PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 [312] 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452

 1. odp.položka
 2. Služobná cesta
 3. DP A a príjem v Nemecku
 4. FO nepodnikatel - uroky v banke
 5. predaj tovaru zamestnancom-dodanenie
 6. Daňové priznanie áno alebo nie
 7. 429 daňová versus účtovná
 8. Taliansko-potvr.o príjme-CUD 2007
 9. konatel ako statutar je nejake riziko?
 10. Zučtovanie preddavku
 11. Príjem z Nemecka, poistenie na Slovensku
 12. účet 654
 13. Preddavky na dan v r.2008
 14. Kombinované príjmy a daňový bonus
 15. zrušenie živn. a peniaze na účte
 16. Paušálne výdavky
 17. prijimy-Francuzsko
 18. invalidný dôch.,PN,nezamestnaný
 19. Dohoda o vykonani prace
 20. Invalidny dochodca, chranena dielna, dan z prijmu
 21. Neoprávnene vyplatený daňový bonus a jeho vysporiadanie
 22. Mylná úhrada záväzku s.r.o. fyzickou osobou
 23. ako zaúčtovať úhradu?
 24. preukázanie príjmov -ZŤP-S
 25. Nájomné
 26. KRÁTKODOBÝ MAJETOK
 27. povinnosť podať DP
 28. Evidencia pohľadávok & záväzkov
 29. odpis prenájmu
 30. Danova strata
 31. Prijaty dar na 413
 32. automobil - 1% - úprava nákladov
 33. Zdaňovanie zahraničných príjmov
 34. diéty - zúčtovanie
 35. Práca včechách na prac.zmluvu
 36. DP typ B - dôchodca
 37. Súkromný účet
 38. termín ukoncenia dokladovej inventúry
 39. Daň z prenájmu - u matky starajucej sa o dieta do 6rokov
 40. Daňové priznanie - rok 2007
 41. Súrne - TP na Renault 5, nemá niekto??? Prosíííím
 42. Zaradenie DHM po ukončení leasingu /LZdo 31.12.2003/
 43. Daňová exekúcia
 44. Ukončeni živnosti a leasing 2004
 45. Kam zauctovat v JU nakup kolkov?
 46. daňové priznanie študenta
 47. Ako začať podnikať
 48. Sprostredkovanie predaja bytu
 49. Jazdy
 50. Manželka
 51. Predaj budovy
 52. Faktúra
 53. účtovanie ZI
 54. Daňové priznanie brigádnika
 55. Výpoved a zrušenie bežného účtu v s.r.o.
 56. Obcianske zdruzenie - dupl.uhrada FA
 57. AKA ZMLUVA
 58. Evidencia bez OM?
 59. PHM a priemerná cena
 60. Krádež a vyplnenie DP
 61. Faktúra, ktorá asi nikdy nebude uhradená
 62. Firma odkúpila zákazníkov internetu od živnostníka!!!
 63. Preplatok z RZ započítaný nedoplatkom
 64. prenájom internetového servera
 65. Provízie po ukončení sprostredkovania
 66. Konateľ + SZČO - podiel na zisku
 67. Pouzitie kolkov a vratenie platby
 68. odpisová skupina - zariadenie na poskytovanie internetu
 69. odpis organu
 70. postupeny zavazok
 71. Danové priznanie PO
 72. dan z nehnutelnosti ako danový výdavok
 73. Dan z úrokov
 74. Krádež majetku ziskaného darovaním
 75. Predaj nehnuteľnosti
 76. účtovanie dotácie
 77. Krajčírka a skladová evidencia
 78. Refakturácia dopravy
 79. Škoda a dph
 80. Rozpustenie opravnej polozky k zasobam, rezervy na reklamaciu
 81. zaúčtovanie preddavku
 82. dan z prijmu - dividendy
 83. stavba
 84. peňažný denník pri paušálnych výdavkoch
 85. Ročné zúčtovanie dane z príjmu - čo patrí do príjmu?
 86. Diéty ČR
 87. Vyplnenie danoveho priznania.
 88. PHM tankovaná v zahraničí
 89. Nedokončená výroba- sklad
 90. nepeňažný príjem - prehliadka u lekára
 91. Dp za rok 2007-paušálne výdavky
 92. Dodanie služby SK platcom DPH na Ukrajine
 93. Po daňovej kontrole.
 94. DzP FO
 95. Peňažný dar
 96. Danove priznanie typu A pre fyzicke osoby
 97. faktúra s DPH alebo bez do Talianska,Rakuska....
 98. Daň z prenájmu bytu.
 99. dôchodca za výsluh rokov
 100. Daň z prenájmu bytu
 101. zaplatená daň za rok 2006
 102. daňový bonus
 103. Zle zaúčtované odpisy v r.2006
 104. Dlhodobý majetok
 105. prerušená živnosť a prijaté platby za staré pohľadávky
 106. paušálne výdavky alebo skutočné náklady?
 107. Operatívny leasing z Českej republiky
 108. Príjem z Francúzska
 109. dan z príjmu
 110. poskytnutá služba-zdanený príjem na bank.účet
 111. ukoncenie zivnosti
 112. Výkaz o P a V (zrušenie a začatie živnosti)
 113. sociálne a zdravotné poistenie za minulé roky
 114. Preklep na faktúre
 115. Systém účtovania
 116. Bankový účet
 117. daň z úrokov
 118. Zaradenie budovy na základe znaleckého posudku
 119. Daňový bonus
 120. paušálne výdavky
 121. Starý počítač - nový počítač
 122. Odpisy
 123. preplatenie lístkov na vlak SZČO
 124. Učtovanie Súkromného zdravotného strediska
 125. Tovarove skupiny
 126. fakturácia za letenky
 127. Výdavky pred začatím živnosti
 128. Manko na sklade spôsob B
 129. Daň z príjmu predaja bytu - vlastníctvo 2 mesiace
 130. Ako na to?
 131. DP - zásoby
 132. účtovanie nákladov oproti 221
 133. repre URGENTNE
 134. nadobudnutie - krádež tovaru
 135. Nezdanit. čiastka na daňovníka 95616,-Sk ???
 136. Daň z poľnohospodárskej dotácie
 137. Uzávierka-nesúlad str.Aktív a Pasív
 138. Príjemky
 139. Leasing a DPH
 140. predaj majetku v s.r.o.
 141. Neplatca blokuje na ERP s DPH
 142. výdavky percentom pri dan.priznaní
 143. Záhadný prepočet???
 144. dovoz z Poľska
 145. Faktúra - DPH??
 146. Zdaniť či nezdaniť?
 147. prenájom bytu nezaradiť do OM
 148. nezrovnalosť na účte 321-Dodávatelia
 149. Zníženie straty - možnosti riešenia
 150. náhrady pri služobnej ceste živnostníka
 151. Zúčtovanie preplatku dane.
 152. výdavky na zahraničnú pracovnú cestu
 153. čiastočná likvidácia
 154. zavazky k 31.12.2007
 155. JÚ ale paušálne výdavky
 156. skartovanie dokladov
 157. Úhrada odvodov do ZP
 158. nespotrebované poistné
 159. odpočítatelná položka
 160. Predaj motorového vozidla do ČR
 161. Konecne zostatky 311,321
 162. socialny fond
 163. Dlhodoby majetok alebo technicke zhodnotenie?
 164. poplatok za znečistovanie ovzdusia
 165. zmluva o dielo - paragraf
 166. lízing v euro zost. cena
 167. účet 385
 168. Poplatok za prevod vlast. práva
 169. Kurzové rozdiely z platených preddavkov
 170. lízing v euro
 171. DDP
 172. Oslobodenie od dane za dom
 173. prenájom bytu bez platenia služieb
 174. Zálohová faktúra
 175. Leasing automobil - ešte raz
 176. Dotácie.
 177. Živnostník - bordel v dokladoch?
 178. Dobrovoľná registrácia DPH - kontroly
 179. Interný doklad.................
 180. Sprostredkovateľ poistenia
 181. vykazy
 182. náhrada škody na vyhorenom sklade
 183. Leasing r. 2004
 184. Leasing automobil
 185. Ekonomické, alebo personálne prepojenie
 186. Dan z prenajmu - poprosim o pomoc
 187. Obstarávacia cena
 188. predaj bez zisku
 189. Nerozdelený zisk použitý na HIM
 190. odpočítateľná položka u zamestnávateľa a DP
 191. .
 192. prijatý finančný dar v občianskom združení
 193. Mandátna zmluva
 194. Živnosť a dochodca
 195. neuhradena faktura
 196. Dlh voči soc. poisťovni
 197. Kúpa automobilu do s.r.o.
 198. príjem v SR a ČR v roku 2007
 199. Cestak bez dokladovania
 200. nesedí účet 331-zamestnanci
 201. ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 202. student a letne WAT
 203. Daňové priznanie
 204. Prvý odpis z prenájmu
 205. Účtovanie dotácie - prosba o pomoc
 206. Dovoz ojazdeného auta a DPH pri neplatcovi DPH
 207. Kurzový rozdiel
 208. Zrušenie RP
 209. Nákup kancelárskeho nábytku
 210. ostatný príjem občana
 211. LEASING EUR ???????????SK
 212. Dôchodca - dane
 213. Milionarska dan
 214. rocne zuctovnie bez dan. priznania
 215. Oprávnenie živnostníka používať auto podnikateľa
 216. zaokruhľovanie DPH a daňové priznanie
 217. Preddavky FO
 218. Leasing a platca DPH
 219. Zivnost + vdovsky prispevok
 220. účtovné =daňové odpisy
 221. prerušenie odpisov na 1 rok
 222. Otvorenie kníh novej s.r.o.
 223. Daň a daňový bónus
 224. Príjem z Anglicka, SR a riadok 54 DP-A
 225. ako získať potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti
 226. Kedy 341 a kedy 342
 227. vymena skrin
 228. zrazené stravné zo mzdy
 229. VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA
 230. príjmy z predaja zeleniny
 231. PPD a VPD - súrne
 232. vyradenie auta po hav.
 233. POMOC S DIPLOMOVKOU - danove priznanie
 234. Danove priznanie za rok 2007
 235. DPH stavebné práce v ČR
 236. Zaevidovanie došlej faktúry.
 237. zahranicny nakup
 238. ocenenie dlhodobej pozicky
 239. nezaplatenie DPH
 240. paušálne výdaje a neuhradené pohľadávky
 241. skladník
 242. Cenné pap. v EUR k zdaneniu, kurz????
 243. Praďte ako účtovať
 244. Predaj automobilu v JU
 245. DPH
 246. Dobropis k vystavenej faktúre
 247. Dochádzka u SZČO ???
 248. Pripočítateľné a odpočítateľné položky pre PO
 249. Musi sa podat danove priznanie
 250. Daňové priznanie 2007 + vrátenie preplatku ZP + vrátenie daňového preplatku za 2006