladu o úhrade
 242. daňové priznanie FO
 243. Je účet 665
 244. 391 opravná položka k pohľ. a jej rozpustenie
 245. faktura z minuleho roka prisla az teraz
 246. Výdavky vynaložené v roku 2006. Podnikám od 2007
 247. Záporný úrok v banke
 248. Dobrovolné odvody
 249. zauctovanie straty na konci roka
 250. Vratenie tovaru a dobropis len na cast jeho hodnoty